נעמי פרנקל (1918־2009)

Naomi Fraenkel 

נעמי פרנקל נולדה ב-20 בנובמבר 1918 (ט"ז בכסלו תרע"ט) * בברלין, גרמניה למשפחה אמידה ומתבוללת. פרנקל נתייתמה מהוריה בגיל רך והאפוטרופוס שלה העלה אותה ארצה ב-1933. היא התחנכה בחוות הלימוד לנערות בירושלים ציסודה של רחל ינאית בן-צבי ובה חל מפגשה הראשון עם העברית. היא גם מצאה בביתו של פנחס רוזן את "רוח בית-אבא". מגיל תשע היתה חברה בתנועת השומר הצעיר ועם תום לימודיה שהתה בחווה בקיבוץ משמר העמק. משם יצאה ללמוד בסמינר למדריכי-נוער ואחר-כך למדה היסטוריה יהודית וקבלה באוניברסיטה העברית בירושלים. במלחמת השחרור שרתה בפלמ"ח. עם שחרורה נדדה בין מקיבוץ משמר-העמק לקיבוץ הזורע ולבסוף הצטרפה לקיבוץ בית אלפא. בראשית שנות הששים יצאה למסע-לימוד בגרמניה, אנגליה ועוד וב-1970 התגייסה לחיל-הים למשך 8 שנים (בדרגת רב-סרן). ב-1982 עברה עם משפחתה לקרית ארבע. פרסומה בא לה עם פרסום הרומן "שאול ויוהאנה" ב-1956 שפרקיו הראשונים פורסמו על-ידי אברהם שלונסקי ב"אורלוגין" (גיליונות 9 ו-12). פרנקל המשיכה לכתוב למבוגרים ולילדים כאחד. זכתה בפרסים ספרותיים שונים, כולל פרס רופין ב-1956 ופרס אוסישקין ב-1962. נעמי פרנקל נפטרה בג' בכסלו תש"ע, 20 בנובמבר 2009.
* על-פי לכסיקון הספרות העברית בדורות האחרונים (1967) מאת ג. קרסל וע"פ Encyclopaedia Judaica  נולדה בט' בכסלו תרפ"א, 20 בנובמבר 1920.
[מקורות: קרסל, גרנות, לקסיקון הקשרים לסופרים ישראלים, ויקיפדיה, ITHL]

Naomi Fraenkel was born in Berlin into a wealthy, assimilated German-Jewish family, she joined Ha-Shomer ha-Za'ir at an early age and went to Palestine in 1933. She studied Jewish history and Kabbalah, served in the Palmah during Israel's War of Independence, and later became a member of kibbutz Bet Alfa. Her panoramic trilogy, Sha'ul ve-Yohannah ("Saul and Joanna," 1956–67), describes the fate of German Jewry up to Nazi times, as reflected in the life of three generations of an assimilated Jewish family, whose granddaughter finds her way to a Zionist youth movement, and revolts against family tradition. Along with books for children, Fraenkel is the author of the novels Dodi ve-Re'i (1976), Zemah Bar ("Wild Flower," 1981), and Barkai (1998). In 2004 she published Predah, a novel about Jerusalem in the 1950s, focusing on the relationship between Malkiel, a survivor of the pogrom in Hebron, and Yoske, his commander in the Palmah. An ardent supporter of a Greater Israel, she moved to Kiryat Arba in 1982 and later to Hebron. Naomi Fraenkel passed away on November 20, 2009.
[Source Citation: Kressel, Getzel. "Frankel, Naomi." Encyclopaedia Judaica. Eds. Michael Berenbaum and Fred Skolnik. Vol. 7. 2nd ed. Detroit: Macmillan Reference USA, 2007. 198-199. 22 vols. Gale Virtual Reference Library. Gale. Ohio State Univ Libraries/Columbus. 23 Nov. 2009]

ספריה:

 • שאול ויוהאנה (מרחביה : ספרית פועלים, 1957־1967) <מהדורה חדשה הופיעה בהוצאת גפן בתש"ס 1999>
 • רחלי והאישון (תל אביב : א' לוין-אפשטין, תשל"ב) <איורים, אורה ואליהו שוורץ>
 • דודי ורעי (תל אביב : עם עובד, תשל"ג 1973) <מהדורה חדשה הופיעה בהוצאת גפן בתש"ס 2000>
 • נער צמח בגדות האסי (תל אביב : משרד הביטחון - ההוצאה לאור, תשל"ז 1976) <רומן לזכרו של גיורא אשכנזי, שנפל במלחמת ששת הימים על שחרור ירושלים>
 • צמח בר (תל אביב : עם עובד, תשמ"א 1981) <רומן> <מהדורה חדשה הופיעה בהוצאת גפן בתש"ס 2000>
 • ברקאי (ירושלים : גפן, תשנ"ט 1999) <רומן היסטורי>
 • פרדה (ירושלים : גפן, תשס"ד 2003) <רומן>

עריכה:

 • פרקי יומן / מאיר הר-ציון (תל-אביב : א. לוין-אפשטין, 1969)
 • ימים עלי ימים (תל אביב : מפקדת חיל הים – מחלקת כח אדם, תשל"ד)
על המחברת ויצירתה:

