נתן אלתרמן (1910־1970)

Nathan Alterman

הטור השביעי - 1949 עד 1956

 

1949

 1. הבקור בארץ סיני. דבר, ח' בטבת תש"ט, 7 בינואר 1949, עמ' 2 ('הטור השביעי')
  חתום: נתן א.
  שיר בעקבות הודעת דובר צה"ל על חציית הגבול בסיני.
  נוסח שונה במקצת בשם: "בארץ סיני" חזר ונדפס ב'הטור השביעי', ספר שני (תשי"ד), עמ' 32־33; ב'הטור השביעי', עד תשי"ד (תשכ"ב), עמ' 152־153; ב'הטור השביעי', ספר ראשון (תשל"ב), עמ' 152־153 וב'העמדה הקדמית' (תש"ם), עמ' 44־45.
 2.  

 3. שחרור קפריסין. דבר, כ' בטבת תש"ט, 21 בינואר 1949, עמ' 2 ('הטור השביעי')
  חתום: נתן א.
  שיר עם ההודעה על שחרור עשרת-אלפים מעפילים הכלואים בקפריסין.
  חזר ונדפס בשינויים קלים ב'הטור השביעי', ספר שני (תשי"ד), עמ' 27־29; ב'הטור השביעי', עד תשי"ד (תשכ"ב), עמ' 107־110; וב'הטור השביעי', ספר ראשון (תשל"ב), עמ' 107־110.
 4.  

 5. שיחת בינים. דבר, ח' בשבט תש"ט, 4 בפברואר 1949, עמ' 2 ('הטור השביעי')
  חתום: נתן א.
  על צדקת פולמוסינו והצורך להבחין בהם בין עיקר לטפל.
  חזר ונדפס בשינויים קלים ב'הטור השביעי', ספר שני (תשי"ד), עמ' 189־191; ב'הטור השביעי', עד תשי"ד (תשכ"ב), עמ' 152־153 וב'הטור השביעי', ספר שלישי (תשל"ב), עמ' 337־339.
 6.  

 7. עם כנסת ראשונה. דבר, י"ט בשבט תש"ט, 18 בפברואר 1949, עמ' 2 ('הטור השביעי')
  חתום: נתן א.
  עם כינוס המושב הראשון של האסיפה המכוננת (לאחר מכן הכנסת).
  חזר ונדפס בשינויים קלים ב'הטור השביעי', ספר שני (תשי"ד), עמ' 44־47; ב'הטור השביעי', עד תשי"ד (תשכ"ב), עמ' 403־406 וב'הטור השביעי', ספר ראשון (תשל"ב), עמ' 403־406.
 8.  

 9. חקירה תהיה. דבר, כ"ד בשבט תש"ט, 25 בפברואר 1949, עמ' 2 ('הטור השביעי')
  חתום: נתן א.
  בעקבות ידיעה בעתון על בריחה של יתומים מפנימיה בירושלים.
  חזר ונדפס בשינויים קלים ב'הטור השביעי', ספר שני (תשי"ד), עמ' 176־177; ב'הטור השביעי', עד תשי"ד (תשכ"ב), עמ' 273־275 וב'הטור השביעי', ספר ראשון (תשל"ב), עמ' 273־275.
 10.  

 11. חזון הגנב. דבר, י' באדר תש"ט, 11 במארס 1949, עמ' 2 ('הטור השביעי')
  חתום: נתן א.
  גנבות בישראל שוב אינן בבחינת חזון, העשוי להעיד על "נורמליזציה".
  חזר ונדפס ב'הטור השביעי', ספר חמישי, 1948־1956 (תשנ”ה 1995), עמ' 30־31.
 12.  

 13. משמעותה של קוניונקטורה. דבר, י"ז באדר תש"ט, 18 במארס 1949, עמ' 2 ('הטור השביעי')
  חתום: נתן א.
  תגובה לרשימה ב'על המשמר' הטוענת כי זכייתה של מפא"י בבחירות להסתדרות הן תוצאה של "קוניונקטורה" ששיחקה למפא"י.
  חזר ונדפס ב'הטור השביעי', ספר חמישי, 1948־1956 (תשנ"ה 1995), עמ' 34־35.
 14.  

 15. ניסן. דבר, ב' בניסן תש"ט, 1 באפריל 1949, עמ' 2 ('הטור השביעי')
  חתום: נתן א.
  שיר-הלל לאביב בתל-אביב.
  נוסח מקוצר במקצת חזר ונדפס ב'הטור השביעי', ספר שני (תשי"ד), עמ' 60־61; ב'הטור השביעי', עד תשי"ד (תשכ"ב), עמ' 414־415 וב'הטור השביעי', ספר ראשון (תשל"ב), עמ' 414־415.
 16.  

 17. פרוטרוט. דבר, ט' בניסן תש"ט, 8 באפריל 1949, עמ' 2 ('הטור השביעי')
  חתום: נתן א.
  "נעלמו פתאום המעות-הקטנות מן השוק ואין פורט פרט ונותן עודף בישראל."
  חזר ונדפס, בשינויי נוסח קלים, ב'הטור השביעי', ספר שני (תשי"ד), עמ' 192־195 וב'הטור השביעי', ספר ראשון (תשל"ב), עמ' 268־271.
 18.  

 19. נון. דבר, ט"ז בניסן תש"ט, 15 באפריל 1949, עמ' 2 ('הטור השביעי')
  חתום: נתן א.
  שיר על הגדנ"ע, לכבוד פסח תש"ט.
  חזר ונדפס, בשינויי נוסח קלים, ב'הטור השביעי', ספר שני (תשי"ד), עמ' 34־36; ב'הטור השביעי', עד תשי"ד (תשכ"ב), עמ' 419־421 וב'הטור השביעי', ספר ראשון (תשל"ב), עמ' 419־421.
 20.  

 21. הועידה הבינלאומית לשלום. דבר, כ"ג בניסן תש"ט, 22 באפריל 1949, עמ' 2 ('הטור השביעי')
  חתום: נתן א.
  שיר בעקבות הועידה שכונסה בפריס ביוזמתה של ברית-המועצות בסימן התנגדות לפיתוח הנשק הגרעיני.
  חזר ונדפס ב'הטור השביעי', ספר חמישי, 1948־1956 (תשנ”ה 1995), עמ' 34־35.
  מגיב על כך א"ח ברשימתו "הסופרים וקונגרס השלום".
 22.  

 23. מתפקידי העתונות. דבר, ל' בניסן תש"ט, 29 באפריל 1949, עמ' 2 ('הטור השביעי')
  חתום: נתן א.
  על תפקידי העתונות בעקבות דברי שר-החוץ, משה שרת, שעל נסיעתו לתורכיה נודע לו מן העתון.
  חזר ונדפס ב'דבר', כ"ב באדר תשמ"ה, 15 במארס 1985, עמ' 19 (במדור 'משא') וב'הטור השביעי', ספר חמישי, 1948־1956 (תשנ”ה 1995), עמ' 36־37.
 24.  

 25. טור של יום חול. דבר, ט' באייר תש"ט, 8 במאי 1949, עמ' 2 ('הטור השביעי')
  חתום: נתן א.
  על ימי החול, "שלאחר ימי מועד ומפגנים".
  חזר ונדפס בשינוי סדר הבתים ב'הטור השביעי', ספר שני (תשי"ד), עמ' 65־66; ב'הטור השביעי', עד תשי"ד (תשכ"ב), עמ' 416־418 וב'הטור השביעי', ספר ראשון (תשל"ב), עמ' 416־418.
 26.  

 27. שתי-שבלים-וחנית. בשער, שנה ג', גל' 20(62) (כ"ז באייר תש"ט, 26 במאי 1949), עמ' 2.
  חתום: נתן א.
  נשאלת השאלה: "מדוע פירקו את הפלמ"ח?". "מתוך פרוטוקול הכנסת. קטע מנאומו של בן-אהרן". שיר זה נפסל על-ידי הצנזורה הצבאית במחצית מאי 1949 וב-17 במאי פרסמו לראשונה ח"כ יצחק בן-אהרן בעת שהעלה הצעה לסדר-היום על דרך פעולתו של הצנזור הצבאי. השיר מובא גם ב'דברי הכנסת', כרך א', עמ' 515 (הישיבה ה-31 של הכנסת הראשונה, י"ח באייר תש"ט).
  נדפס ב'דבר', ה' בסיון תש"ט, 2 ביוני 1949, עמ' 2 ב'הטור השביעי'.
  חזר ונדפס בשם: "שתי-שבלים-וחרב" ב'הטור השביעי', ספר שני (תשי"ד), עמ' 239־241; ב'הטור השביעי', עד תשי"ד (תשכ"ב), עמ' 303־305 וב'הטור השביעי', ספר ראשון (תשל"ב), עמ' 303־305.

 28. דיווח על ישיבת הכנסת הובא ב'מעריב' ("כנסת, או - תיאטרון?"). הגיבו על כך דוד לאזר ב'מעריב', חיים גורי וחיים חפר (בחתימת: חגור-חפר) ואלעזר גרנות (ג. אלעזר) ב'בשער'.

   

 29. אסור להפחיד. דבר, כ"ח באייר תש"ט, 27 במאי 1949, עמ' 2 ('הטור השביעי')
  חתום: נתן א.
  בעקבות ידיעה בעתונות: "אסור להפחיד את ההון הפרטי שיבוא לארץ".
  נוסח מקוצר ושונה חזר ונדפס ב'הטור השביעי', ספר שני (תשי"ד), עמ' 111־112 וב'הטור השביעי', ספר שלישי (תשל"ב), עמ' 263־264.
 30.  

 31. הצבעה ומדיצינה. דבר, י"ג בסיון תש"ט, 10 ביוני 1949, עמ' 2 ('הטור השביעי')
  חתום: נתן א.
  על מצב האישפוז בבתי-חולים בעקבות ויכוח בכנסת על משרד הבריאות.
  נוסח מקוצר חזר ונדפס ב'הטור השביעי', ספר שני (תשי"ד), עמ' 178־179 וב'הטור השביעי', ספר שלישי (תשל"ב), עמ' 340־342.
 32.  

 33. הודעת פטורין. דבר, כ' בסיון תש"ט, 17 ביוני 1949, עמ' 2 ('הטור השביעי')
  חתום: נתן א.
  על דבריו של דובר 'חירות' כי "... ממשלה זו לא תשרת עוד את העם אלא בצעד אחד: בהתפטרותה!...".
  חזר ונדפס ב'הטור השביעי', ספר חמישי, 1948־1956 (תשנ”ה 1995), עמ' 38־39.
 34.  

 35. פעם אחת מותר... דבר, כ"ז בסיון תש"ט, 24 ביוני 1949, עמ' 2 ('הטור השביעי')
  חתום: נתן א.
  טור המכוון נגד ברית-המועצות ובנות-בריתה בדימוקרטיות העממיות על יחסן כלפי היהודים.
  חזר ונדפס ב'הטור השביעי', ספר חמישי, 1948־1956 (תשנ”ה 1995), עמ' 40־41.
 36.  

 37. העשרים ותשעה ביוני. דבר, ד' בתמוז תש"ט, 1 ביולי 1949, עמ' 2 ('הטור השביעי')
  חתום: נתן א.
  טור במלאת שלוש שנים ל"שבת השחורה", שבה ערך הצבא הבריטי פשיטה על המוסדות הלאומיים ועל קיבוצים, על מנת לדכא את תנועת המרי העברי.
  חזר ונדפס בשם "בעשרים ותשעה ביוני" ב'הטור השביעי', ספר שני (תשי"ד), עמ' 165־166 וב'הטור השביעי', ספר שלישי (תשל"ב), עמ' 323־324.
 38.  

 39. אלמנת הבוגד ... דבר, י"א בתמוז תש"ט, 8 ביולי 1949, עמ' 2 ('הטור השביעי')
  חתום: נתן א.
  טור בעקבות טיהור שמו של מאיר טוביאנסקי, מפקד שדה-התעופה בירושלים בזמן מלחמת-העצמאות שנאשם בריגול והוצא להורג. לאחר פנייתה האישית של האלמנה, הורה ראש הממשלה ושר-הבטחון, דוד בן-גוריון, לחדש את החקירה. טוביאנסקי טוהר רשמית ב-5 ביולי 1949.
  חזר ונדפס ב'הטור השביעי', ספר שני (תשי"ד), עמ' 169־171; ב'הטור השביעי', עד תשי"ד (תשכ"ב), עמ' 265־267 וב'הטור השביעי', ספר ראשון (תשל"ב), עמ' 265־267.
 40.  

 41. חוקת החרום ובטחון המדינה. דבר, י"ח בתמוז תש"ט, 15 ביולי 1949, עמ' 2 ('הטור השביעי')
  חתום: נתן א.
  טור בגנות הצעת החוק "להגנה ובטחון בשעת חירום" שהובא לכנסת על-ידי שר המשפטים.
  נוסח מקוצר ושונה במקצת בשם: "חוקת החירום" חזר ונדפס ב'הטור השביעי', ספר שני (תשי"ד), עמ' 263־265 וב'הטור השביעי', ספר שלישי (תשל"ב), עמ' 351־353.
 42.  

 43. בין ארזים. דבר, כ"ה בתמוז תש"ט, 22 ביולי 1949, עמ' 2 ('הטור השביעי')
  חתום: נתן א.
  ביקורת על הקרן קימת לישראל המארגנת, לקראת העברת עצמותיו של בנימין זאב הרצל לארץ, מגבית מיוחדת לשם נטיעת ארזים על קברו.
  חזר ונדפס ב'הטור השביעי', ספר חמישי, 1948־1956 (תשנ”ה 1995), עמ' 42־43.
 44.  

 45. חוק חינוך-חובה. דבר, ב' באב תש"ט, 28 ביולי 1949, עמ' 2 ('הטור השביעי')
  חתום: נתן א.
  עם קבלת "חוק חינוך חובה" ואישורו בכנסת.
  נוסח מקוצר ושונה במקצת חזר ונדפס ב'הטור השביעי', ספר שני (תשי"ד), עמ' 51־53; ב'הטור השביעי', עד תשי"ד (תשכ"ב), עמ' 407־409 וב'הטור השביעי', ספר ראשון (תשל"ב), עמ' 407־409.
 46.  

 47. הרעם בכנסת. דבר, י' באב תש"ט, 5 באוגוסט 1949, עמ' 2 ('הטור השביעי')
  חתום: נתן א.
  על סערה שפרצה בכנסת בעת ויכוח בין ראש הממשלה, דוד בן-גוריון, לאופוזציה (משה סנה ממפ"ם) על האחריות בשאלת חוסר ההכנה לקראת הפלישה הערבית לארץ-ישראל עם הכרזת העצמאות.
  חזר ונדפס ב'הטור השביעי', ספר חמישי, 1948־1956 (תשנ”ה 1995), עמ' 44־45.
 48.  

 49. טוהר המידות. דבר, י"ז באב תש"ט, 12 באוגוסט 1949, עמ' 2 ('הטור השביעי')
  חתום: נתן א.
  בעקבות ידיעה בעתון ש"חיילים יהודיים התנפלו במנשייה על ערבים שישבו בבית-קפה בחברת צעירה יהודיה."
  חזר ונדפס ב'הטור השביעי', ספר שני (תשי"ד), עמ' 261־262 וב'הטור השביעי', ספר שלישי (תשל"ב), עמ' 354־356.
 50.  

 51. חדשות מעולם הרפואה. דבר, כ"ב באלול תש"ט, 14 בספטמבר 1949, עמ' 2 ('הטור השביעי')
  חתום: נתן א.
  בעקבות הודעתו של מנהל ארגון הבריאות הבינלאומי על חומר חדש, אשר 7 אונקיות ממנו יכול להשמיד כל חי על פני האדמה.
  חזר ונדפס בשינויי נוסח בשם: "חדשות מעולם החימיה" ב'הטור השביעי', ספר שני (תשי"ד), עמ' 294־295; ב'הטור השביעי', עד תשי"ד (תשכ"ב), עמ' 181־183 וב'הטור השביעי', ספר ראשון (תשל"ב), עמ' 181־183.
 52.  

 53. שאלה עקרונית. דבר, כ"ט באלול תש"ט, 23 בספטמבר 1949, עמ' 2 ('הטור השביעי')
  חתום: נתן א.
  ירושלים כחלק ממדינת ישראל.
  נוסח מקוצר בשם "שאלה ראשית" חזר ונדפס ב'הטור השביעי', ספר שני (תשי"ד), עמ' 301־302 וב'הטור השביעי', ספר שלישי (תשל"ב), עמ' 226־227.
 54.  

 55. שירים על ארץ הנגב.לוח הארץ לשנת תש"י 1949/1950 (1949), עמ' 127־136.
  נדפס (בשינויים קלים) ב'עיר היונה', עמ' 186־193.
 56.  

 57. פרק מרכז מסחרי. תו שין טית : שנתון 'דבר' לדברי ספרות, עיון וסקירה (תש"י), עמ' 146־148.
  שיר.
  התוכן: א. ערב חורף; ב. רוח מים; ג. שלטים.
  הפרק הראשון נדפס שוב ב'עיר היונה', עמ' 212־213, בשם: "פרק חוזר". מן הפרק השני הועתקו לשם שני הבתים הראשונים. השיר כולו חזר ונדפס ב'מחברות אלתרמן', כרך ג' (תשמ"א), עמ' 42־45.
 58.  

 59. צעדי שלום, או, שיא הבטחון. דבר, ז' בתשרי תש"י, 30 בספטמבר 1949, עמ' 2 ('הטור השביעי')
  חתום: נתן א.
  על השלום המתנדנד על חבל דק בין המערב למזרח.
  חזר ונדפס ב'הטור השביעי', ספר חמישי, 1948־1956 (תשנ”ה 1995), עמ' 46־47.
 60.  

 61. יצחק שדה. דבר, ט"ז בתשרי תש"י, 9 באוקטובר 1949, עמ' 2 ('הטור השביעי')
  חתום: נתן א.
  לכבוד האלוף יצחק שדה עם פרישתו מן השירות הצבאי.
  חזר ונדפס ב'הטור השביעי', ספר שני (תשי"ד), עמ' 242־244; ובשם "ליצחק שדה" ב'הטור השביעי', עד תשי"ד (תשכ"ב), עמ' 306־308 וב'הטור השביעי', ספר ראשון (תשל"ב), עמ' 306־308.
 62.  

 63. חֲרֹשֶת הָעִבְרִים. דבר, כ"א בתשרי תש"י, 14 באוקטובר 1949, עמ' 2 ('הטור השביעי')
  חתום: נתן א.
  בעקבות דבריו של לוי אשכול: "עלינו לייצר קרקע".
  חזר ונדפס בשינויי נוסח קלים ב'הטור השביעי', ספר שני (תשי"ד), עמ' 54־55; ב'הטור השביעי', עד תשי"ד (תשכ"ב), עמ' 410־411 וב'הטור השביעי', ספר ראשון (תשל"ב), עמ' 410־411.
 64.  

 65. באור המגבית. דבר, כ"ח בתשרי תש"י, 21 באוקטובר 1949, עמ' 2 ('הטור השביעי')
  חתום: נתן א.
  על ביקורה של משלחת המגבית היהודית המאוחדת בישראל, על בנקטים ושאר הדרכים לפתיחת כיסי התורמים.
  חזר ונדפס ב'הטור השביעי', ספר חמישי, 1948־1956 (תשנ”ה 1995), עמ' 48־49.
 66.  

 67. הסבוב השני והליגה הערבית. דבר, ה' בחשון תש"י, 28 באוקטובר 1949, עמ' 2 ('הטור השביעי')
  חתום: נתן א.
  הליגה הערבית מחכה לסיבוב שני עם מדינת ישראל. (השיר נכתב במקצב שירו של היינה "לורליי").
  חזר ונדפס ב'הטור השביעי', ספר שני (תשי"ד), עמ' 226־227 וב'הטור השביעי', ספר שלישי (תשל"ב), עמ' 220־222.
 68.  

 69. עם המשא ומתן. דבר, י"ב בחשון תש"י, 4 בנובמבר 1949, עמ' 2 ('הטור השביעי')
  חתום: נתן א.
  טור בעקבות המשא-ומתן שבין שתי מפלגות-הפועלים על שיתוף-פעולה ביניהן בממשלה.
  נוסח מקוצר ושונה במקצת חזר ונדפס ב'הטור השביעי', ספר שני (תשי"ד), עמ' 196־198 וב'הטור השביעי', ספר שלישי (תשל"ב), עמ' 364־365.
 70.  

 71. בואי תימן. דבר, י"ט בחשון תש"י, 11 בנובמבר 1949, עמ' 2 ('הטור השביעי')
  חתום: נתן א.
  לכבוד עליית "מרבד-הקסמים" מתימן.
  נוסח מורחב חזר ונדפס ב'הטור השביעי', ספר שני (תשי"ד), עמ' 42־43; ב'הטור השביעי', עד תשי"ד (תשכ"ב), עמ' 117־119 וב'הטור השביעי', ספר ראשון (תשל"ב), עמ' 117־119.
 72.  

 73. הנזיפה בתופיק טובי. דבר, כ"ו בחשון תש"י, 18 בנובמבר 1949, עמ' 2 ('הטור השביעי')
  חתום: נתן א.
  על זכותו של כל חבר-כנסת, בין יהודי בין ערבי, למחות נגד צורה של חיפושים שאינם מוצדקים בעיניו ולא לבטל מחאתו על הסף מבלי לבדוק.
  חזר ונדפס ב'הטור השביעי', ספר שני (תשי"ד), עמ' 266־268; ב'הטור השביעי', עד תשי"ד (תשכ"ב), עמ' 276־278 וב'הטור השביעי', ספר ראשון (תשל"ב), עמ' 276־278.
  הגיבו על כך עמירם חרלף וש' שהם ברשימה "שתי דעות"  ושלמה לביא ברשימתו "קומוניזם?"
 74.  

   

 75. משפט הגאולה. דבר, ד' בכסלו תש"י, 25 בנובמבר 1949, עמ' 2 ('הטור השביעי')
  חתום: נתן א.
  לכבוד עליית-הנוער.
  נוסח מורחב במקצת חזר ונדפס ב'הטור השביעי', ספר שני (תשי"ד), עמ' 39־41; ב'הטור השביעי', עד תשי"ד (תשכ"ב), עמ' 111־113 וב'הטור השביעי', ספר ראשון (תשל"ב), עמ' 111־113.
 76.  

