נתן אלתרמן (1910־1970)

Nathan Alterman

מאמרים ורשימות על נתן אלתרמן ויצירתו

(מסודר בסדר אלפביתי על-פי שם מחבר המאמר או הרשימה)

 • בהט, יעקב.  על דו-שיח אחד לנתן אלתרמן.  מולד, כרך ט"ו, חוב' 111 (חשון תשי"ח, אוקטובר 1957), עמ' 462־466.
      על השיר "דו-שיח" מתוך "עיר היונה".
 •  

 • בהט, יעקב.  מ"כוכבים בחוץ" עד "שירי מכות מצרים".  על המשמר, דף לספרות ולאמנות, י"ב באב תש"ך, 5 באוגוסט 1960, עמ' 5, 6.
 •  

 • בהט, יעקב. עיונים במילונו הפיוטי של נתן אלתרמן.  בתוך: על שירה וסיפורת : מחקרים בספרות העברית / ערך צבי מלאכי (תל-אביב : אוניברסיטת תל-אביב, המכון לחקר הספרות העברית, תשל"ז 1977), עמ' 9־32.
      הרצאה שהושמעה בתשל"ב בכנס לחקר הספרות העברית באוניברסיטת תל-אביב.
      חזר ונדפס בשינויים מעטים בספרו בין לשון לספרות : מקורות, אמנות, משמעות : חקר ועיון בשירה העברית ובסיפורת העברית (תל-אביב : עקד, תשמ"ה 1984), עמ' 279־308.
 •  

 • בוז'יקובסקי, טוביה.  המורדים, הפרנסים והמשורר.  משא, שנה ד', גל' 11 (75) (כ"ד באייר תשי"ד, 27 במאי 1954), עמ' 1, 12.
      תגובה לטורו של נתן אלתרמן "יום הזכרון והמורדים". דן בעיקר ביודנראטים, מהותם ודרכם.
 •  

 • בוז'יקובסקי, טוביה.  בין השיר והפרוזה : שני סוגים של אנשי "יודנראט".  על המשמר,  י"ז בסיון תשי"ד, 18 ביוני 1954, עמ' 3 *
      תגובה למאמרו של נ' אלתרמן "פני המרד ופני זמננו".
 •  

 • בוכוייץ, נורית. סקיצות תל אביביות של אלתרמן ושל ויזלטיר. עלי שיח, חוב' 47 (2002), עמ' 144־154.
      השוואת "סקיצות תל אביביות" של אלתרמן שהתפרסמו ב"דבר" בקיץ 1934 ל"שרטוטים תל אביביים" של ויזלטיר שהתפרסמו בשנת 1976 כמחזור נפרד בתוך ספרו "דבר אופטימי עשיית שירים"
      על המאמר הגיב עמוס לויתן.
 •  

 • בוסאק, מאיר. עיון ב'שמחת עניים' : במלאות 10 שנים למותו של נתן אלתרמן. על המשמר, דף לספרות ולאמנות, י"ט באדר תש"ם, 7 במארס 1980, עמ' 6, 7.
 •  

 • בוסאק, מאיר. על שתי פואמות של נתן אלתרמן : השכול האינדיבידואלי במאבק העם על עתידו והקרב האחרון בגולה, תוך חלום על הגאולה. מבוע, קובץ כ"ד (תשנ"ב), עמ' 96־109.
      על הפואמות 'שמחת עניים' ו'שירי מכות מצרים'.
 •  

 • בושס, הדה. בצילו של המשורר. הארץ, י"א בטבת תשנ"ב, 18 בדצמבר 1991, עמ' ב 4.
      על ספרו של מנחם דורמן "נתן אלתרמן - פרקי ביוגרפיה".
 •  

 • בחור, יונה.  בסימן הפיקפוק בשירה עצמה.  ידיעות אחרונות, כ' בניסן תשכ"ה, 22 באפריל 1965. 
  על  "חגיגת קיץ".
  חזר ונדפס בספרה רשימות על ספרות (תל־אביב : ירון גולן, 1993), עמ'  15־17.
 •  

