נתן אלתרמן (1910־1970)

 

Nathan Alterman

הטור השביעי - 1943 עד 1948

 

1943

 1. נקודת ארכימדס. דבר, ל' בשבט תש"ג, 5 בפברואר 1943, עמ' 2 ('הטור השביעי')
  חתום: נתן א.
  שיר. איך גילו הנאצים ב"בית-בירה" של מינכן כי השיסוי ביהודים עלול לשמש כ"נקודת-ארכימדס" להעמיד עליה מנוף ל"היפוך העולם".
  חזר ונדפס בשינויים קלים ב'הטור השביעי' (תש"ח), עמ' 129־132; ב'הטור השביעי', עד תשי"ד (תשכ"ב), עמ' 29־32; ב'הטור השביעי', ספר ראשון (תשל"ב), עמ' 29־32; ב'הטור השביעי - תש"ח, מהדורה מחודשת' (2003), עמ' 127־130 ובכרך הראשון של המהדורה הכרונולוגית (תש"ע 2009), עמ' 13־16.

   

 2. הגנרלים בשבי. דבר, ז' באדר א' תש"ג, 12 בפברואר 1943, עמ' 2 ('הטור השביעי')
  חתום: נתן א.
  שיר בעקבות מברק שנדפס ב'הארץ' מיום 31 בינואר 1943: "ממוסקבה נמסרה הודעה מיוחדת: חיסול הצבא הגרמני בסטלינגראד נגמר. מפקד המחנה השישי, גנרל פון פאולוס, ראש-המטה שלו ועוד 11 גנרלים גרמנים ו-5 גנרלים רומניים, נלקחו בשבי."
  חזר ונדפס ב'מחברות אלתרמן', כרך ד' (תשמ"ו), עמ' 11־12; ב'הטור השביעי', ספר רביעי (תשמ"ז), עמ' 11־12 ובכרך הראשון של המהדורה הכרונולוגית (תש"ע 2009), עמ' 17־18.

   

 3. מעשה בצ'רטר האטלנטי. דבר, י"ד באדר א' תש"ג, 19 בפברואר 1943, עמ' 2 ('הטור השביעי')
  חתום: נתן א.
  שיר. הצ'רטר האטלנטי, המבטיח לכל חירות מפחד וממחסור, בא לאלז'יר, לאחר שבעלות-הברית טיהרו אותה מן האויב הגרמני, אלא שכאן הוא מוצא כי חוקי-הגזע הנאציים עוד עומדים בעינן כמקודם.
  חזר ונדפס בשינויים קלים ב'הטור השביעי' (תש"ח), עמ' 203־204; ב'הטור השביעי', ספר שלישי (תשל"ב), עמ' 54־56; ב'הטור השביעי - תש"ח, מהדורה מחודשת' (2003), עמ' 201־202 ובכרך הראשון של המהדורה הכרונולוגית (תש"ע 2009), עמ' 19־20 בשם: מעשה שהיה בצ'רטר האטלנטי.
 4.  

 5. אמונות תפלות. דבר, כ"א באדר א' תש"ג, 26 בפברואר 1943, עמ' 2 ('הטור השביעי')
  חתום: נתן א.
  שיר על שתיקת העולם לנוכח אסונם של יהודי אירופה.
  חזר ונדפס בשינויים רבים, בהשמטת שלושה בתים ובהוספת בתים אחרים תחתיהם ב'הטור השביעי' (תש"ח), עמ' 219־220; ב'הטור השביעי', ספר שלישי (תשל"ב), עמ' 57־58; ב'מגש הכסף' (תשל"ד), עמ' 267־268, ב'הטור השביעי - תש"ח, מהדורה מחודשת' (2003), עמ' 217־218 ובכרך הראשון של המהדורה הכרונולוגית (תש"ע 2009), עמ' 21־22.

   

 6. מקרה לא טהור. דבר, כ"ח באדר א' תש"ג, 5 במארס 1943, עמ' 2 ('הטור השביעי')
  חתום: נתן א.
  שיר על היטלר שנעלם לפתע מן הבמה, בעקבות ידיעה מן ה-2 במארס על היעלמותו של הפיהרר מאז דצמבר 1942.
  נדפס גם ב'הגה', כ"ח באדר א' תש"ג, 5 במארס 1943, עמ' 3.
  חזר ונדפס ב'מחברות אלתרמן', כרך ד' (תשמ"ו), עמ' 13־15, ב'הטור השביעי', ספר רביעי (תשמ"ז), עמ' 13־15 (בטעות נחתם: כ"ב באדר א' תש"ג) ובכרך הראשון של המהדורה הכרונולוגית (תש"ע 2009), עמ' 23־25.