 77. פרק תחבורה. דבר, י"ח בכסלו תש"י, 9 בדצמבר 1949, עמ' 2 ('הטור השביעי')
  חתום: נתן א.
  בעקבות סקירתו של שר-התחבורה, דוד רמז, על הישגי התחבורה בשנה הראשונה לקום המדינה.
  חזר ונדפס בשינויים קלים ב'הטור השביעי', ספר שני (תשי"ד), עמ' 62־64 וב'הטור השביעי', ספר שלישי (תשל"ב), עמ' 245־247.
 78.  

 79. יום המיליון. דבר, כ"ה בכסלו תש"י, 16 בדצמבר 1949, עמ' 2 ('הטור השביעי')
  חתום: נתן א.
  טור לכבוד היום בו הגיע מספר היהודים במדינת-ישראל לכדי מיליון.
  חזר ונדפס בשינויי נוסח קלים ב'הטור השביעי', ספר שני (תשי"ד), עמ' 48־50; ב'הטור השביעי', עד תשי"ד (תשכ"ב), עמ' 120־122 וב'הטור השביעי', ספר ראשון (תשל"ב), עמ' 120־122.
 80.  

  1950

 81. גם זה ענין. דבר, כ"ג בשבט תש"י, 10 בפברואר 1950, עמ' 2 ('הטור השביעי')
  חתום: נתן א.
  שיר בעקבות תגובת מפ"ם על שביתת-הרעב של חברי מק"י.
  חזר ונדפס ב'הטור השביעי', ספר חמישי, 1948־1956 (תשנ”ה 1995), עמ' 50.
 82.  

 83. לאברהם שלונסקי. דבר, ז' באדר תש"י, 24 בפברואר 1950, עמ' 2.
  חתום: נ. אלתרמן.
  דברים אל אברהם שלונסקי במלאת לו חמשים.
  חזר ונדפס ב'הטור השביעי', ספר חמישי, 1948־1956 (תשנ”ה 1995), עמ' 293־295.
 84.  

 85. המפולת. דבר, ב' באייר תש"י, 19 באפריל 1950, עמ' 2 ('הטור השביעי')
  חתום: נתן א.
  טור בעקבות התמוטטות בנין בן שלוש קומות ביפו על כל תושביו.
  חזר ונדפס ב'הטור השביעי', ספר חמישי, 1948־1956 (תשנ”ה 1995), עמ' 51־52.
 86.  

 87. הפלקט והציטטה. דבר, י"ח באייר תש"י, 5 במאי 1950, עמ' 2 ('הטור השביעי')
  חתום: נתן א.
  טור בעקבות התפרעויות בעת הפגנת אחד במאי בתל-אביב.
  חזר ונדפס ב'הטור השביעי', ספר חמישי, 1948־1956 (תשנ”ה 1995), עמ' 53־54.
 88.  

 89. ליהושע ברטונוב. דבר, כ"ה באייר תש"י, 12 במאי 1950, עמ' 2 ('הטור השביעי')
  חתום: נתן א.
  שיר לכבוד יובל השבעים של יהושע ברטונוב וקבלת התואר "בחיר האמנות בישראל".
  חזר ונדפס בשינויים קלים ב'הטור השביעי', ספר שני (תשי"ד), עמ' 377־378; ב'הטור השביעי', עד תשי"ד (תשכ"ב), עמ' 386־387 וב'הטור השביעי', ספר ראשון (תשל"ב), עמ' 386־387.
 90.  

 91. באור חדש. דבר, ג' בסיון תש"י, 19 במאי 1950, עמ' 2 ('הטור השביעי')
  חתום: נתן א.
  שיר בעקבות ידיעה בעתון: "השמש, מבחינה מדעית, היא פצצת מימן".
  חזר ונדפס בשינויים קלים ב'הטור השביעי', ספר שני (תשי"ד), עמ' 291־293; ב'הטור השביעי', עד תשי"ד (תשכ"ב), עמ' 178־189 וב'הטור השביעי', ספר ראשון (תשל"ב), עמ' 178־180.
 92.  

 93. גרעון של ממש. דבר, י' בסיון תש"י, 26 במאי 1950, עמ' 2 ('הטור השביעי')
  חתום: נתן א.
  שיר בעקבות ישיבת הכנסת בה נדון תקציב המדינה בהשתתפות 13 ח"כים בלבד.
  נוסח מקוצר חזר ונדפס ב'הטור השביעי', ספר שני (תשי"ד), עמ' 136 וב'הטור השביעי', ספר שלישי (תשל"ב), עמ' 347.
 94.  

 95. למד מן העתון. דבר, י"ז בסיון תש"י, 2 ביוני 1950, עמ' 2 ('הטור השביעי')
  חתום: נתן א.
  שיר לכבוד מלאת עשרים וחמש שנים לייסוד 'דבר'. השיר נתפרסם בגליון חצי-היובל של העתון.
  חזר ונדפס ב'הטור השביעי', ספר שני (תשי"ד), עמ' 386־387 וב'הטור השביעי', ספר שלישי (תשל"ב), עמ' 275־276.
 96.  

 97. ההסברה נמשכת. דבר, כ"ד בסיון תש"י, 9 ביוני 1950, עמ' 2 ('הטור השביעי')
  חתום: נתן א.
  שיר בעקבות מריבה אלימה שהתרחשה בין פעילי מפ"ם ומפא"י בבית קפה בסרפנד אל-חרב ליד רמלה על רקע הבחירות לסניף המקומי של מפ"ם.

  חזר ונדפס ב'הטור השביעי', ספר חמישי, 1948־1956 (תשנ”ה 1995), עמ' 55־56.
 98.  

 99. החמור העיף. דבר, א' בתמוז תש"י, 16 ביוני 1950, עמ' 2 ('הטור השביעי')
  חתום: נתן א.
  שיר. עם ביקורו של שחקן-הקולנוע אדי קנטור שנמנה אז עם ראשי המגבית היהודית המאוחדת של ארצות הברית. בהגיעו לנמל התעופה בלוד, טיפס על חמור, אך חרף כל הפצרות השחקן התעקש החמור ולא זז ממקומו.
  נוסח שונה במקצת חזר ונדפס ב'הטור השביעי', ספר שני (תשי"ד), עמ' 85־87 וב'הטור השביעי', ספר שלישי (תשל"ב), עמ' 228־230.
 100.  

 101. האולטימטום. דבר, ח' בתמוז תש"י, 23 ביוני 1950, עמ' 2 ('הטור השביעי')
  חתום: נתן א.
  טור בעקבות פניית מפ"ם לראש-הממשלה שיחדל מלהתקיפה, אך-על-פי שהיא מתקיפה אותו.
  חזר ונדפס ב'הטור השביעי', ספר חמישי, 1948־1956 (תשנ”ה 1995), עמ' 57־58.
 102.  

 103. צרכי בטחון. דבר, כ"ט בתמוז תש"י, 14 ביולי 1950, עמ' 2 ('הטור השביעי')
  חתום: נתן א.
  טור המעלה את הבעיה: מהו דינם של נשים וילדים ערביים שנעקרים ממקום מגוריהם בעקבות סריקה בטחונית? המשורר עונה ש"יש דברים חשובים לצרכי בטחון לא פחות מגירוש העיוור והילד! ...".
  נוסח מקוצר ושונה במקצת חזר ונדפס ב'הטור השביעי', ספר שני (תשי"ד), עמ' 269־270; ב'הטור השביעי', עד תשי"ד (תשכ"ב), עמ' 279־280 וב'הטור השביעי', ספר ראשון (תשל"ב), עמ' 279־280.
  הגיבו על כך זאב כהן  ושמואל דיין.
 104.  

   

 105. עם "כוכבי בקר" לז' שזר. דבר, כ"ט בתמוז תש"י, 14 ביולי 1950, עמ' 3.
  על ספרו של זלמן שזר.
 106.  

 107. שאלה של אטמוספירה. דבר, ז' באב תש"י, 21 ביולי 1950, עמ' 2 ('הטור השביעי')
  חתום: נתן א.
  טור על פריחת השוק השחור בימי הקיצוב והצנע הכלכלי בארץ.
  חזר ונדפס ב'הטור השביעי', ספר חמישי, 1948־1956 (תשנ”ה 1995), עמ' 59־60.
 108.  

 109. ניו-פומבדיתא. דבר, י"ד באב תש"י, 28 ביולי 1950, עמ' 2 ('הטור השביעי')
  חתום: נתן א.
  טור תשובה לטענת הציונות האמריקאית ש"יעודה ותפקידה של יהדות אמריקה – להיות מרכז שני לאומה, מחוץ למדינת-ישראל, כמו גולת בבל בשעתה".
  חזר ונדפס בשינויים קלים ב'הטור השביעי', ספר שני (תשי"ד), עמ' 69־70; ב'הטור השביעי', עד תשי"ד (תשכ"ב), עמ' 239־241 וב'הטור השביעי', ספר ראשון (תשל"ב), עמ' 239־241.
 110.  

 111. על "אותלו" לשכספיר ותרגומו לעברית.  בשער, שנה ד', גל' 30 (122)  (י"ט באב תש"י, 3 באוגוסט 1950), עמ' 4.
  מתוך "מאת המתרגם", סוף דבר ב'אותלו', הוצאת ספריית פועלים (עמ' 165־166).
 112.  

 113. תמונת הפרה "סתוית". דבר, כ"א באב תש"י, 4 באוגוסט 1950, עמ' 2 ('הטור השביעי')
  חתום: נתן א.
  טור בעקבות פירסום תמונתה של הפרה "סתוית" ממשק כפר-גלעדי, שהניבה מאה אלף ליטר חלב.
  נוסח שונה במקצת חזר ונדפס ב'הטור השביעי', ספר שני (תשי"ד), עמ' 113־114 וב'הטור השביעי', ספר שלישי (תשל"ב), עמ' 248־250.
 114.  

 115. שבחי הסקטור הפרטי, או, כולנו חלוצים. דבר, כ"ח באב תש"י, 11 באוגוסט 1950, עמ' 2 ('הטור השביעי')
  חתום: נתן א.
  טור שבו מטיל המשורר ספק בשוויון-הערך של הסקטור הפרטי ושל הסקטור הקיבוצי לבנין הארץ.
  נוסח מקוצר ושונה במקצת חזר ונדפס ב'הטור השביעי', ספר שני (תשי"ד), עמ' 103־105; ב'הטור השביעי', עד תשי"ד (תשכ"ב), עמ' 206־209 וב'הטור השביעי', ספר ראשון (תשל"ב), עמ' 206־209.
 116.  

 117. מסביב לשח"ל. דבר, ה' באלול תש"י, 18 באוגוסט 1950, עמ' 2 ('הטור השביעי')
  חתום: נתן א.
  טור על השח"ל (שירות חלוצי לישראל) שהותקף בחיצי לגלוג ושנינה, בעיקר מצד התנועה 'לאחדות העבודה'.
  חזר ונדפס בשם: "המרכאות הכפולות" ב'הטור השביעי', ספר שני (תשי"ד), עמ' 204־206 וב'הטור השביעי', ספר שלישי (תשל"ב), עמ' 348־350. מגיב על כך י.א. ברשימתו "מסביב לשח"ל"
 118.  

 119. סברה מופרכת. דבר, י"ב באלול תש"י, 25 באוגוסט 1950, עמ' 2 ('הטור השביעי')
  חתום: נתן א.
  טור בעקבות הצהרתו של ראש הוועד היהודי-אמריקאי ש"יהדות אמריקה דוחה בכל תוקף את הסברה כי היא נמצאת בגלות".
  חזר ונדפס ב'הטור השביעי', ספר שני (תשי"ד), עמ' 71־73; ב'הטור השביעי', עד תשי"ד (תשכ"ב), עמ' 242־244 וב'הטור השביעי', ספר ראשון (תשל"ב), עמ' 242־244.
 120.  

 121. ... והרי החדשות. דבר, י"ט באלול תש"י, 1 בספטמבר 1950, עמ' 2 ('הטור השביעי')
  חתום: נתן א.
  טור המערער על נוסח הבעת המלים והשמות הלועזיים ב'קול ישראל'.
  חזר ונדפס בשינוי-מה ב'הטור השביעי', ספר שני (תשי"ד), עמ' 137־139; ב'הטור השביעי', עד תשי"ד (תשכ"ב), עמ' 220־222 וב'הטור השביעי', ספר ראשון (תשל"ב), עמ' 220־222.
 122.  

 123. המילירד והירח. דבר, כ"ו באלול תש"י, 8 בספטמבר 1950, עמ' 2 ('הטור השביעי')
  חתום: נתן א.
  טור בעקבות כנס של אנשי ציבור יהודים מארה"ב עם ראש הממשלה ויו"ר הנהלת הסוכנות היהודית לשם התייעצות מיוחדת על מימון תוכנית כלכלית של מדינת ישראל.
  חזר ונדפס ב'הטור השביעי', ספר חמישי, 1948־1956 (תשנ”ה 1995), עמ' 61־62.
 124.  

 125. עם תמונת הצריף הראשון באום ג'וני. דבר, ב' בחשון תשי"א, 13 באוקטובר 1950, עמ' 2 ('הטור השביעי')
  חתום: נתן א.
  שיר לכבוד העליה השניה "לפי הצילום הנודע בו נראים ראשוני דגניה מכונסים על גגו ועל מדרגותיו ומעקהו של צריפם הראשון".
  חזר ונדפס בשינויים קלים בשם: "עם תמונת הצריף באום-ג'וני" ב'הטור השביעי', ספר שני (תשי"ד), עמ' 349־351; ב'הטור השביעי', עד תשי"ד (תשכ"ב), עמ' 422־424 וב'הטור השביעי', ספר ראשון (תשל"ב), עמ' 422־424.
 126.  

 127. הצעד הפזיז. דבר, ט' בחשון תשי"א, 20 באוקטובר 1950, עמ' 2 ('הטור השביעי')
  חתום: נתן א.
  טור על פירוק הקואליציה הראשונה לאחר לחצים ותביעות מצד השותפים הדתיים בממשלה.
  חזר ונדפס ב'הטור השביעי', ספר שני (תשי"ד), עמ' 154־156 וב'הטור השביעי', ספר שלישי (תשל"ב), עמ' 285־287.
 128.  

 129. משירי השוק השחור. דבר, ט"ז בחשון תשי"א, 27 באוקטובר 1950, עמ' 2 ('הטור השביעי')
  חתום: נתן א.
  טור על השוק השחור הפורח בתקופת הצנע.
  חזר ונדפס ב'הטור השביעי', ספר חמישי, 1948־1956 (תשנ”ה 1995), עמ' 63־65.
 130.  

 131. ביער עבות. דבר, כ"ג בחשון תשי"א, 3 בנובמבר 1950, עמ' 2 ('הטור השביעי')
  חתום: נתן א.
  שיר בעקבות וויכוח בכנסת ודבריו של אהרן ציזלינג במליאה.
  חזר ונדפס ב'הטור השביעי', ספר חמישי, 1948־1956 (תשנ”ה 1995), עמ' 66־67.
 132.  

 133. הככר בליל בחירות. דבר, א' בכסלו תשי"א, 10 בנובמבר 1950, עמ' 2 ('הטור השביעי')
  חתום: נתן א.
  שיר בעקבות מלחמת הבחירות למועצות המקומיות שנערכו ב-15 בנובמבר 1950.
  חזר ונדפס בנוסח מקוצר ב'הטור השביעי', ספר שני (תשי"ד), עמ' 199־201 וב'הטור השביעי', ספר שלישי (תשל"ב), עמ' 288־290.
 134.  

 135. הכח השני במדינה. דבר, ח' בכסלו תשי"א, 17 בנובמבר 1950, עמ' 2 ('הטור השביעי')
  חתום: נתן א.
  שיר על מפלגת הציונים הכלליים לאחר הבחירות למועצות המקומיות בנובמבר 1950.
  חזר ונדפס בשינויים קלים ב'הטור השביעי', ספר שני (תשי"ד), עמ' 118־120 וב'הטור השביעי', ספר שלישי (תשל"ב), עמ' 291־293.
 136.  

 137. הצבא לעזרת המעברות. דבר, ט"ו בכסלו תשי"א, 24 בנובמבר 1950, עמ' 2 ('הטור השביעי')
  חתום: נתן א.
  שיר לכבוד הצבא שסייע, בחורף הקשה של 1950, במעברות-העולים בעבודות ניקוי ותיעול, ריפוי ומשק.
  נוסח מקוצר חזר ונדפס ב'הטור השביעי', ספר שני (תשי"ד), עמ' 381־383; ב'הטור השביעי', עד תשי"ד (תשכ"ב), עמ' 441־443 וב'הטור השביעי', ספר ראשון (תשל"ב), עמ' 441־443.
 138.  

 139. נצנוצי פסטיבל. דבר, כ"ב בכסלו תשי"א, 1 בדצמבר 1950, עמ' 2 ('הטור השביעי')
  חתום: נתן א.
  טור לכבוד תכנון פסטיבל יובל ירושלים במלאת 3000 שנים למלכות דוד.
  חזר ונדפס בשינויי נוסח קלים בשם "סיכויי פסטיבל" ב'הטור השביעי', ספר שני (תשי"ד), עמ' 142־144 וב'הטור השביעי', ספר שלישי (תשל"ב), עמ' 231־233.
 140.  

 141. בחנות הספרים. דבר, כ"ט בכסלו תשי"א, 8 בדצמבר 1950, עמ' 2 ('הטור השביעי')
  חתום: נתן א.
  טור בעקבות סערת הניחושים והשמועות שקמה עם נסיעתו של ראש-הממשלה, דוד בן גוריון, לביקור של נופש באנגליה ועל הכתבות שמסרו כי הוא מסייר בחנויות-ספרים של אוכספורד.
  חזר ונדפס בשינויי נוסח ב'הטור השביעי', ספר שני (תשי"ד), עמ' 150־151; ב'הטור השביעי', ספר ראשון (תשל"ב), עמ' 311־312; ב'בין המשורר למדינאי' (תשל"ב), עמ' 10־11 וב'בין המשורר למדינאי' (תשמ”ז), עמ' 12־13.
 142.  

 143. ההסתדרות. דבר, ו' בטבת תשי"א, 15 בדצמבר 1950, עמ' 2 ('הטור השביעי')
  חתום: נתן א.
  שיר לכבוד ההסתדרות הכללית של העובדים בישראל.
  חזר ונדפס בשינויים קלים ב'הטור השביעי', ספר שני (תשי"ד), עמ' 352־354; ב'הטור השביעי', עד תשי"ד (תשכ"ב), עמ' 425־427 וב'הטור השביעי', ספר ראשון (תשל"ב), עמ' 425־427.
 144.  

 145. שלושה ימים דרומה : דרך הרי הנגב לאילת. דבר השבוע, גל' 50 (232) (י"ב בטבת תשי"א, 21 בדצמבר 1950), עמ' 8; גל' 51 (233) (י"ט בטבת תשי"א, 28 בדצמבר 1950), עמ' 6־8.
  רשמי-מסע.
  חזר ונדפס ב'במעגל' (תשל"א), עמ' 143־157 ובמהדורה שניה ומורחבת (תשל"ה), עמ' 162־175.
 146.  

 147. כוחו של מתושלח. דבר, י"ג בטבת תשי"א, 22 בדצמבר 1950, עמ' 2 ('הטור השביעי')
  חתום: נתן א.
  טור בעקבות מינוי ועדה למלחמה בביורוקרטיה.
  חזר ונדפס במקוצר ב'הטור השביעי', ספר שני (תשי"ד), עמ' 133־135; ב'הטור השביעי', עד תשי"ד (תשכ"ב), עמ' 217־219 וב'הטור השביעי', ספר ראשון (תשל"ב), עמ' 217־219.
 148.  

 149. סופו של מיתוס. דבר, כ' בטבת תשי"א, 29 בדצמבר 1950, עמ' 2 ('הטור השביעי')
  חתום: נתן א.
  טור עם הופעת ידיעה בעתון ש"במוסדות השלטון הוחלט כי הנייר והספר הם מיצרך לא חיוני."
  חזר ונדפס במקוצר ב'הטור השביעי', ספר שני (תשי"ד), עמ' 145־146 וב'הטור השביעי', ספר שלישי (תשל"ב), עמ' 257־259.
 150.  

  1951

 151. העגבניה בערבה. דבר, כ"ז בטבת תשי"א, 5 בינואר 1951, עמ' 2 ('הטור השביעי')
  חתום: נתן א.
  טור בעקבות דברי ראש-הממשלה, דוד בן-גוריון: "יש שאין מבינים למה משקיעים כוחות ומרץ בגידול עגבניות בשממות אילת".
  חזר ונדפס ב'הטור השביעי', ספר שני (תשי"ד), עמ' 108־110 וב'הטור השביעי', ספר שלישי (תשל"ב), עמ' 265־267.
 152.  

 153. מלוה השעבוד, או, שיחו של חלוץ איש מפ"ם. דבר, ח' בשבט תשי"א, 12 בינואר 1951, עמ' 2 ('הטור השביעי')
  חתום: נתן א.
  טור על חברי מפ"ם המתנגדים לתכנית-מרשל ולכל סיוע מארץ קפיטליסטית ואימפריליסטית.
  מגיב על כך מרדכי אורן במאמרו "הפזמון הממורשל".
  חזר ונדפס ב'הטור השביעי', ספר שני (תשי"ד), עמ' 210־211 וב'הטור השביעי', ספר שלישי (תשל"ב), עמ' 359־360.
 154.  

 155. שרשי המשבר. דבר, י"ב בשבט תשי"א, 19 בינואר 1951, עמ' 2 ('הטור השביעי')
  חתום: נתן א.
  טור על שורשי המשבר הממשלתי בעקבות תביעותיה של החזית הדתית, הטוענת שחינוך העולים, ובמיוחד עולי תימן, צריך להיות חינוך דתי בעיקרו.
  נוסח שונה במקצת חזר ונדפס ב'הטור השביעי', ספר שני (תשי"ד), עמ' 152־153 וב'הטור השביעי', ספר שלישי (תשל"ב), עמ' 294־296.
 156.  

 157. יותר ויותר. דבר, י"ט בשבט תשי"א, 26 בינואר 1951, עמ' 2 ('הטור השביעי')
  חתום: נתן א.
  טור לאור התהייה הבריטית על המדיניות האמריקאית הנראית לא-מובנת "יותר ויותר".
  חזר ונדפס בשינויים קלים ב'הטור השביעי', ספר שני (תשי"ד), עמ' 299־300 וב'הטור השביעי', ספר שלישי (תשל"ב), עמ' 375־376.
 158.  

