יהודה עמיחי (1924־2000)

Yehuda Amichai


יהודה עמיחי : מבחר מאמרי ביקורת על יצירתו / ליקטה וצירפה מבוא וביבליוגרפיה - יהודית צוויק. -- תל-אביב : הקיבוץ המאוחד : קרן תל-אביב לספרות ולאמנות ע"ש יהושע רבינוביץ, 1988.
239 עמ'. -- (פני הספרות)
Yehuda Amichai - a selection of critical essays on his writings / Selected with an introduction by Y. Tzvik

תוכן העניינים:

 • יהודית צוויק:  מבוא - יצירת עמיחי בראי הביקורת (עמ' 7)

 • מאמרים על שירתו של עמיחי
 • נתן זך:  שירי יהודה עמיחי (עמ' 63)
 • שלמה צמח: מצבת ושלכתה (עמ' 70)
 • ברוך קורצווייל: שירה אוטוביוגרפית "במדבר הגדול" (הערות ל"שירים, 1948־1962")  (עמ' 79)
 • יהודית צוויק: בדרך אל השלווה הגדולה (עמ' 95)
 • שמעון זנדבנק:  עמיחי - המישחק והשפע (עמ' 105)
 • הלל ברזל:  יהודה עמיחי - קינה ושנינה : עיון ביצירותיו מן השנים 1963־1974 (עמ' 115)
 • ראובן צור:  עיון במרובעים של יהודה עמיחי : הערות על החלפת צפנים וחידוש חיותה של אינפורמציה (עמ' 138)
 • דן מירון:  מקרא בשני שירי אהבה מאת יהודה עמיחי (עמ' 146)
 • יאירה גנוסר:  "לא יכולתי לבוא, אני מקווה שתבין"  (עמ' 180)
 • נתן יונתן:  על אחד המרובעים של יהודה עמיחי (עמ' 184)

  על הסיפורת ועל המחזות
 • אהרן אפלפלד:  סיפורי יהודה עמיחי (עמ' 187)
 • גרשון שקד:  הוי דורי העצוב והמוכה  (עמ' 191)
 • בן-עמי פיינגולד: עיון ב"מסע לנינוה" מאת יהודה עמיחי (עמ' 214)

  נספחים
 • רשימת היצירות של עמיחי (עמ' 229)
 • ביבליוגרפיה נבחרת (עמ' 230)
 • תאריכים ותחנות בחייו של עמיחי (עמ' 237)

 

לראש הדף

 

 

ספרי המחבר

 

על יצירתו

 

קישורים

 

 

לראש הדף