   

 7. כרוז וצמוקו. דבר, ה' באדר ב' תש"ג, 12 במארס 1943, עמ' 2 ('הטור השביעי')
  חתום: נתן א.
  שיר בגנות כרוז של ההנהלה הציונית הקושר את שואת יהודי אירופה למכירת השקל הציוני.
  חזר ונדפס בשינוי קל של נוסח ב'הטור השביעי' (תש"ח), עמ' 275־276; ב'הטור השביעי', ספר שלישי (תשל"ב), עמ' 161־163; ב'הטור השביעי - תש"ח, מהדורה מחודשת' (2003), עמ' 273־274 ובכרך הראשון של המהדורה הכרונולוגית (תש"ע 2009), עמ' 26־27.
  הגיב על כל יצחק גרינבוים ברשימתו: על השואה ועל השקל.
 8.  

 9. אלף בית. דבר, י"ב באדר ב' תש"ג, 19 במארס 1943, עמ' 2 ('הטור השביעי')
  חתום: נתן א.
  שיר. עם איחודן של שתי פלגות 'פועלי-ציון'.
  נוסח מקוצר בהוספת מוטו, בשינויים רבים ובהשמטת בתים אחדים נדפס ב'הטור השביעי' (תש"ח), עמ' 286־287; ב'הטור השביעי', ספר שלישי (תשל"ב), עמ' 164־165; ב'הטור השביעי - תש"ח, מהדורה מחודשת' (2003), עמ' 283־284 ובכרך הראשון של המהדורה הכרונולוגית (תש"ע 2009), עמ' 28־29.
 10.  

 11. בעית הפליטים. דבר, י"ט באדר ב' תש"ג, 26 במארס 1943, עמ' 2 ('הטור השביעי')
  חתום: נתן א.
  שיר. המלחמה בעיני ילד יהודי הנודד מארץ לארץ.
  נוסח מאוחר בשינויים רבים, בהשמטת בתים, בהוספת שני בתים חדשים ובשם חדש: 'ליל מלחמה'  - נדפס ב'הטור השביעי' (תש"ח), עמ' 7־8; ב'הטור השביעי', עד תשי"ד (תשכ"ב), עמ' 7־8; ב'הטור השביעי', ספר ראשון (תשל"ב), עמ' 7־8; ב'העמדה הקדמית' (תש"ם), עמ' 10־11, ב'הטור השביעי - תש"ח, מהדורה מחודשת' (2003), עמ' 11־12 ובכרך הראשון של המהדורה הכרונולוגית (תש"ע 2009), עמ' 30־31.

   

 12. תכנית הרקונסטרוקציה. דבר, כ"ו באדר ב' תש"ג, 2 באפריל 1943, עמ' 2 ('הטור השביעי')
  חתום: נתן א.
  טור על השיר "אנו באנו ארצה, לבנות ולהיבנות בה" בעקבות נאומו של הנציב העליון על תכניות-פיתוח לארץ-ישראל על-פי מדיניות 'הספר הלבן'.
  חזר ונדפס ב'מחברות אלתרמן', כרך ד' (תשמ"ו), עמ' 16־17; ב'הטור השביעי', ספר רביעי (תשמ"ז), עמ' 16־17 ובכרך הראשון של המהדורה הכרונולוגית (תש"ע 2009), עמ' 32־34.

   

 13. מוסוליני פותח את ישיבת הקבינט.  דבר, ד' בניסן תש"ג, 9 באפריל 1943, עמ' 2 ('הטור השביעי')
  חתום: נתן א.
  שיר עם התמוטטותה של איטליה במלחמת-העולם השניה.
  חזר ונדפס בשינוי קל של נוסח ב'הטור השביעי' (תש"ח), עמ' 168־169; ב'הטור השביעי', ספר שלישי (תשל"ב), עמ' 28־29 וב'הטור השביעי - תש"ח, מהדורה מחודשת' (2003), עמ' 166־167 בשם: מוסוליני פותח את ישיבת הקבינט האחרונה.
 14.  

 15. אילוף ילדים. דבר, י"א בניסן תש"ג, 16 באפריל 1943, עמ' 2 ('הטור השביעי')
  חתום: נתן א.
  שיר נגד עירובם של ילדי תנועות-הנוער במלחמת-המפלגות על תכנית בילטמור.
  חזר ונדפס ב'הטור השביעי' (תש"ח), עמ' 262־263; ב'הטור השביעי', עד תשי"ד (תשכ"ב), עמ' 197־199; ב'הטור השביעי', ספר ראשון (תשל"ב), עמ' 197־199 וב'הטור השביעי תש"ח' (מהדורה מחודשת), עמ' 260־261.
  הגיב על כך מנחם גרסון ברשימתו "ב'קצרות' וב'פזמון'" ונתן ק. [הוא נתן קליין <יונתן>] ב"הטור האחרון" ב'על החומה'.