 159. על 'חירות פיוטית'. הארץ, כ"ו בשבט תשי"א, 2 בפברואר 1951, עמ' 3.
  מאמר תגובה לרשימתו של שלמה צמח "חירות פיוטית" ('הארץ', י"ט בשבט תשי"א, 26 בינואר 1951) בעניין תרגום הבלדה "ג'ון אנדרסון, ג'ון, ג'ו שלי" מאת רוברט בארנס ושנדפס ב'צרור באלאדות מאנגלית' ב'אורלוגין', חוב' א (דצמבר 1950).
  חזר ונדפס ב'במעגל', (על שתי מהדורותיו), עמ' 46־50.
 160.  

 161. השפן הגדול. דבר, כ"ו בשבט תשי"א, 2 בפברואר 1951, עמ' 2 ('הטור השביעי')
  חתום: נתן א.
  טור על חוסר-האונים של העולם אל מול הנסויים הגרעינים שעורכות המעצמות הגדולות באוקינוס השקט.
  חזר ונדפס ב'הטור השביעי', ספר שני (תשי"ד), עמ' 297־298 וב'הטור השביעי', ספר שלישי (תשל"ב), עמ' 377־378.
 162.  

 163. הנימה האופטימית. דבר, ג' באדר תשי"א, 9 בפברואר 1951, עמ' 2 ('הטור השביעי')
  חתום: נתן א.
  טור בעקבות ידיעה מן העתונות: "בחוגים מדיניים, בארצות שונות, נשמעת נימה אופטימית. אין סבורים שהמלחמה תפרוץ בשנה זו".
  נוסח מקוצר ושונה במקצת חזר ונדפס ב'הטור השביעי', ספר שני (תשי"ד), עמ' 296; ב'הטור השביעי', עד תשי"ד (תשכ"ב), עמ' 184־185 וב'הטור השביעי', ספר ראשון (תשל"ב), עמ' 184־185.
 164.  

 165. מהדי השבוע. דבר, י"ז באדר א' תשי"א, 23 בפברואר 1951, עמ' 2 ('הטור השביעי')
  חתום: נתן א.
  טור על יחסי ממשלה-אופוזיציה ובגנות האופוזיציה המתפארת בתרומתה לבנין המדינה על-ידי מלל גרידא.
  חזר ונדפס ב'הטור השביעי', ספר חמישי, 1948־1956 (תשנ”ה 1995), עמ' 68־69.
 166.  

 167. חובות המדינה. דבר, כ"ד באדר א' תשי"א, 2 במארס 1951, עמ' 2 ('הטור השביעי')
  חתום: נתן א.
  טור בעקבות דברי יו"ר הכנסת, יוסף שפרינצק, עם הכרזת מלווה-העצמאות: "מדינת-ישראל תחזיר בכבוד את חובה לתפוצות ישראל".
  חזר ונדפס ב'הטור השביעי', ספר שני (תשי"ד), עמ' 95־97; ב'הטור השביעי', עד תשי"ד (תשכ"ב), עמ' 260־262 וב'הטור השביעי', ספר ראשון (תשל"ב), עמ' 260־262.
 168.  

 169. ענין הר סיני. דבר, א' באדר ב' תשי"א, 9 במארס 1951, עמ' 2 ('הטור השביעי')
  חתום: נתן א.
  טור בעקבות שאילתה בכנסת מטעם "חירות": "האם נקטה הממשלה צעדים להכללת הר-סיני ברשימת המקומות הקדושים לדת היהודית, כדי להבטיח אפשרות גישה חופשית אל הר קדוש זה?".
  חזר ונדפס ב'הטור השביעי', ספר חמישי, 1948־1956 (תשנ”ה 1995), עמ' 70־71.
 170.  

 171. שלשה דברים בענין התביעה מגרמניה. דבר, ח' באדר ב' תשי"א, 16 במארס 1951, עמ' 2 ('הטור השביעי')
  חתום: נתן א.
  טור הדן בענין השילומים מגרמניה לנפגעי הנאצים: המשורר מוחה על עצם השם "שילומים" לפי שאין כאן "שילומים" אלא החזרת שוד. עם-זאת הוא מברך את העושים במלאכה ההופכים את "נחלת המת למגן למו חרב בידי היורשת".
  חזר ונדפס ב'הטור השביעי', ספר שני (תשי"ד), עמ' 228־230 וב'הטור השביעי', ספר שלישי (תשל"ב), עמ' 386־388.
 172.  

 173. סטיה לירית. דבר, כ"ב באדר ב' תשי"א, 30 במארס 1951, עמ' 2 ('הטור השביעי')
  חתום: נתן א.
  טור על ירידת ערכה של הלירה הישראלית ועל הכסף שאין בו ממש.
  נוסח מקוצר במקצת חזר ונדפס ב'הטור השביעי', ספר שני (תשי"ד), עמ' 121־123 וב'הטור השביעי', ספר שלישי (תשל"ב), עמ' 272־274.
 174.  

 175. תקציב מעשי, או, האוצר וסעיף התרבות. דבר, כ"ט באדר ב' תשי"א, 6 באפריל 1951, עמ' 2 ('הטור השביעי')
  חתום: נתן א.
  טור העקבות דרישת משרד האוצר לקצץ בתקציבי החינוך והתרבות.
  נוסח מקוצר בשם: "תקציב מעשי", חזר ונדפס ב'הטור השביעי', ספר שני (תשי"ד), עמ' 147־149 וב'הטור השביעי', ספר שלישי (תשל"ב), עמ' 260־262.
 176.  

 177. על צרה צרורה שבין תכן לצורה. דבר, ז' בניסן תשי"א, 13 באפריל 1951, עמ' 2 ('הטור השביעי')
  חתום: נתן א.
  טור המתייחס לצורת ההיגוי ב'קול-ישראל' של שמות לועזיים. חלקו השני של הטור מתייחס לידיעה ב'הדור' על סילוק גנראל מק-ארתור מתפקידו.
  חלקו הראשון של הטור חזר ונדפס בנוסח שונה ומקוצר בשם "חיקוי ההיגוי", ב'הטור השביעי', ספר שני (תשי"ד), עמ' 140־141 וב'הטור השביעי', ספר שלישי (תשל"ב), עמ' 280־281.
 178.  

 179. אחד תם. דבר, י"ד בניסן תשי"א, 20 באפריל 1951, עמ' 2 ('הטור השביעי')
  חתום: נתן א.
  טור על ההגדה של פסח ומשה רבנו.
  נוסח מקוצר חזר ונדפס ב'הטור השביעי', ספר שני (תשי"ד), עמ' 411־413; ב'הטור השביעי', עד תשי"ד (תשכ"ב), עמ' 462־464 וב'הטור השביעי', ספר ראשון (תשל"ב), עמ' 462־464.
 180.  

 181. מול הענק. דבר, כ' בניסן תשי"א, 26 באפריל 1951, עמ' 2 ('הטור השביעי')
  חתום: נתן א.
  טור בעקבות ידיעה בעיתון: "סלק ענק, 5.12 ק"ג משקלו, גדל במשק בארי והוצג לראוה".
  חזר ונדפס בשם: "למול הענק" ב'הטור השביעי', ספר שני (תשי"ד), עמ' 115־117; ב'הטור השביעי', עד תשי"ד (תשכ"ב), עמ' 210־212 וב'הטור השביעי', ספר ראשון (תשל"ב), עמ' 210־212.
 182.  

 183. קבלת פנים בבוסטון ואחד היהודים. דבר, י"ב באייר תשי"א, 18 במאי 1951, עמ' 2 ('הטור השביעי')
  חתום: נתן א.
  טור אחרי ביקורו של ראש-הממשלה, דוד בן-גוריון, בבוסטון ועל קבלת-הפנים הרשמית שציפתה לו שם.
  חזר ונדפס ב'הטור השביעי', ספר שני (תשי"ד), עמ' 44־47 וב'הטור השביעי', ספר שלישי (תשל"ב), עמ' 236־239.
 184.  

 185. אחד הבונים. דבר, כ' באייר תשי"א, 25 במאי 1951, עמ' 2 ('הטור השביעי')
  חתום: נתן א.
  טור מספד לדוד רמז.
  נוסח שונה במקצת חזר ונדפס ב'הטור השביעי', ספר שני (תשי"ד), עמ' 355־357; ב'הטור השביעי', עד תשי"ד (תשכ"ב), עמ' 379־381 וב'הטור השביעי', ספר ראשון (תשל"ב), עמ' 379־381.
 186.  

 187. מסבכי המליצה. דבר, כ"ו באייר תשי"א, 1 ביוני 1951, עמ' 2 ('הטור השביעי')
  חתום: נתן א.
  טור בעקבות הפסקתן הזמנית של עבודות הייבוש של ביצות החולה עד לבירור תואנותיה של סוריה לפני מנגנון האו"ם.
  חזר ונדפס ב'הטור השביעי', ספר שני (תשי"ד), עמ' 207־209; ב'הטור השביעי', עד תשי"ד (תשכ"ב), עמ' 223־226 וב'הטור השביעי', ספר ראשון (תשל"ב), עמ' 223־226.
 188.  

 189. הסיסמה והרקע. דבר, ט"ז בתמוז תשי"א, 20 ביולי 1951, עמ' 2 (‘הטור השביעי’)
  חתום: נתן א.
  טור בגנות כרוז בחירות של הציונים הכלליים נגד מפא"י, ובהזדמנות זו אומר המשורר: "קשה קצת לתאר בשכל הבריא את יום הערבה ואת צוקי מנרה עם דור שיבת־ציון המעפיל ההרה ... בהנהגת המועדון המסחרי."
  הטור הופיע גם ככרוז תעמולה של מפא"י בתגובה לכרוז של הציונים הכלליים.
  נוסח מקוצר בשם "סיסמות ונוף" חזר ונדפס ב'הטור השביעי', ספר שני (תשי"ד), עמ' 202־203 וב'הטור השביעי', ספר שלישי (תשל"ב), עמ' 297־298.
 190.  

 191. פולחן אישי.  דבר, כ"ג בתמוז תשי"א, 27 ביולי 1951, עמ' 2 (‘הטור השביעי’)
  חתום: נתן א.
  טור נוסף על תעמולת בחירות. בעתונות מגנים את האהדה לבן־גוריון כ"פולחן אישיות". נתן א' טוען ש"תרועתו ושירו [של העם] עוד אינם סכנה ... ־־ רק לציניקן, אחא, אין כל תקנה."
  חזר ונדפס ב'הטור השביעי', ספר חמישי, 1948־1956 (תשנ”ה 1995), עמ' 72־73.
 192.  

 193. ארבעה מוסרי השכל. דבר, א' באב תשי"א, 3 באוגוסט 1951, עמ' 2 (‘הטור השביעי’)
  חתום: נתן א.
  טור על תוצאות הבחירות לכנסת השנייה בה זכתה מפא"י ב־37 אחוז ויותר, לעומת 35.7 בבחירות לכנסת הראשונה. כנגד זה איבדה חירות כמחצית בוחריה (מ-13.4 ל־6.6 אחוזים) וגם מפ"ם הפסידה מכוחה בכנסת.
  נוסח שונה במקצת חזר ונדפס ב'הטור השביעי', ספר שני (תשי"ד), עמ' 215־218 וב'הטור השביעי', ספר שלישי (תשל"ב), עמ' 299־303.
 194.  

 195. בתוך מציאות של ראי עקום. דבר, ח' באב תשי"א, 10 באוגוסט 1951, עמ' 2.
  תשובת אלתרמן למכתבו הגלוי של משה שמיר "מכתב גלוי לנתן אלתרמן, מרדכי טביב וס. יזהר". אלתרמן מדגיש את חשיבות התאחדותן של שתי מפלגות הפועלים: מפא"י ומפ"ם.
  חזר ונדפס ב'הטור השביעי', ספר חמישי, 1948־1956 (תשנ”ה 1995), עמ' 296־302.
 196.  

 197. סכנת הציוני הנצחי ותגובתו על נאום־הפתיחה של יו"ר הנהלת הסוכנות מאמריקה. דבר, ט"ו באב תשי"א, 17 באוגוסט 1951, עמ' 2 (‘הטור השביעי’)
  חתום: נתן א.
  טור לכבוד הציוני האמריקאי בבואו לקונגרס הציוני הכ"ג.
  חזר ונדפס בשינויים קלים ב'הטור השביעי', ספר שני (תשי"ד), עמ' 78־81; ב'הטור השביעי', עד תשי"ד (תשכ"ב), עמ' 245־248 וב'הטור השביעי', ספר ראשון (תשל"ב), עמ' 245־248.
 198.  

 199. משהו לא בסדר. דבר, כ"ב באב תשי"א, 24 באוגוסט 1951, עמ' 2 (‘הטור השביעי’)
  חתום: נתן א.
  טור לקראת אפשרות של משא ומתן קואליציוני בין מפא"י למפ"ם להקמת ממשלה פועלית לאחר הבחירות לכנסת השנייה.
  חזר ונדפס ב'הטור השביעי', ספר חמישי, 1948־1956 (תשנ”ה 1995), עמ' 74־76.
 200.  

 201. לענין של מה־בכך. דבר, ו' באלול תשי"א, 7 בספטמבר 1951, עמ' 2 (‘הטור השביעי’)
  חתום: נתן א.
  טור בעקבות הריגת ילד ערבי על־ידי חייל צה"ל בכפר אום־אל־פאחם ("רצח פשוט בצירוף התראה").
  חזר ונדפס ב'הטור השביעי', ספר שני (תשי"ד), עמ' 271־273; ב'הטור השביעי', עד תשי"ד (תשכ"ב), עמ' 281־283 וב'הטור השביעי', ספר ראשון (תשל"ב), עמ' 281־283.
  מגיבים על כך: רחל מ. ב"מכתב גלוי למשורר נתן אלתרמן"  ודוד לאזר ברשימתו "הכתם הלבן".
 202.  

 203. הצעירה שנשאה לערבי. דבר, כ"ז באלול תשי"א, 28 בספטמבר 1951, עמ' 2 ('הטור השביעי')
  חתום: נתן א.
  ביקורת על דרך ההתייחסות לצעירה זו הנרדפת בגלל נישואיה לערבי.
  חזר ונדפס בשינוי נוסח ב'הטור השביעי', ספר שני (תשי"ד), עמ' 259־260 וב'הטור השביעי', ספר שלישי (תשל"ב), עמ' 357־358.
 204.  

 205. מלחמתה של "לאחדות העבודה". דבר, ה' בתשרי תשי"ב, 5 באוקטובר 1951, עמ' 2 (‘הטור השביעי’)
  חתום: נתן א.
  טור באוזני מנהיגי "לאחדות העבודה" שלו היו שומעים למצוות הגיונם "היה הגה־ימינו כעת בידה הנכונה של ממשלת הפועלים".
  חזר ונדפס ב'הטור השביעי', ספר חמישי, 1948־1956 (תשנ”ה 1995), עמ' 77־78.
 206.  

 207. מעשה בדובר עצבני. דבר, כ"ו בתשרי תשי"ב, 26 באוקטובר 1951, עמ' 2 ('הטור השביעי')
  חתום: נתן א.
  טור נוסף בענייני מפלגות־הפועלים. הטור מתייחס, כנראה, למפ"ם ותגובתה על דברים המותחים ביקורת עליה.
  חזר ונדפס ב'הטור השביעי', ספר חמישי, 1948־1956 (תשנ”ה 1995), עמ' 79־80.
 208.  

 209. עתונים ופליאות. דבר, ג' בחשון תשי"ב, 2 בנובמבר 1951, עמ' 2 (‘הטור השביעי’)
  חתום: נתן א.
  טור על העתונות שבה "מתגנבות לפעמים גם מילים מוזרות כמו פלחה, מים, עדר".
  חזר ונדפס בשינוי נוסח קל ב'הטור השביעי', ספר שני (תשי"ד), עמ' 106־107 וב'הטור השביעי', ספר שלישי (תשל"ב), עמ' 277־279.
 210.  

 211. "הדבוק" והנוףדבר, י' בחשון תשי"ב, 9 בנובמבר 1951, עמ' 2.
  חתום: נתן א.
  מאמר על תיאטרון 'הבימה' והמחזה "הדיבוק" בעקבות העלאת המחזה בערב לזכרו של מנחם גנסין.
  חזר ונדפס ב'הטור השביעי', ספר חמישי, 1948־1956 (תשנ”ה 1995), עמ' 81־83 וב'במות ומסך', כתב-עת לאמנויות הבמה, גל' 2 (תשס"ט 2009), עמ' 5־7.

   

 212. פועלי הבנין (עם הבחירות, עם הועידה, עם קרן הפנסיה). דבר, י"ז בחשון תשי"ב, 16 בנובמבר 1951, עמ' 2 (‘הטור השביעי’)
  חתום: נתן א.
  שיר המנון לפועלי הבנין.
  חזר ונדפס ב'הטור השביעי', ספר שני (תשי"ד), עמ' 391־393; ב'הטור השביעי', עד תשי"ד (תשכ"ב), עמ' 447־449 וב'הטור השביעי', ספר ראשון (תשל"ב), עמ' 447־449.
 213.  

 214. היכן החבלה (כמה נקודות סתומות שכדאי לו לציבור לעמוד עליהן). דבר, א' בכסלו תשי"ב, 30 בנובמבר 1951, עמ' 2.
  חתום: נתן א.
  מאמר הדן בשביתת הימאים ונסיון הפשרה שהציעו המשורר ומיכה פרי.
  מגיב על כך מרדכי נמיר ברשימתו "בשולי פרשת הימאים".
  חזר ונדפס ב'הטור השביעי', ספר חמישי, 1948־1956 (תשנ”ה 1995), עמ' 84־86.
 215.  

 216. ושוב־היכן החבלה? דבר, ז' בכסלו תשי"ב, 6 בדצמבר 1951, עמ' 2.
  חתום: נתן א.
  ועוד לענין שביתת הימאים בתגובה להערות מרדכי נמיר "בשולי פרשת הימאים".
  חזר ונדפס ב'הטור השביעי', ספר חמישי, 1948־1956 (תשנ”ה 1995), עמ' 303־306.
 217.  

 218. כלל גדול. דבר, כ"ב בכסלו תשי"ב, 21 בדצמבר 1951, עמ' 2 (‘הטור השביעי’)
  חתום: נתן א.
  טור ובו עצה להסתדרות לבל תפעיל יותר מידי כוח גם כשמדובר בשלטון הרוב שבה.
  חזר ונדפס ב'הטור השביעי', ספר שני (תשי"ד), עמ' 219־220; ב'הטור השביעי', עד תשי"ד (תשכ"ב), עמ' 227־228 וב'הטור השביעי', ספר ראשון (תשל"ב), עמ' 227־228.
  מגיב על כך: שוליה בטורו "הטור והעיקר" ב'משא', גל' 12 (כ"ח בכסלו תשי"ב, 27 בדצמבר 1951), עמ' 8.
 219.  

 220. מדוע אסור לשאול על סופרים יהודים ברוסיה? דבר, כ"ט בכסלו תשי"ב, 28 בדצמבר 1951, עמ' 2 (‘הטור השביעי’)
  חתום: נתן א.
  טור בעקבות הוועידה הט"ו של הסופרים העברים בישראל, שנפתחה ב־23 בדצמבר 1951 ובה הועלתה הצעת־החלטה, המביעה "רגשי כאב וזעם על היעלמם של הסופרים היהודים ברוסיה הסובייטית". אחד הסופרים מן המשמרת הצעירה, חבר מפ"ם, התנגד לקבלת החלטה זו. משנדחה ערעורו - עזב את הוועידה לאות־מחאה.
  חזר ונדפס בשינויים קלים של נוסח ב'הטור השביעי', ספר שני (תשי"ד), עמ' 305־307; ב'הטור השביעי', עד תשי"ד (תשכ"ב), עמ' 323־325 וב'הטור השביעי', ספר ראשון (תשל"ב), עמ' 323־325.
  מגיב על כך משה שמיר ב"תשובה לנתן א. ולז. דויד".
   
 221.  

  1952

 222. השילומים והדמגוגיה. דבר, כ' בטבת תשי"ב, 18 בינואר 1952, עמ' 2, 4 ('הטור השביעי')
  חתום: נתן א.
  מאמר על בעיית השילומים מגרמניה ועמדתה של מפ"ם בענין זה.
  מגיבים על כך משה שמיר במאמרו "על איש־הרוח ועל עוז־הרוח", ש' יציב ברשימתו "אלמלא היה טורו של אלתרמן מוחץ כל כך ..." ויעקב עמית במכתבו הגלוי "דברים אחדים אל בעל־הטור".
  חזר ונדפס ב'הטור השביעי’, ספר חמישי, 1948־1956 (תשנ”ה 1995), עמ' 87־92.
 223.  

 224. צנזורה פוליטית, או, סתומות וחתומות. דבר, כ"ז בטבת תשי"ב, 25 בינואר 1952, עמ' 2 (‘הטור השביעי’)
  חתום: נתן א.
  טור בתגובה לדברי דוד בן־גוריון בכנסת שהצנזורה מקומה בעניינים בטחוניים ואין להרשות להתערב בענינים מדיניים.
  חזר ונדפס ב'דבר', כ"ב באדר תשמ"ה, 15 במארס 1985, עמ' 19 (במדור 'משא') וב'הטור השביעי’, ספר חמישי, 1948־1956 (תשנ”ה 1995), עמ' 93־94.
 225.  

 226. המחרשה הגדולה. דבר, ה' בשבט תשי"ב, 1 בפברואר 1952, עמ' 2 (‘הטור השביעי’)
  חתום: נתן א.
  שיר. מוטו מדברי לוי אשכול בכנסת: "תחת מחרשת המתיישב החדש נמצאים כיום קרוב למליון דונמים". מתאר דמותו של החורש השב בערב מן השדה. המחרשה ככלי-עבודה וכסמל לעולמו של המתיישב.
  חזר ונדפס ב'הטור השביעי’, ספר שני (תשי”ד), עמ' 421־423; ב'הטור השביעי’, עד תשי”ד (תשכ”ב), עמ' 469־471 וב'הטור השביעי’, ספר ראשון (תשל”ב), עמ' 469־471.
 227.  

 228. תנאי ראשון. דבר, י"ב בשבט תשי"ב, 8 בפברואר 1952, עמ' 2 (‘הטור השביעי’)
  חתום: נתן א.
  טור בעקבות גל גניבות ופריצות ממטען העולים בנמל־חיפה.
  חזר ונדפס ב'הטור השביעי’, ספר שני (תשי”ד), עמ' 124־127; ב'הטור השביעי’, עד תשי”ד (תשכ”ב), עמ' 213־216 וב'הטור השביעי’, ספר ראשון (תשל”ב), עמ' 213־216.
 229.  

