אורציון ברתנא (1949)

Ortsion Bartana


אורציון ברתנא.
עדות קריאה
/ אורציון ברתנא. -- [תל-אביב] : פפירוס, בית ההוצאה, אגודת הסטודנטים, אוניברסיטת תל-אביב, תשמ"ב 1982.
144 עמ'.

"בספר מקובצים מאמרים, ביקורות ומסות שנבחרו מתוך עשרות מאמרים שפרסם אורציון ברתנא במוספי-הספרות של העיתונות היומית בחמש השנים האחרונות. הם עובדו מחדש על-ידי המחבר וסודרו על-פי נושאיהם בארבעה מדורים:
א. הספרות, הביקורת והמבקר;
ב. שירה עברית;
ג. סיפורת עברית;
ד. סיפורת פאנטאסטית.
המאמרים מצטרפים לזווית-ראייה לא שגרתית לגבי שירה עברית חדשה, סיפורת עברית חדשה, ומקומה המיוחד של סיפורת פאנטאסטית (ובכללה - סיפורתהמדע הבדיוני) בתרבות-המערב. בין המאמרים, כאלה שעוררו הדים רבים, ופותחים פתח לראייה אחרת של ספרות ימינו."
 

תוכן העניינים:

הקדמה 5
א. הספרות, הביקורת והמבקר  
המבקר כאידיאולוג של התרבות 7
ספרות בעולם מדעי : הרהורים על מקומה של הספרות בתרבות המערבית המודרנית 12
ביקורת תהיה : כמה מחשבות על מוסד הביקורת 18
ב. שירה עברית  
המלך השירי הוא עירום : על תופעות יסוד אחדות בשירה העברית משנות החמישים ואילך 23
אבל המלך עירום : תגובה למאמר של גבריאל מוקד שנכתב בעקבות מאמרי הקודם 33
לכתוב שיר ולקרוא שיר 38
שירת עמיחי: שאלות ותשובות : על 'שלוה גדולה : שאלות ותשובות' של יהודה עמיחי 41
טריטוריה חדשה ואפשרויותיה : על 'סולו' של רוני סומק 45
משוררי "גליונות": כתב-הגנה : עם הופעת מבחר שיריו של יצחק עוגן 50
ג. סיפורת עברית  
סיפורת ריאליסטית במבוא סתום : הרהורים על הסיפורת הישראלית הצעירה 58
סיפורת פסיכולוגית ומגבלותיה : על 'התפכחות' של יותם ראובני 65
ריאליזם אחראי : על 'מכתבים מבית הכלא' של יואב לויטס 68
'מינוטאור' - איפה הראש? איפה הגוף? : על 'מינוטאור' של בנימין תמוז 73
העידן החדש של "התלוש" : על 'מסע באב' של אהרן מגד 79
בין כישרון המסַפר לחכמת המסַפר : על 'ארץ רחוקה' של יצחק בן-נר 86
הגלגול : על 'אדם בן-כלב' ליורם קניוק 92
ד. סיפורת פאנטאסטית  
האופנוע כמשרת תזה פילוסופית : על 'זן ואמנות אחזקת האופנוע' של רוברט מ. פירסיג 97
עוד על החיים כחלום : על 'שבעה סיפורים גותיים' של איזק דינסן 103
הבדידות כעוצמה : על סיפוריו של קרלוס קסטנדה בתרגום עברי 108
מדע בדיוני עכשיו! : על שלושה ספרי מד"ב 116
החיפוש אחר שינוי בספרות המדע הבדיוני : על שלושה ספרי מד"ב 123
טרזן בתחפושת : על 'חולית' לפרנק הרברט 130
על דמוקראטיה ועל נסיכים : על 'גר בארץ נכרייה' של רוברט היינליין 134

לראש הדף

 

 

ספרי המחבר

 

על יצירתו

 

קישורים

 

 

לראש הדף