חיים באר (1945)

Haim Be'er


חיים באר.
    מזיכרונותיה של תולעת ספרים
: מסעות בעקבות סופרים וספרים / חיים באר ; [עורך - גדעון טיקוצקי]. -- תל-אביב : עם עובד, תשע"א 2011.
    432 עמ'.
    Memories of a Bookworm : after authors and their books / Haim Be'er

תוכן העניינים:

  • בפתח הספר (עמ' 9־11)

  •  

לראש הדף

 

 

ספרי המחבר

 

על יצירתו

 

קישורים

 

 

לראש הדף