 230. היופי והיהדות. דבר, י"ט בשבט תשי"ב, 15 בפברואר 1952, עמ' 2 (‘הטור השביעי’)
  חתום: נתן א.
  טור בעקבות ידיעה בעתונות: "מלכת היופי של ישראל ומיס פטריציה שאו, מלכת היופי של יהדות אנגליה, ביקרו על קבר ר' מאיר בעל־הנס".
  נוסח מקוצר ושונה במקצת בשם "יהדות פוטוגנית", חזר ונדפס ב'הטור השביעי’, ספר שני (תשי”ד), עמ' 131־132 וב'הטור השביעי', ספר שלישי (תשל"ב), עמ' 234־235.
 231.  

 232. הפגנת הולכי־על־ארבע. דבר, ג' באדר תשי"ב, 29 בפברואר 1952, עמ' 2 ('הטור השביעי')
  חתום: נתן א.
  טור בעקבות המצב הכלכלי בארץ בימי הצנע.
  חזר ונדפס ב'הטור השביעי’, ספר שני (תשי”ד), עמ' 370־372; ב'הטור השביעי’, עד תשי”ד (תשכ”ב), עמ' 438־440 וב'הטור השביעי’, ספר ראשון (תשל”ב), עמ' 438־440.
 233.  

 234. צרה צרורה. דבר, י' באדר תשי"ב, 7 במארס 1952, עמ' 2 (‘הטור השביעי’)
  חתום: נתן א.
  עוד בעניין המצב בנמל חיפה ומה שקורה בו למטען העולים.
  חזר ונדפס ב'הטור השביעי’, ספר חמישי, 1948־1956 (תשנ”ה 1995), עמ' 95־96.
 235.  

 236. היציאה והקצף. דבר, כ"ד באדר תשי"ב, 21 במארס 1952, עמ' 2 (‘הטור השביעי’).
  חתום: נתן א.
  טור על הוויכוח המתמשך בתוך מפ"ם בין אנשי 'השומר הצעיר' ו'לאחדות העבודה'.
  חזר ונדפס ב'הטור השביעי’, ספר חמישי, 1948־1956 (תשנ”ה 1995), עמ' 97־98.
 237.  

 238. דברים אחדים ליעקב עמית. דבר, ט' בניסן תשי"ב, 4 באפריל 1952, עמ' 2 ('הטור השביעי')
  חתום: נתן א.
  מאמר תשובה למכתב־גלוי של יעקב עמית, מראשי מפ"ם, אל נתן אלתרמן ('על המשמר', ב' בניסן תשי"ב, 28 במארס 1952) בעניין השילומים. עמית טוען כלפי אלתרמן, שעמדתו קשורה עם נאמנותו לשלטון.
  חזר ונדפס ב'הטור השביעי’, ספר חמישי, 1948־1956 (תשנ”ה 1995), עמ' 99־102.
 239.  

 240. לתולדות הפירמידות. דבר, ט"ז בניסן תשי"ב, 11 באפריל 1952, עמ' 2 ('הטור השביעי')
  חתום: נתן א.
  טור בעקבות תכנית כינוס־פסח של 'הפועל': "תוקם פירמידה של 200 משתתפים".
  חזר ונדפס ב'הטור השביעי’, ספר שני (תשי”ד), עמ' 379־380 וב'הטור השביעי', ספר שלישי (תשל"ב), עמ' 304־306.
 241.  

 242. כדי החרס. דבר, כ"ג בניסן תשי"ב, 18 באפריל 1952, עמ' 2 (‘הטור השביעי’)
  חתום: נתן א.
  טור בעקבות גילוי הגניזה על חוף ים־המלח ובה כתבי־יד לרוב ושני מכתבים מאת שמעון בר־כוזיבא.
  חזר ונדפס בשינויים קלים ב'הטור השביעי’, ספר שני (תשי”ד), עמ' 401־403; ב'הטור השביעי’, עד תשי”ד (תשכ”ב), עמ' 455־457 וב'הטור השביעי’, ספר ראשון (תשל”ב), עמ' 455־457.
 243.  

 244. תמונה מן התעשיה הצבאית. דבר, ל' בניסן תשי"ב, 25 באפריל 1952, עמ' 2 ('הטור השביעי')
  חתום: נתן א.
  טור על חרשי־הברזל העומדים "מול פני אור הלהבה החזקה" ויוצרים את עוצמת העם.
  חזר ונדפס ב'הטור השביעי’, ספר שני (תשי”ד), עמ' 399־400; ב'הטור השביעי’, עד תשי”ד (תשכ”ב), עמ' 452־454 וב'הטור השביעי’, ספר ראשון (תשל”ב), עמ' 452־454.
 245.  

 246. מודעת "בל העצמאות" של העתונאים. דבר, י"ד באייר תשי"ב, 9 במאי 1952, עמ' 2 (‘הטור השביעי’)
  חתום: נתן א.
  מאמר בעקבות מודעה של עתונאי ירושלים על "באל" (נשף) ליום העצמאות.
  חזר ונדפס בשם: "מודעת 'בל עצמאות' של העתונאים בירושלים" ב'הטור השביעי’, ספר שני (תשי”ד), עמ' 128־130 וב'הטור השביעי', ספר שלישי (תשל"ב), עמ' 282־284.
 247.  

 248. הסטטוס והציונים. דבר, כ"א באייר תשי"ב, 16 במאי 1952, עמ' 2 (‘הטור השביעי’)
  חתום: נתן א.
  טור בו מזהיר המשורר מפני השתייכות לתנועה הציונית, המתפרשת כמתן רשות לשבת בגולה.
  נוסח מקוצר במקצת בשם: "תנועה ולא מקלט", חזר ונדפס ב'הטור השביעי’, ספר שני (תשי”ד), עמ' 82־84 וב'הטור השביעי', ספר שלישי (תשל"ב), עמ' 240־242.
 249.  

 250. זה לעומת זה. דבר, כ"ז בסיון תשי"ב, 20 ביוני 1952, עמ' 2 (‘הטור השביעי’)
  חתום: נתן א.
  טור תגובה למאמר מערכת של 'הארץ' (כ"ה בסיון תשי"ב, 18 ביוני 1952) הדן ביהודים שהגרו לארצות־הברית, הצליחו להקים שם ישוב יהודי משגשג, לעומת העולים לארץ־ישראל שנכשלו, כביכול, בבנין המשק הלאומי.
  חזר ונדפס ב'הטור השביעי', ספר חמישי, 1948־1956 (תשנ"ה 1995), עמ' 103־105.
 251.  

 252. סערה על פני סדר־היום. דבר, י"א בתמוז תשי"ב, 4 ביולי 1952, עמ' 2 ('הטור השביעי')
  חתום: נתן א.
  טור בעקבות דבריו של ח"כ תופיק טובי על צורות החיפוש של צה"ל ועל חופש־הדיבור.
  הגיב על כך יצחק גרינבוים.
  חזר ונדפס ב'הטור השביעי’, ספר שני (תשי”ד), עמ' 274־276; ב'הטור השביעי’, עד תשי”ד (תשכ”ב), עמ' 284־286 וב'הטור השביעי’, ספר ראשון (תשל”ב), עמ' 284־286.
 253.  

 254. תחתית הכלי. דבר, כ"ח בתמוז תשי"ב, 18 ביולי 1952, עמ' 2 (‘הטור השביעי’)
  חתום: נתן א.
  טור בעקבות מאמר ב'אקונומיסט' הבריטי על מצב התשלומים של ישראל. המאמר דן ברושם שמצב זה עלול לעשות על ידידי ישראל בארצות־הברית הרוצים לראות את תחתית הכלי שאליו הם מזרימים את כספי ארצם.
  חזר ונדפס ב'הטור השביעי’, ספר שני (תשי”ד), עמ' 418־420 וב'הטור השביעי', ספר שלישי (תשל"ב), עמ' 251־254.
 255.  

 256. הדין־וחשבון והנער. דבר, ג' באב תשי"ב, 25 ביולי 1952, עמ' 2 (‘הטור השביעי’)
  חתום: נתן א.
  טור על מסקנות ועדת החקירה שנתמנתה לחקור את נסיבות מותו של הגדנ"עי אורי אפשטיין בעת מסע של הגדנ"ע ביום שרב.
  חזר ונדפס בשם "הדין וחשבון" ב'הטור השביעי’, ספר שני (תשי”ד), עמ' 172־175; ב'הטור השביעי’, עד תשי”ד (תשכ”ב), עמ' 268־272 וב'הטור השביעי’, ספר ראשון (תשל”ב), עמ' 268־272.
 257.  

 258. מן האולימפיאדה. דבר, י"ז באב תשי"ב, 8 באוגוסט 1952, עמ' 2 (‘הטור השביעי’)
  חתום: נתן א.
  טור בעקבות הדברים שנאמרו בוועידת ארגון מגדלי הירקות: "ענף הירקות הוא הראשון שהדביק את תצרוכת האוכלוסיה אשר הוכפלה בישראל."
  חזר ונדפס (ללא הבית האחרון) ב'הטור השביעי’, ספר שני (תשי”ד), עמ' 408־410; ב'הטור השביעי’, עד תשי”ד (תשכ”ב), עמ' 458־461 וב'הטור השביעי’, ספר ראשון (תשל”ב), עמ' 458־461.
 259.  

 260. לעזרת הרופא. דבר, כ"ד באב תשי"ב, 15 באוגוסט 1952, עמ' 2 (‘הטור השביעי’)
  חתום: נתן א.
  טור על מצב אישפוז הילדים בבתי־החולים במדינה.
  הגיב על כך דוד בן־גוריון במכתב אישי לנתן אלתרמן (ראה ב'בין המשורר למדינאי' (תשל"א), עמ' 16 ובמהדורת תשמ"ז, עמ' 18־19).  ענה על כך נתן אלתרמן במכתב אישי (ראה ב'בין המשורר למדינאי' (תשל"א), עמ' 17־20 ובמהדורת תשמ"ז, עמ' 20־23.
  חזר ונדפס ב'הטור השביעי’, ספר שני (תשי”ד), עמ' 180־183 וב'הטור השביעי', ספר שלישי (תשל"ב), עמ' 343־346. וכן ב'בין המשורר למדינאי' (תשל"א), עמ' 12־15 ובמהדורת תשמ"ז, עמ' 14־17.
 261.  

 262. ליצחק שדה. דבר, ה' באלול תשי"ב, 29 באוגוסט 1952, עמ' 2 (‘הטור השביעי’)
  חתום: נתן א.
  טור המבכה את יצחק שדה שנפטר.
  חזר ונדפס בשם: "יצחק שדה" ב'הטור השביעי’, ספר שני (תשי”ד), עמ' 247־250; ב'הטור השביעי’, עד תשי”ד (תשכ”ב), עמ' 311־314 וב'הטור השביעי’, ספר ראשון (תשל”ב), עמ' 311־314.
 263.  

 264. אחרי חתימת ההסכם. דבר, כ"ב באלול תשי"ב, 12 בספטמבר 1952, עמ' 2 ('הטור השביעי')
  חתום: נתן א.
  טור נגד ההסכם עם גרמניה על תשלום פיצויים לנפגעי הנאצים.
  מגיבה על טור זה מניה מקיבוץ אשדות יעקב במכתבה למערכת 'משא' בשם "עוד משהו על שירי נ' אלתרמן".
  חזר ונדפס בשם: "אחרי חתימת הסכם־השילומים" ב'הטור השביעי’, ספר שני (תשי”ד), עמ' 231־233; ב'הטור השביעי’, עד תשי”ד (תשכ”ב), עמ' 229־232 וב'הטור השביעי’, ספר ראשון (תשל”ב), עמ' 229־232, וכן בתוך 'פולמוס השילומים' : משה שרת במערכות המשא-ומתן על הסכם השילומים מגרמניה : קובץ פרוטוקולים ומסמכים 1950־1953 / עורך יעקב שרת (תל-אביב : העמותה למורשת משה שרת, 2007), עמ' 834־835.
 265.  

 266. תשובה לשר החוץ. דבר, כ"ז באלול תשי"ב, 17 בספטמבר 1952, עמ' 2.
  חתום: נתן א.
  מאמר תגובה לדברי משה שרת במסיבת עיתונאים לאחר חתימת הסכם השילומים עם גרמניה.
  ענה על כך משה שרת ב"תשובה למשורר".
  חזר ונדפס ב'הטור השביעי’, ספר חמישי, 1948־1956 (תשנ”ה 1995), עמ' 106־107, וכן בתוך 'פולמוס השילומים' : משה שרת במערכות המשא-ומתן על הסכם השילומים מגרמניה : קובץ פרוטוקולים ומסמכים 1950־1953 / עורך יעקב שרת (תל-אביב : העמותה למורשת משה שרת, 2007), עמ' 836־837.
 267.  

 268. הנערה משדה בוקר. דבר, ז' בתשרי תשי"ג, 26 בספטמבר 1952, עמ' 2 ('הטור השביעי')
  חתום: נתן א.
  טור לזכרה של ברברה פרופר שנהרגה ביריות אחרי יסוד 'נקודה' חדשה בלב הנגב.
  חזר ונדפס ב'הטור השביעי’, ספר שני (תשי”ד), עמ' 360־362; ב'הטור השביעי’, עד תשי”ד (תשכ”ב), עמ' 428־430; ב'הטור השביעי’, ספר ראשון (תשל”ב), עמ' 428־430 וב'העמדה הקדמית' (תש"ם), עמ' 66־68.
 269.  

 270. בכפרי הגליל. ידיעות אחרונות, ב' בניסן תשמ"ב, 26 במארס 1982, תרבות, ספרות, אמנות, עמ' 2.
  נחתם: אוקטובר 1952.
  פרק מתוך פנקס שנמצא בעזבונו של נתן אלתרמן בשם: "לגליל – עם ירוחם [כהן], [רפאל] אליעז, יגאל [אלון] ו[ישראל] גלילי". הביא לדפוס, במלאת שתים־עשרה שנה לפטירתו של נתן אלתרמן: מנחם דורמן.
 271.  

 272. שיר הששים.   דבר, י"ד בתשרי תשי"ג, 3 באוקטובר 1952, עמ' 2 (‘הטור השביעי’)
  חתום: נתן א.
  טור בעקבות הודעתו של לוי אשכול, בישיבת הנהלת הסוכנות, על ייסוד ששים כפרים חדשים בשנת תשי"ג.
  חזר ונדפס בשינוי קל של נוסח ב'הטור השביעי’, ספר שני (תשי”ד), עמ' 358־360 וב'הטור השביעי', ספר שלישי (תשל"ב), עמ' 255־256.
 273.  

 274. נאום הבכורה. דבר, כ"ח בתשרי תשי"ג, 17 באוקטובר ,1952 עמ' 2 (‘הטור השביעי’)
  חתום: נתן א.
  טור לכבוד הולדתו של הילד הראשון באילת.
  חזר ונדפס בשינוי קל של נוסח ב'הטור השביעי’, ספר שני (תשי”ד), עמ' 388־390; ב'הטור השביעי’, עד תשי”ד (תשכ”ב), עמ' 444־446 וב'הטור השביעי’, ספר ראשון (תשל”ב), עמ' 444־446.
 275.  

 276. לאילת ובחזרה. מבפנים, כרך מד, חוב' 1־2 (אביב, ניסן תשמ"ב, אפריל 1982), עמ' 81־82.
  נחתם: 21 באוקטובר 1952. רשימה. הביא לדפוס מנחם דורמן.
 277.  

 278. הנימה המיוחדת. דבר, ח' בחשון תשי"ג, 24 באוקטובר 1952, עמ' 2 (‘הטור השביעי’)
  חתום: נתן א.
  טור בעקבות מערכת הבחירות לנשיאות ארצות הברית ועל שיקולי הבוחר היהודי.
  חזר ונדפס ב'הטור השביעי’, ספר שני (תשי”ד), עמ' 88־90; ב'הטור השביעי’, עד תשי”ד (תשכ”ב), עמ' 249־252 וב'הטור השביעי’, ספר ראשון (תשל”ב), עמ' 249־252.
 279.  

 280. נציגות או סוכנות מוסמכת. דבר, י"ט בחשון תשי"ג, 7 בנובמבר 1952, עמ' 2 ('הטור השביעי')
  חתום: נתן א.
  טור בעקבות הויכוח בכנסת על חוק מעמד ההסתדרות הציונית.
  חזר ונדפס בשינויים קלים של נוסח ב'הטור השביעי’, ספר שני (תשי”ד), עמ' 91־94; ב'הטור השביעי’, עד תשי”ד (תשכ”ב), עמ' 253־256 וב'הטור השביעי’, ספר ראשון (תשל”ב), עמ' 253־256.
 281.  

 282. זהירות מופרזת במקצת. דבר, ג' בכסלו תשי"ג, 21 בנובמבר 1952, עמ' 2 ('הטור השביעי')
  חתום: נתן א.
  טור על המנעותה של מפ"ם להשתתף בעריכת עצומה לעליית יהודי הונגריה.
  חזר ונדפס בשינויים קלים של נוסח ב'הטור השביעי’, ספר שני (תשי”ד), עמ' 308־311; ב'הטור השביעי’, עד תשי”ד (תשכ”ב), עמ' 326־329 וב'הטור השביעי’, ספר ראשון (תשל”ב), עמ' 326־329.
 283.  

 284. הסערה.   דבר, י' בכסלו תשי"ג, 28 בנובמבר 1952, עמ' 2 (‘הטור השביעי’)
  חתום: נתן א.
  טור הדן במשפט פראג, שבו נידונו אחד־עשר אנשים למוות בתלייה, ביניהם שמונה יהודים. מוטו השיר הוא ציטוט מתגובת מפ"ם על הפרשה: "רוחות הזעף חלוף יחלופו".
  חזר ונדפס ב'הטור השביעי’, ספר חמישי, 1948־1956 (תשנ”ה 1995), עמ' 108־110.
 285.  

 286. משירי לוחמי המחר. דבר, י"ז בכסלו תשי"ג, 5 בדצמבר 1952, עמ' 2 ('הטור השביעי')
  חתום: נתן א.
  טור נוסף הדן במשפט פראג, שמרבית קורבנותיו היו קומוניסטים ממוצא יהודי. נעצר גם חבר הנהגת מפ"ם, מרדכי אורן, שהואשם בקשר עם רודולף סלנסקי שהוצא להורג.
  מגיבה על שיר זה רחל סבוראי ב"מכתב גלוי לנ' אלתרמן".
  חזר ונדפס בשינויים קלים של נוסח ב'הטור השביעי’, ספר שני (תשי”ד), עמ' 312־314; ב'הטור השביעי’, עד תשי”ד (תשכ”ב), עמ' 330־332 וב'הטור השביעי’, ספר ראשון (תשל”ב), עמ' 330־332.
 287.  

 288. מבעד לטרוניה. דבר, כ"א בכסלו תשי"ג, 9 בדצמבר 1952, עמ' 2 (‘הטור השביעי’)
  חתום: נתן א.
  מאמר על דבריו של יצחק טבנקין המשווה, בקשר למשפט־פראג, את יחס מפא"י למפ"ם להתנכלות שלטון הליבור הבריטי למפעל הציוני. לדעת המשורר נדרשת מפ"ם לתת תשובה על שאלה אחת: כיצד יכולה היא לפסול את משפט פראג רק בסעיף אחד, היהודי, ועם זאת להוסיף ולקרוא לו, 'משפט סוציאליסטי'?
  חזר ונדפס ב'הטור השביעי', ספר חמישי, 1948־1956 (תשנ"ה 1995), עמ' 307־308.
 289.  

 290. הפילהרמוניה החרשת והתרבות. דבר, כ"ד בכסלו תשי"ג, 12 בדצמבר 1952, עמ' 2 (‘הטור השביעי’).
  חתום: נתן א.
  טור בעקבות ויכוח ציבורי סביב השמעת יצירותיו של ריכארד שטראוס על־ידי התזמורת הפילהרמונית הישראלית.
  מגיבים על כך מ' עופר ברשימתו "אל תסתכל בקנקן"  ויהודה גוטהלף ברשימתו "לאור עברנו ולמען עתידנו".
  חזר ונדפס בשם: "הפילהרמוניה והתרבות" ב'הטור השביעי’, ספר שני (תשי”ד), עמ' 160־162 וב'הטור השביעי', ספר שלישי (תשל"ב), עמ' 392־395.
 291.  

 292. פראג וחיפוש נוסחה משותפת (משירי לוחמי המחר). דבר, א' בטבת תשי"ג, 19 בדצמבר 1952, עמ' 2 (‘הטור השביעי’)
  חתום: נתן א.
  עוד טור בעקבות משפט פראג ויחס מפ"ם אליו: "מוצאים דרך. עוקפים. מדלגים על פחתות. נמנעים מדבר ומכתוב ומנגוע. שתיקה אחת יותר, שתיקה אחת פחות,־העיקר המופת וחינוך הנוער".
  חזר ונדפס ב'הטור השביעי’, ספר חמישי, 1948־1956 (תשנ”ה 1995), עמ' 111־112.
 293.  

 294. נתיב המרפאה. דבר, ח' בטבת תשי"ג, 26 בדצמבר 1952, עמ' 2 (‘הטור השביעי’)
  חתום: נתן א.
  טור לכבוד יובל הארבעים של קופת־החולים הכללית.
  חזר ונדפס ב'הטור השביעי’, ספר שני (תשי”ד), עמ' 366־369; ב'הטור השביעי’, עד תשי”ד (תשכ”ב), עמ' 434־437 וב'הטור השביעי’, ספר ראשון (תשל”ב), עמ' 434־437.
 295.  

  1953

 296. השחקן אברהם ברץ. דבר, ט"ו בטבת תשי"ג, 2 בינואר 1953, עמ' 2 (‘הטור השביעי’).
  חתום: נתן א.
  שיר הספד לשחקן ובמאי של תיאטרון הבימה (1894־1952).
  חזר ונדפס בשינויים קלים ב'הטור השביעי’, ספר שני (תשי”ד), עמ' 384־385; ב'הטור השביעי’, עד תשי”ד (תשכ”ב), עמ' 384־385 וב'הטור השביעי’, ספר ראשון (תשל”ב), עמ' 384־385.
 297.  

