עזרא זוסמן (1900־1973)

 <בהכנה>

Ezra Zussman

עזרא זוסמן נולד באודסה שבאוקראינה. עלה ארצה ב-1922 לאחר ששוחרר ממאסר בבסרביה. את כתיבתו, שירה ופרוזה, החל בשפה הרוסית בירחון שנערך על-ידי אביו וספר שירים פרי עטו בשפה הרוסית יצא לאור טרם עלייתו ארצה.  עם הגיעו ארצה , הצטרף אל מערכת העיתון ״דבר״, ועבד בעיתון כל שנותיו. התבלט בעיקר בביקורות התיאטרון שלו, שליוו את התיאטרון העברי במשך עשרות שנים. מעט משיריו פורסמו בחייו, ובהם השיר ״טבריה בגשם״, הנחשב עד היום לאחד השירים היפים בשירה העברית החדשה. עזרא זוסמן נודע גם כמתרגם: ב-1943 תירגם את ספרו של וולטר ״קאנדיד״ (כנראה מתרגום רוסי) ותרגומים משירת רוסיה יצאו לאור בשנות הששים והשבעים. בית המשפחה של הוריו ואחר כך שלו, במושב נחלת יהודה שליד ראשון לציון היה בית-ועד לאנשי רוח, סופרים שחקנים ומשוררים.
[מקורות: קרסל, לקסיקון הקשרים לסופרים ישראלים, ויקיפדיה, גרנות]

ספריו:

 • רשומי קינה (תל אביב : מסדה, תשכ״ב) <איורים מאת נפתלי בזם>
 • שירים (תל-אביב : עם עובד, תשכ״ח 1968)
 • עצי תמיד (מרחביה ; תל אביב : ספרית פועלים, תשל״ב 1972)
 • קשת ניסן : רשימות ומסות קטנות (ירושלים : מוסד ביאליק, תשל״ה 1975)
 • שירים (תל-אביב : הקיבוץ המאוחד, 1976)
 • צעדים שטבעו בחול (תל אביב : אליה, 1981) <לקט שירים>
 • אחרי הבכורה : ביקורות תיאטרון (תל-אביב : עם עובד, תשמ״א 1981) <רישומים - אבא פניכל>
 • ילקוט שירים (תל-אביב : יחדיו, תשמ״ד 1984) <ליקט הקדים מבוא והוסיף הסברים וביבליוגרפיה אברהם הגורני>
 • שקיעה ופרידה (נחלת יהודה : אליה, תשמ״ז 1987)
 • חצות ונצח : מבחר שירים : 1922־1973 (תל-אביב : קשב לשירה ולמסה, תשנ״ח 1998)

תרגום:

 • קאנדיד, או, ספר האופטימיות / וולטר (תל-אביב : ספרית השעות, תש״ג 1943)
 • מבחר שירים / בוריס פסטרנק (תל אביב : עקד, תשכ״א 1961) <בשיתוף בן ציון תומר ושמואל שתל>
 • לחם דוי : שירים / לייזר איכנראנד (תל-אביב : הקיבוץ המאוחד, תשכ״ט 1969)
 • עקדת יסאק : שירים / יוסף ברודסקי (תל-אביב : עקד, תש״ל 1969)
 • שירים ליריים : רקוויאם / אנה אחמטובה (תל אביב : דביר, תש״ל 1970)
 • לומר הכל : מבחר שירים / פול אלואר (תל-אביב : עקד, תשל״ב 1971)
 • רקוויאם / אנה אחמטובה (תל אביב : עקד, 1973) <עם מבוא: ״על המשוררת ושירתה״, מאת עזרא זוסמן>
 • שירים / אוסיפ מנדלשטם (תל אביב : ספרית פועלים, תשל״ו)
 • האדון מסן פרנציסקו : מבחר סיפורים / איואן בונין (תל-אביב : עם עובד, תשמ״א 1981) <בהשתתפות צבי ארד>
 • תרגומים (תל-אביב : אליה, תשמ״ה 1985) <כולל שירים של פ. טיוטצ׳ב, א.בלוק, א. אחמטובה, ב. פסטרנק, א. מנדלשטם, י. ברודסקי>

על המחבר ויצירתו:

ספרים:
 • הגורני-גרין, אברהם. באור פניה של שירת עזרא זוסמן : מבוא לשירתו ועיון בתשעה שירים, שיר ופשרו (תל אביב : עקד, 1969)
   עיון בתשעה שירים מתוך הספר ״שירים״ (תל-אביב : עם עובד, תשכ״ח 1968)
  תוכן העניינים
 • לינק, ברוך. עיונים בשירת עזרא זוסמן : דיון באספקטים פואטיים ותמטיים בשירתו (תל אביב : אל״ף, תשמ״ג 1982) <מבוסס על דיסרטציה של המחבר באוניברסיטת קליפורניה בלוס אנג׳לס>
 • סוכרי, יואב. שירת עזרא זוסמן : קווי התפתחות פואטיים תרפ״ו-תשל״ג (1926־1973) (רמת גן, תשנ״ז 1997) < עבודת גמר (מ״א)--אוניברסיטת בר אילן, תשנ״ז 1997>
מאמרים:
 • אוכמני, עזריאל.  סיפור מועט על שלושה משוררים ומהם משהו גם עלי.  עלי שיח, חוב׳ 1 (סיון תשל״ד, יוני 1974), עמ׳ 57־70 <על שירתם של אברהם שלונסקי, עזרא זוסמן ויוכבד בת-מרים>
 • בהר, עוזי.  על חוסר-החכמה של עזרא זוסמן. סימן קריאה: רבעון מעורב לספרות, חוב׳ 15 (1982), עמ׳ 56־59.
 • גורפיין, רבקה.  הבית והשירים של עזרא זוסמן.  בספרה: אל מלים ומעבר להן : שירים, משוררים, ספרים (רמת גן : מסדה, 1975), עמ׳ 103־107.
 • דבר.  לעזרא זוסמן.  דבר, לספרות ולאמנות, ג׳ בחשון תשכ״ט, 25 באוקטובר 1968, עמ׳ 9 <דיווח מישיבה חגיגית במערכת ׳דבר׳ לכבוד 40 שנות יצירה של עזרא זוסמן> *
 • הגורני-גרין, אברהם.  עונה רודפת עונה... אין לאן לחזור : פריחה-נשירה בשירי עזרא זוסמן. מאזנים, כרך נ״א, גל׳ 6 (חשון תשמ״א, נובמבר 1980), עמ׳ 421־425, 472.
 • וייכרט, רפי.  למצוא את המקום ולעגון : בעקבות שירתו הנשכחת של עזרא זוסמן.  מקור ראשון, שבת, י״ד בתשרי תשס״ז, 6 באוקטובר 2006, עמ׳ 25.
 • זילבורג, ויטה. שני פנים לאינפלציה. מאזנים, כרך ע״ז, גל׳ 1 (2003), עמ׳ 57־59 <על המחסור בשירתם של עזרא זוסמן (״חרישי יותר״), בן-ציון תומר (״לי משלי״) וישראל הר (״נזר״)>
 • חבר, חנן.  הקסם הזר : על שירת שנות העשרים של עזרא זוסמן. בספרו: קורא שירה : רשימות, מסות ומחקרים על שירה עברית (תל-אביב: קשב לשירה, תשס״ה 2005), עמ׳ 64־79.
 • לשם, גיורא. הקול וההד : על שירת עזרא זוסמן. דבר, ט״ו בסיון תשמ״ג, 27 במאי 1983, עמ׳ 21, 22.
 • לשם, גיורא. אומדנים ואובדנים : על ביקורת שירתו של עזרא זוסמן. מאזנים, כרך נ״ז, גל׳ 1־2 (תשמ״ג 1983), עמ׳ 69־71 <חזר ונדפס בספרו מסיבוב כפר סבא לאזרחות העולם (תל-אביב : זמורה-ביתן, תשנ״א 1991), עמ׳ 134־148>
 • לשם, גיורא. דון פנשה וסנשה קישוט: על עזרא זוסמן.  נתיב: כתב עת למחשבה מדינית, חברה ותרבות, שנה י״ב, גל׳ 3 (68) (1999), עמ׳ 88־89 <מובא שירו של זוסמן ״על הרחבה של סן-סולפיס״>
 • שפרה, ש.  הכתיבה כהשגחה פרטית : ראיון עם עזרא זוסמן.  משא (מצורף ל׳דבר׳), גל׳ 9 (65) (כ״ח באדר א׳ תשל״ג, 2 במארס 1973), עמ׳ 1, 3.
על ״שירים״ (תשכ״ח 1968)
על ״קשת ניסן״
 • גינוסר, פנחס.  נופים של מציאות ודמיון.  משא (מצורף ל׳דבר׳), גל׳ 53 (211) (כ״ב בטבת תשל״ו, 26 בדצמבר 1975) עמ׳ 1, 2.
 • לאור, דןהערגה אל האסתטי : על קובץ רשימותיו ״קשת ניסן״. ידיעות אחרונות, מדור לספרות, כ״ד בכסלו תשל״ו, 28 בנובמבר 1975, עמ׳ 3.
על ״עצי תמיד״
על ״שירים״ (תשל״ו 1976)
 • בן-שאול, משה (מ. משב). שירי עזרא זוסמן במבחר. מאזנים, כרך מ״ה, גל׳ 2 (תמוז תשל״ז, יולי 1977), עמ׳ 148־149.
על ״צעדים שטבעו בחול״
על ״שקיעה ופרידה״
 • טנאי, שלמה.  לדייק בהבחנה בין תבן לבר.  מעריב, ספרות, ב׳ בכסלו תשמ״ט, 11 בנובמבר 1988, עמ׳ 2.
 • עקרוני, אביב. לנטוע בך שתיקה עמוקה.  בספרו על כפות המאזניים : מבחר מאמרים : ספרות, היסטוריה, יהדות, הגות, חינוך (תל-אביב : עקד, תשס״ז 2007), עמ׳ 105־107.
על ״חצות ונצח״
 • ברונובסקי, יורם [יוחנן רשת]. עזרא זוסמן ״איחר את רכבת השירה״. הארץ, תרבות וספרות, י׳ באדר תשנ״ט, 26 בפברואר 1999, עמ׳ ב 14.
על ״תרגומים״ (תשמ״ה 1985)
 • ברונובסקי, יורם. משורר רוסי הכותב עברית. הארץ, כ״ג בכסלו תשמ״ו, 6 בדצמבר 1985, עמ׳ 16 <חזר ונדפס בספרו ביקורת תהיֶה : רשימות על שירה, פרוזה ומסה בספרות העברית / ערך והוסיף אחרית דבר – דוד וינפלד (ירושלים : כרמל, תשס״ו 2006), עמ׳ 231־235>
קישורים:


עודכן לאחרונה: 22 בפברואר 2019

לראש הדף

 

 

ספרי המחבר

 

על יצירתו

 

קישורים

 

 

לראש הדף