ספרים:
 • כוכבי-רייני, ציפורה.  מלכת הקונכייה : סיפור חייה הסוערים של נעמי פרנקל (ירושלים : גפן, תשע"ג 2013) 3 כרכים
  <התוכן: כרך א. אל האור -- כרך ב. זריחה ושקיעה -- כרך ג. ניצחון הרוח>
מאמרים:
על "שאול ויוהאנה"
 • אבינור, גיטה.  "שאול ויוהאנה" לנעמי פרנקל.  מאזנים, כרך ט"ו (ל"ח), גל' 2־3 (ר"כ-רכ"א) (תמוז-אב תשכ"ב, יולי-אוגוסט 1962), עמ' 163־165.
 • אורבך, יוסף.  הספרות הצעירה והרומן החברתי : עם הופעת "שאול ויוהאנה" לנעמי פרנקל.  על המשמר, דף לספרות ואמנות, ג' באלול תשט"ז, 10 באוגוסט 1956, עמ' 1, 2.
 • ירדני, גליה.  שאול ויוהאנה.  מאזנים, כרך ה (כ"ח), גל' 5 (תשרי תשי"ח, אוקטובר 1957), עמ' 337־339.
 • לוין, אורנה.  "הזאת נעמי?" : ציונות וספסל ללא משענת בטרילוגיה 'שאול ויוהנה' לנעמי פרנקל. בתוך: מעשה סיפור : מחקרים בסיפורת היהודית, כרך ג / עורכים - אבידב ליפסקר-אלבק, רלה קושלבסקי (רמת גן : הוצאת אוניברסיטת בר-אילן, תשע"ג 2013), עמ' 409־435.
 • ליכטנבום, יוסף.  "שאול ויוהאנה" לנעמי פרנקל.  דבר, י"ט באב תשט"ז, 27 ביולי 1956, עמ' 5.
 • מוקד, גבריאל.  "שאול ויוהנה".  דבר, מוסף לספרות ולאמנות, כ"ט בטבת תשכ"ב, 5 בינואר 1962, עמ'  8.
 • קדמי, יחיאל. "שאול ויוהאנה": עם השלמת הטרילוגיה של נעמי פרנקל. על המשמר, ב' באייר תשכ"ז, 12 במאי 1967, עמ' 5, 6.
 • קדמי, יחיאל.  על "שאול ויוהאנה" של נעמי פרנקל.  בספרו: בין שמא לוודאי : עיונים בשירה ובסיפורת עברית (תל אביב : ספרית פועלים, תשמ"א 1981), עמ' 111־128.
 • קורצווייל, ברוך. גישושים להעמקת המימד האפי. הארץ, 10 באוגוסט 1956 <חזר ונדפס בספרו  חיפוש הספרות הישראלית : מסות ומאמרים / ערכו צבי לוז וידידיה יצחקי (רמת גן : הוצאת אוניברסיטת בר-אילן, תשמ"ב 1982), עמ' 278־283>
 • קורצווייל, ברוך. יהדות גרמניה בעיני נעמי פרנקל. הארץ, 30 במארס 1962 <חזר ונדפס בספרו חיפוש הספרות הישראלית : מסות ומאמרים / ערכו צבי לוז וידידיה יצחקי (רמת גן : הוצאת אוניברסיטת בר-אילן, תשמ"ב 1982), עמ' 284־290>
 • שקד, מלכה.  "שאול ויוהאנה".  בספרה: חוליות ושלשלת : הרומן העברי על תולדות משפחה (בני ברק : הוצאת הקיבוץ המאוחד, 1990), עמ' 238־250 <וראה במפתח>
 • Makov-Hasson, Hadar.  Oedipus' sister : narrating gender and nation in the early novels of Israeli women (New York, 2009) <Thesis (PhD)--New York University, 2009>
על "רחלי והאישון"
 • טרסי-גיא, אסתר.  "רחלי והאישון" לנעמי פרנקל.  ספרות ילדים ונוער, שנה ג', חוב' ב (י) (כסלו תשל"ז, דצמבר 1976), עמ' 39־40, 43.
על "ברקאי"
 • בלבן, אברהם. חברון, ההתחלה. ידיעות אחרונות, המוסף לשבת - תרבות, ספרות, אמנות, כ"ז בטבת תשנ"ט, 15 בינואר 1999, עמ' 27.
 • הכהן, רן.  הלאומנות חשובה מהדת.  הארץ, מוסף ספרים, גל' 313 (ח' באדר תשנ"ט, 24 בפברואר 1999), עמ' 14.
 • כוכבי-רייני, צפורה.   מראות - צבעים - קולות - צלילים: על מאפיינים לשוניים אחדים ברומן "ברקאי" לנעמי פרנקל.  בלשנות עברית: כתב-עת לבלשנות עברית תיאורית, חישובית וישומית, גל' 54 (סיוון תשס"ד, יוני 2004), עמ' 23־36 <מטרת המאמר היא להציג מאפיינים אחדים של לשון הרומן "ברקאי" בעיקר בשם ובפועל, תוך שימת דגש על צורות דקדוקיות מיוחדות המופיעות בו. יסודות לשוניים אלה הם בעלי חשיבות רבה לעיצוב התוכן, המקצב, האווירה והנעימה של הרומן>
 • כוכבי-רייני, ציפורה.  מראות, צבעים, קולות וצלילים : ניתוח לשוני-סגנוני של הרומן "ברקאי" לנעמי פרנקל (ירושלים : גפן, תשס"ד 2004)
 • לוין, אורנה.  "אחר" מכוכב אחר : הדימוי התרבותי של ה"אחר" ברומנים  'ברקאי' ו'פרדה' לנעמי פרנקלדברים: כתב עת אקדמי רב-תחומי, גל' 6 (חשון תשע"ד, אוקטובר 2013), עמ' 151־164.
על "פרדה"
 • בן-שאול, משה [מש"ב].  פרידה משלוש מאות שנה.  מאזנים, כרך ע"ח, גל' 2 (אדר תשס"ד, מארס 2004), עמ' 17־18.
 • הופמן, חיה. גלות בירושלים. ידיעות אחרונות, המוסף לשבת - ספרות, ט"ז באייר תשס"ד, 7 במאי 2004, עמ' 27־28.
 • ויס, הלל. כי רחק ממני מנחם. נתיב, שנה 17, חוב' 97 (2004), עמ' 94־95.
 • כוכבי-רייני, ציפורה. על כמה מאפיינים לשוניים ולשוניים-סגנוניים ברומן "פרדה" לנעמי פרנקל. מועד, שנתון למדעי היהדות, כרך ט"ו (תשס"ה 2005), עמ' 144־196.
 • כוכבי-רייני, ציפורה.  "פרדה" לנעמי פרנקל : ניתוח ספרותי, לשוני ולשוני-סגנוני (ירושלים : גפן, תשס"ח 2007)
 • לוין, אורנה.  "אחר" מכוכב אחר : הדימוי התרבותי של ה"אחר" ברומנים  'ברקאי' ו'פרדה' לנעמי פרנקלדברים: כתב עת אקדמי רב-תחומי, גל' 6 (חשון תשע"ד, אוקטובר 2013), עמ' 151־164.
 • לוין, אורנה.  השפה העברית כזרות פוליטית : עיון ברומן  פרדה לנעמי פרנקל.  בתוך: העברית שפה חיה : קובץ מחקרים על הלשון בהקשריה החברתיים-התרבותיים, כרך ו' (תל אביב : הקיבוץ המאוחד והמכון הישראלי לפואטיקה וסמיוטיקה ע"ש פורטר, אוניברסיטת תל-אביב, 2013), עמ' 199־216.
קישורים:


[עודכן לאחרונה: 27 ביולי 2017]

לראש הדף

 

 

ספרי המחברת

 

על יצירתה

 

קישורים

 

 

לראש הדף