 298. לחש סוד. דבר, כ"ב בטבת תשי"ג, 9 בינואר 1953, עמ' 2 (‘הטור השביעי’).
  חתום: נתן א.
  טור בעקבות חקירת בית־משפט בענין הריגת שני ערבים בכפר ערה.
  חזר ונדפס (בהשמטת הבית המסיים) ב'הטור השביעי’, ספר שני (תשי”ד), עמ' 277־280; ב'הטור השביעי', עד תשי"ד (תשכ"ב), עמ' 287־290 וב'הטור השביעי’, ספר ראשון (תשל”ב), עמ' 287־290.
 299.  

 300. התמיהה היחידה (משירי לוחמי המחר). דבר, כ"ט בטבת תשי"ג, 16 בינואר 1953, עמ' 2 (‘הטור השביעי’)
  חתום: נתן א.
  טור לאור התמיהה שהביע 'על המשמר' על הנסיון להצמיד את הציונות לגילוי "קשר הרופאים", מרעילי אנדרי ז'דאנוב ואלכסנדר שצ'רבאקוב על־ידי "שכירי האימפריאליזם והציונות העולמית".
  חזר ונדפס ב'הטור השביעי’, ספר שני (תשי”ד), עמ' 315־318; ב'הטור השביעי', עד תשי"ד (תשכ"ב), עמ' 333־336 וב'הטור השביעי’, ספר ראשון (תשל”ב), עמ' 333־336.
 301.  

 302. ההצמד והניתוק. דבר, ז' בשבט תשי"ג, 23 בינואר 1953, עמ' 2 (‘הטור השביעי’).
  חתום: נתן א.
  טור נוסף על מפ"ם המנסה לנתק את הקשר בין משפט הרופאים היהודים לבין הציונות על־ידי ברית־המועצות.
  חזר ונדפס בשם: "ההצמד וההפרדה" ב'הטור השביעי’, ספר שני (תשי”ד), עמ' 319־321; ב'הטור השביעי’, עד תשי”ד (תשכ”ב), עמ' 337־339 וב'הטור השביעי', ספר ראשון (תשל"ב), עמ' 337־339.
 303.  

 304. התופעה וההסבר. דבר, כ"א בשבט תשי"ג, 6 בפברואר 1953, עמ' 2 (‘הטור השביעי’)
  חתום: נתן א.
  טור בעקבות מאמר מערכת של 'הבוקר' הדן בעניין שיבתם של יהודים לגרמניה וישיבתם המחודשת בארץ זו.
  נוסח שונה נדפס ב'הטור השביעי’, ספר שני (תשי”ד), עמ' 157־159 וב'הטור השביעי', ספר שלישי (תשל"ב), עמ' 389־391.
 305.  

 306. הנתוק. דבר, כ"ח בשבט תשי"ג, 13 בפברואר 1953, עמ' 2 (‘הטור השביעי’)
  חתום: נתן א.
  טור בעקבות ניתוק היחסים הדיפלומטיים בין ברית־המועצות ומדינת ישראל לאחר הטלת פצצה לחצר הצירות הסובייטית בארץ.
  חזר ונדפס ב'הטור השביעי', ספר חמישי, 1948־1956 (תשנ”ה 1995), עמ' 113־114.
 307.  

 308. קשה להיות ... קוסמופוליט. דבר, י"ב באדר תשי"ג, 27 בפברואר 1953, עמ' 2 ('הטור השביעי')
  חתום: נתן א.
  טור על יחס השלטון בברית־המועצות אל היהודים והיהדות.
  חזר ונדפס ב'הטור השביעי', ספר חמישי, 1948־1956 (תשנ”ה 1995), עמ' 115־116.
 309.  

 310. בדאר חוזר. דבר, י"ט באדר תשי"ג, 6 במארס 1953, עמ' 2 (‘הטור השביעי’)
  חתום: נתן א.
  טור בגנות משלוח מכתבי־איום בדואר, על רקע פוליטי בעיקר.
  חזר ונדפס ב'הטור השביעי', ספר שני (תשי"ד), עמ' 212־214 וב'הטור השביעי', ספר שלישי (תשל"ב), עמ' 367־369.
 311.  

 312. הבלתי מנוצחים (והם ששת הילדים שהועלו לישראל ולא קבלו עול־משמעת עד שהוחזרו כלעומת שבאו). דבר, כ"ו באדר תשי"ג, 13 במארס 1953, עמ' 2 ('הטור השביעי')
  חתום: נתן א.
  שיר־הלל לששה ילדים שהועלו ארצה ממרוקו, אבל בגלל בעיות משמעת הוחזרו כלעומת שבאו.
  חזר ונדפס ב'הטור השביעי’, ספר שני (תשי”ד), עמ' 184־186; ב'הטור השביעי', עד תשי"ד (תשכ"ב), עמ' 114־116 וב'הטור השביעי’, ספר ראשון (תשל”ב), עמ' 114־116.
 313.  

 314. הה, נצרת. דבר, ד' בניסן תשי"ג, 20 במארס 1953, עמ' 2 (‘הטור השביעי’)
  חתום: נתן א.
  שיר משל על הסטאליניזם אגב השוואה בין ישו לבין סטאלין: הראשון מתואר "כגבר נדכה ונכאב", השני כ"גבר עז, אמיץ כח ורב". העיר נצרת משמשת רקע למשל, שכן דרים בה במחיצה אחת מאמיניו של ישו והן מעריציו של סטאלין.
  חזר ונדפס ב'הטור השביעי’, ספר שני (תשי”ד), עמ' 336־339; ב'הטור השביעי’, עד תשי”ד (תשכ”ב), עמ' 351־354 וב'הטור השביעי', ספר ראשון (תשל"ב), עמ' 351־354.
 315.  

 316. הדובר הנבחר. דבר, י"א בניסן תשי"ג, 27 במארס 1953, עמ' 2 (‘הטור השביעי’)
  חתום: נתן א.
  סאטירה על יועץ המשלחת הפולנית באו"ם, היהודי יוליוס כץ־סוחי, שענה לגולדה מאיר בנאום חריף ועמד על תפקידיה "הפליליים" של הציונות שהוכחו במשפט פראג.
  נוסח שונה במקצת חזר ונדפס ב'הטור השביעי’, ספר שני (תשי”ד), עמ' 322־323 וב'הטור השביעי', ספר שלישי (תשל"ב), עמ' 361־363.
 317.  

 318. אסור היה להטיל ספק ... דבר, כ' בניסן תשי"ג, 5 באפריל 1953, עמ' 2 ('הטור השביעי')
  חתום: נתן א.
  טור נוסף על "כנופיית־הרופאים" שנשפטו במוסקבה כ"אויבי־העם".
  חזר ונדפס בשינויים קלים ב'הטור השביעי’, ספר שני (תשי”ד), עמ' 324־326; ב'הטור השביעי', עד תשי"ד (תשכ"ב), עמ' 340־342 וב'הטור השביעי’, ספר ראשון (תשל”ב), עמ' 340־342.
 319.  

 320. שיר ומשל. דבר, ב' באייר תשי"ג, 17 באפריל 1953, עמ' 2 (‘הטור השביעי’)
  חתום: נתן א.
  טור בעקבות סירובו של יאשה חפץ לוותר על נגינת יצירתו של ריכרד שטראוס, בטענה שלא יסכים לנגן מוסיקה מצונזרת.
  חזר ונדפס בשינויים קלים ב'הטור השביעי’, ספר שני (תשי”ד), עמ' 163־164 וב'הטור השביעי', ספר שלישי (תשל"ב), עמ' 396־397.
 321.  

 322. המנון ומחברו (עם ארונו של נפתלי הרץ אימבר). דבר, ט' באייר תשי"ג, 24 באפריל 1953, עמ' 2 (‘הטור השביעי’)
  חתום: נתן א.
  טור לכבוד ההימנון הלאומי ומחברו.
  חזר ונדפס ב'הטור השביעי’, ספר שני (תשי”ד), עמ' 363־365; ב'הטור השביעי’, עד תשי”ד (תשכ”ב), עמ' 431־433 וב'הטור השביעי', ספר ראשון (תשל"ב), עמ' 431־433.
 323.  

 324. סייג שאין לעבור עליו. דבר, א' בסיון תשי"ג, 15 במאי 1953, עמ' 2.
  חתום: נתן א.
  מאמר תגובה לסקירתו של גיורא יוספטל המלמדת "איך נבצע את הסכם השילומים" (בעקבות מאמר שנדפס ב'הדור', כ"ג באייר תשי"ג, 8 במאי 1953).
  חזר ונדפס ב'הטור השביעי’, ספר חמישי, 1948־1956 (תשנ”ה 1995), עמ' 117־120.
 325.  

 326. בלבול או גאוניות. דבר, כ"א בסיון תשי"ג, 4 ביוני 1953, עמ' 2 (במדור 'בשולי דברים').
  חתום: נ.א.
  התייחסות לידיעה שעל־פיה טען ז'דאנוב נגד מלומדים בריטים שקבעו כי כדור-הארץ קיים למעלה מ־2 מיליארדי שנה.
 327.  

 328. שיאים אחרונים. דבר, כ"ו בסיון תשי"ג, 12 ביוני 1953, עמ' 2 (‘הטור השביעי’)
  חתום: נתן א.
  טור ביקורת על האופוזיציה של "אחדות העבודה" המתסיסה את דלת־העם נגד הממשלה. כמוטו לטור מובאים דבריו של יצחק בן־אהרן בפני תושבי מעברת חיריה: "אספו דולארים אצל יהודי ארצות־הברית כדי להשיג חומרי־גלם בשביל העשירים ואתם שכמותכם ממשיכים בעניותכם". ועל הפילוג שחל בתנועה הקיבוצית.
  חזר ונדפס ב'הטור השביעי’, ספר חמישי, 1948־1956 (תשנ”ה 1995), עמ' 121־123.
 329.  

 330. נפש תחת נפש. דבר, ו' בתמוז תשי"ג, 19 ביוני 1953, עמ' 2 (‘הטור השביעי’)
  חתום: נתן א.
  טור על המאבק בארצות־הברית למנוע את הוצאתם להורג של בני הזוג יוליוס ואתל רוזנברג אשר הואשמו בהעברת סודות האטום לברית־המועצות.
  חזר ונדפס ב'הטור השביעי’, ספר שני (תשי”ד), עמ' 340־342 וב'הטור השביעי', ספר שלישי (תשל"ב), עמ' 379־381.
  מגיב על כך מרדכי בנטוב ברשימתו "המשטר שנפשו נלקחה".
 331.  

 332. אחרי התבוסה. דבר, י"ג בתמוז תשי"ג, 26 ביוני 1953, עמ' 2 (‘הטור השביעי’)
  חתום: נתן א.
  טור לאחר כשלון המאבק בארצות־הברית להצלת חייהם של בני הזוג רוזנברג והוצאתם להורג על הכסא החשמלי.
  חזר ונדפס ב'הטור השביעי’, ספר שני (תשי”ד), עמ' 343־346 וב'הטור השביעי', ספר שלישי (תשל"ב), עמ' 382־385.
 333.  

 334. בן נון והקונטררבולוציה. דבר, כ' בתמוז תשי"ג, 3 ביולי 1953, עמ' 2 ('הטור השביעי')
  חתום: נתן א.
  טור תגובה למאמרו של מרדכי בנטוב ב'על המשמר' (26 ביוני 1953): "המשטר שנפשו נלקחה" על דימוקרטיה ומהפכה.
  ענה על כך מרדכי בנטוב ברשימתו "על הגרעין ועל המוץ".
  נוסח מקוצר בשם: "למצעד הכלולות" חזר ונדפס ב'הטור השביעי', ספר שני (תשי"ד), עמ' 327־331; ב'הטור השביעי’, עד תשי”ד (תשכ”ב), עמ' 343־346 וב'הטור השביעי', ספר ראשון (תשל"ב), עמ' 343־346.
 335.  

 336. עם כינוס הפלמ"ח. דבר, כ"ז בתמוז תשי"ג, 10 ביולי 1953, עמ' 2 (‘הטור השביעי’)
  חתום: נתן א.
  טור עם כינוס הפלמ"ח ב־1953: על הפלמ"ח, פירוקו וקריאה להחזיר את צמרתו לשירות העם והמדינה.
  מגיב על כך העתון 'על המשמר' ברשימה "לא יכופר החטא".
  חזר ונדפס ב'הטור השביעי’, ספר שני (תשי”ד), עמ' 251־255; ב'הטור השביעי’, עד תשי”ד (תשכ”ב), עמ' 315־319 וב'הטור השביעי’, ספר ראשון (תשל”ב), עמ' 315־319.
 337.  

 338. עוד למסע הכלולות. דבר, ה' באב תשי"ג, 17 ביולי 1953, עמ' 2 (‘הטור השביעי’)
  חתום: נתן א.
  טור על יחס מפ"ם לברית־המועצות ולמשטר הסטאליניסטי.
  נוסח מקוצר בשם: "עוד למצעד הכלולות" חזר ונדפס ב'הטור השביעי’, ספר שני (תשי”ד), עמ' 332־335; ב'הטור השביעי', עד תשי"ד (תשכ"ב), עמ' 347־350 וב'הטור השביעי’, ספר ראשון (תשל”ב), עמ' 347־350.
 339.  

 340. שני אמצעי בטחון.   דבר, י"ט באב תשי"ג, 31 ביולי 1953, עמ' 2 (‘הטור השביעי’)
  חתום: נתן א.
  טור בעקבות ידיעה ב'הארץ' על אשה ערביה ושני ילדיה הקטנים המנסים להסתנן ממעבר לגבול אל משפחתם בגליל והם מוחזרים שוב ושוב על־ידי השלטונות.
  חזר ונדפס ב'הטור השביעי', ספר שני (תשי"ד), עמ' 281־284; ב'הטור השביעי’, עד תשי”ד (תשכ”ב), עמ' 291־294 וב'הטור השביעי’, ספר ראשון (תשל”ב), עמ' 291־294.
 341.  

 342. ישן וגם חדש. דבר, כ"ו באב תשי"ג, 7 באוגוסט 1953, עמ' 2 (‘הטור השביעי’)
  חתום: נתן א.
  המשך לטור "שני אמצעי בטחון" על האשה הערביה ושני ילדיה הרוצים להשאר בארץ ואילו השלטונות מסרבים לאפשר להם זאת.
  חזר ונדפס ב'הטור השביעי’, ספר שני (תשי”ד), עמ' 285־288; ב'הטור השביעי', עד תשי"ד (תשכ"ב), עמ' 295־299 וב'הטור השביעי', ספר ראשון (תשל"ב), עמ' 295־299.
 343.  

 344. עם בוא האניה הראשונה. דבר, ג' באלול תשי"ג, 14 באוגוסט 1953, עמ' 2 ('הטור השביעי')
  חתום: נתן א.
  טור על־אודות האניה הראשונה המביאה לארץ מגרמניה נכסי שילומים.
  חזר ונדפס ב'הטור השביעי’, ספר שני (תשי”ד), עמ' 234־236; ב'הטור השביעי’, עד תשי”ד (תשכ”ב), עמ' 233־235 וב'הטור השביעי’, ספר ראשון (תשל”ב), עמ' 233־235.
 345.  

 346. הגדוד הלומד. דבר, י' באלול תשי"ג, 21 באוגוסט 1953, עמ' 2 (‘הטור השביעי’)
  חתום: נתן א.
  טור בעקבות הוראה לענף הסברה והשכלה של צה"ל ללמד את החיילים צורת אות עברית.
  חזר ונדפס ב'הטור השביעי’, ספר שני (תשי”ד), עמ' 414־417; ב'הטור השביעי', עד תשי"ד (תשכ"ב), עמ' 465־468 וב'הטור השביעי’, ספר ראשון (תשל”ב), עמ' 465־468.
 347.  

 348. פליטת־הפה הנוראה (בקונגרס היהודי העולמי). דבר, י"ז באלול תשי"ג, 28 באוגוסט 1953, עמ' 2 (‘הטור השביעי’)
  חתום: נתן א.
  טור על ההתנגדות שעוררו דברי יו"ר מושב המליאה של הקונגרס היהודי העולמי שעל יהודי התפוצות חלה חובת עלייה לישראל.
  חזר ונדפס ב'הטור השביעי’, ספר שני (תשי”ד), עמ' 98־100; ב'הטור השביעי’, עד תשי”ד (תשכ”ב), עמ' 257־259 וב'הטור השביעי', ספר ראשון (תשל"ב), עמ' 257־259.
 349.  

 350. שיחה עם בנין־פאר : חליפת דברים עם בית הועד הפועל. דבר, כ"ד באלול תשי"ג, 4 בספטמבר 1953, עמ' 2 (‘הטור השביעי’)
  חתום: נתן א.
  טור לכבוד בניינו החדש של הועד־הפועל של ההסתדרות.
  חזר ונדפס ב'הטור השביעי', ספר שני (תשי"ד), עמ' 373־376 וב'הטור השביעי', ספר שלישי (תשל"ב), עמ' 373־376.
 351.  

 352. "שירת נורבגיה" (פרקים מאחת האופרות). דבר, ט"ז בתשרי תשי"ד, 25 בספטמבר 1953, עמ' 2 (‘הטור השביעי’)
  חתום: נתן א.
  טור על האופרה הישראלית שנצטוותה לעזוב את בית 'הבימה' בצו בית־משפט ועל התפרצות חברי־האופרה לבניין.
  חזר ונדפס ב'הטור השביעי’, ספר חמישי, 1948־1956 (תשנ"ה 1995), עמ' 124־126.
 353.  

 354. נוסח צ'רצ'יל. דבר, ל' בתשרי תשי"ד, 9 באוקטובר 1953, עמ' 2 (‘הטור השביעי’)
  חתום: נתן א.
  טור הלל לוינסטון צ'רצ'יל בעקבות ידיעה בעתון: "צ'רצ'יל עומד לטוס למוסקבה לשיחה עם מלאנקוב".
  חזר ונדפס ב'הטור השביעי’, ספר חמישי, 1948־1956 (תשנ”ה 1995), עמ' 127־128.
 355.  

 356. בן־גוריון בטרם־צעד. דבר, ז' בחשון תשי"ד, 16 באוקטובר 1953, עמ' 2 ('הטור השביעי')
  חתום: נתן א.
  טור עם השמועה על כוונתו של דוד בן־גוריון להתפטר מן הממשלה ולצאת לשדה־בוקר שבנגב.
  חזר ונדפס ב'הטור השביעי’, ספר שני (תשי”ד), עמ' 394־396; ב'הטור השביעי', ספר שלישי (תשל"ב), עמ' 313־316; ב'בין המשורר למדינאי' (תשל"ב), עמ' 21־24 וב'בין המשורר למדינאי' (תשמ"ז), עמ' 24־26.
 357.  

 358. על דבקות שאינה במקומה. דבר, י"ד בחשון תשי"ד, 23 באוקטובר 1953, עמ' 2 (‘הטור השביעי’)
  חתום: נתן א.
  טור על המצב הבטחוני בגבולות המדינה עקב חדירתם של מסתננים ותלונת ישראל בפני מזכירות האו"ם נגד מדינות ערב המפרות את החוזה של שביתת־נשק והחלטות האו"ם.
  חזר ונדפס ב'הטור השביעי’, ספר חמישי, 1948־1956 (תשנ”ה 1995), עמ' 129־130.
 359.  

 360. מתפיסיקה בכוון אחד. דבר, כ"ח בחשון תשי"ד, 6 בנובמבר 1953, עמ' 2 ('הטור השביעי')
  חתום: נתן א.
  טור על דברי יעקב חזן, איש מפ"ם, בסניף המפלגה בבאר שבע, ששר־האומה אינו קיים והכל תלוי בנו – בנו תלויים גם המשך העלייה וגם פיתוח הארץ, וכי הוא בטוח שיהיה עוד גרומיקו סובייטי שני, אשר יתמוך במדינת־ישראל.
  חזר ונדפס ב'הטור השביעי’, ספר חמישי, 1948־1956 (תשנ”ה 1995), עמ' 131־133 (בשם: "מטפיסיקה בכוון אחד").
 361.  

 362. על מישה רנדל.   הפועל הצעיר, שנה מ"ז, גל' 11 (י' בכסלו תשי"ד, 17 בנובמבר 1953), עמ' 15.
  עם פטירתו. 
 363.  

   

 364. ממשלת פועלים. דבר, י"ג בכסלו תשי"ד, 20 בנובמבר 1953, עמ' 2 (‘הטור השביעי’)
  חתום: נתן א.
  טור על השיחות להקמת ממשלה חדשה בשיתוף עם מפלגות הפועלים.
  חזר ונדפס ב'הטור השביעי’, ספר שני (תשי”ד), עמ' 221־223 וב'הטור השביעי', ספר שלישי (תשל"ב), עמ' 370־372.
 365.  

 366. הממשלה שעל הסף. דבר, כ' בכסלו תשי"ד, 27 בנובמבר 1953, עמ' 2 ('הטור השביעי')
  חתום: נתן א.
  טור נוסף על המאמצים להקמת ממשלה פועלית בראשות מפא"י.
  נוסח מקוצר חזר ונדפס ב'הטור השביעי’, ספר שני (תשי”ד), עמ' 223־224 וב'הטור השביעי', ספר שלישי (תשל"ב), עמ' 373־374.
 367.  

 368. ההתחלה הטובה. דבר, כ"ח בכסלו תשי"ד, 4 בדצמבר 1953, עמ' 2 (‘הטור השביעי’)
  חתום: נתן א.
  טור בעקבות חידוש היחסים הדיפלומטיים בין ישראל לברית־המועצות.
  חזר ונדפס ב'הטור השביעי’, ספר חמישי, 1948־1956 (תשנ”ה 1995), עמ' 134־135.
 369.  

 370. אזרח מדינת־ישראל־דוד בן־גוריון. דבר, ה' בטבת תשי"ד, 11 בדצמבר 1953, עמ' 2 (‘הטור השביעי’)
  חתום: נתן א.
  טור בעקבות החלטת דוד בן־גוריון לפרוש לתקופה מסוימת לשדה בוקר.
  חזר ונדפס ב'הטור השביעי’, ספר שני (תשי”ד), עמ' 397־398; ב'הטור השביעי’, עד תשי”ד (תשכ”ב), עמ' 450־451; ב'הטור השביעי’, ספר ראשון (תשל”ב), עמ' 450־451; ב'בין המשורר למדינאי' (תשל"ב), עמ' 25־26 וב'בין המשורר למדינאי' (תשמ"ז), עמ' 27־28.
 371.  