 • בילצקי, ישראל חיים.  להעמיד דברים על מידתם : כמה הערות אפיקורסיות ל"עיר היונה" לנ. אלתרמן.  על המשמר, י"ז באלול תשי"ז, 13 בספטמבר 1957, עמ' 9, 11.
 •  

 • בילצקי, ישראל חיים. נתן אלתרמן פוגש את איציק מאנגר ברקיע השביעי. בספרו: מפגשים מהסוג הספרותי (תל-אביב : דניאלה די-נור, 1988), עמ' 55־62.
      על מפגש דמיוני בין השניים על רקע יצירתם הספרותית.
 •  

 • בלאט, אברהם.   משורר הקוממיות.   הצופה, י"ד בתשרי תשי"ח,  9 באוקטובר 1957, עמ' 6.
      על שירי 'עיר היונה'. 
      חזר ונדפס בשם: "שירי "עיר היונה" לנתן אלתרמן"  בספרו: בנתיב סופרים (תל-אביב : המנורה, תשכ"ז 1967), עמ' 71־76.
 •  

 • בלאט, אברהם.  "שירי מכות מצרים" - לנתן אלתרמן.  בספרו:  תחומים וחותם (תל-אביב : סיגלית, תשל"ד 1974), עמ' 112־116.
 •  

 • בלבן, אברהם. על מוטיב "הפרא" ביצירתו המוקדמת של אלתרמן. מעריב, ז' בתשרי תשל"ז, 1 באוקטובר 1976, עמ' 37 (במדור 'ספרות, אמנות, ביקורת')
 •  

 • בלבן, אברהם. מגמות בשירת האהבה של נתן אלתרמן: מן הנוסח הריאליסטי אל הנוסח הרומאנסי.  מאזנים, כרך נ', גל' 1 (כסלו תש"ם, דצמבר 1979), עמ' 29־38.
      על שיריו המוקדמים של נתן אלתרמן.
 •  

 • בלבן, אברהם. עוד על מיבנה "כוכבים בחוץ".   ידיעות אחרונות, י"ט באדר תש"ם, 7 במארס 1980, עמ' 22.
 •  

 • בלבן, אברהם. הנווד העירוני.   מעריב, כ"א בתשרי תשמ"א, 1 באוקטובר 1980, עמ' 34 (ב'מוסף לדברי ספרות').
      נסיון לתפיסה חדשה של ההלך האלתרמני ב'כוכבים בחוץ'.
 •  

 • בלבן, אברהם. על העיר עפות יונים, על העיר על יער פרא : למקומם של שירי העיר בין שירי "כוכבים בחוץ" לנתן אלתרמן. עתון 77, שנה ד', גל' 24 (כסלו-טבת תשמ"א, נובמבר-דצמבר 1980), עמ' 24־27.
 •  

 • בלבן, אברהם. ניאו-רומנטיקה עברית – בין אלתרמן לעוז.   הדואר, שנה 63, גל' י"ד (ז' באדר א' תשמ"ד, 10 בפברואר 1984), עמ' 217־219; גל' ט"ו (י"ד באדר א' תשמ"ד, 17 בפברואר 1984), עמ' 230־231.
      דיון בשירת נתן אלתרמן (גל' י"ד) וביצירת עמוס עוז (גל' ט"ו).
 •  

 • בלבן, אברהם. אלתרמן בשדה-בוקר. הארץ, י"ז בכסלו תש"ן, 15 בדצמבר 1989, עמ' ב 9.
      מאמר ביקורת על הקובץ אלתרמן ויצירתו : דברים ומחקרים, בעריכת מנחם דורמן ואהרון קומם (באר שבע, תשמ"ט 1989)
 •  

 • בלבן, אברהם.  קץ מות האב.  הארץ, מוסף ספרים, גל' 776 (ב' בשבט תשס"ח, 9 בינואר 2008), עמ' 26.
      על ספרו של עוזי שביט 'לא הכל הבלים והבל'
 •  