   

 16. פסח של גלויות. דבר, י"ד בניסן תש"ג, 19 באפריל 1943, עמ' 2 ('הטור השביעי').
  חתום: נתן א.
  שיר.
  ביום פרסום הטור, ערב חג הפסח, פרץ מרד בגיטו וורשה, עם כניסתם של אנשי הס"ס, כדי לאסוף את שרידי היהודים ולהובילם למקום-הריגה בין וורשה לביאליסטוק.
  חזר ונדפס ב'מחברות אלתרמן', כרך ד' (תשמ"ו), עמ' 18־19 וב'הטור השביעי', ספר רביעי (תשמ"ז), עמ' 18־19.
 17.  

 18. איי הברמודים. דבר, י"ח בניסן תש"ג, 23 באפריל 1943, עמ' 2 ('הטור השביעי')
  חתום: נתן א.
  שיר בעקבות ועידת ברמודה שהתכנסה באפריל 1943, בהשתתפותן של בריטניה וארצות הברית, כדי לדון בעניני הפליטים באירופה.
  חזר ונדפס ב'מחברות אלתרמן', כרך ד' (תשמ"ו), עמ' 20־21 וב'הטור השביעי', ספר רביעי (תשמ"ז), עמ' 20־21.
 19.  

 20. אביב. דבר, כ"ה בניסן תש"ג, 30 באפריל 1943, עמ' 2 ('הטור השביעי')
  חתום: נתן א.
  שיר אביב בצל המלחמה.
  חזר ונדפס ב'מחברות אלתרמן', כרך ד' (תשמ"ו), עמ' 22־23 וב'הטור השביעי', ספר רביעי (תשמ"ז), עמ' 22־23.
 21.  

 22. עונת הסיוד. דבר, ב' באייר תש"ג, 7 במאי 1943, עמ' 2 ('הטור השביעי')
  חתום: נתן א.
  שיר המוקיע את חיפושי הבולשת הבריטית בארץ-ישראל (ה-C.I.D.) בקרב היישוב העברי.
  חזר ונדפס ב'מחברות אלתרמן', כרך ד' (תשמ"ו), עמ' 24 וב'הטור השביעי', ספר רביעי (תשמ"ז), עמ' 24.
 23.  

 24. דראנג נאך וסטן (Drang nach Westen). דבר, ט' באייר תש"ג, 14 במאי 1943, עמ' 2 ('הטור השביעי')
  חתום: נתן א.
  שיר.
  על-פי סיסמתו של הקולוניאליזם הגרמני: Drang nach Osten (חתירה למזרח). כיבושן של פולין, ארצות-הבלקן וברית-המועצות נתפס כ-Drang nach Osten עד שנתהפך הגלגל וצבאות גרמניה החלו לסגת ולנוס מערבה (Westen).
  חזר ונדפס ב'מחברות אלתרמן', כרך ד' (תשמ"ו), עמ' 25־26 וב'הטור השביעי', ספר רביעי (תשמ"ז), עמ' 25־26.
 25.  

 26. איתני הטבע. דבר, ט"ז באייר תש"ג, 21 במאי 1943, עמ' 2 ('הטור השביעי')
  חתום: נתן א.
  שיר על איתני הטבע (סופות, שטפונות, רעידות אדמה, התפרצויות של הרי-געש וכד') בזמן שלום ובזמן מלחמה.
  חזר ונדפס בשינוי קל של נוסח ב
  'הטור השביעי' (תש”ח), עמ' 243־244; ב'הטור השביעי', ספר שלישי (תשל"ב), עמ' 59־60 וב'הטור השביעי תש"ח' (מהדורה מחודשת), עמ' 241־242.
 27.  

 28. העיר והים. דבר, כ"ג באייר תש"ג, 28 במאי 1943, עמ' 2 ('הטור השביעי')
  חתום: נתן א.
  שיר לכבודה של תל-אביב.
  נוסח שונה ומורחב, בשם: 'הים והעיר', נדפס ב
  'הטור השביעי' (תש”ח), עמ' 341־343; ב'הטור השביעי', ספר שלישי (תשל"ב), עמ' 205־207  וב'הטור השביעי תש"ח' (מהדורה מחודשת), עמ' 335־337.
 29.  

 30. נערה עבריה. דבר, א' בסיון תש"ג, 4 ביוני 1943, עמ' 2 ('הטור השביעי')
  חתום: נתן א.
  שיר הספד בעקבות ידיעה מוטעית על מותן של צביה לובטקין וטוסיה אלטמן בקרב ההתגוננות בגיטו וורשה ('דבר', 1 ביוני 1943).
  חזר ונדפס ב
  'מחברות אלתרמן', כרך ד' (תשמ"ו), עמ' 27־28 וב'הטור השביעי', ספר רביעי (תשמ"ז), עמ' 27־28.
 31.  

