אסתר אייזן (1929־2014)

Esther Eisen

אסתר (טושיה) אייזן נולדה ב-1929 בלודז' שבפולין, למשפחה של ארבע נפשות. ב-1939, עם פלישת גרמניה, נלקחה מהם הדירה, והמשפחה עקרה לדירה שאחר כך נכללה באזור הגטו. במאי 1940 רוכזו היהודים בגטו, והוא נסגר והוקף בגדרות תיל. משפחתה של אסתר הצטופפה בחדר אחד עם אלמנת הדוד ובתה ועם עוד אישה והתקשתה להתקיים. אחיה הבכור של אסתר נפטר מרעב, בריאותה של האם התדרדרה, ואילו אסתר מצאה עבודה במפעל לפרחים מלאכותיים. בספטמבר 1942 צוו היהודים להתייצב בחצרות, וזקנים, ילדים וחולים, בהם אמה של אסתר, נלקחו לחלמנו. אסתר חלתה בטיפוס, אבל משהחלימה חזרה לעבודתה. בשלהי אוגוסט 1944 חוסל הגטו, חלוקת המזון נפסקה, והיהודים הנותרים – בהם אסתר ואביה - נשלחו בטרנספורטים לאושוויץ. אסתר ואביה הופרדו בסלקצייה מיד עם הגיעם לרציף. לאחר 10 ימים באושוויץ נשלחה אסתר לעבודה בבומליץ, כעבור חודש הועברה לברגן-בלזן וכעבור עוד חודש למחנה אלסניג, ובו עבדה עד אפריל 1945. עם התקרבות החזית הועמסו האסירות על רכבות, ללא מזון ומים, למקום אחר בתוך גרמניה. הרכבת הופצצה ורבים נהרגו. האסירות נמלטו כדי לתפוס מחסה ושבו אל הקרונות תחת שריקות הכדורים של החיילים הגרמנים. אסתר ברחה עם חברה אל היער. כשחזרו למחרת לקרונות המופצצים, נודע להן כי הגרמנים ריכזו 100 אסירות בתוך מבנה והציתו אותו על יושביו. בתום המלחמה שבה אסתר לפולין וניסתה לברר מה עלה בגורל אביה אולם עד היום לא גילתה דבר. לאחר פוגרום קיילצה יצאה מפולין עם שארית הפלטה. בדרך הכירה צעיר ששמו יעקב (קובה), הם התאהבו, נישאו אחר כך בברגן-בלזן ויחדיו עלו ארצה. קובה לחם ונפל במלחמת השחרור. לימים נישאה אסתר בשנית לרומק, ידיד נעורים מלודז', ולזוג נולדו שלושה ילדים ושני נכדים. למדה פיסול אצל רודולף להמן ופסליה הוצגו בתערוכות. יצרה שש אנדרטאות לזכר קהילות יהודיות בפולין שהוכחדו בשואה. משיריה נתפרסמו בכתבי עת ובאנתולוגיות ספרותיות. זכתה בפרס היצירה הספרותית על-שם לוי אשכול לשנת תשס"ו.  אסתר אייזן נפטרה באדר ב' תשע"ד, מארס 2014.
[מקורות: אתר 'יד ושם', לקסיקון היסטורי של הסופרים העברים מאז תש"ח]

ספריה:

 • יקום איש : שירים (תל אביב : מרתף 29 ליד עקד, תשמ"ו 1985)
 • בית בככר הלחם (תל-אביב : ספרי עתון 77, 1993)
 • עד ציפת גוף וגרעין (תל-אביב : ספרי עתון 77 : תג, 1996)
 • מוצאי חול (תל-אביב : ספרי עתון 77, 1998)
 • אמי תפרה כוכבים (ירושלים : כרמל, תשס"ד 2003) <זכרונות המחברת מתקופת השואה שכונסו לרומן>
 • עוד היה מבקש להמריא : שירים (תל-אביב : ספרי עתון 77, תשס"ו 2006) <עורך - יעקב בסר>
 • במזל עקרב (תל אביב : גוונים, תשע"ב 2012) <כולל שתי נובלות: "במזל עקרב" ו"הבית שלנו">
על המחברת ויצירתה:

 • גרנות, משה.  "סיפוא אחר סיפור הצטרפו לרומן" : שיחה עם אסתר אייזן.  בספרו: שיחות עם סופרים (תל-אביב : קווים, 2007), עמ' 395־407.
על "בית בכיכר הלחם"
 • דליס.  רגש משולב ברעיון.  מאזנים, כרך ס"ח, גל' 9־10 (תמוז-אב תשנ"ד, יוני-יולי 1994), עמ' 73־74.
על "אמי תפרה כוכבים"
 • בן-דוד, יערה. בנתיב הכוכב הצהוב. מאזנים, כרך ע"ח, גל' 4 (סיון תשס"ד, יוני 2004), עמ' 18־20 <חזר ונדפס בספרה: במבוך המַראות : קריאה בפרקי ספרות עברית וכללית (ירושלים : כרמל, תשע"ב 2012), עמ'  164־169>
 • בן-שאול, משה [מש"ב]. לא רק על כיכר הלחם. מאזנים, כרך ע"ח, גל' 2 (אדר תשס"ד, מארס 2004), עמ' 20.
 • גרנות, משה. "סיפור אחר סיפור - הצטרפו לרומן".   פסיפס, גל' 60 (אביב-קיץ תשס"ה 2005), עמ'  46-50 <ראיון עם המשוררת והסופרת>
 • חקק, הרצל.  לתאר את הכלים השבורים. אפיריון, גל' 89 (2004), עמ' 18־19.
 • חקק, הרצל.  התמודדות ספרותית עם השואה : אסתר אייזן כותבת תעודה מצמררת.  e-mago <מקוון>, 21 במארס 2007.
 • מנהיים, נועה. קסם בתוך הזוועה. ידיעות אחרונות, המוסף לשבת - ספרות, כ"ה בניסן תשס"ד, 16 באפריל 2004, עמ' 26־27.
 • נחמני, עירית. לגעת בזיכרון, לגעת בכאב. עתון 77, גל' 291 (2004), עמ' 8־9.
 • רותם, יהודית. איזון עדין וחמקמק בין חידלון למשמעות. הארץ, מוסף ספרים, גל' 581 (כ"ד בניסן תשס"ד, 14 באפריל 2004), עמ' 10.
על "עוד היה מבקש להמריא"
 • אברהם-איתן, חלי.  לגעת באמת של העולם. מקור ראשון, שבת, ט"ו באלול תשס"ו, 8 בספטמבר 2006, עמ' 20.
 • בן-דוד, יערה.  קיום על שברי זמן צפים.  עתון 77, גל' 311 (סיון תשס"ו, יוני 2006), עמ' 8־9.
 • דליס.  "עוד היה מבקש להמריא". פסיפס, גל' 67 (סתיו תשס"ח 2007), עמ'  45־47.
 • לויתן, עמוס.  4 הערות על 5 ספרי שירה.  עתון 77, גל' 309־310 (ניסן-אייר תשס"ו, אפריל-מאי 2006), עמ' 44־45.
 • שתל, שמואל.  שירת החיים על תהפוכותיהם.  מאזנים, כרך פ', גל' 3־4 (תמוז תשס"ו, יוני 2006), עמ' 66.
על "במזל עקרב"
 • בן-דוד, יערה.  "על מסמר החיוך".  עתון 77, גל' 368 (סיון-תמוז תשע"ג, מאי-יוני 2013), עמ' 16.
 • גרנות, משה. סיפורת פיוטית : על שתי הנובלות של אסתר אייזן בספרה "במזל עקרב".  פסיפס, גל' 89 (חורף תשע"ב 2012), עמ' 12־13.
 • חקק, הרצל.  סיפורו של הבית, סיפור חיים.  מאזנים, כרך פ"ז, גל' 1 (שבט תשע"ג, פברואר 2013), עמ' 43־44.
קישורים:

לראש הדף

 

 

ספרי המחברת

 

על יצירתה

 

קישורים

 

 

לראש הדף