 • בן, מנחם.   האיש שבשיר.   דבר, משא, י"ט באדר תש"ם, 7 במארס 1980, עמ' 18.
  על שירו של נתן אלתרמן "עוד חוזר הניגון ... ".
 •  

 • בן, מנחם.  האושר שזך לא הבין.  הארץ, מוסף ספרים, גל' 698 (ט"ז בתמוז תשס"ו, 12 ביולי 2006), 10־11.
      על פולמוס זך-אלתרמן. פרק מתוך ספרו של מנחם בן "משלמה המלך עד שלמה ארצי, מיונה הנביא עד יונה וולך".
 •  

 • בן, מנחם. נתן אלתרמן: המשורר המופלא מכולם. בספרו: משלמה המלך עד שלמה ארצי, מיונה הנביא עד יונה וולך : שיחות על שירה (תל-אביב : משרד הבטחון - ההוצאה לאור : ספריית אוניברסיטה משודרת, תשס"ז 2006), עמ'  99־115.
 •  

 • בן, מנחם.  ואמות ואוסיף ללכת : 100 שנה להולדתו של נתן אלתרמן.   מעריב, המדור לספרות, כ"ט באלול תש"ע, 8 בספטמבר 2010, עמ'
      בין היתר עוסק מנחם בן בשירו של אלתרמן "שדרות בגשם". הגיב על כך יואב אהרוני.
 •  

 • בן אדם.  "הקנאות הדתית חפה מפשע, האידיאולוגיה המתקדמת, היא האשמה!".  קול העם, כ' בכסלו תשי"ח, 13 בדצמבר 1957, עמ' 8 (במדור 'אגב אורחא')
      תגובה לטורו של נתן אלתרמן "לאט לנו".
 •  

 • בן-אוני, שמואל. הביקורת על "עיר היונה". משא (מצורף ל'למרחב'), שנה ח', גל' 19 (י"ט באייר תשי"ח, 9 במאי 1958), עמ' א, ב (במדור 'תגובות ומכתבים')
      תגובה לרשימותיו של ברוך קורצווייל על 'עיר היונה': "הערות ל'עיר היונה' של נתן אלתרמן" ו"לדרך הספרות העברית בעשר השנים האחרונות".
 •  

 • בן אליעזר.  לאט לך, המשורר!.  על המשמר, כ"ז בכסלו תשי"ח, 20 בדצמבר 1957, עמ' 8.
      תגובה לטרו של נתן אלתרמן "לאט לנו".
 •  

 • בן-ארי, אלכס.  עד קו המים : על המאגיה אצל ישראל אלירז ונתן אלתרמן.  כתובת: כתב עת לשירה ולביקורת, גל' 5 (אוקטובר 2011), עמ' 69־82.
 •  

 • בן-גור, מאיר.   המשורר בין אנשי הסייפא.  דבר, א' בסיון תשי"ד, 2 ביוני 1954, עמ' 2.
      חתום: ב.
      דיווח על השתתפות נ' אלתרמן בטקס פתיחת "האולפן הגבוה להשכלה צבאית".
 •  

 • בן-גור, מאיר. המשורר נתן א. ו"שתי הדרכים". למרחב, י"ח בתמוז תשט"ו, 8 ביולי 1955, עמ' 3.
      רשימת-תגובה למאמרו של נתן אלתרמן "מסביב למשפט" על משפטו של ישראל קסטנר.
 •  

 • בן-גריון, עמנואל. "הטור השביעי". דבר, י"ב באייר תש"ח, 21 במאי 1948), עמ' 4 (במדור 'עם קריאה ראשונה')
      על נתן אלתרמן ושיריו עם הופעת קובץ 'הטור השביעי' (תש"ח).
 •  

 • בן-דב, ש. הטור השביעי לימין הגייס החמישי.  קול העם, י' באב תשט"ו 29 ביולי 1955, עמ' 4.
      תגובה לטוריו של נתן א' בעקבות משפט ישראל קסטנר (מספר 1110 עד 1112)
 •  

