הלל ברזל (1925)

Hillel Barzel


הלל ברזל.
    המאה החצויה: ממודרניזם לפוסט-מודרניזם
: הספרות ורוח התקופה — תמורות בצורות יסוד / הלל ברזל ; עורך, ידידיה יצחקי. -- תל אביב : ספרית פועלים, תשע"א 2011-
    3 כר' -- (פואטיקה וביקורת)
    The Split Century : From Modernism to Post-Modernism / Hillel Barzel

סידרה על הנושא: המאה החצויה, ממודרניזם לפוסט־מודרניזם, הספרות ורוח התקופה. מטרת הסידרה: בחינה של תמורות יסוד בסיפורת העברית, במאה שנחצתה על ידי מלחמה ושואה, מאה שסימני ההיכר שלה עשן־כבשני־המוות ופצצות־האטום על הירושימה ונגסקי.
הכרך הראשון: מיטא־ריאליזם — ריאליזם. כלולים בו מבואות עיוניים, הצגה ודיון ביצירות מיטא ריאליסטיות, רום ותהום, של קפקא, עגנון, ביאליק בפרוזה פיוטית, חיים הזז, לרבות יצירות של הותורן, מלוויל ועוד יצירות מספרות העולם.
הדיון בריאליזם מתייחס לגרשון שופמן, י. ד. ברקוביץ, דבורה בארון, יהודה בורלא, יצחק שנהר, לאה גולדברג בסיפורת, יצחק שנהר, יוסף אריכא, מרדכי טביב, יהושע בר־יוסף ומשה שמיר.
הכרך השני: מוניזם — פלוראליזם והכרך השלישי: ניאו־ריאליזם — היפר־ריאליזם. נכללים בהם, כמו בכרך הראשון, מחקרים של המחבר שראו אור בביטאונים ומאספים מדעיים, כמו גם מבואות שנכתבו על ידו לאנתולוגיות. תוך בחירה בהתאם להנחות הפואטיות וההיסטוריות המכוונות את הסידרה במכלולה. כל אלה בתוספת פרקים חדשים רבים, כנדרש לכל אחד משלושת הכרכים.

הלל ברזל, פרופסור לספרות עם ישראל ולספרות משווה באוניברסיטת בר־אילן, הוא מחבר הסידרה תולדות השירה העברית מחיבת ציון עד ימינו, אף היא בהוצאת ספרית פועלים. הסידרה החדשה מכוונת בעיקרה לסיפורת העברית במגעה עם ספרות העולם. היא עשויה להוסיף נקודות־ראות להיסטוריונים של הסיפורת העברית המודרנית והפוסט־מודרנית. היא מיועדת לקהל קוראים רחב, בהיותה ערוכה בשיטה משולבת — פרשנות בד בבד עם התייחסות מפורטת לעלילה.
הלל ברזל הוא מחברם של ספרי מחקר רבים בתחום השירה, הסיפורת, המחזאות ותורת הספרות. זכה בפרסים ספרותיים יוקרתיים וביניהם פרס ס. יזהר ופרס ביאליק לחוכמת ישראל.

כרך ראשון: מיטא-ריאליזם וריאליזם

תוכן העניינים:

בשער הספר

חלק א:    מבוא — סיפורת עולמית וסיפורת עברית
פרק ראשון:        הספרות ורוח התקופה
פרק שני:            סיפורת מיטא-ריאליסטית, סימני היכר של הסיפורת המיטא-ריאליסטית: גוונים של המיטא-ריאליזם בסיפורת עולמית; גבולות המיטא-ריאליזם בסיפורת עברית
פרק שלישי:        ספרות יהודית — הלשון הפנימית

חלק ב:    פרנץ קפקא — מיטא-ריאליזם בעין יהודית ואוניברסאלית
פרק ראשון:    הרובד התנ"כי — מקרא באמריקה
פרק שני:        דחיית הסמכות - אמריקה הגרוטסקית
פרק שלישי:    יהדות ונצרות
פרק רביעי:     הבחינה החזיונית — "החולד הענק", "בבית-הכנסת שלנו"
פרק חמישי:    התבוננות כהשקפת עולם — "אמן ההתבוננות"
פרק שישי:      דתות והשקפות מזוהות  
פרק שביעי:    השקפת עולמו של קפקא מהיבט ז'אנרי
פרק שמיני:    "דין וחשבון לאקדמיה" כפרודיה מקאברית
פרק תשיעי:    רוחות רפאים

חלק ג:    שמואל יוסף עגנון — מיסטיקה ופסיכולוגיה
פרק ראשון:    סיפורי אהבה מיטא-ריאליסטיים — "עגונות", "עידו ועינם", "לילות" ו"שבועת אמונים"
פרק שני:        "תהילה" — וספר תהילים
פרק שלישי:    מוקדם ומאוחר — היסטוריה והיסטוריוסופיה, עובדה ובדיה
פרק רביעי:    העלייה השנייה — עילוי וגינוי
פרק חמישי:    משלי חיות בתמול שלשום: "מעשה בראשית", "מעשה בצבוע"
פרק שישי:    גלוי ונעלם — ספר המעשים
פרק שביעי:    סיפורי אהבה פסיכולוגיים — "הרופא וגרושתו" — מסיפור-לוואי ליצירה עצמאית
פרק שמיני:    הדרך חזרה — "פנים אחרות"
פרק תשיעי:    ירוק בטרם עת — "גבעת החול"
פרק עשירי:    בעקבות פרויד ובניגוד לו — "סיפור פשוט"
פרק אחד-עשר:    קנאה על סף תהום — "גבריאלה"
פרק שנים-עשר:    "פת שלימה" — הסיפור לפירושיו ולנוסחיו
פרק שלושה-עשר:    מכשול ותיקון — "בלבב ימים"
פרק ארבעה-עשר:    שירה ו"עד עולם"
פרק חמישה-עשר:    תשתית פיוטית לשירה

חלק ד:    מיטא-ריאליזם: פואטיקה ומוטיב, חיים נחמן ביאליק וחיים הזז
פרק ראשון:    מקרא ב"ספיח"
פרק שני:        חורבן וגאולה — "מגילת האש" ו"ידעתי בליל ערפל", "אגדת שלושה וארבעה" ו"עם השמש"
פרק שלישי:    סיפורי תימן, מילים ומעשים
פרק רביעי:    "בקץ הימים" — נוסחים
פרק חמישי:    דימוי ובבואה — "הגלגול", "חופה וטבעת"
פרק שישי:       מן הנסתר לנגלה — אבן שעות
פרק שביעי:     מן ההיסטוריה אל האדם — פעמון ורמון, 'הדרשה' והמשכיה

חלק ה:    בנתיבי הריאליזם
פרק ראשון:    גרשון שופמן — "הערדל", סיפורו הראשון
פרק שני:        סיפורת ריאליסטית: י"ד ברקוביץ', יהודה בורלא, אביגדור המאירי
פרק שלישי:    ריאליזם פסיכולוגי: דבורה בארון, אלישבע ביחובסקי, לאה גולדברג
פרק רביעי:    סיפורי ארץ-ישראל: יצחק שנהר, יוסף אריכא, מרדכי טביב, יהושע בר-יוסף
פרק חמישי:    משה שמיר — ריאליה ורומאנטיקה, "המספר כהיסטוריון"

הערות
רשימת מקורות
מפתחות: אישים, יצירות, עניינים

 

לראש הדף

 

 

ספרי המחבר

 

על יצירתו

 

קישורים

 

 

לראש הדף