דבר, ה' באייר תשכ"א, 21 באפריל 1961, עמ' 7, 8  


מקור: ארכיון העיתון 'דבר'