הלל ברזל (1925)

Hillel Barzel


הלל ברזל.
    משוררים בגדולתם
: מסות מחקר על משוררים עבריים / הלל ברזל. -- תל אביב : הוצאת יחדיו, איגוד מוציאים לאור ואגודת הסופרים העברים בישראל, תשל"ט 1979.
    426 עמ' -- (ספרית מקור)
    The Best in Hebrew Poets : Essays on Modern Hebrew poets / by Hillel Barzel

    משוררים בגדולתם - משמע הצגת המשורר דרך נקודת הישג בולטת שלו, תחנת הצטיינות מובהקת של שירתו. אכן, מידת ההשתאות בפני דרכי ביטוי של משוררים, מן הראשונים במעלה בספרותנו, היא המציינת את ח"י המסות שנתקבצו בספר זה. נימה מעריכה מלווה את הכתוב בהן. אולם אין השיפוט וההערכה יעדן של המסות, אלא תנאי מוקדם להיכתבן. ההצטיינות הפיוטית היא המציעה עצמה כתחנת-התעכבות לבחינת סגוליות הכתיבה של המשורר. התעלות השיר והמשורר היא ההזדמנות הנאותה לבחון לא רק שיר אחד, או יצירה מסוימת, אלא מכלול פיוטי שלם. ההידרשות לחלק מכתבי המשורר, או לבעיה הקשורה בכתיבתו, היא מתוך חתירה להצגה כוללת של נוסח הבעתו.
    השיר כמעשה אמנותי הוא מועט המחזיק את המרובה. מרובה, כאשר הכוונה היא  להפעלה של כל כוחות הנפש של הקורא. השיר בגדולתו הוא השיר המצטיין בתכונת הריבוי. מסת-המחקר מבקשת להתחקות אחר מהות ההבעה, זו ההופכת צירוף של מלים וסימנים לתבנית רבת השפעה. ההנחה, שליוותה כתיבתן של המסות המוגשות בזאת לקורא, היא כי בהתוודעות מלאה ככל האפשר למלוא פועלו של האמן, נתון הסיכוי למציאת הצופן המיוחד שבו הוא משתמש.
    המסה היא מסגרת מצומצמת בהיקפה. מצעה - קצר, אך שאיפותיה - מרובות. בעיסוקה בשיר היא מבקשת להידמות, ולו גם במקצת, למושא התבוננותה. היא מקווה לסייע בהבנתו של גילוי עשיר ומתפשט תוך שימוש בתבנית מרוכזת.

תוכן העניינים:

לראש הדף

 

 

ספרי המחבר

 

על יצירתו

 

קישורים

 

 

לראש הדף