 32. התנאי העיקרי. דבר, ח' בסיון תש"ג, 11 ביוני 1943, עמ' 2 ('הטור השביעי')
  חתום: נתן א.
  שיר נגד השאננות בקרב היישוב היהודי בארץ-ישראל לשמע שואת יהודי-אירופה.
  נוסח שונה במקצת נדפס ב
  'הטור השביעי' (תש”ח), עמ' 277־279; ב'הטור השביעי', ספר שלישי (תשל"ב), עמ' 166־169 וב'הטור השביעי תש"ח' (מהדורה מחודשת), עמ' 275־277.
 33.  

 34. למפדוזה כהן. דבר, ט"ו בסיון תש"ג, 18 ביוני 1943, עמ' 2 ('הטור השביעי')
  חתום: נתן א.
  שיר על כניעתו של האי האיטלקי למפדוזה (בין מאלטה לטוניס) לבעלות-הברית באמצעות הסרג'נט הבריטי כהן.
  חזר ונדפס ב
  'מחברות אלתרמן', כרך ד' (תשמ"ו), עמ' 29־30 וב'הטור השביעי', ספר רביעי (תשמ"ז), עמ' 29־30.
 35.  

 36. דטרויט, או, אהל הדוד תום. דבר, כ"ב בסיון תש"ג, 25 ביוני 1943, עמ' 2 ('הטור השביעי')
  חתום: נתן א.
  שיר בעקבות מהומות הדמים בין לבנים ושחורים בעיר דטרויט בזמן מלחמת-העולם השנייה.
  חזר ונדפס בנוסח שונה במקצת, בשם: 'אהל הדוד סם' ב
  'הטור השביעי' (תש”ח), עמ' 212־213; ב'הטור השביעי', ספר שלישי (תשל"ב), עמ' 63־64 וב'הטור השביעי תש"ח' (מהדורה מחודשת), עמ' 210־211.
 37.  

 38. הזמנה למסיבה. דבר, כ"ט בסיון תש"ג, 2 ביולי 1943, עמ' 2 ('הטור השביעי')
  חתום: נתן א.
  טור המוקיע את המסיבות וה"באנקטים" המרובים בנערכים בארץ-ישראל בעת הזאת.
  חזר ונדפס ב
  'הטור השביעי' (תש”ח), עמ' 267־268; ב'הטור השביעי', ספר שלישי (תשל"ב), עמ' 176־177 וב'הטור השביעי תש"ח' (מהדורה מחודשת), עמ' 265־266.
 39.  

 40. פרק ניולט. דבר, ו' בתמוז תש"ג, 9 ביולי 1943, עמ' 2 ('הטור השביעי')
  חתום: נתן א.
  שיר. לאחר התנכלות "אגודת נוער למען השפה העברית" לבית-הדפוס שהדפיס את העתון היידי "נייעוועלט" ותגובת מערכת העתון למעשה הבריונות.
  חזר ונדפס ב
  'מחברות אלתרמן', כרך ד' (תשמ"ו), עמ' 31 וב'הטור השביעי', ספר רביעי (תשמ"ז), עמ' 31.
 41.  

 42. מוסוליני. דבר, י"ג בתמוז תש"ג, 16 ביולי 1943, עמ' 2 ('הטור השביעי')
  חתום: נתן א.
  שיר בעקבות נאומו של בניטו מוסוליני ביום 5 ביולי 1943, חמישה ימים לפני פלישת כוחות בריטניה וארצות-הברית לסיציליה.
  חזר ונדפס ב
  'מחברות אלתרמן', כרך ד' (תשמ"ו), עמ' 32־33 וב'הטור השביעי', ספר רביעי (תשמ"ז), עמ' 32־33.
 43.  

 44. הפגישה החמישית. דבר, כ' בתמוז תש"ג, 23 ביולי 1943, עמ' 2 ('הטור השביעי')
  חתום: נתן א.
  שיר בעקבות פגישתם של מוסוליני והיטלר, שבה התחנן ה"דוצ'ה" לפני ה"פיהרר" לסייע לו בהגנה על רומא ועל חופי איטליה מפני פלישתם הקרובה של בעלות-הברית.
  חזר ונדפס ב
  'מחברות אלתרמן', כרך ד' (תשמ"ו), עמ' 34־35 וב'הטור השביעי', ספר רביעי (תשמ"ז), עמ' 34־35.
 45.  

 46. נאומו האחרון. דבר, כ"ז בתמוז תש"ג, 30 ביולי 1943, עמ' 2 ('הטור השביעי')
  חתום: נתן א.
  שיר בעקבות התפטרותו של בניטו מוסוליני מראשות ממשלת איטליה ב-25 ביולי 1943, והתפרצויות-הצחוק ההיסטריות של ה"דוצ'ה".
  חזר ונדפס ב
  'מחברות אלתרמן', כרך ד' (תשמ"ו), עמ' 36־37 וב'הטור השביעי', ספר רביעי (תשמ"ז), עמ' 36־37.
 47.  

