הלל ברזל (1925)

Hillel Barzel


הלל ברזל.
    גבהות הכיסופים: שירה מתקנת עולם
: עיקרי השקפה ואמונה מ"צדקיהו בבית הפקודות" ועד "הכול הולך" / הלל ברזל. -- תל אביב : הוצאת ספרים אגודת הסופרים העברים בישראל, תשנ"ג 1993.
    302 עמ'.
    Poetry and Ideology / Hillel Barzel

    תכליתו של הספר "גבהות הכיסופים : שירה מתקנת עולם" היא להציג עיקרי השקפה ואמונה בשירה העברית המודרנית, מיל"ג ועד אמיר גלבע. שרשרת של יצירות נבחרות, מ"צדקיהו בבית הפקודות" ועד "הכול הולך", מתפרשת כתחנות-דרך במסלול רעיוני שלם. היצירות שנבחרו מראות עד כמה עשירה וססגונית היא השירה העברית בתמורותיה, מן ההשכלה ועד למודרניזם בשיאו: בחילופי הנורמות הצורניות שהיא נזקקת להן, וכן במבחר הרעיונות הכלולים בה על תיקון האדם, העם והעולם. בהמשך לדיון המקיף בסוגיות של השקפת עולם, באה התייחסות לעיקרים פואטיים, בעיון משווה של ארבע המסות: "גילוי וכיסוי בלשון", "השורה","כלפי תשעים ותשעה", "זמן וריתמוס אצל ברגסון ובשירה המודרנית". הספר מצטרף כנדבך למחקריו של הלל ברזל על השירה העברית החדשה: משורריה, תולדותיה וערכיה הרעיוניים והאסתטיים.

תוכן העניינים:

 • בשער הספר (עמ' 9־10)
 • פרק ראשון.  חומר ורוח – "צדקיהו בבית הפקודות", יל"ג ; "לוחות גנוזים", זלמן שניאור (עמ' 11־32)
 • פרק שני.  אגדה והלכה – "אל האגדה", "לפני ארון הספרים", חיים נחמן ביאליק (עמ' 33־62)
 • פרק שלישי.  חילופי משיח במשיח – "על חרבות בית שן", שאול טשרניחובסקי ; "דוי", אברהם שלונסקי (עמ' 63־101)
 • פרק רביעי.  נצח ירושלים, סופיות האדם – "עד גבהות הכיסופים", אורי צבי גרינברג (עמ' 102־129)
 • פרק חמישי.  עילוי הקורבן – "שירי מכות מצרים", "מכל-העמים", נתן אלתרמן (עמ' 130־166)
 • פרק שישי.  חרב ומרחב – "שנים עשר שירי דם", יונתן רטוש (עמ' 167־184)
 • פרק שביעי.  כפירה ואמונה – "שבת העולם", ש. שלום ; "פמוטות הכסף", זלדה (עמ' 185־218)
 • פרק שמיני.  ה"יש" וה"אין" – "גבישייך לַהֶלֶך", "הכול הולך", אמיר גלבע (עמ' 219־252)

 • נספח: כוחם של מאניפסטים ומגבלותיהם – "גילוי וכיסוי בלשון", חיים נחמן ביאליק ; "השורה", יעקב שטינברג ; "כלפי תשעים ותשעה", אורי צבי גרינברג ; "זמן וריתמוס אצל ברגסון ובשירה המודרנית", נתן זך (עמ' 253־287)

 • הערות ביבליוגראפיות (עמ' 288־291)
 • מפתחות (עמ' 292־302)

עודכן לאחרונה: 4 באפריל 2018

לראש הדף

 

 

ספרי המחבר

 

על יצירתו

 

קישורים

 

 

לראש הדף