נתן אלתרמן (1910־1970)

 

Nathan Alterman

מאמרים ורשימות על נתן אלתרמן ויצירתו

(מסודר בסדר אלפביתי על-פי שם מחבר המאמר או הרשימה)

 • נאור, מרדכי.  אלתרמן והתקשורת.   קשר, גל' 34 (אביב 2006), עמ' 47־60.
      בגיל צעיר היה נתן אלתרמן יוצר רב-תחומי: משורר, מתרגם, מחזאי, פזמונאי וגם - מה שנהוג לשכוח לעתים - עיתונאי, בין השנים 1931־1934. אלתרמן ראה עצמו, מבחינה מקצועית, כעיתונאי ונמנה עם חבריה הקבועים של אגודת העיתונאים בתל-אביב. הוא לא היה משורר המסתתר במגדל השן הפואטי, אלא איש-תקשורת החי את הרגע, השעה והיום.
 •  

 • נאור, מרדכי. אלתרמן והבריטים. בתוך:   והאנגלי אז בארץ : עיונים בפן הביטחוני של תקופת המנדט הבריטי בארץ ישראל / עורך, ניר מן (ירושלים : העמותה לחקר כוח המגן על-שם ישראל גלילי : כרמל, תשס"ט 2009) (עלי זית וחרב, כרך ט'), עמ' 187־218 .
      על השלטון הבריטי בארץ-ישראל כפי שהשתקף בטורי הטור השביעי של נתן אלתרמן. במאמר זה מורחב הנושא המועלה בצמצום בספרו של מרדכי נאור הטור השמיני (תל אביב : הקיבוץ המאוחד, תשס"ו).
 •  

 • נאור, מרדכי.  אלתרמן והמושבות - מפתח-תקוה עד חדרה.  הח'אן : אסופה לחקר חדרה והמושבות,  חוב' 4 (אב תש"ע, יולי 2010), עמ' 191־204.
 •  

 • נאור, מרדכי.  מה נתן יונתן לאלתרמן.  הארץ, מוסף שבועי, ג' באלול תש"ע, 13 באוגוסט 2010, עמ'
  על תגובת נתן ק. [הוא נתן קליין <יונתן>] לטורו של נתן א. אילוף ילדים. פורסם גם באתרו של מרדכי נאור ובאתר נתן אלתרמן.
 •  

 • נאור, מרדכי.  היום הם לך נושאים שלום על הרובים.    הארץ, תרבות וספרות, ה' באייר תשע"ג, 15 באפריל 2013, עמ' 4.
      המשורר נתן אלתרמן ומפקד הפלמ"ח יצחק שדה: סיפורה של ידידות.
 •  

 • נאור, מרדכי.  גיבורי התרבות של עמוד 2 בגיליון יום שישי : נתן אלרמן ואריה נבון. בספרו: ראשית 'דבר' : 25 השנים הראשונות של העיתון הנפוץ והמשפיע ביותר ביישוב היהודי ובמדינת ישראל הצעירה (תל אביב : הוצאת הקיבוץ המאוחד, תשע"ה 2015), עמ' 201־216.
 •  

 • נאור-פרלמן, סיגל.  להיפגש 'עם אלתרמן בחולות'דפים למחקר בספרות, כרך 18 (תשע"ב 2012), עמ' 133־164.
 •  

 • נאור פרלמן, סיגל.  נתן זך ונתן אלתרמן: מפגש פואטוביוגרפי בחולות.  בספרה: בשדות אז אולי: פואטוביוגרפיה : עיון בשירתו המאוחרת של נתן זך (תל אביב : הקיבוץ המאוחד, 2014), עמ' 113־167.
 •  