 48. שתי הסמלות.   דבר, ה' באב תש"ג, 6 באוגוסט 1943, עמ' 2 ('הטור השביעי')
  חתום: נתן א.
  שיר לכבוד חנה ליבוביץ ומרים לנגרף, שתי הסמלות הראשונות מארץ-ישראל בשירות חיל-התעופה הבריטי.
  חזר ונדפס ב
  'מחברות אלתרמן', כרך ד' (תשמ"ו), עמ' 38־39 וב'הטור השביעי', ספר רביעי (תשמ"ז), עמ' 38־39.
 49.  

 50. בקנדה נעשית היסטוריה. דבר, י"ב באב תש"ג, 13 באוגוסט 1943, עמ' 2 ('הטור השביעי')
  חתום: נתן א.
  שיר. עם פגישתם של וינסטון צ'רצ'יל ופ"ד רוזבלט בקוויבק, קנדה, לשם התוויית תוכניות לזמן שלאחר המלחמה.
  חזר ונדפס ב
  'מחברות אלתרמן', כרך ד' (תשמ"ו), עמ' 40־41 וב'הטור השביעי', ספר רביעי (תשמ"ז), עמ' 40־41.
 51.  

 52. הטלגרמה של חב"ד. דבר, י"ט באב תש"ג, 20 באוגוסט 1943, עמ' 2 ('הטור השביעי')
  חתום: נתן א.
  שיר בעקבות מברק שהריצו חסידי חב"ד שברוסיה לתל-אביב בדבר משלוח אתרוגים ולולבים מארץ-ישראל לרוסיה.
  חזר ונדפס ב
  'הטור השביעי' (תש”ח), עמ' 158־160, ב'הטור השביעי', ספר שלישי (תשל"ב), עמ' 24־27 וב'הטור השביעי תש"ח' (מהדורה מוחדשת), עמ' 156־158.
 53.  

 54. קוי-פרו-קויבק. דבר, כ"ו באב תש"ג, 27 באוגוסט 1943, עמ' 2 ('הטור השביעי')
  חתום: נתן א.
  שיר נוסף על פגישתם של ראשי בעלות-הברית בקוויבק "בסימן השיא ההולך וקרב במאורעות העולם".
  חזר ונדפס ב
  'מחברות אלתרמן', כרך ד' (תשמ"ו), עמ' 42־44 וב'הטור השביעי', ספר רביעי (תשמ"ז), עמ' 42־44.
 55.  

 56. ארץ-ישראל באסמבלי. דבר, ג' באלול תש"ג, 3 בספטמבר 1943, עמ' 2 ('הטור השביעי')
  חתום: נתן א.
  טור בעקבות ויכוח שהתנהל בוועידת יהודי אמריקה בין גדליהו בובליק וברוך צוקרמן, מצד אחד, לבין השופט פרוסקאואר מצד שני, בשאלת התביעה המדינית של הציונות.
  חזר ונדפס בשינוי קל של נוסח ב
  'הטור השביעי' (תש”ח), עמ' 296־297; ב'הטור השביעי', ספר שלישי (תשל"ב), עמ' 178־180 וב'הטור השביעי תש"ח' (מהדורה מחודשת), עמ' 293־294.
 57.  

 58. איטליה ושלושת הגדולים. דבר, י' באלול תש"ג, 10 בספטמבר 1943, עמ' 2 ('הטור השביעי')
  חתום: נתן א.
  שיר לנוכח התמוטטותה של איטליה במלחמת-העולם השנייה ופגישתם של וינסטון צ'רצ'יל, פרנקלין ד' רוזבלט ויוסף סטלין בקויבק, קנדה.
  חזר ונדפס ב
  'מחברות אלתרמן', כרך ד' (תשמ"ו), עמ' 45־46 וב'הטור השביעי', ספר רביעי (תשמ"ז), עמ' 45־46.
 59.  

 60. עברית כהלכה. דבר, י"ז באלול תש"ג, 17 בספטמבר 1943, עמ' 2 ('הטור השביעי')
  חתום: נתן א.
  שיר בעקבות הויכוחים המתנהלים ביישוב העברי בארץ-ישראל על הצורך להתגייס לצבא הבריטי במלחמתו נגד הרייך הגרמני.
  חזר ונדפס ב
  'מחברות אלתרמן', כרך ד' (תשמ"ו), עמ' 47־48 וב'הטור השביעי', ספר רביעי (תשמ"ז), עמ' 47־48.
 61.  

 62. מונחים אסטרטגיים. דבר, כ"ד באלול תש"ג, 24 בספטמבר 1943, עמ' 2 ('הטור השביעי')
  חתום: נתן א.
  שיר שנכתב במלאת שנה, בקירוב, לתחילת הסתערותו של הצבא הבריטי, בהנהגתו של הגנרל מונטגומרי, על הצבא הגרמני-איטלקי שחנה באל-עלמיין.
  חזר ונדפס ב
  'מחברות אלתרמן', כרך ד' (תשמ"ו), עמ' 49־50 וב'הטור השביעי', ספר רביעי (תשמ"ז), עמ' 49־50.
 63.  