 • בן-זאב, אמנון.  על המשפט : (למאמרו של נתן א.).  דבר, כ"ז בסיון תשכ"ב, 29 ביוני 1962, עמ' 2 *
      תגובה לטורו של נתן א. "לעת נטילת אחריות" בעקבות הוצאתו להורג של אדולף אייכמן.
      חזר ונדפס בספרו בטרם שקיעה (ירושלים : כרמל, תשע"ג 2013), עמ' 33־37.
 •  

 • בן-יהודה, עמרי.  שירה חד ורב-כיוונית: אלתרמן וישורוןמטען,  גל' 23 (חורף 2013), עמ' 36־40.
 •  

 • בן-מרדכי, יצחק. דיוקנו של המשורר כאיש צעיר. ידיעות אחרונות, המוסף לשבת - תרבות, ספרות, אמנות, ה' באלול תשס"א, 24 באוגוסט 2001, עמ' 26־27.
      ביקורת על ספרו של דן מירון "פרפר מן התולעת: נתן אלתרמן הצעיר - אישיותו ויצירתו".
 •  

 • בן-שאול, משה. הרוע אל מול הכוכבים. מאזנים, כרך ע"ח, גל' 2 ((אדר תשס"ד, מארס 2004), עמ' 18.
  על ספרו של דרור אידר 'אלתרמן - בודלר, פאריס - תל-אביב'.
 •  

 • בנטוב, מרדכי. המשטר שנפשו נלקחה. על המשמר, י"ג בתמוז תשי"ג, 26 ביוני 1953, עמ' 2, 7 (במדור 'על דא והא')
      תגובה לטורו של נתן א. "נפש תחת נפש" בעניין הוצאתם להורג של בני-הזוג יוליוס ואתל רוזנברג.
      מעיר על כך י' יערי ברשימתו "תורה ישנה-חדשה".
 •  

 • בנטוב, מרדכי. על הגרעין ועל המוץ. על המשמר, כ"ז בתמוז תשי"ג, 10 ביולי 1953, עמ' 2, 7.
  רשימת-תגובה לטורו של נתן אלתרמן "בן-נון והקונטררבולוציה".
  הגיב על כך מ' זינגר ברשימתו "על הקרוב ועל הרחוק" ונתן אלתרמן בטורו "עוד למסע הכלולות".
 •  

 • בנשלום, אברהם. הטור והנטור.  על המשמר, ט"ו בכסלו תשט"ו, 10 בדצמבר 1954, עמ' 2 (במדור 'הדים')
      תגובה לטורו של נתן א' "המועדון והחומה".
 •  

 • בסין, גיורא. ביבליוגראפיה לכל כתבי נתן אלתרמן.   מחברות אלתרמן, כרך א' (תשל"ז 1977), עמ' 247־355.
      חלק ראשון. יותר לא הופיע. כולל רשימה של ספריו של נתן אלתרמן, שירים בודדים שהופיעו בכתבי-עת, בעתונים יומיים, במאספים ספרותיים ובקבצים שונים, "סקיצות תל-אביביות", "רגעים", "הטור השביעי", ומאמרים אחרונים.
 •  

 • בק, יורם. שירה ואמת.  נתיב, שנה א', גל' 5 (כסלו-טבת תשמ"ט, נובמבר 1988), עמ' 78־80.
      על ספרו של משה שמיר נתן אלתרמן - המשורר כמנהיג (תל אביב : דביר, תשמ"ח 1988)
 •  

 • בר-אל, יהודית.  מראה הזיקית : על "ספר התיבה המזמרת".  מחברות אלתרמן, כרך ג'  / ערך מנחם דורמן (תל-אביב : מוסד אלתרמן ליד המכון למורשת דוד בן-גוריון והוצאת הקיבוץ המאוחד, תשמ"א 1981), עמ' 268־279.
  חזר ונדפס בספרה: ברכות של קטיפה : מסות ומחקרים על הספרות העברית החדשה / עורכים מתי הוס, חנן חבר (ירושלים : מוסד ביאליק, תשס"ט 2009), עמ' 30־41.
 •  