 372. ראה זה חדש. דבר, י"ב בטבת תשי"ד, 18 בדצמבר 1953, עמ' 2 (‘הטור השביעי’)
  חתום: נתן א.
  טור בעקבות מברק־ברכה שנתקבל במשרד החוץ מנשיא הסובייט העליון לעם היהודי, למדינת ישראל ולאוכלוסיותיה.
  חזר ונדפס ב'הטור השביעי’, ספר חמישי, 1948־1956 (תשנ”ה 1995), עמ' 136־137.
 373.  

 374. שלש השורות. דבר, י"ט בטבת תשי"ד, 25 בדצמבר 1953, עמ' 2 (‘הטור השביעי’)
  חתום: נתן א.
  טור בעקבות ידיעה העתון "על מהלך משפטם, הרשעתם והוצאתם־להורג של בריה וששת הנאשמים אתו".
  חזר ונדפס ב'הטור השביעי’, ספר חמישי, 1948־1956 (תשנ”ה 1995), עמ' 138־139.
 375. 1954

 376. על יעקב פיכמן ועל טקס הפרס.   דבר, ד' בשבט תשי"ד, 8 בינואר 1954, עמ' 2 ('הטור השביעי')
  חתום: נתן א.
  טור לכבוד יעקב פיכמן עם קבלתו את פרס ביאליק.
  חזר ונדפס בשם "על יעקב פיכמן" ב'הטור השביעי’, ספר שני (תשי”ד), עמ' 404־407 וב'הטור השביעי', ספר שלישי (תשל"ב), עמ' 317־320.
 377.  

 378. החומר האסור. דבר, י"א בשבט תשי"ד, 15 בינואר 1954, עמ' 2 ('הטור השביעי')
  חתום: נתן א.
  טור בעקבות דברי דוד בן-גוריון שאין צידוק לתנועה הציונית באין בה חובת עליה אישית. המשורר מחזק דעה זו באומרו שהשאלה העיקרית היא "מנין ימצאו יהודים למדינת היהודים".
  חזר ונדפס ב'הטור השביעי’, ספר חמישי, 1948־1956 (תשנ”ה 1995), עמ' 140־142.
 379.  

 380. הממשלה הקיימת ומקסם-השוה. דבר, כ"ה בשבט תשי"ד, 29 בינואר 1954, עמ' 2 ('הטור השביעי')
  חתום: נתן א.
  טור המכוון לממשלה החדשה. לא ברור אם המלה 'שוה' שבכותרת היא טעות (במקום שווא) או דבר מכוון - מקסם השוה (ראוי) לכך שנצפה לו. בין כך ובין כך הדברים הנאמרים בטור זה מצביעים על אמונה עמוקה שדברים טובים יותר יקרו ויאמרו.
  חזר ונדפס ב'דבר', כ"ט באלול תשמ"ד, 26 בספטמבר 1984, עמ' 17 בשם "הממשלה הקימת ומקסם-השוא", וב'הטור השביעי’, ספר חמישי, 1948־1956 (תשנ"ה 1995), עמ' 143־144.
 381.  

 382. התיקון בחוק השבות. דבר, ב' באדר א' תשי"ד, 5 בפברואר 1954, עמ' 2 ('הטור השביעי')
  חתום: נתן א.
  בטור זה מביע נתן אלתרמן ביקורת על התיקון בחוק השבות שבא למנוע עליית פושעים מועדים לארץ. לדעתו "חבל קצת על כבודם של ישראל", שכן, ההגבלות על העלייה, יש בהן סכנה. הצורך להיזהר מפני גנבים קיים, אולם אומה השומרת על ערכים בתוך תוכה, חזקה עליה שתדע להישמר מפני גנבים גם מבלי לחוקק חוקי עליה חדשים.
  חזר ונדפס ב'הטור השביעי’, ספר חמישי, 1948־1956 (תשנ"ה 1995), עמ' 145־146.
 383.  

 384. שיר המעילות. דבר, ט' באדר א' תשי"ד, 12 בפברואר 1954, עמ' 2 ('הטור השביעי')
  חתום: נתן א.
  טור בעקבות תופעות של שחיתות המתגלות במדינה. לדעת נתן א' הבעיה החמורה יותר מעצם המעילות היא בעית הציניות המלבלבת סביבן.
  חזר ונדפס ב'הטור השביעי’, ספר חמישי, 1948־1956 (תשנ"ה 1995), עמ' 147־149.
 385.  

 386. הקרב על החוק. דבר, ט"ז באדר א' תשי"ד, 19 בפברואר 1954, עמ' 2 ('הטור השביעי')
  חתום: נתן א.
  טור המתייחס לביטול עונש המוות על רצח. הנימוקים בעד ונגד החוק מופיעים בצורה מענינת בשיר.
  חזר ונדפס ב'הטור השביעי’, ספר חמישי, 1948־1956 (תשנ"ה 1995), עמ' 150־151.
 387.  

 388. על החייל אלבז. דבר, כ"ג באדר א' תשי"ד, 26 בפברואר 1954, עמ' 2 ('הטור השביעי')
  חתום: נתן א.
  טור על החייל יוסף אלבז שעסק בפירוקו של רימון ובלי משים הופעל בידיו מנגנון-הפיצוץ. כדי לא לפגוע באנשים שמסביביו רץ עם הרימון אל איזור שומם, אולם בתוך ארבע שניות בין הנקירה של הפיקה ובין ההתפוצצות - נתרסק, כל חבריו יצאו חיים.
  חזר ונדפס ב'הטור השביעי', תשי"ד-תשכ"ב (תשכ"ב), עמ' 47־50 וב'הטור השביעי', ספר שני (תשל"ב), עמ' 47־50.
 389.  

 390. פרק ירידה.  דבר, כ"ח באדר ב' תשי"ד, 2 באפריל 1954, עמ' 2 ('הטור השביעי') .
  חתום: נתן א.
  טור ובו "סיפור מעשהו של היורד מושקו איש רומניה, אשר מכר מטלטליו האחרונים לאחר שלוש שנות-מעברה ושמונה ירחי חוסר-עבודה והשיג בדי-עמל את הכרטיסים לאניה היוצאת ובעמדו בנמל, עם אשתו ושתי בנותיו המתייפחות, חזר בו ושב אל צריפו הריק במעברה". ובסיומו של הטור: "הציונות - יש ותוהים אנחנו מהי. עוד לא קבענו מסמרות בה בפטיש. אך על ברכיה אותו-ערב דום כרעה היא, אי-שם בחושך, לרגליו של זה האיש".
  חזר ונדפס ב'הטור השביעי', תשי"ד-תשכ"ב (תשכ"ב), עמ' 79־81 וב'הטור השביעי', ספר שני (תשל"ב), עמ' 79־81.
 391.  

 392. קולן של המדינות הקטנות.  דבר, ו' בניסן תשי"ד, 9 באפריל 1954, עמ' 2 ('הטור השביעי')
  חתום: נתן א.
  טור בעקבות מאמר שפורסם בעתון אנגלי ובו סברה שהמעצמות הגדולות עלולות להחריב את העולם מבלי שתשאלנה דעת קטנות מהן.
  חזר ונדפס ב'הטור השביעי’, ספר חמישי, 1948־1956 (תשנ"ה 1995), עמ' 152־153.
 393.  

 394. ובכל-זאת אסירי-ציון.  דבר, י"ג בניסן תשי"ד, 16 באפריל 1954, עמ' 2 ('הטור השביעי')
  חתום: נתן א.
  טור המוקדש לאסירי-ציון המצויים בברית-המועצות ואין באפשרותם לעלות לארץ- ישראל.
  חזר ונדפס ב'הטור השביעי’, ספר חמישי, 1948־1956 (תשנ"ה 1995), עמ' 154־156.
 395.  

 396. יום-הזכרון והמורדים. דבר, כ"ז בניסן תשי"ד, 30 באפריל 1954, עמ' 2 ('הטור השביעי')
  חתום: נתן א.
  טור ליום הזכרון לשואה ולגבורה ובו המדברים הם המורדים והלוחמים. הטענה המרכזית בטור הינה שהמרד הוא רק תו אחד בפרשה ויש לזכור גם את הנספים.
  חזר ונדפס ב'הטור השביעי', תשי"ד-תשכ"ב (תשכ"ב), עמ' 407־408 וב'הטור השביעי', ספר שני (תשל"ב), עמ' 407־408.
  הגיבו על כך טוביה בוז'יקובסקי, שלום (סטפאן) גראייק, ו
  דוד כנעני.
 397.  

 398. פני המרד ופני זמנו. דבר, כ"ה באייר תשי"ד, 28 במאי 1954, עמ' 2, 7.
  מאמר תגובה למאמרו של דוד כנעני 'כאור יהל'.  מגיב על כך טוביה בוז'יקובסקי ברשימתו "בין השיר והפרוזה".
  חזר ונדפס ב'הטור השביעי', תשי"ד-תשכ"ב (תשכ"ב), עמ' 409־420 וב'הטור השביעי', ספר שני (תשל"ב), עמ' 409־420.
 399.  

 400. עם הקונגרס הספרדי. דבר, י"א באייר תשי"ד, 14 במאי 1954, עמ' 2 ('הטור השביעי')
  חתום: נתן א.
  טור לכבוד הקונגרס של היהדות הספרדית ובו מעלה נתן אלתרמן על נס את השמות החדשים-ישנים שנשאים באויר ואין הם מסתיימים ב"ובסקי", ב"אביץ" וב"מן". אכן קיים בעם מיזוג שבטים.
  חזר ונדפס בשם "עם הקונגרס של היהדות הספרדית" ב'הטור השביעי', תשי"ד-תשכ"ב (תשכ"ב), עמ' 123־125 וב'הטור השביעי', ספר שני (תשל"ב), עמ' 123־125.
 401.  

 402. סטודנט על הסף. דבר, י"ח באייר תשי"ד, 21 במאי 1954, עמ' 2 ('הטור השביעי')
  חתום: נתן א.
  טור המביע התפעלות מהעובדה שבארץ יש סטודנטים ואלו עושים אפילו מעשי קונדס.
  חזר ונדפס ב'הטור השביעי’, ספר חמישי, 1948־1956 (תשנ"ה 1995), עמ' 157־159.
 403.  

 404. מה אנו ומה כוחנו. דבר, ג' בסיון תשי"ד, 4 ביוני 1954, עמ' 2 ('הטור השביעי')
  חתום: נתן א.
  טור על שביתת רעב שהוכרזה על-ידי מובטל שפרנס שבע נפשות. בבעיה זו רואה המשורר את בזיונה של המדינה והוא מבקש "לחשוב היטב איפה לקחנו כסף ואם לקחנו זאת בדין או לא בדין".
  נוסח מקוצר חזר ונדפס ב'הטור השביעי', תשי"ד-תשכ"ב (תשכ"ב), עמ' 76־78 וב'הטור השביעי', ספר שני (תשל"ב), עמ' 76־78.
 405.  

 406. סרבן המלחמה. דבר, י"ז בסיון תשי"ד, 18 ביוני 1954, עמ' 2 ('הטור השביעי')
  חתום: נתן א.
  טור על אמנון זכרוני שהתנגד לשרת בצבא מטעמי מצפון.
  חזר ונדפס ב'הטור השביעי’, ספר חמישי, 1948־1956 (תשנ"ה 1995), עמ' 160־161.
 407.  

 408. מלחמת "למרחב". דבר, כ"ד בסיון תשי"ד, 25 ביוני 1954, עמ' 2 ('הטור השביעי')
  חתום: נתן א.
  טור על הגליונות הראשונים של 'למרחב', בטאון 'אחדות העבודה' וכן על הפילוג בתוך מפ"ם בין מפ"ם ואחדות העבודה.
  חזר ונדפס ב'הטור השביעי’, ספר חמישי, 1948־1956 (תשנ"ה 1995), עמ' 162־164.
 409.  

 410. חוויה עברית-גרמנית. דבר, ח' בתמוז תשי"ד, 9 ביולי 1954, עמ' 2 ('הטור השביעי')
  חתום: נתן א.
  טור נוסף הנוגע ליחסי ישראל-גרמניה. הטור עוסק באורנה פורת שהוזמנה להופיע בתכנית מקרא ומשחק לפני קהל בברלין. המשורר מתנגד לעצם ההופעה וקובע: "אותנו מעניין רק מי הרשה זאת! מי החליט על זו ההופעה המחרידה".
  הגיב על כך זאב לקייר בטורו Marginal column בג'רוזלם פוסט.
  חזר ונדפס ב'הטור השביעי’, ספר חמישי, 1948־1956 (תשנ"ה 1995), עמ' 165־166.
 411.  

 412. אלף המילים. דבר, כ"ב בתמוז תשי"ד, 23 ביולי 1954, עמ' 2 ('הטור השביעי')
  חתום: נתן א.
  טור העוסק במפעל הנחלת הלשון. יש בו משחק מלים והתייחסות מיוחדת לשפה העברית הקמה לתחייה.
  נוסח מקוצר חזר ונדפס ב'הטור השביעי', תשי"ד-תשכ"ב (תשכ"ב), עמ' 180־181 וב'הטור השביעי', ספר שני (תשל"ב), עמ' 180־181.
 413.  

 414. סואץ והתמורה בנוף. דבר, כ"ט בתמוז תשי"ד, 30 ביולי 1954, עמ' 2 ('הטור השביעי')
  חתום: נתן א.
  טור עידוד לאומה שעלולה עוד לעמוד ביום מן הימים לפני צר ואויב. הגבולות ייכתבו בכתב יד-מרדכי, כפר דרום ונגבה (כמו במלחמת הקוממיות) אם מצרים תרצה בסיבוב שני.
  חזר ונדפס ב'הטור השביעי’, ספר חמישי, 1948־1956 (תשנ”ה 1995), עמ' 167־168.
 415.  

 416. שיחת שלומי אמונים. דבר, ז' באב תשי"ד, 6 באוגוסט 1954, עמ' 2 ('הטור השביעי')
  חתום: נתן א.
  טור שתמציתו: ועידות ציוניות שאינן מביאות איתן עלייה - הן חסרות ערך.
  נוסח מקוצר חזר ונדפס ב'הטור השביעי', תשי"ד-תשכ"ב (תשכ"ב), עמ' 258־260 וב'הטור השביעי', ספר שני (תשל"ב), עמ' 258־260.
 417.  

 418. על 'גלגל הרהב'. דבר, י"ד באב תשי"ד, 13 באוגוסט 1954, עמ' 2 ('הטור השביעי')
  חתום: נתן א.
  טור תגובה בעקבות האסון במעגן מיכאל בו התרסק מטוס חיל-האויר לתוך קהל הצופים. המשורר מגיב למאמרו של אליעזר שטיינמן "מוסר לא לקחנו" ('דבר', 6 באוגוסט 1954) בו הוא כותב על היצר הטבוע בנו להסתכל ולהשתתף בטקסים מרהיבים. אלתרמן מתייחס לכך באירוניה ואף מציין שקשה לקום נגד שטיינמן, שהוא "ברוחו כי עז תאר ... תאור נמרץ כה ... " אולם לדעתו, אין פסול בדבר שאנשים באים מכפר ועיר בהמונם לראות שרים וסגניהם. להיפך, הדבר עוד יכול להועיל ביום צרה. על כך מגיב אליעזר שטיינמן ברשימתו "מוסר לא לקחתי".
  חזר ונדפס ב'הטור השביעי’, ספר חמישי, 1948־1956 (תשנ”ה 1995), עמ' 169־171.
 419.  

 420. עין-חרוד. דבר, כ"א באב תשי"ד, 20 באוגוסט 1954, עמ' 2 ('הטור השביעי')
  חתום: נתן א.
  טור המוקדש לפילוג בעין-חרוד. טור זה ספוג כאב ותוכחה על עצם הפילוג.
  מגיב על כך שלמה לביא ברשימתו "יחיד קם לעזרי".
  חזר ונדפס ב'הטור השביעי’, ספר חמישי, 1948־1956 (תשנ"ה 1995), עמ' 172־174.
 421.  

 422. מקומה של לאחדות העבודה. דבר, כ"ח באב תשי"ד, 27 באוגוסט 1954, עמ' 2 ('הטור השביעי')
  חתום: נתן א.
  טור על הפילוג במפ"ם והתפלגותה של 'לאחדות העבודה'.
  חזר ונדפס ב'למרחב' (שבועון), כרך א', גל' 6 (ד' באלול תשי"ד, 1 בספטמבר 1954), עמ' 12 וב'הטור השביעי’, ספר חמישי, 1948־1956 (תשנ"ה 1995), עמ' 175־177.
 423.  

 424. עוד ל"גלגל הרהב". דבר, כ"ח באב תשי"ד, 27 באוגוסט 1954, עמ' 3.
  חתום: נתן א.
  רשימת תגובה (שלא במסגרת 'הטור השביעי') לרשימתו של אליעזר שטיינמן "מוסר לא לקחתי".
  חזר ונדפס ב'הטור השביעי’, ספר חמישי, 1948־1956 (תשנ”ה 1995), עמ' 309־312.
 425.  

 426. רוח מערבית. דבר, ה' באלול תשי"ד, 3 בספטמבר 1954, עמ' 2 ('הטור השביעי')
  חתום: נתן א.
  טור הדן בגולה שהיא כרגע ישנה אולם גורלה נתון בידה וגם בידינו, ביד הישוב היהודי בארץ-ישראל, ולכן אם פעם תיתן היא תגבורת לא יהיה הדבר בלתי צפוי.
  חזר ונדפס ב'הטור השביעי’, ספר חמישי, 1948־1956 (תשנ”ה 1995), עמ' 178־180.
 427.  

 428. עם לכידת התל : מן התמרון. דבר, י"ב באלול תשי"ד, 10 בספטמבר 1954, עמ' 2 ('הטור השביעי')
  חתום: נתן א.
  טור על תמרון של צה"ל.
  חזר ונדפס ב'הטור השביעי’, ספר חמישי, 1948־1956 (תשנ"ה 1995), עמ' 181־183.
 429.  

 430. ראש התור. דבר, י"ט באלול תשי"ד, 17 בספטמבר 1954, עמ' 2 ('הטור השביעי')
  חתום: נתן א.
  טור המצטרף לדעתם של עמוס דגני ושמואל דיין במועצת מפא"י ובו קריאה להעניק עדיפות לישובים הקטנים והמרוחקים בהזרמת כספים ופיתוח לעומת הישובים הגדולים יותר והמבוססים.
  חזר ונדפס בנוסח מקוצר, בשם "אל ראש התור" ב'הטור השביעי', תשי"ד-תשכ"ב (תשכ"ב), עמ' 92־95 וב'הטור השביעי', ספר שני (תשל"ב), עמ' 92־95.
 431.  

 432. הנה הטייסים (מתמרון חיל האויר). דבר, כ"ו באלול תשי"ד, 24 בספטמבר 1954, עמ' 2 ('הטור השביעי')
  חתום: נתן א.
  שיר הלל לטייסים ובו הסבר מדוע דרושים לתפקיד זה אנשים מיוחדים. המשורר מזכיר את בני המשקים והמושבים ומדגיש את חלקם הגדול בחיל.
  נוסח מקוצר ביותר חזר ונדפס ב'הטור השביעי', תשי"ד-תשכ"ב (תשכ"ב), עמ' 126־128 וב'הטור השביעי', ספר שני (תשל"ב), עמ' 126־128.
 433.  

 434. שלום בני שם. דבר, ד' בתשרי תשט"ו, 1 באוקטובר 1954, עמ' 2 ('הטור השביעי')
  חתום: נתן א.
  טור על השלום הנכסף בין בני שם, שנראה רחוק. מטרתם של הערבים כרגע עדיין אינה שלום אלא להשליך את ישראל הימה.
  נוסח מקוצר ושונה במקצת חזר ונדפס ב'הטור השביעי', תשי"ד-תשכ"ב (תשכ"ב), עמ' 12־13 וב'הטור השביעי', ספר שני (תשל"ב), עמ' 12־13.
 435.  

 436. סרוב האשרות. דבר, י"ח בתשרי תשט"ו, 15 באוקטובר 1954, עמ' 2 ('הטור השביעי')
  חתום: נתן א.
  טור על היחסים הביליטראליים בין ישראל וברית-המועצות בעקבות סירוב משרד החוץ לאשר כניסת משלחת סובייטית לביקור אצל הליגה לידידות ישראל-ברית-המועצות מיסודה של מק"י.
  חזר ונדפס ב'הטור השביעי’, ספר חמישי, 1948־1956 (תשנ”ה 1995), עמ' 184־187.
 437.  

 438. אברהם שלונסקי ושלשים השנים. דבר, ב' בחשון תשט"ו, 29 באוקטובר 1954, עמ' 2 ('הטור השביעי')
  חתום: נתן א.
  טור לכבודו של אברהם שלונסקי במלאת שלשים שנים לפעילותו הספרותית.
  נוסח מקוצר (ללא הבית הפותח) חזר ונדפס ב'הטור השביעי', תשי"ד-תשכ"ב (תשכ"ב), עמ' 159־161 וב'הטור השביעי', ספר שני (תשל"ב), עמ' 159־161.
 439.  

 440. נאום המסחר. דבר, ט' בחשון תשט"ו, 5 בנובמבר 1954, עמ' 2 ('הטור השביעי')
  חתום: נתן א.
  טור המתייחס לשביתת הסוחרים. תגובת המשורר על ההפגנה - חריפה: קשה לשער הפגנה עזת מצח יותר מזאת ואם כך הרי שאין הסוחרים בהתנהגותם יודעים לכבד את שמם ואת צלמם ואף גורמים לאחרים שלא יאמינו בהגינותם.
  חזר ונדפס ב'הטור השביעי’, ספר חמישי, 1948־1956 (תשנ"ה 1995), עמ' 188־189.
 441.  

 442. נצר סרני. דבר, ט"ז בחשון תשט"ו, 12 בנובמבר 1954, עמ' 2 ('הטור השביעי')
  חתום: נתן א.
  טור בעקבות החלטתה של ועדת השמות לא לאשר את השם 'נצר סרני' ולקבעו כ'נצר חיים'. הגיב על כך בן-ציון לוריא במכתבו למערכת "מולדת ושמות".
  חזר ונדפס בנוסח מקוצר בשם "שם וצלילו" ב'הטור השביעי', תשי"ד-תשכ"ב (תשכ"ב), עמ' 150־152 וב'הטור השביעי', ספר שני (תשל"ב), עמ' 150־152.
 443.  