 64. פתיחה לשירי מכות מצרים.  תו שין גימל : שנתון 'דבר' לדברי ספרות, עיון וסקירה (תש"ד), עמ' 83־84.
  חזר ונדפס ב'שירי מכות מצרים' (תש"ד), עמ' 5־10; מהד' ד' (תשי"ד), עמ' 7־12; וב'שירים משכבר', עמ' 227־232, בשם: בדרך נא-אמון.
 65.  

 66. אמרה חרב הנצורים. לוח הארץ לשנת תש"ד 1944/1943 (1943), עמ' 106־108.
  שיר.
  חזר ונדפס (עם שינויים קלים) ב'עיר היונה', עמ' 181־183.
 67.  

 68. הלשון השוודית. דבר, ט' בתשרי תש"ד, 8 באוקטובר 1943, עמ' 2 ('הטור השביעי')
  חתום: נתן א.
  שיר-הלל לשוודיה שהתירה ליהודי דנמרק להימלט לתחומה מפני חילות גרמניה הנאצית המרחיבים את שטחי כיבושם בסקנדינביה.
  חזר ונדפס ב
  'הטור השביעי' (תש”ח), עמ' 142־143; ב'הטור השביעי', עד תשי"ד (תשכ"ב), עמ' 33־34; ב'הטור השביעי', ספר ראשון (תשל"ב), עמ' 33־34 וב'הטור השביעי תש"ח' (מהדורה מחודשת), עמ' 140־141.
 69.  

 70. * * * [שאול טשרניחובסקי איננו]. דבר, ט"ז בתשרי תש"ד, 15 באוקטובר 1943, עמ' 1.
  דברי מספד.
 71.  

 72. תחרות לנסיון. דבר, ט"ז בתשרי תש"ד, 15 באוקטובר 1943, עמ' 2 ('הטור השביעי').
  חתום: נתן א.
  שיר הדן בארבע החרויות: חופש מפחד, חופש ממחסור, חופש הדת וחופש הדיבור, העורכות ביניהן תחרות, ואליהן מצטרף יצור נפל המתקרא 'חופש הסילוף'; אל מול הסכנה כי 'חופש' זה ינצח בתחרות וינחיל תבוסה לחירות.
  חזר ונדפס ב
  'הטור השביעי' (תש”ח), עמ' 205־207; ב'הטור השביעי', עד תשי"ד (תשכ"ב), עמ' 166־168, ב'הטור השביעי', ספר ראשון (תשל"ב), עמ' 166־168 וב'הטור השביעי תש"ח' (מהדורה מחודשת), עמ' 203־205.
 73.  

 74. משפטי פנוי, או, מאגדות אנדרסן. דבר, כ"ג בתשרי תש"ד, 22 באוקטובר 1943, עמ' 2 ('הטור השביעי')
  חתום: נתן א.
  שיר בעקבות ידיעה בעיתון: "בית-המשפט בתל-אביב עסק בתביעה לפינוי לול מדייריו".
  חזר ונדפס ב
  'הטור השביעי' (תש”ח), עמ' 269־271, ב'הטור השביעי', ספר שלישי (תשל"ב), עמ' 173־175, בשם: משפטי פינוי, או, מאגדות תל-אביב וב'הטור השביעי תש"ח' (מהדורה מחודשת), עמ' 267־269.
 75.  

 76. ניאפוליטופול. דבר, ל' בתשרי תש"ד, 29 באוקטובר 1943, עמ' 2 ('הטור השביעי')
  חתום: נתן א.
  שיר על-אודות גנרלים גרמנים הגוחנים על פני מפת אירופה וברוב מבוכתם הם מבלבלים את שמות הערים שנכבשו על-ידי בעלות-הברית בברית-המועצות באיטליה, בחודשי ספטמבר-אוקטובר 1943: נפולי נהפכת לניאפוליטופול, סאלרנו - לסאלרנובוז'יסק, וכו', וכו'.
  חזר ונדפס ב
  'מחברות אלתרמן', כרך ד' (תשמ"ו), עמ' 51־52 וב'הטור השביעי', ספר רביעי (תשמ"ז), עמ' 51־52.
 77.  

 78. לקח יסודי. דבר, ז' בחשון תש"ד, 5 בנובמבר 1943, עמ' 2 ('הטור השביעי')  *
  חתום: נתן א.
  שיר אזהרה לדורות הבאים של האומה הגרמנית מפני תאוות הכיבושים וההתפשטות הקולוניאלית.
  חזר ונדפס ב
  'מחברות אלתרמן', כרך ד' (תשמ"ו), עמ' 53־54 וב'הטור השביעי', ספר רביעי (תשמ"ז), עמ' 53־54.
 79.  