 • בר-יוסף, חמוטל. עלילה ומשמעות ב"שמחת עניים" על רקע הדקאדנס והסימבוליזם בספרות הרוסית. בתוך: הפואמה המודרניסטית ביצירת אלתרמן : מסות על "שמחת עניים" ו"שירי מכות מצרים" / בעריכת זיוה שמיר וצבי לוז (רמת-גן : אוניברסיטת בר-אילן, תשנ"א), עמ' 223־239.
 •  

 • בר-יוסף, חמוטל. מה מבקש מאיתנו השיר של אלתרמן? - על הסימבוליזם האלתרמני תוך עיון בפרפר מן התולעת של דן מירון. מאזנים, כרך ע"ו, גל' 5 (תשרי תשס"ג, ספטמבר 2002), עמ' 22־24.
  חזר ונדפס בספרה טעמי הקריאה : רשימות ביקורת ספרותית (מבשרת ציון : צבעונים, הוצאה לאור, 2006), עמ' 424־429.

   

 • בר-יוסף, חמוטל. אישה לאין קץ : שורשיה המיסטיים של הדמות הנשית ב'כוכבים בחוץ'. בתוך: רגע של הולדת : מחקרים בספרות עברית ובספרות יידיש לכבוד דן מירון / עורך, חנן חבר (ירושלים: מוסד ביאליק, תשס"ז 2007), עמ' 813־848.
 •  

 • בראל, נוית.  אלתרמן כסוכן כפול.  Time Out תל אביב, גל' 277 (21 עד 28 בפברואר 2008), עמ' 106.
      על ספרו של עוזי שביט 'לא הכל הבלים והבל'
 •  

 • בראל, נוית.  גם בימי מלחמה.  עתון 77, גל' 337־338 (אדר-ניסן תשס"ט, מארס-אפריל 2009), עמ' 12־13.
      על ספרו של עוזי שביט 'לא הכל הבלים והבל'
 •  

 • בראלי, מאיר.  אלתרמן להגנת ה"יודנראט". עתון 77, גל' 118 (חשון-כסלו תש"ן, נובמבר 1989), עמ' 14.
      מאמר ביקורת על ספרו של נתן אלתרמן: על שתי  דרכים, דפים מן פנקס
 •  

 • ברונובסקי, יורם [יוחנן רשת]. שבוע של ספרים: "הכוכבים שנשארו בחוץ" מאת אברהם בלבן. הארץ, כ' בטבת תשמ"ב, 15 בינואר 1982, עמ' 19.
      על ספרו של אברהם בלבן "הכוכבים שנשארו בחוץ".
 •  

 • ברונובסקי, יורם.  הנפש והחרוז.  הארץ, תרבות וספרות, י"ד באב תשל"ד, 2 באוגוסט 1974, עמ' 18.
      על שני כרכי  'רגעים'.
      חזר ונדפס בספרו ביקורת תהיֶה : רשימות על שירה, פרוזה ומסה בספרות העברית / ערך והוסיף אחרית דבר – דוד וינפלד (ירושלים : כרמל, תשס"ו 2006), עמ' 123־127.
 •  

 • ברונובסקי, יורם.  למקורותיו של מיתוס תל-אביב.  הארץ, תרבות וספרות, ח' באלול תשל"ט, 31 באוגוסט 1979, עמ' 18.
  עם הופעת 'תל אביב הקטנה' מאת נתן אלתרמן ו'מחברות אלתרמן', כרך ב', בעריכת מנחם דורמן.

 • חזר ונדפס בספרו ביקורת תהיֶה : רשימות על שירה, פרוזה ומסה בספרות העברית / ערך והוסיף אחרית דבר – דוד וינפלד (ירושלים : כרמל, תשס"ו 2006), עמ' 128־131.

   

 • ברונובסקי, יורם.  בריחה מפני הביוגראפיה.  הארץ, תרבות וספרות, כ"ב בסיון תשמ"ז, 19 ביוני 1987, עמ' ב 6.
      על הביוגרפיה של נתן אלתרמן בעקבות ספרו של מנחם דורמן 'אל לב הזמר'
 • .