 • נבו, גידי.  "לאור אפלת הימים" - המודוס השנינתי–סטירי בשירתו העיתונאית של נתן אלתרמן.  עיונים בתקומת ישראל: מאסף לבעיות הציונות, הישוב ומדינת ישראל, כרך 21 (תשע"ב 2011), עמ' 38־79 *
  בכל הנוגע למקומה של הסטירה בשירתו העיתונאית של נתן אלתרמן קיימות שתי תפיסות עיקריות, קוטביות כמעט. את האחת מייצג דן לאור, שנותן לסטירה מקום שולי למדי בתת הסוגות המכוננות לדעתו את הקורפוס. את התפיסה האחרת מייצג דן אלמגור, שבסדרת מאמרים מקנה לסטירה מקום הרבה יותר מרכזי בשירה זו. אלמגור נוטל אפוא את כל הקורפוס של שירתו העיתונאית של אלתרמן - קורפוס השירה העיתונאית הגדול ביותר, החשוב ביותר והמשפיע ביותר בשירה העברית המודרנית - ומשליכו לתוך שק קטגוריאלי אחד, הוא הסטירה. עמדתו של אלמגור מעוררת תמיהה, כיצד יכול חוקר להתעלם משירי הפתוס הלאומי הנשגב, מהבלדות, מהקינות ומהשירים הדיונים-פולמוסיים, התופסים מקום חשוב כל כך בקורפוס הכולל? מחבר המאמר טוען כי קביעתו של אלמגור מבוססת על אינטואיציה נכונה וחודרת בכל הנוגע לנוכחותה של הסוגה הסטירית בשירתו העיתונאית של אלתרמן. סוגה זו איננה כמובן הסוגה הבלעדית בשירה זו, וכל הסוגות שלאור מונה אכן מופיעות בה. אבל הסוגה או המודוס הסטירי הוא מודוס עיקרי ולא שולי בה, ומבחינות מסוימות הוא אולי אף המודוס המכונן שלה. המאמר מנסה לבחון כמה היבטים במודוס מרכזי זה בשירתו העיתונאית של אלתרמן. (מתוך המאמר)
 •  

 • נבו, גידי.  המודוס הנבואי בשירתו העיתונאית-ציבורית של נתן אלתרמן.   עיונים בתקומת ישראל : מאסף לבעיות הציונות, היישוב ומדינת ישראל, כרך 24 (תשע"ה 2014), עמ' 59־72 *
 •  

 • נבו, גידייום קטנות : המודוס הדיוני ומותה של שירת העיתון האלתרמניתעיונים בתקומת ישראל : מאסף לבעיות הציונות, היישוב ומדינת ישראל, כרך 26 (תשע"ו 2016), עמ' 301־347 *

   

 • נבות, אמנון.  פרקים אלתרמניים.  מעריב, מוסף פסח לספרות, אמנות, ביקורת, י"ד בניסן תשמ"ב, 7 באפריל 1982, עמ' 18־19.
      על ספרו של דן מירון "מפרט אל עיקר: מיבנה, ז'אנר והגות בשירתו של נתן אלתרמן" ועל ספרו של אברהם בלבן "הכוכבים שנשארו בחוץ".
 •  

 • נבות, אמנון. החוקר כאני עליון של ספרות שלמה.   עכשיו, חוב' 67־68 (תשס"ג), עמ' 116־127.
      ביקורת על ספרו של דן מירון "פרפר מן התולעת: נתן אלתרמן הצעיר - אישיותו ויצירתו".
 •  

 • נגב, אילת. שירת בתי-הבושת. ידיעות אחרונות, במוסף '7 ימים', כ"ד בסיון תשס"א, 15 ביוני 2001, עמ' 64־67, 69.
      ביקורת על ספרו של דן מירון "פרפר מן התולעת: נתן אלתרמן הצעיר - אישיותו ויצירתו".
 •  

 • נגיד, חיים.  השיר כחידה והחידה כשיר.   ידיעות אחרונות, כ"ד בחשון תשל"ב, 12 בנובמבר 1971, עמ'
      על "ספר החידות" לנתן אלתרמן.
 •  

 • נגיד, חיים. "רגעים" של היסטוריה : חמש שנים לפטירתו של נתן אלתרמן. ידיעות אחרונות, י"ז באדר תשל"ה, 28 בפברואר 1975, במדור 'ספרות, תרבות, אמנות', עמ' 1.
      על שירי 'רגעים'.
 •  

 • נגיד, חיים. "פרטים רבים ועיקר אחר" : שירתו הארץ-ישראלית של אלתרמן בעיני דן מירון. מאזנים, כרך נ"ד, גל' 5 (ניסן תשמ"ב, אפריל 1982), עמ' 12־14.
      על ספרו של דן מירון "מפרט אל עיקר: מיבנה, ז'אנר והגות בשירתו של נתן אלתרמן"
 •  

 • נגיד, חיים. הורסים בית בתל-אביב.  מאזנים , כרך נ"ח, גל' 1-2 (אדר-ניסן תשמ"ד, אפריל-מאי 1984), עמ' 52-53.
      על השיר "מיותר" מתוך 'סקיצות תל-אביביות' ('דבר', י"ז באב תרצ"ד, 29 ביולי 1934).
 •  