 80. בחזיתות המלחמה. דבר, י"ד בחשון תש"ד, 12 בנובמבר 1943, עמ' 2 ('הטור השביעי') *
  חתום: נתן א.
  שיר סטירי על הבחירות למועצה המקומית בכפר-סבא שהתנהלו תוך כדי מחלוקת קשה בין נציגי רשימת מפא"י, מצד אחד, לבין נציגי רשימת השומר-הצעיר והליגה הסוציליסטית, מצד שני.
  חזר ונדפס ב
  'מחברות אלתרמן', כרך ד' (תשמ"ו), עמ' 55־56 וב'הטור השביעי', ספר רביעי (תשמ"ז), עמ' 55־56.
 81.  

 82. קרן הפוך. מחברות לספרות, כרך ב, מחברת ד (כסלו תש"ד, דצמבר 1943), עמ' 49.
  שיר.
  חזר ונדפס (בשינויים קלים) ב'עיר היונה', עמ' 233־234.
 83.  

 84. שלושת הגדולים. דבר, ו' בכסלו תש"ד, 3 בדצמבר 1943, עמ' 2 ('הטור השביעי')
  חתום: נתן א.
  שיר לכבוד שלושת הגדולים: פ"ד רוזבלט, בעל "החיוך", וינסטון צ'רצ'יל, בעל "הסיגר" ויוסף סטלין, בעל "השפם".
  חזר ונדפס ב
  'מחברות אלתרמן', כרך ד' (תשמ"ו), עמ' 57־58 וב'הטור השביעי', ספר רביעי (תשמ"ז), עמ' 57־58.
 85.  

 86. בסופת האישים. דבר, י"ג בכסלו תש"ד, 10 בדצמבר 1943, עמ' 2 ('הטור השביעי')
  חתום: נתן א.
  טור בעקבות גל-שמועות בקרב היישוב היהודי בארץ-ישראל על ביקורי אישים חשובים, הצפויים בקרוב.
  חזר ונדפס ב
  'מחברות אלתרמן', כרך ד' (תשמ"ו), עמ' 59־61 וב'הטור השביעי', ספר רביעי (תשמ"ז), עמ' 59־61.
 87.  

 88. סיכויים. דבר, כ' בכסלו תש"ד, 17 בדצמבר 1943, עמ' 2 ('הטור השביעי')
  חתום: נתן א.
  שיר בעקבות הידיעות ש"גובר והולך הבטחון כי מאמצי השלום הנעשים כעת יצליחו למנוע התלקחות עולמית חדשה."
  נוסח מקוצר ושונה במקצת נדפס ב'הטור השביעי' (תש”ח), עמ' 237־238; ב'הטור השביעי', ספר שלישי (תשל"ב), עמ' 73־74; ב'מגש הכסף' (תשל"ד), עמ' 269־270 וב'הטור השביעי תש"ח' (מהדורה מחודשת), עמ' 235־236.
 89.  

 90. השיר המפוטר. דבר, כ"ז בכסלו תש"ד, 24 בדצמבר 1943, עמ' 2 ('הטור השביעי')
  חתום: נתן א.
  טור בעקבות הודעת מוסקבה, שעל-פי החלטת מועצת הקומיסרים העממיים לא יהיה עוד ה'אינטרנציונל' המנונה של ברית-המועצות; במקומו יבוא שיר חדש, שמנגינתו חוברה על-ידי המלחין אלכסנדרוב. ההחלטה נומקה בכך, שה'אינטרנציונל' אינו מבטא עוד את הרגשות העיקריים של העם הסובייטי ולא את האופי הסוציליסטי של ססס"ר.
  חזר ונדפס ב'מבפנים', כרך מ"ז חוב' 4 (חורף, אדר א' תשמ"ו, פברואר 1986), עמ' 357־358; ב
  'מחברות אלתרמן', כרך ד' (תשמ"ו), עמ' 62־63 וב'הטור השביעי', ספר רביעי (תשמ"ז), עמ' 62־63.
 91.  

 92. קופי גיברלטר. דבר, ד' בטבת תש"ד, 31 בדצמבר 1943, עמ' 2 ('הטור השביעי')
  חתום: נתן א.
  שיר בעקבות ידיעה של סוכנות רויטר: "מסורת קדומה אומרת כי קופי גיברלטר הם השומרים על הסלע. בזמן האחרון נתמעטו הקופים ונתברר כי סוכנים נאצים ניסו לסלקם."
  חזר ונדפס ב'מחברות אלתרמן', כרך ד' (תשמ"ו), עמ' 64־65 וב'הטור השביעי', ספר רביעי (תשמ"ז), עמ' 64־65.
 93.  