   

 • ברונובסקי, יורם. נעים זמירות השטחים. הארץ, תרבות וספרות, כ"ב באב תשמ"ח, 5 באוגוסט 1988, עמ' ב 8.
      מאמר ביקורת על ספרו של משה שמיר 'נתן אלתרמן - המשורר כמנהיג' (1988).  הגיב על כך חיים ליף.
      חזר ונדפס בספרו ביקורת תהיֶה : רשימות על שירה, פרוזה ומסה בספרות העברית / ערך והוסיף אחרית דבר – דוד וינפלד (ירושלים : כרמל, תשס"ו 2006), עמ' 132־136.
 •  

 • ברונובסקי, יורם. אלתרמן: "לוא אני בגיטו, הייתי עם אנשי היודנראט". הארץ, תרבות וספרות, כ"ב באלול תשמ"ט, 22 בספטמבר 1989, עמ' ב 8.
      מאמר ביקורת על ספרו של נתן אלתרמן: על שתי  דרכים, דפים מן פנקס
 •  

 • ברזל, אביבה. "האם השלישית". הדאר, שנה 54, גל' כה (כ"ח באייר תשל"ה, 9 במאי 1975), עמ' 416־417.
      על השיר מתוך 'כוכבים בחוץ'. "לזכרו של נתן אלתרמן - חמש שנים למותו."
 •  

 • ברזל, אביבה. האור בשירי "כוכבים בחוץ" לנתן אלתרמן. דברי הקונגרס העולמי השמיני למדעי היהדות, כרך ג' (תשמ"ב 1981), עמ' 275־281.
 •  

 • ברזל, הלל. הערות על "אותלו" בתרגומו של נ' אלתרמן. אשמורת, כרך ו', גל' 31 (141) (כ"ט באלול תש"י, 11 בספטמבר 1950), עמ' 18־19.
 •  

 • ברזל, הלל. עיקר וטפל ב"פונדק הרוחות". הבוקר, ז' בשבט תשכ"ג, 1 בפברואר 1963, עמ' 5־6.
 •  

 • ברזל, הלל.  נתן אלתרמן: תיבה מזמרת – דרך ועת. בספרו משוררים על שירה (תל אביב : עקד, תש"ל 1970), כרך שני, עמ' 81־112.
 •  

 • ברזל, הלל. תורת השיר של אלתרמן. הפועל הצעיר, שנה ס"ג, גל' 29 (כ"ג באדר ב תש"ל, 31 במארס 1970), עמ' 19־20
      חזר ונדפס בספרו משוררים על שירה (תל-אביב : עקד, תש"ל 1970), כרך שני, עמ' 83־90.
 •  

 • ברזל, הלל.  המשורר על שירתו. ידיעות אחרונות, כ"ו באדר ב תש"ל, 3 באפריל 1970, עמ' 20 (במדור 'ספרות, אמנות, ביקורת')
      חזר ונדפס בספרו משוררים על שירה (תל-אביב : עקד, תש"ל 1970), כרך שני, עמ' 97־103.
 •  

 • ברזל, הלל. 'שירי מכות מצרים' לנתן אלתרמן.   דבר, כ"ב באדר תשל"א, 19 במארס 1971, עמ' 12, 13 (במדור 'דבר לספרות ולאמנות')
      חזר ונדפס בחתני פרס-ישראל – שירה / ערך והקדים מבואות, הלל ברזל (תל-אביב : משרד החינוך והתרבות בשיתוף עם 'יחדיו', תשל"א 1971), עמ' 77־86; ובתוך 'הפואמה המודרניסטית ביצירת אלתרמן' : מסות על 'שמחת עניים' ו'שירי מכות מצרים' / בעריכת זיוה שמיר וצבי לוז (רמת-גן : אוניברסיטת בר-אילן, תשנ"א 1991), עמ' 147־155

   

 • ברזל, הלל. סימבול 'אילת' ב'מכות מצרים'. דבר, י"ד בניסן תשל"א, 9 באפריל 1971, עמ' 22 (במדור 'דבר לספרות ולאמנות')
 •  

