הלל ברזל (1925)

Hillel Barzel


 

הלל ברזל.
שירת ארץ-ישראל: מיסטיקה וסימבוליקה : ש. שלום, זלדה מישקובסקי, אבא קובנר
/ הלל ברזל -- [בני ברק] : ספרית פועלים, תשס"ט 2008.
943 עמ'  -- (פואטיקה וביקורת)  (תולדות השירה העברית מחיבת ציון עד ימינו ; כרך ט)
Mysticism and symbolism : a history of Hebrew poetry: Shin Shalom, Zelda Mishkovsky, Abba Kovner / Hillel Barzel

תוכן העניינים:
 

בשער הספר   9
פרק ראשון ש. שלום: ביוגרפיה בסמלים 13
פרק שני      סודות הנפש: האני המפוצל 55
פרק שלישי      האני השלם: סודות היצירה 105
פרק רביעי      הנוכחות האלוהית: פואטיקה של שגב 152
פרק חמישי      ריבוי קולות: הנתיב הדרמתי 201
פרק שישי      השירה הלאומית: מוקדם ומאוחר 249
פרק שביעי      מרוצת הזמנים: הרהורים על שירה 300
פרק שמיני      מן הנסתר לנגלה: קיצורי דרך 346
פרק תשיעי      השירים האחרונים: אחדות הצורה 391
פרק עשירי זלדה מישקובסקי: בנתיבי הפרד"ס 442
פרק אחד-עשר      צירי עולם: ארץ ושמים 486
פרק שנים-עשר      קולות הנשמה: גשרים של אהבה 523
פרק שלושה-עשר      שער חדש: התאווה לחיים 552
פרק ארבעה-עשר      הקובץ האחרון: שירי ידידות 580
פרק חמישה-עשר אבא קובנר: היסטוריה וסמליה 605
פרק שישה-עשר      פסגות וקץ 639
פרק שבעה-עשר      פואמות וילנה: שגב בלב חורבן 655
פרק שמונה-עשר      פואמות ארץ-ישראל: התפעמות והתגלות 681
פרק תשעה-עשר      ברזיל, אוסטרליה, ניו-יורק: מלודרמה, סטירה, טרגדיה 726
פרק עשרים      שירים חובקי עולם: פילוסופיַת חיים 755
פרק עשרים ואחד      פואמות קצרות: ממקום למקום 791
פרק עשרים ושניים      ממעקב לתצפית 826
חתימה   855
הערות   859
ביבליוגרפיה   871
מפתחות: אישים, יצירות, עניינים 879
 

 

לראש הדף

 

 

ספרי המחבר

 

על יצירתו

 

קישורים

 

 

לראש הדף