נתן אלתרמן (1910־1970)

Nathan Alterman

מאמרים ורשימות על נתן אלתרמן ויצירתו

(מסודר בסדר אלפביתי על-פי שם מחבר המאמר או הרשימה)

 • חבר, חנן.  הציה הסרבנית ויד-הברזל המושלת : עיון ב"שירים על ארץ הנגב".   מחברות אלתרמן, כרך ג' / ערך מנחם דורמן (תל-אביב : מוסד אלתרמן ליד המכון למורשת דוד בן-גוריון והוצאת הקיבוץ המאוחד, תשמ"א 1981), עמ' 209־226.
  חזר ונדפס בספרו : קורא שירה : רשימות, מסות ומחקרים על שירה עברית (תל-אביב : קשב לשירה, תשס"ה 2005), עמ' 120־139.
 •  

 • חבר, חנן. המהפכה שלא היתה: תשובה לנתן זך.  דבר, כ' בתמוז תשנ"ג, 9 ביולי 1993, עמ' 25.
  תגובה לפולמוס סביב מעמדם של נתן אלתרמן ואברהם בן-יצחק בספרות. ענה על כך נתן זך ברשימתו "ירושלים דפשמישל".
 •  

 • חבר, חנן.  ביקורת הקריאה הלאומית: אנלוגיה היסטורית ואלגוריה לאומית בשירת נתן אלתרמן בתקופת השואה.  עיונים בתקומת ישראל, כרך 8 (1998), עמ' 449־497.
 •  

 • חבר, חנן.  הנאלץ לבתר את הלב של בני עמו.  הארץ, תרבות וספרות, כ' בניסן תשס"ב, 2 באפריל 2002, עמ' ה 5.
  ביקורת על ספרו של דן מירון "פרפר מן התולעת: נתן אלתרמן הצעיר - אישיותו ויצירתו".
 •  

 • חבר, חנן.  'עברו תולדות עמים כשוד בצהריים' : נתן אלתרמן בתקופת השואה. בתוך:  שואה ממרחק תבוא : אישים ביישוב הארץ-ישראלי ויחסם לנאציזם ולשואה, 1933־1948 / עורכת, דינה פורת ; עורכת משנה, אביבה חלמיש (ירושלים : יד יצחק בן-צבי, תשס"ט 2009), עמ' 48־84.
 •  

 • חבר, חנן.  נתן אלתרמן וגבולות החילוניות : על "שירים על רעות הרוח". בתוך:  האלוהים לא ייאלם דום : המודרנה היהודית והתיאולוגיה הפוליטית / עורך, כריסטוף שמידט ; עורך משנה, אלי שיינפלד (ירושלים : מכון ון ליר ; הוצאת הקיבוץ המאוחד, תשס"ט 2009), עמ' 245־253.
  חזר ונדפס בספרו בכוח האל : תיאולוגיה ופוליטיקה בספרות העברית המודרנית (ירושלים : מוסד ון-ליר : הוצאת הקיבוץ המאוחד, תשע"ג 2013), עמ' 126־132.
 •  

 • חבר, חנן.   'הטור השביעי' ומלחמת 1948.  המרחב הציבורי: כתב-עת לפוליטיקה וחברה, גל' 3 (סתיו 2009), עמ' 9־34.
 •  

 • חבר, חנן.   טראומה ואחריות ב'מלחמת הערים' לנתן אלתרמן. בתוך: בסימן טראומה : עיונים ישראליים בזהות, זיכרון וייצוג / עורכים – מיכל אלברשטין, נדב דוידוביץ', רקפת זלשיק (תל אביב : הוצאת הקיבוץ המאוחד ואוניברסיטת בר-אילן, תשע"ו 2016), עמ' 79־101.
  על "מלחמת הערים" מתוך 'עיר היונה'.
  חזר ונדפס בספרו אנחנו שברי חרוזים : פוליטיקה של טראומה בספרות הישראלית (ירושלים : הוצאת ספרים ע"ש י"ל מאגנס האוניברסיטה העברית, תשע"ז 2017), עמ' 77־95.

   

 • חברוני, עידו.  בתוך העיר החילונית.   מקור ראשון, שבת, כ"ט באדר ב' תשס"ה, 8 באפריל 2005, עמ' 4.
  על ספרו של דרור אידר: "אלתרמן - בודלר, פריס - תל-אביב".

   

 • חלפי, אברהם. לחבר ולמשורר.  בשער, גל' 3 (23) (י"ג בניסן תש"ח, 22 באפריל 1948), עמ' 4.
  על שירתו של נתן אלתרמן.
 •  

 • חרלף, עמירם. שתי דעות. דבר, ז' בכסלו תש"י, 28 בנובמבר 1949, עמ' 2 (במדור 'בשולי דברים')
  תגובה לטורו של נתן אלתרמן "הנזיפה בתופיק טובי" (מס' 902)
 •  

 

לראש הדף

ספרי נתן אלתרמן שירים מוקדמים:
1920־1934
רגעים:
1934־1943
הטור השביעי:
1943־1948
הטור השביעי:
1949־1956
הטור השביעי
והחוט המשולש:
1957־1970
על נתן אלתרמן ויצירתו