 • ברזל, הלל. זהות וכוללות בשירת אלתרמן : מקרא ב"שיר עשרה אחים". בקורת ופרשנות, חוב' 9־10 (תשרי תשל"ז, אוקטובר 1976), עמ' 18־46.
  חזר ונדפס בספרו משוררים בגדולתם : מסות מחקר על משוררים עבריים (תל אביב : הוצאת יחדיו, איגוד מוציאים לאור ואגודת הסופרים העברים בישראל, תשל"ט 1979), עמ' 142־167.
 •  

 • ברזל, הלל. הכוח להעדיף: לבעיית הניגודיות בשירת נתן אלתרמן. ספר עקד, שנתון לשירה (1980), עמ' 6־14.
      נוסח מורחב במקצת נדפס בספרו משוררי בשורה (תל-אביב : יחדיו, תשמ"ג 1983), עמ' 168־189, בשם: נתן אלתרמן : האנטיתזיס כצורה פיוטית.
 •  

 • ברזל, הלל.  אדם ודמות : קריאה ב'פונדק הרוחות' ובמחזותיו האחרים של אלתרמן. בתוך אלתרמן ויצירתו : דברים ומחקרים / ערכו מנחם דורמן ואהרן קומם (באר שבע : המרכז למורשת בן-גוריון, הוצאת הספרים של אוניברסיטת בן-גוריון בנגב : הוצאת הקיבוץ המאוחד : מוסד אלתרמן, תשמ"ט 1989), עמ' 207־225.
 •  

 • ברזל, הלל. צירופים וניגודים. ידיעות אחרונות, המוסף לשבת, י"ד בשבט תש"ן, 9 בפברואר 1990, עמ' 24.
      מאמר ביקורת על ספרה של זיוה שמיר: עוד חוזר הניגון - שירת אלתרמן בראי המודרניזם.
 •  

 • ברזל, הלל.  עילוי הקורבן : "שירי מכות מצרים", "מכל-העמים", נתן אלתרמן.  בספרו:  גבהות הכיסופים : שירה מתקנת עולם : עיקר השקפה ואמונה מ'צדקיהו בבית הפקודות' ועד 'הכול הולך' (תל-אביב : אגודת הסופרים העברים בישראל, תשנ"ג 1993), עמ' 130־166.

   

 • ברזל, הלל. "שמחת עניים" לנתן אלתרמן: "מן הסתום אל המפורש" (רמיזות לתנ"ך ורמזים למחזות שקספיר). פסיפס, גל'  32  (1996), עמ' 19־25; גל' 33 (1996), עמ' 21־28.
 •  

 • ברזל, הלל. שלונסקי, אלתרמן, לאה גולדברג: תרומתם לתיאטרון הישראלי. במה, חוב' 152 (תשנ"ט 1998), עמ' 31־56.
 •  

 • ברזל, הלל.  מנהר כבר ל"שירים משכבר" : נבואות יחזקאל בשירי אלתרמן.  מראה: כתב-עת לספרות, אמנות והגות יהודית, גל' 4 (תשרי תש"ע, סתיו 2009), עמ' 22־35.
 •  

 • ברעם אשל, עינת.  לא משורר חצר.  קשר, גל' 35 (חורף 2007), עמ' 155־156.
      על ספרו של מרדכי נאור "הטור השמיני - מסע היסטורי בעקבות הטורים האקטואליים של נתן אלתרמן".
 •  

 • ברץ, רן.  המשורר שקבע: ריבונות מוצקה ביהודה ושומרון.   האומה, גל' 194 (קיץ תשע"ד, מאי 2014), עמ' 7־22. *
      מאמר תגובה לפירסומו של פרופ' מרדכי קרמניצר ויעל אברך "דמוקרטיה, דיני מלחמה וזכויות מיעוט לפי משנתו של נתן אלתרמן".
 •  

 • ברקאי, עדה.  מראות-יסוד ב"כוכבים בחוץ" : עיון בשיר "סתיו עתיק" לנ. אלתרמן.  מאזנים, כרך מ"א, גל' 5 (תשרי תשל"ו, אוקטובר 1975), עמ' 336־342.
 •  