 • נגיד, חיים. השורשים והצמרות. מאזנים, כרך נ"ח, גל' 1־2 (אדר-ניסן תשמ"ד, אפריל-מאי 1984), עמ' 79־80.
      על ספרה של רות קרטון-בלום: בין הנשגב לאירוני
 •  

 • נגיד, חיים.  משורר מת מהלךגג : כתב-עת לספרות, גל' 22 (קיץ 2010), עמ' 48־59.
  אמונתו של נתן אלתרמן בכוחו של הבלתי מובן בשירה תורגמה לשפת המעשה השירי בספרו הראשון "כוכבים בחוץ". דורות של קוראים ומבקרים נתקלו בקשיים בנסיונם להצביע על ה’סיפור’ שמספרים השירים הללו, ולתאר את מערכת היחסים בין דמויותיהם. מסה זו מנסה לפזר מקצת מן הערפל האניגמטי האופף את הספר. ‬
 •  

 • נהור, אשר. "הקמצן" בתיאטרון הקאמרי. חרות, י"ט בשבט תשט"ו, 11 בפברואר 1955, עמ' 6 (במוסף 'ספרות, אמנות, חינוך').
      על מחזהו של מולייר בתרגומו של נתן אלתרמן.
 •  

 • נהור, אשר.   2 הצגות בכורה ב'קמרי'.  חרות, י"ז בכסלו תשט"ז, 2 בדצמבר 1955, עמ' 6.
      ביקורת על הקומדיה המוסיקלית של א' לאביש ומ' מישל בתרגומו של נתן אלתרמן.
 •  

 • נהור, אשר. "האחים קרמזוב" ב'הבימה'.  חרות, ז' בחשון תשי"ז, 12 באוקטובר 1956, עמ' ו (במדור 'ספרות, אמנות, חינוך').
      על המחזה מאת ז'אק קופו וז'אן קרוא על-פי דוסטוייבסקי ובתרגומו של נתן אלתרמן.
 •  

 • נוה, יהודית פישר.  "שפת לא חי מדבר" : בעיות מבנה וסגנון ב'שמחת עניים' לנתן אלתרמן.  בתוך: מוטיבים מקראיים כבבואה ל"אני הלירי" ביצירותיהם של שלום עליכם, נתן אלתרמן, לאה גולדברג, אריאלה דים ושולמית הראבן (Waltham, Mass., 1987) <דיסרטציה--אוניברסיטת ברנדייס>, עמ' 36־75.
 •  

 • נחלתי, ד.   מ"שירי מכות מצרים" עד "עיר היונה".  דבר, כ"ז בסיון תשי"ט, 3 ביולי 1959, עמ'  5, 6.
 •  

 • ניימן, י. מ.  בשולי "הטור השביעי" לנתן אלתרמן (שרטוטים).  דבר, י"ד בניסן תש"ח, 23 באפריל 1948, עמ' 8.
 •  

 • ניימן, י. מ. הרפגון ב'קאמרי'. דבר השבוע, גל' 6 (443) (י"ח בשבט תשט"ו, 10 בפברואר 1955), עמ' 8.
      על מחזהו של מולייר "הקמצן" בתרגומו של נתן אלתרמן.
 •  

 • ניצן, שלמה. על הטור. בשער, גל' 3 (23) (י"ג בניסן תש"ח, 22 באפריל 1948), עמ' 4.
      על נתן אלתרמן ושיריו עם הופעת קובץ 'הטור השביעי' (תש"ח).
 •  

 • נמיר, מרדכי. בשולי פרשת הימאים : הערות לרשימתו של נתן א.  דבר, ד' בכסלו תשי"ב, 3 בדצמבר 1951, עמ' 1.
      תגובה למאמרו של נתן א. "היכן החבלה?". עונה על כך נתן אלתרמן ברשימתו "ושוב - היכן החבלה?".

עודכן לאחרונה: 24 באפריל 2017

 

לראש הדף

ספרי נתן אלתרמן שירים מוקדמים:
1920־1934
רגעים:
1934־1943
הטור השביעי:
1943־1948
הטור השביעי:
1949־1956
הטור השביעי
והחוט המשולש:
1957־1970
על נתן אלתרמן ויצירתו