 444. מעשה בני המושבים. דבר, א' בכסלו תשט"ו, 26 בנובמבר 1954, עמ' 2 ('הטור השביעי')
  חתום: נתן א.
  טור המציין תרומתם של אלו שיצאו לעזור לישובי העולים.
  נוסח מקוצר חזר ונדפס ב'הטור השביעי', תשי"ד-תשכ"ב (תשכ"ב), עמ' 105־108 וב'הטור השביעי', ספר שני (תשל"ב), עמ' 105־108.
 445.  

 446. המועדון והחומה. דבר, ח' בכסלו תשט"ו, 3 בדצמבר 1954, עמ' 2 ('הטור השביעי')
  חתום: נתן א.
  טור בעקבות התנגשויות בין חילוניים ודתיים על רקע מיקומו של מועדון של ארגון אמהות עובדות ליד בית כנסת. המשורר קורא גם לחילוניים לסגת ולהעביר את המועדון למקום אחר.
  מגיב על כך אברהם בנשלום ברשימתו "הטור והנטור".
  חזר ונדפס ב'הטור השביעי’, ספר חמישי, 1948־1956 (תשנ"ה 1995), עמ' 190־191.
 447.  

 448. לעתון החדש. דבר, ט"ו בכסלו תשט"ו, 10 בדצמבר 1954, עמ' 2 ('הטור השביעי')
  חתום: נתן א.
  טור בעקבות הופעת העתון 'למרחב', עתונה של 'לאחדות העבודה'.
  חזר ונדפס ב'הטור השביעי', תשי"ד-תשכ"ב (תשכ"ב), עמ' 119־122 וב'הטור השביעי', ספר שני (תשל"ב), עמ' 119־122.
 449.  

 450. על "נתיבים נעלמים". דבר, כ"ט בכסלו תשט"ו, 24 בדצמבר 1954, עמ' 2, 8.
  חתום: נתן א.
  מאמר, שלא הופיע במסגרת 'הטור השביעי', על ספרו של יאני אבידוב "נתיבים נעלמים" ועיקרו, העלייה "הבלתי-ליגאלית" מעיראק ושאר ארצות ערב.
  חזר ונדפס ב'הטור השביעי', תשי"ד-תשכ"ב (תשכ"ב), עמ' 68־75 וב'הטור השביעי', ספר שני (תשל"ב), עמ' 68־75.
 451.  

 452. האיר השחר. דבר, ו' בטבת תשט"ו, 31 בדצמבר 1954, עמ' 2 ('הטור השביעי')
  חתום: נתן א.
  טור שהוא תאור דיוקנה של המשוררת רחל, במוטו מובאים דבריו של זלמן שז"ר ועליהם בנוי הפיוט, שמשולבים בו גם ציטוטים משירי המשוררת.
  חזר ונדפס בשינויים קלים של נוסח ב'הטור השביעי', תשי"ד-תשכ"ב (תשכ"ב), עמ' 182־185 וב'הטור השביעי', ספר שני (תשל"ב), עמ' 182־185.
 453.  

  1955

 454. הפח נשבר. דבר, כ' בטבת תשט"ו, 14 בינואר 1955, עמ' 2 ('הטור השביעי')
  חתום: נתן א.
  טור בעקבות פולמוס בין דוד בן-גוריון וד"ר משה סנה. מגיב על כך מאיר יערי ברשימתו "מנהיג ומשוררו".
  חזר ונדפס ב'הטור השביעי’, ספר חמישי, 1948־1956 (תשנ"ה, 1995), עמ' 192־194.
 455.  

 456. הזמן והתגובה. דבר, כ"ז בטבת תשט"ו, 21 בינואר 1955, עמ' 2 ('הטור השביעי')
  חתום: נתן א.
  טור על דמותו של החייל בן העשרים, אורי אילן, אשר נפל בשבי הסורי ואיבד עצמו לדעת כדי לא לבגוד.
  נוסח מקוצר ושונה במקצת חזר ונדפס ב'הטור השביעי', תשי"ד-תשכ"ב (תשכ"ב), עמ' 14־16 וב'הטור השביעי', ספר שני (תשל"ב), עמ' 14־16.
 457.  

 458. המועדון, המועדון. דבר, ה' בשבט תשט"ו, 28 בינואר 1955, עמ' 2 ('הטור השביעי')
  חתום: נתן א.
  טור נוסף בעקבות הפגנות החרדים לפני מועדון ארגון אמהות עובדות בירושלים. "מכונה להתזת מים על המפגינים הוצבה בקטע שבין בית-הכנסת ובין המועדון" נכתב בעתון והמשורר מסיים את טורו: "אך לפני שתתחיל היא לטרוח בשמנו, יש אולי להפנות אותה קצת בזוית ולצנן בה מעט גם אותנו-עצמנו, כי גם לנו מגיע מזאת החבית".
  הגיבו על כך דינה בת-חורין במכתבה "הערה למשורר"  ויצחק מאור ברשימתו "מים נגד אבנים".
  חזר ונדפס ב'הטור השביעי’, ספר חמישי, 1948־1956 (תשנ"ה, 1995), עמ' 195־196.
 459.  

 460. הדף הפתוח. דבר, י"ט בשבט תשט"ו, 11 בפברואר 1955, עמ' 2 ('הטור השביעי')
  חתום: נתן א.
  טור בעקבות משפטם של אחד-עשר יהודים במצרים שנאשמו בריגול לטובת ישראל ושבמהלכו התאבד אחד מהם ובסיומו הוצאו שניים להורג והאחרים נידונו לתקופות מאסר ארוכות. המשימה שהוטלה על הקבוצה על-ידי שרות הבטחון הישראלי נודעה אחר-כך בכינוי "עסק הביש" ולימים עורר הענין סערה בחיי הציבור הישראלי, הידועה בשם "הפרשה" או "פרשת לבון". מרמזי דבריו של אלתרמן בטור זה, מסתבר כי עוד בשנת 1955, שעה שכל אותה פעולה במצרים היה בחזקת סוד כמוס, הובאו עיקרי פרטיה לידיעתו על-ידי אנשים מוסמכים.
  חזר ונדפס ב'הטור השביעי', תשי"ד-תשכ"ב (תשכ"ב), עמ' 20־23 וב'הטור השביעי', ספר שני (תשל"ב), עמ' 20־23.
 461.  

 462. הנטע החדש. דבר, י"ז באדר תשט"ו, 11 במארס 1955, עמ' 2 ('הטור השביעי')
  חתום: נתן א.
  טור לכבוד החוואי היהודי סם המבורג מקליפורניה, אבי מטעי הכותנה בארץ-ישראל.
  חזר ונדפס ב'הטור השביעי', תשי"ד-תשכ"ב (תשכ"ב), עמ' 129־132 וב'הטור השביעי', ספר שני (תשל"ב), עמ' 129־132.
 463.  

 464. גישה חדשה. דבר, כ"ד באדר תשט"ו, 18 במארס 1955, עמ' 2 ('הטור השביעי')
  חתום: נתן א.
  טור מלא תוכחה על היחס שמגלה היישוב כלפי העלייה.
  חזר ונדפס ב'הטור השביעי’, ספר חמישי, 1948־1956 (תשנ"ה, 1995), עמ' 197־198.
 465.  

 466. חנה רובינא. דבר, ב' בניסן תשט"ו, 25 במארס 1955, עמ' 2 ('הטור השביעי')
  חתום: נתן א.
  טור לכבוד שחקנית הבימה, חנה רובינא.
  חזר ונדפס ב'הטור השביעי', תשי"ד-תשכ"ב (תשכ"ב), עמ' 195־198 וב'הטור השביעי', ספר שני (תשל"ב), עמ' 195־198.
 467.  

 468. המצעד. דבר, ט' בניסן תשט"ו, 1 באפריל 1955, עמ' 2 ('הטור השביעי')
  חתום: נתן א.
  טור לכבוד המצעד שנערך בתל-אביב לכבוד "שבוע ההתנדבות" (במלחמת העולם השנייה) ובסיומו קובע המשורר: "מה סכום ושכר? הסתכל ותדע - זאת מראה המצעד שעל-שעל: בתחילת הצעידה גדוד ראשון ליהודה, ובסופה - יחידה של צה"ל".
  חזר ונדפס ב'הטור השביעי’, ספר חמישי, 1948־1956 (תשנ"ה, 1995), עמ' 199־202.
 469.  

 470. חמשים שנה לרפאל אליעז. משא (מצורף ל'למרחב'), שנה ה', גל' 13 (105) (ט' בניסן תשט"ו, 1 באפריל 1955), עמ' [א'].
  דברי נ' אלתרמן במסיבת סופרים לרפאל אליעז.
 471.  

 472. בחדש האביב. דבר, ט"ז בניסן תשט"ו, 8 באפריל 1955, עמ' 2 ('הטור השביעי')
  חתום: נתן א.
  טור בעקבות הרצחה של הנערה ורדה פרידמן מכפר ויתקין במושב פטיש על-ידי מסתננים שהגיעו מעבר לגבול.
  נוסח מקוצר ושונה חזר ונדפס ב'הטור השביעי', תשי"ד-תשכ"ב (תשכ"ב), עמ' 44־46 וב'הטור השביעי', ספר שני (תשל"ב), עמ' 44־46.
 473.  

 474. אחרי אינשטין. דבר, ל' בניסן תשט"ו, 22 באפריל 1955, עמ' 2 ('הטור השביעי').
  חתום: נתן א.
  טור הספד לאלברט אינשטיין: "אינשטיין מת, ודמותו של היקום היא שונה מני זו שלפניו".
  חזר ונדפס ב'הטור השביעי’, ספר חמישי, 1948־1956 (תשנ"ה, 1995), עמ' 203־204.
 475.  

 476. ידיעה ואין הד. דבר, י"ד באייר תשט"ו, 6 במאי 1955, עמ' 2 ('הטור השביעי')
  חתום: נתן א.
  טור נוסף בעקבות מותו של אלברט אינשטיין ובעקבות ידיעה בעתון: "במאמרים שהופיעו בעתונות הסובייטית נתבקשו אנשי המדע בברה"מ שלא להתעלם מהשקפותיו של הפרופ' אינשטיין בשטח הפיסיקה אך השקפותיו הרעיוניות הוכרזו כבלתי נכונות". המשורר מוכיח את העתונים "דף לספרות" ('על המשמר') ו"משא" ('למרחב') שלא ראו בידיעה הזאת מקור הדורש פירוש. לדעתו "כבר שכחנו כמעט שאולי קורותיה של דרך הרוח לא ידעו מין נימה אטומה ומדכאה ומופרכת יותר."
  חזר ונדפס ב'הטור השביעי’, ספר חמישי, 1948־1956 (תשנ"ה, 1995), עמ' 205־206.
 477.  

 478. עם סכומי קלפיות. דבר, כ"א באייר תשט"ו, 13 במאי 1955, עמ' 2 ('הטור השביעי')
  חתום: נתן א.
  טור הדן בתוצאות הבחירות להסתדרות. אלתרמן מתפעל מאחוז ההצבעה הגבוה – דבר המוכיח על ענין בפוליטיקה. מגיב על כך אהרן מגד ברשימתו "משהו על קלפיות ועל 'הטור השביעי'".
  חזר ונדפס ב'הטור השביעי’, ספר חמישי, 1948־1956 (תשנ"ה, 1995), עמ' 207־209.
 479.  

 480. שתיקה והודיה. דבר, ה' בסיון תשט"ו, 26 במאי 1955, עמ' 2 ('הטור השביעי')
  חתום: נתן א.
  טור המזכיר את ענין הסופרים העבריים שאבדו בברית-המועצות והוא טור תגובה למאמרו של אהרן מגד "משהו על קלפיות ועל 'הטור השביעי'".
  חזר ונדפס ב'הטור השביעי’, ספר חמישי, 1948־1956 (תשנ"ה, 1995), עמ' 210־212.
 481.  

 482. מר נו (כמה הרהורים מן הענין). דבר, י"ג בסיון תשט"ו, 3 ביוני 1955, עמ' 2 ('הטור השביעי')
  חתום: נתן א.
  טור המוקדש למנהיג הבורמזי או נו שבא ואמר בעברית "שלום".
  חזר ונדפס ב'הטור השביעי’, ספר חמישי, 1948־1956 (תשנ"ה, 1995), עמ' 213־215.
 483.  

 484. שער העליה. דבר, כ' בסיון תשט"ו, 10 ביוני 1955, עמ' 2 ('הטור השביעי')
  חתום: נתן א.
  טור העוסק בעולים החדשים המועברים מהנמל ישירות לעיירות בדרום הארץ מבלי אפשרות למחות על-כך או להתנגד לכך וזאת בגלל אי-ידיעתם את החוק. המשורר מתמרד נגד תופעה זו והוא קורא: "חוק אחד לותיק ולעולה! שני חוקים המה אפס-חוק!".
  חזר ונדפס ב'הטור השביעי’, ספר חמישי, 1948־1956 (תשנ"ה, 1995), עמ' 216־218.
 485.  

 486. על כמה ערעורים של ב' קורצווייל. הארץ, כ' בסיון תשט"ו, 10 ביוני 1955, 'תרבות וספרות', עמ' א.
  תגובה למאמרו של ברוך קורצווייל "היש והנראה ב'אותלו'".
  חזר ונדפס ב'במעגל' (על שתי מהדורותיו), עמ' 62־67.
 487.  

 488. מסביב למשפט: א. שתי דרכים; ב. טיב האשמה; ג. נימת הדיון. דבר, י"א בתמוז תשט"ו, 1 ביולי 1955, עמ' 2 ('הטור השביעי')
  חתום: נתן א.
  שלושה טורים סביב משפטו של ישראל קסטנר שהורשע בבית-המשפט המחוזי בירושלים כמי ש"מכר נפשו לשטן" בשתפו פעולה עם השלטונות הנאצים כדי להציל חלק מיהודי הונגריה.
  הטור הראשון ("שתי דרכים") עוסק בשתי הדרכים שעמדו בפני יהודי אירופה בזמן השואה: דרך המרידה וההתנגדות למעשי הנאצים ודרכם של ה"יודנראטים" ששיתף פעולה עם הגרמנים במטרה להציל או להאריך את חיי חלק מיהודי הקהילה.
  בטור השני ("טיב האשמה") מגיב המשורר לדברי האלוף משה כרמל ששאל בעקבות פסק הדין, הכיצד עלה בידם של 150 אנשי ס"ס בעזרת ז'נדרמים הונגריים להוציא להורג חצי מיליון מיהודי הונגריה? "אילו ידעו היהודים לקראת מה הם מובלים, יתכן והיה צורך בבריגדות שלמות של חיילי ס"ס כדי להזיזם מן המקום". ועל כך משיב המשורר: "... לא ידעו היהודים?" - לא בכך העיקר! -- העיקר הגדול הוא ב"לו התנגדו היהודים".
  בטור השלישי ("נימת הדיון") מגיב אלתרמן על תגובת העתון "למרחב" לפסק הדין במשפט ישראל קסטנר.
  הגיבו על כך מאיר בן-גור, אהרן מגד, יצחק (אנטק) צוקרמן, מתי מגד וש' בן-דב.
  הטור הראשון ("שתי דרכים") חזר ונדפס בנוסח מקוצר ובתוספת הבית האחרון של הטור השלישי ("נימת הדיון") בשם: "על שתי הדרכים" ב'הטור השביעי', תשי"ד-תשכ"ב (תשכ"ב), עמ' 421־423 וב'הטור השביעי', ספר שני (תשל"ב), עמ' 421־423.
 489.  

 490. קולו של וניה פומרנץ. דבר, י"ח בתמוז תשט"ו, 8 ביולי 1955, עמ' 2 ('הטור השביעי')
  חתום: נתן א.
  טור נוסף בעקבות משפטו של ישראל קסטנר. טור זה דן בויכוח בין משה כרמל מ'אחדות העבודה' ובין מפא"י בענין שליחותם של י' קסטנר ויואל ברנד.
  חזר ונדפס ב'הטור השביעי’, ספר חמישי, 1948־1956 (תשנ"ה, 1995), עמ' 219־222.
 491.  

 492. עוד על שתי הדרכים. דבר, ג' באב תשט"ו, 22 ביולי 1955, עמ' 2 ('הטור השביעי')
  חתום: נתן א.
  טור נוסף הדן בשתי הדרכים שעמדו בפני יהודי אירופה לנוכח הצורר הנאצי וזאת בעקבות תגובות לטורו הקודם של נתן אלתרמן "מסביב למשפט" קסטנר, ובעיקר תגובותיהם של טוביה בוז'קובסקי, יצחק (אנטק) צוקרמן ומשה כרמל.
  קטע קצר מתוך הטור, והוא תגובה לדבריהם של טוביה בוז'קובסקי ויצחק צוקרמן חזר ונדפס ב'הטור השביעי', תשי"ד-תשכ"ב (תשכ"ב), עמ' 424־426 וב'הטור השביעי', ספר שני (תשל"ב), עמ' 424־426.
 493.  

 494. דינו של עקרון : עוד לשתי הדרכים. דבר, י' באב תשט"ו, 29 ביולי 1955, עמ' 2 ('הטור השביעי')
  חתום: נתן א.
  המשך הויכוח על פעולותיו של היודנראט בחיי הגטאות והקהילות בזמן השואה.
  קטע מקוצר מתוך הטור חזר ונדפס ב'הטור השביעי', תשי"ד-תשכ"ב (תשכ"ב), עמ' 427־433 וב'הטור השביעי', ספר שני (תשל"ב), עמ' 427־433.
 495.  

 496. ולענין "הלקח לדור" ... דבר, כ"ד באב תשט"ו, 12 באוגוסט 1955, עמ' 2 ('הטור השביעי')
  חתום: נתן א.
  המשך הויכוח בענין דרכם של היודנראטים בזמן שואת יהודי אירופה בין נתן אלתרמן לבין משה כרמל ומאיר בן-גור.
  נוסח מקוצר ושונה במקצת חזר ונדפס ב'הטור השביעי', תשי"ד-תשכ"ב (תשכ"ב), עמ' 434־440 וב'הטור השביעי', ספר שני (תשל"ב), עמ' 434־440.
 497.  

 498. נטל הקליטה. דבר, ט"ו באלול תשט"ו, 2 בספטמבר 1955, עמ' 2 ('הטור השביעי')
  חתום: נתן א.
  טור על הישובים הראשונים של בני צפון-אפריקה הנותנים את חלקם בבנין הארץ.
  נוסח מקוצר (החלק הראשון בלבד) חזר ונדפס ב'הטור השביעי', תשי"ד-תשכ"ב (תשכ"ב), עמ' 53־54 וב'הטור השביעי', ספר שני (תשל"ב), עמ' 53־54.
 499.  

 500. ממשלת השלוש. דבר, כ"ב באלול תשט"ו, 9 בספטמבר 1955, עמ' 2 ('הטור השביעי')
  חתום: נתן א.
  טור העוסק בממשלה של שלוש מפלגות הפועלים העשויה לקום. נתן א' היודע שהרוב בממשלה זו יהיה זעום, אינו נרתע מלברך גם על כך ומציין שהדלת תשאר פתוחה גם לשאר המפלגות.
  חזר ונדפס ב'הטור השביעי’, ספר חמישי, 1948־1956 (תשנ"ה, 1995), עמ' 223־224.
 501.  

 502. נאום ארבעת הכרכים. דבר, ז' בתשרי תשט"ז, 23 בספטמבר 1955, עמ' 2 ('הטור השביעי')
  חתום: נתן א.
  טור על ארבעת כרכי הנישומים של מס-הכנסה.
  חזר ונדפס ב'הטור השביעי’, ספר חמישי, 1948־1956 (תשנ"ה, 1995), עמ' 225־228.
 503.  

 504. בנין הגמנסיה. דבר, כ"ח בתשרי תשט"ז, 14 באוקטובר 1955, עמ' 2 ('הטור השביעי')
  חתום: נתן א.
  טור לכבוד יובל הגמנסיה העברית "הרצליה" וירית אבן פינה לבנין החדש של הגמנסיה.
  נוסח מקוצר במקצת חזר ונדפס ב'הטור השביעי', תשי"ד-תשכ"ב (תשכ"ב), עמ' 147־149 וב'הטור השביעי', ספר שני (תשל"ב), עמ' 147־149.
 505.  

 506. מעשה בסנטור. דבר, ה' בחשון תשט"ז, 21 באוקטובר 1955, עמ' 2 ('הטור השביעי')
  חתום: נתן א.
  טור בעקבות תגובתו של ה'ניו-יורק טיימס' על ידיעה מקהיר בענין סנטורים אמריקאים שתרמו למגבית החימוש המצרית.
  חזר ונדפס ב'הטור השביעי’, ספר חמישי, 1948־1956 (תשנ"ה, 1995), עמ' 229־231.
 507.  

 508. נכסי ברזל. דבר, י"ב בחשון תשט"ז, 28 באוקטובר 1955, עמ' 2 ('הטור השביעי')
  חתום: נתן א.
  בטור זה מודגש אופיו המיוחד של העם בציון, אופי המתגלה בעת צרה, דווקא אז "יש בו דבר מה סימפטי. יש בו איזו תוספת תבלין - כעיקר ...". הטור נכתב בעת עסקת הנשק המצרית-צ'כית והרגשת המצור על מדינת ישראל לפני מבצע קדש.
  חזר ונדפס ב'הטור השביעי’, ספר חמישי, 1948־1956 (תשנ"ה, 1995), עמ' 232־234.
 509.  

 510. מאחורי החומה. דבר, כ"ו בחשון תשט"ז, 11 בנובמבר 1955, עמ' 2 ('הטור השביעי')
  חתום: נתן א.
  טור העוסק בצה"ל. המשורר קובע: "שרשרת המוצבים דקה, שרשרת בודדה, סומרת, חשוקה, מבדלת בין העם הזה ובין התוהו".
  חזר ונדפס ב'הטור השביעי’, ספר חמישי, 1948־1956 (תשנ"ה, 1995), עמ' 235־237.
 511.  

 512. מה נאמר ומה נדבר? ... דבר, ג' בכסלו תשט"ז, 18 בנובמבר 1955, עמ' 2 ('הטור השביעי')
  חתום: נתן א.
  טור המתייחס למה שנכתב בשבועון הסאטירי הסובייטי 'קרוקודיל' לגבי ציטוטם של דברי המצרים. אלו אמרו, כביכול, ששום מדינה ערבית אינה מתכוונת להחריב את מדינת-ישראל ואילו בישראל פירשו זאת בצורה מהופכת. המשורר, היודע את האמת, מתייחס לדברים באירוניה ומכיוון ש'קרוקודיל' הוא עיתון סאטירי, הריהו נוקט באותה שיטה ואומר: "נראה שהאש המצרית מן המיג אינה אש אלא מנופקטורה".
  חזר ונדפס ב'הטור השביעי’, ספר חמישי, 1948־1956 (תשנ"ה, 1995), עמ' 238־239.
 513.  