 • ברתנא, אורציון.   אין ולא היה כמוהו בספרים.   דבר, משא, י"ט באדר תש"ם, 7 במארס 1980, עמ' 18.
  על שירתו של נתן אלתרמן במלאות עשור לפטירתו.
 •  

 • ברתנא, אורציון. סוד קסמו של אלתרמן. ידיעות אחרונות, תרבות, ספרות, אמנות, ט"ו באלול תשמ"ב, 3 בספטמבר 1982, עמ' 3, 7.
      על 'הכוכבים שנשארו בחוץ' לאברהם בלבן.
 •  

 • ברתנא, אורציון. מודרניזם שהוא מיתוס. מעריב, ספרות, י"א בתמוז תשמ"ט, 14 ביולי 1989, עמ' 4, 5.
      מאמר ביקורת על ספרה של זיוה שמיר "עוד חוזר הניגון - שירת אלתרמן בראי המודרניזם".
 •  

 • ברתנא, אורציון. מודלים פיגוראטיביים בשירה הארץ-ישראלית 1940־1990. ביקורת ופרשנות, חוב' 28 (1991), עמ' 51־69.
      דן בעיקר בשירתם של נתן אלתרמן ולאה גולדברג.
 •  

 • ברתנא, אורציון. איפה זה קורה?: על "כפה אדמה" של נתן אלתרמן, ועל סוגיה אחת של ייצוג המציאות ב'כוכבים בחוץ'. דבר, כ"ג בתשרי תשנ"ד, 8 באוקטובר 1993, עמ' 18־19.
 •  

 • ברתנא, אורציון. עזה ממוות אהבה: מניגוד בינארי למתח ארוטי ב"כוכבים בחוץ". מאזנים, כרך ס"ט, גל' 3 (1994), עמ' 38־48.
 •  

 • ברתנא, אורציון. המציאות הארצישראלית בשנות ה-40 ודרכי ייצוגה בשירת נתן אלתרמן מול דרכי ייצוגה בשירת יחיאל פרלמוטר. הציונות, כרך י"ט (1995), עמ' 183־206.
 •  

 • ברתנא, אורציון. עד כמה אלתרמן משורר לאומי? (בין סימבוליזם לבין אקטואליה ובין בדידות לבין מימסד). החינוך וסביבו: שנתון סמינר הקיבוצים, כרך כ"ב (תש"ס 2000), עמ' 149־175.
 •  

 • ברתנא, אורציון. "איפה היא ומה היא ארץ-ישראל?" : ארץ-ישראל בשירי 'הטור השביעי' של נתן אלתרמן. מחקרי יהודה ושומרון, קובץ י"ד (תשס"ה 2005), עמ'  361־378.
 •  

 • ברתנא, אורציון.  דמות "המת החי" בשירת אלתרמן: מארכיטיפ ועד סמל לאומי (עד כמה אלתרמן משורר לאומי?). בתוך:  קול קורא בעוז : פוליטיקה ושירה בישראל / עורכים אסף מידני, נדיר צור (ירושלים : האגודה הישראלית למדע המדינה, תשע"ב 2012), עמ' 143־168.
 •  

   

 • בת-חורין, דינה. הערה למשורר.   דבר, ט' בשבט תשט"ו, 1 בפברואר 1955, עמ' 2.
      מכתב למערכת נגד טורו של נתן א' "המועדון, המועדון".
 •  

 • בת-מרים, יוכבד.  עם ספרו של אלתרמן.  דבר, מוסף לשבתות ולמועדים, כרך 13, גל' 20 (כ"ד באדר א' תרצ"ח, 25 בפברואר 1938), עמ' 7.
  על "כוכבים בחוץ".
 •  


עודכן לאחרונה: 30 באוקטובר 2018

 

לראש הדף

ספרי נתן אלתרמן שירים מוקדמים:
1920־1934
רגעים:
1934־1943
הטור השביעי:
1943־1948
הטור השביעי:
1949־1956
הטור השביעי
והחוט המשולש:
1957־1970
על נתן אלתרמן ויצירתו