הלל ברזל (1925)

Hillel Barzel


הלל ברזל.
חיים נחמן ביאליק - שמואל יוסף עגנון
: מחקר ופירוש / הלל ברזל. -- תל אביב : יחדיו, תשמ"ו 1986.
389 עמ'
Ch. N. Bialik, S. Y. Agnon : research and commentary
 

תוכן העניינים:
 

בפתח הספר

עמ' 9־12

חלק א. חיים נחמן ביאליק – מבט חדש

 

     "מתי מדבר": אל-זמן, אל-מקום

עמ' 13־38

     זיקות תנ"כיות: "הנביא האחרון"

עמ' 39־53

     שירה והיסטוריה: פרעות קישינוב 1903 ("בעיר ההרגה") – תיאורן על-ידי ביאליק ודובנוב

עמד 54־74

     חורבן וגאולה: "מגילת האש" ו"ידעתי בליל ערפל" בהקבלה ל"אגדת שלושה וארבעה" ו"עם שמש"

עמ' 75־94

     "הציץ ומת": המשמעות העלומה

עמ' 95־119

     "צנח לו זלזל": יחיד ורבים, חולף ונצחי

עמ' 120־129

     שיר ליד שיר – כניגוד וכהשלמה

עמ' 130־164

     טעמי גניזה

עמ' 165־179

     שירה ופרוזה: מקרא ב"ספיח"

עמ' 180־191

חלק ב. שמואל יוסף עגנון – מוקדם ומאוחר

 

     היסטוריה והיסטוריוסופיה

עמ' 193־208

     מכשול ותיקון: "בלבב ימים"

עמ' 209־225

     "העלייה השנייה": עילוי וגינוי

עמ' 226־241

     משלי חיות ב"תמול שלשום": "מעשה בראשית", "מעשה בצבוע"

עמ' 242־256

     ירוק בטרם-עת: "גבעת החול"

עמ' 257־292

     "פת שלימה" – הסיפור לפירושיו ולנוסחיו

עמ' 293־307

     "תהילה" – וספר תהילים

עמ' 308־313

     "עיר ומלואה": עובדה ובדיה

עמ' 314־321

     מ"ספר המלבושים" ל"בחנותו של מר לובלין"

עמ' 322־328

     סיפורים מטאביוגראפיים: "לפנים מן החומה"

עמ' 329־337

     נחרוזות של קודש: "קורות בתינו", "ספר האותיות"

עמ' 338־352

     אחרונים – כראשונים: "תכריך של סיפורים"

עמ' 353־367

     בנאום, במאמר ובמכתב: "מעצמי אל עצמי", "אסתרליין יקירתי"

עמ' 368־384

ביאליק ועגנון: גניזה וכינוס

עמ' 385־386

הערה ביבליוגרפית – מפתחות

 

 

לראש הדף

 

 

ספרי המחבר

 

על יצירתו

 

קישורים

 

 

לראש הדף