 514. במה מדובר. דבר, י' בכסלו תשט"ז, 25 בנובמבר 1955, עמ' 2 ('הטור השביעי')
  חתום: נתן א.
  בטור זה, לעומת הטור 'נכסי ברזל' יש אזהרה - אם לפני כן שמענו שהישוב היהודי בארץ נראה טוב יותר בעת צרה, הרי שכאן מופיעה התראה נגד השאננות נוכח האויב המחודש והחמוש העלול לנסות ולעלות על המדינה. הרגשת בטחון היא דבר טוב, אולם אסור שהיא תמנע הרגשת סכנה.
  חזר ונדפס ב'הטור השביעי’, ספר חמישי, 1948־1956 (תשנ"ה, 1995), עמ' 240־242.
 515.  

 516. חומר מקצועי. דבר, כ"ב בכסלו תשט"ז, 9 בדצמבר 1955, עמ' 2 ('הטור השביעי')
  חתום: נתן א.
  טור על-אודות מאמר של גנרל גרמני שתורגם לעברית מעתון קצינים שוויצרי ונדפס בישראל. אין המשורר מתרעם על פרסום המאמר פרי עטו של גנרל-מאיור הנס פון-אהלפן (או כפי שהוא מופיע בטור: "גנרל-מיור הנס-פון-ורמכט-פון-דונרוטר") אשר הוא מאמר מקצועי ("כי מכל מלמדי המאמנים את ידי ... השכלתי. ואם יש ללמוד לקח מפי אשמדאי, גם ממנו אלמד וקבלתי") אלא על תרגום כל המאמר שבסיומו כותב "אותו גנרל הנס-פון-בליצקריג-אונד-פון-הורסט-וסל ... את פסוקו המסכם בפתגם-להועיל את מבצע-הכבוש המוצלח וקובע: 'העוזר לעצמו - יעזרו אלהים' ...".
  חזר ונדפס ב'הטור השביעי’, ספר חמישי, 1948־1956 (תשנ"ה, 1995), עמ' 243־246.
 517.  

 518. ערכן של הטרדות.  דבר, ח' בטבת תשט"ז, 23 בדצמבר 1955, עמ' 2 ('הטור השביעי')
  חתום: נתן א.
  טור בעקבות פעולת צה"ל (מבצע 'כנרת') נגד עמדות ההטרדה של הסורים. פעולה זו לא זכתה ל"עתונות טובה", העתונים בחלקם הגדול כתבו, זה בהסתייגות יותר וזה בהסתייגות פחות, ש"אין להשוות את הנזק שפעולות ההטרדה הסוריות גרמו לנו, עם הנזק שמבצע 'כנרת' גרם לנו". המשורר שואל מה היו כותבים העתונים לולא מערכות העתונים והעתונאים היו מטרות לעמדות ההטרדה הסוריות ולא יישובי הספר בצפון.
  נוסח מקוצר חזר ונדפס ב'הטור השביעי', תשי"ד-תשכ"ב (תשכ"ב), עמ' 24־26 וב'הטור השביעי', ספר שני (תשל"ב), עמ' 24־26.
 519.  

 520. ריצתו של העולה דנינו. דבר, ט"ו בטבת תשט"ז, 30 בדצמבר 1955, עמ' 2 ('הטור השביעי').
  חתום: נתן א.
  טור בעקבות כתבה ב'דבר' בה תיארו שליחי העליה מישראל במרוקו את עבודת המיון של יהודי מרוקו החפצים לעלות ארצה. הטור מתרעם על עצם המיון ומביא שתי דוגמאות: הגבלה למספר הנפשות ממשפחה היכולים לעלות והגבלה על פי סוג הבריאות של המועמד לעליה.
  נוסח מקוצר (ללא הסיפא) חזר ונדפס ב'הטור השביעי', תשי"ד-תשכ"ב (תשכ"ב), עמ' 55־58 וב'הטור השביעי', ספר שני (תשל"ב), עמ' 55־58.
 521.  

  1956

 522. אורי אילן. דבר, כ"ב בטבת תשט"ז, 6 בינואר 1956, עמ' 2 ('הטור השביעי')
  חתום: נתן א.
  טור לזכרו של אורי אילן במלאת שנה למותו בכלא דמשק.
  חזר ונדפס ב'הטור השביעי', תשי"ד-תשכ"ב (תשכ"ב), עמ' 17־19 וב'הטור השביעי', ספר שני (תשל"ב), עמ' 17־19.
 523.  

 524. חרום ועליה. דבר, י"ד בשבט תשט"ז, 27 בינואר 1956, עמ' 2 ('הטור השביעי')
  חתום: נתן א.
  טור בעקבות החלטה לקצץ בתקציב העליה מצפון-אפריקה.
  נוסח מקוצר חזר ונדפס ב'הטור השביעי', תשי"ד-תשכ"ב (תשכ"ב), עמ' 59־60 וב'הטור השביעי', ספר שני (תשל"ב), עמ' 59־60.
 525.  

 526. שביתה ועקריה. דבר, כ"ח בשבט תשט"ז, 10 בפברואר 1956, עמ' 2 ('הטור השביעי')
  חתום: נתן א.
  טור על שביתת האקדמאים.
  חזר ונדפס ב'הטור השביעי’, ספר חמישי 1948־1956 (תשנ"ה, 1995), עמ' 247־249.
 527.  

 528. עזריאל קרליבך. דבר, ה' באדר תשט"ז, 17 בפברואר 1956, עמ' 2 ('הטור השביעי')
  חתום: נתן א.
  טור לזכרו של עזריאל קרליבך, עתונאי שהיה שם דבר בדבקותו ובאהבתו לארץ ולעם.
  חזר ונדפס ב'הטור השביעי', תשי"ד-תשכ"ב (תשכ"ב), עמ' 144־146 וב'הטור השביעי', ספר שני (תשל"ב), עמ' 144־146.
 529.  

 530. פרקים שונים: א. הגביר וכל השאר; ב. חוק-עזר וקוץ עקרוני בו. דבר, י"ב באדר תשט"ז, 24 בפברואר 1956, עמ' 2 ('הטור השביעי')
  חתום: נתן א.
  בפרק הראשון - שיר בשבח הסתדרות-העובדים שהחליטה לתרום מיליון ימי-עבודה במלאכת חפירה וביצורים. בפרק השני - שיר על החלטת המועצה המקומית בעפולה לחייב כל גבר מעל גיל 18 לשמור לילה אחד בחודש, או לשכור שומר במקומו בתשלום.
  הפרק הראשון חזר ונדפס בנוסח מקוצר ב'הטור השביעי', תשי"ד-תשכ"ב (תשכ"ב), עמ' 103־104 וב'הטור השביעי', ספר שני (תשל"ב), עמ' 103־104. הפרק השני חזר ונדפס ב'הטור השביעי', ספר חמישי, 1948־1956 (תשנ"ה, 1995), עמ' 250־251.
 531.  

 532. עם אחד הכרוזים. דבר, כ"ו באדר תשט"ז, 9 במארס 1956, עמ' 2 ('הטור השביעי')
  חתום: נתן א.
  טור על אחד הכרוזים של "שורת המתנדבים" שקיבלה על עצמה להילחם בשחיתות.
  חזר ונדפס ב'הטור השביעי’, ספר חמישי 1948־1956 (תשנ"ה, 1995), עמ' 252־254.
 533.  

 534. מחירו של השלום. דבר, ד' בניסן תשט"ז, 16 במארס 1956, עמ' 2 ('הטור השביעי')
  חתום: נתן א.
  שיר על המאבק לשלום בגבולות המדינה.
  נוסח מקוצר ושונה בשם: "שעת קשב" חזר ונדפס ב'הטור השביעי', תשי"ד-תשכ"ב (תשכ"ב), עמ' 27־28 וב'הטור השביעי', ספר שני (תשל"ב), עמ' 27־28.
 535.  

 536. משירי מהפכת עולם המהפכה. דבר, י"ח בניסן תשט"ז, 30 במארס 1956, עמ' 2 ('הטור השביעי')
  חתום: נתן א.
  טור על שיחה דמיונית בין סטלין לבין המוקיעים אותו לאחר מותו.
  חזר ונדפס ב'הטור השביעי’, ספר חמישי 1948־1956 (תשנ"ה, 1995), עמ' 255־257.
 537.  

 538. פרקים שונים: א. הנקודה התיירית; ב. תפריט ליום העצמאות. דבר, כ"ה בניסן תשט"ז, 6 באפריל 1956, עמ' 2 ('הטור השביעי')
  חתום: נתן א.
  הפרק הראשון - תגובה אירונית לאזהרתו של ד"ר נחום גולדמן, שההכרזות על חשש מפני מלחמה ייגרמו הפסדים לתיירות. בפרק השני - דברים בגנות המאמצים ליצור סמלים מלאכותיים לקראת יום-העצמאות.
  הפרק הראשון חזר ונדפס ב'הטור השביעי’, ספר חמישי 1948־1956 (תשנ"ה, 1995), עמ' 258־259 והפרק השני חזר ונדפס ב'הטור השביעי’, ספר חמישי 1948־1956 (תשנ"ה, 1995), עמ' 260־262.
 539.  

 540. בפתחו של יום. דבר, ב' באייר תשט"ז, 13 באפריל 1956, עמ' 2 ('הטור השביעי')
  חתום: נתן א.
  טור הקורא לשלום בין ישראל לארצות ערב.
  נוסח מקוצר (ללא הבית המסיים) חזר ונדפס ב'הטור השביעי', תשי"ד-תשכ"ב (תשכ"ב), עמ' 29־32 וב'הטור השביעי', ספר שני (תשל"ב), עמ' 29־32.
 541.  

 542. לקול פטישו של הקונגרס. דבר, ט"ז באייר תשט"ז, 27 באפריל 1956, עמ' 2 ('הטור השביעי')
  חתום: נתן א.
  טור לכבוד הקונגרס הציוני הכ"ד שנפתח בירושלים.
  חזר ונדפס ב'הטור השביעי’, ספר חמישי 1948־1956 (תשנ"ה, 1995), עמ' 263־265.
 543.  

 544. פרקים שונים: א. פרקי קי; ב. לשאלת הכבוד. דבר, כ"ג באייר תשט"ז, 6 במאי 1956, עמ' 2 ('הטור השביעי')
  חתום: נתן א.
  הפרק הראשון - מתייחס לביקורו של הקומיקאי היהודי-אמריקאי, דני קיי, ועל קבלת הפנים לה זכה מצד צמרת המדינה. בפרק השני - קטטה שפרצה בכפר הדרוזי חורפייש בין נהג יהודי לבין קבוצת נערים שבעקבותיה נעצרו הנערים בעוון בזיון המדינה.
  הפרק הראשון חזר ונדפס ב'הטור השביעי’, ספר חמישי 1948־1956 (תשנ"ה, 1995), עמ' 266־267 והפרק השני חזר ונדפס ב'הטור השביעי', תשי"ד-תשכ"ב (תשכ"ב), עמ' 375־376 וב'הטור השביעי', ספר שני (תשל"ב), עמ' 375־376.
 545.  

 546. סמן ההכר. דבר, א' בסיון תשט"ז, 11 במאי 1956, עמ' 2 ('הטור השביעי')
  חתום: נתן א.
  טור פולמוס עם יעקב חזן ומפ"ם על המפלגה הקומוניסטית של ברית-המועצות.
  חזר ונדפס ב'הטור השביעי’, ספר חמישי 1948־1956 (תשנ"ה, 1995), עמ' 268־270.
 547.  

 548. עם פרקי אחיתפל. דבר, כ"ב בסיון תשט"ז, 1 ביוני 1956, עמ' 2 ('הטור השביעי')
  חתום: נתן א.
  טור נוסף ובו דברי פולמוס עם מפ"ם על יחסה לברית-המועצות ואל המפלגה הקומוניסטית.
  חזר ונדפס ב'הטור השביעי’, ספר חמישי 1948־1956 (תשנ"ה, 1995), עמ' 271־273.
 549.  

 550. מתיבת המכתבים. דבר, כ"ט בסיון תשט"ז, 8 ביוני 1956, עמ' 2 ('הטור השביעי')
  חתום: נתן א.
  טור בעקבות מכתב ממרוקו אל הנהלת הסוכנות היהודית ובו קריאה להעלות ארצה את כל הקהילה היהודית ולא רק את הבריאים והצעירים שבתוכה.
  חזר ונדפס בהשמטת הבית האחרון ב'הטור השביעי', תשי"ד-תשכ"ב (תשכ"ב), עמ' 61־64 וב'הטור השביעי', ספר שני (תשל"ב), עמ' 61־64.
 551.  

 552. שער מרוקו. דבר, ו' בתמוז תשט"ז, 15 ביוני 1956, עמ' 2 ('הטור השביעי')
  חתום: נתן א.
  טור נוסף בעניין סינון העולים ממרוקו לפני עלייתם ארצה.

  קטע מרכזי מתוך השיר חזר ונדפס בשם: "חריקת השער" ב'הטור השביעי', תשי"ד-תשכ"ב (תשכ"ב), עמ' 65־67 וב'הטור השביעי', ספר שני (תשל"ב), עמ' 65־67.
 553.  

 554. פרישת שרת. דבר, י"ג בתמוז תשט"ז, 22 ביוני 1956, עמ' 2 ('הטור השביעי')  *
  חתום: נתן א.
  שיר הלל למשה שרת עם פרישתו מתפקידו כשר-החוץ. על כך הגיב משה שרת באגרת לנתן א'.

  נוסח מקוצר חזר ונדפס ב'הטור השביעי', תשי"ד-תשכ"ב (תשכ"ב), עמ' 212־215 וב'הטור השביעי', ספר שני (תשל"ב), עמ' 212־215.
 555.  

 556. מהי דפורמציה. דבר, כ"ז בתמוז תשט"ז, 6 ביולי 1956, עמ' 2 ('הטור השביעי')
  חתום: נתן א.
  טור בעקבות ספקות שהובעו לגבי החברה הסובייטית על-ידי מנהיגים קומוניסטים מחוץ לגבולות ברית-המועצות.
  חזר ונדפס ב'הטור השביעי', תשי"ד-תשכ"ב (תשכ"ב), עמ' 274־276 וב'הטור השביעי', ספר שני (תשל"ב), עמ' 274־276.
 557.  

 558. איבנוב ורבינוביץ'. דבר, ה' באב תשט"ז, 13 ביולי 1956, עמ' 2 ('הטור השביעי')
  חתום: נתן א.
  טור לשמע שידור עברי מאיצטדיון 'דינאמו' במוסקבה.
  נוסח מקוצר חזר ונדפס ב'הטור השביעי', תשי"ד-תשכ"ב (תשכ"ב), עמ' 383־385 וב'הטור השביעי', ספר שני (תשל"ב), עמ' 383־385.
 559.  

 560. חפש-הדעות והטלפים. דבר, י"ב באב תשט"ז, 20 ביולי 1956, עמ' 2 ('הטור השביעי')
  חתום: נתן א.
  טור ובו הסתייגות מגידול חזירים בארץ.
  נוסח מקוצר חזר ונדפס ב'הטור השביעי', תשי"ד-תשכ"ב (תשכ"ב), עמ' 237־238 וב'הטור השביעי', ספר שני (תשל"ב), עמ' 237־238.
 561.  

 562. הרהורי אצטדיון והערת אגב. דבר, כ"ו באב תשט"ז, 3 באוגוסט 1956, עמ' 2 ('הטור השביעי')
  חתום: נתן א.
  שיר הלל לנבחרת ישראל בכדורגל במשחקה נגד נבחרת ברית-המועצות והסתייגות מהופעת אחד-עשר שרים ביציע המכובדים. המשורר תובע שהשרים לא יופיעו רק במשחק כדורגל אלא גם בכפרי העולים.
  חזר ונדפס ב'הטור השביעי’, ספר חמישי 1948־1956 (תשנ"ה, 1995), עמ' 277־279.
 563.  

 564. השבת הכבוד. דבר, ג' באלול תשט"ז, 10 באוגוסט 1956, עמ' 2 ('הטור השביעי')
  חתום: נתן א.
  טור בעקבות הזכרת שמותיהם של סופרים יהודים בירחון הסובייטי 'ליטרטורניה גאזטה'.

  חזר ונדפס ב'הטור השביעי’, ספר חמישי 1948־1956 (תשנ"ה, 1995), עמ' 280־282.
 565.  

 566. הרהורי ועידה. דבר, כ"ד באלול תשט"ז, 31 באוגוסט 1956, עמ' 2 ('הטור השביעי')
  חתום: נתן א.
  טור על ועידת מפא"י.
  נוסח מקוצר בשם: "ועידת פועלים" חזר ונדפס ב'הטור השביעי', תשי"ד-תשכ"ב (תשכ"ב), עמ' 99־102 וב'הטור השביעי', ספר שני (תשל"ב), עמ' 99־102.
 567.  

 568. לדוד בן-גוריון. דבר, ל' בתשרי תשי"ז, 5 באוקטובר 1956, עמ' 2 ('הטור השביעי')
  חתום: נתן א.
  טור לכבוד יום-הולדתו השבעים של דוד בן-גוריון.
  חזר ונדפס ב'בין המשורר למדינאי' (תשל"ב), עמ' 27־30; ב'בין המשורר למדינאי' (תשמ"ז), עמ' 29־31 וב'הטור השביעי’, ספר חמישי 1948־1956 (תשנ"ה, 1995), עמ' 283־285.
 569.  

 570. עוד יסופר. דבר, י"א בחשון תשי"ז, 16 באוקטובר 1956, עמ' 2 ('הטור השביעי')
  חתום: נתן א.
  טור בעקבות ליל רכש - לילה שבו נתקבלו ונפרקו על החוף כלי-מלחמה. השיר הוקרא על-ידי ראש-הממשלה, דוד בן-גוריון, בפני מליאת הכנסת ביום י' בחשון תשי"ז (15 באוקטובר 1956).
  השיר נדפס גם ב'דברי הכנסת', כרך 21, חוב' 2, עמ' 58־60 וכן בעתונים 'הארץ' ו'למרחב' מיום י"א בחשון תשי"ז (16 באוקטובר 1956), עמ' 2 (בשם: "לילה ללא תואר ושם") ודוד לאזר  כתב עליו ב'מעריב'.
  נוסח מקוצר בשם: "אחד הלילות" חזר ונדפס ב'הטור השביעי', תשי"ד-תשכ"ב (תשכ"ב), עמ' 33־35; ב'הטור השביעי', ספר שני (תשל"ב), עמ' 33־35; ב'בין המשורר למדינאי' (תשל"ב), עמ' 31־33 וב'בין המשורר למדינאי' (תשמ"ז), עמ' 32־34.
 571.  

 572. מנגד להר. דבר, ה' בכסלו תשי"ז, 9 בנובמבר 1956, עמ' 2 ('הטור השביעי')
  חתום: נתן א.
  טור אל מול הר-סיני לאחר 'מבצע קדש'. מגיב על כך מיכאל הרסגור ברשימתו "סופרים רכובים על תותח".
  חזר ונדפס ב'הטור השביעי’, ספר חמישי 1948־1956 (תשנ"ה, 1995), עמ' 286.
 573.  

 574. המסע לא-טור. מבפנים, כרך מ"ד, חוב' 2-1 (אביב, ניסן תשמ"ב, אפריל 1982), עמ' 82־83.
  נחתם: 10 בנובמבר 1956.
  רשימה. הביא לדפוס: מנחם דורמן.
 575.  

 576. שני פרקים: א. בתוך הטלטלה; ב. תנופת המסע. דבר, י"ב בכסלו תשי"ז, 16 בנובמבר 1956, עמ' 2 ('הטור השביעי')
  חתום: נתן א.
  הטור הראשון הוא שיר הלל למדינת-ישראל שניצחה במערכת סיני. הטור השני דן בדברי הפרשנים הצבאיים. מגיב על הטורים א' פלדי ברשימתו "נתן א. נכון למלחמת עולם"
  הפרק הראשון חזר ונדפס ב'הטור השביעי’, ספר חמישי 1948־1956 (תשנ"ה, 1995), עמ' 287־288 והחלק השני חזר ונדפס ב'הטור השביעי', תשי"ד-תשכ"ב (תשכ"ב), עמ' 36 וב'הטור השביעי', ספר שני (תשל"ב), עמ' 36.
 577.  

 578. תחום המשולש. דבר, ג' בטבת תשי"ז, 7 בדצמבר 1956, עמ' 2 ('הטור השביעי')
  חתום: נתן א.
  טור בעקבות גילוי פרטי הטבח בכפר-קאסם. מגיב על כך חיים גורי ברשימתו "'על זאת' ועל עוד משהו".
  חזר ונדפס ב'הטור השביעי', תשי"ד-תשכ"ב (תשכ"ב), עמ' 355־358 וב'הטור השביעי', ספר שני (תשל"ב), עמ' 355־358.
 579.  

 580. שיר הורסי הכבישים. דבר, י"ז בטבת תשי"ז, 21 בדצמבר 1956, עמ' 2 ('הטור השביעי')
  חתום: נתן א.
  טור בעקבות הריסת הכבישים בחצי האי סיני על-ידי חיל ההנדסה של צה"ל עם נסיגת צה"ל משם.
  נוסח מקוצר במקצת חזר ונדפס ב'הטור השביעי', תשי"ד-תשכ"ב (תשכ"ב), עמ' 37־39 וב'הטור השביעי', ספר שני (תשל"ב), עמ' 37־39.
 581.  

 582. האניה "מזנק". דבר, כ"ד בטבת תשי"ז, 28 בדצמבר 1956, עמ' 2 ('הטור השביעי')
  חתום: נתן א.
  טור לכבוד האניה "מזנק" של חיל-הים אשר הפליגה במשך 42 ימים מסביב לאפריקה כדי לבדוק האפשרות של פריצת ההסגר על מפרץ-אילת.
  חזר ונדפס ב'הטור השביעי’, ספר חמישי 1948־1956 (תשנ"ה, 1995), עמ' 289־290.
 583.  


[עודכן לאחרונה: 11 בדצמבר 2016]

 

לראש הדף

ספרי נתן אלתרמן שירים מוקדמים:
1920־1934
רגעים:
1934־1943
הטור השביעי:
1943־1948
הטור השביעי:
1949־1956
הטור השביעי
והחוט המשולש:
1957־1970
על נתן אלתרמן ויצירתו