  1944

 94. ביצת קולומבוס, או, חידושים בפילוסופיה. דבר, י"א בטבת תש"ד, 7 בינואר 1944, עמ' 2 ('הטור השביעי')
  חתום: נתן א.
  שיר הרומז, כנראה, לפרסומי ועדת-התזונה של המוסדות הלאומיים של היישוב העברי במלחמת-העולם השניה (ביצת קולומבוס כמשל לפתרון פשוט ביותר לבעיה סבוכה, לכאורה).
  חזר ונדפס ב'מחברות אלתרמן', כרך ד' (תשמ"ו), עמ' 66 וב'הטור השביעי', ספר רביעי (תשמ"ז), עמ' 66.
 95.  

 96. אוריינטציות. דבר, י"ח בטבת תש"ד, 14 בינואר 1944, עמ' 2 ('הטור השביעי')
  חתום: נתן א.
  שיר. על המחלוקת בתוך מפא"י, על אחדותה הפנימית שבסכנה ועל תכניתה המדינית "לקראת הבאות". בוויכוח שהתנהל במועצה נפלה לעתים קרובות המלה "אוריינטציות", דהיינו – אלו הן מגמות המפלגה בשדה המדיניות.
  חזר ונדפס ב'מחברות אלתרמן', כרך ד' (תשמ"ו), עמ' 67־69 וב'הטור השביעי', ספר רביעי (תשמ"ז), עמ' 67־69.
 97.  

 98. אלף לילה ולילה. דבר, כ"ה בטבת תש"ד, 21 בינואר 1944, עמ' 2 ('הטור השביעי')
  חתום: נתן א.
  עוד שיר על מועצת מפא"י שנתכנסה ב-6 בינואר 1944 בירושלים, על דיוניה ומחלוקותיה.
  חזר ונדפס בנוסח שונה במקצת ב'הטור השביעי' (תש”ח), עמ' 288־290; ב'הטור השביעי', ספר שלישי (תשל"ב), עמ' 189־191 וב'הטור השביעי תש"ח' (מהדורה מחודשת), עמ' 285־287.
 99.  

 100. החזית השניה. דבר, ג' בשבט תש"ד, 28 בינואר 1944, עמ' 2 ('הטור השביעי')
  חתום: נתן א.
  שיר שנכתב לאור הביקורת הקשה שנמתחה בעתונות העולמית על מעצמות-המערב המשהות את פתיחת החזית השניה, המכרעת.
  חזר ונדפס ב'מחברות אלתרמן', כרך ד' (תשמ"ו), עמ' 70־71 וב'הטור השביעי', ספר רביעי (תשמ"ז), עמ' 70־71.
 101.  

 102. עגלת הילדים. דבר, י' בשבט תש"ד, 4 בפברואר 1944, עמ' 2 ('הטור השביעי')
  חתום: נתן א.
  שיר בעקבות ידיעה בעתון 'הארץ': "על גג המכונית הראשונה שהובילה את עולי 'ניאסה' מן הנמל, היתה מונחת עגלת ילדים". באוניה זו היו 757 עולים-פליטים וביניהם 168 ילדים.
  חזר ונדפס בנוסח שונה במקצת ב'הטור השביעי' (תש”ח), עמ' 146־147; ב'הטור השביעי', עד תשי"ד (תשכ"ב), עמ' 35־37; ב'הטור השביעי', ספר ראשון (תשל"ב), עמ' 35־37; ב'מגש הכסף' (תשל"ד), עמ' 271־273 וב'הטור השביעי תש"ח' (מהדורה מחודשת), עמ' 144־145.
 103.  

 104. עם השידור מן העמק. דבר, י"ז בשבט תש"ד, 11 בפברואר 1944, עמ' 2 ('הטור השביעי')
  חתום: נתן א.
  שיר בעקבות שידור מרדיו-ירושלים, ששודר מחורשת משמר-העמק במלאת לה חמש-עשרה שנה.
  חזר ונדפס בנוסח שונה במקצת ב'הטור השביעי' (תש”ח), עמ' 327־328; ב'הטור השביעי', ספר שלישי (תשל"ב), עמ' 203־204 וב'הטור השביעי תש"ח' (מהדורה מחודשת), עמ' 323־324.
 105.  

 106. משטר של עליה. דבר, כ"ד בשבט תש"ד, 18 בפברואר 1944, עמ' 2 ('הטור השביעי')
  חתום: נתן א.
  שיר נוסף עם בוא אונית הפליטים 'ניאסה' מליסבון בתחילת פברואר 1944.
  חזר ונדפס בנוסח שונה במקצת ב'הטור השביעי' (תש”ח), עמ' 272־274; ב'הטור השביעי', ספר שלישי (תשל"ב), עמ' 170־172 וב'הטור השביעי תש"ח' (מהדורה מחודשת), עמ' 270־272.
 107.  

 108. מסביב לנפט. דבר, א' באדר תש"ד, 25 בפברואר 1944, עמ' 2 ('הטור השביעי')
  חתום: נתן א.
  שיר על התעניינותן של מעצמות-המערב בנפט המזרח-תיכוני.
  חזר ונדפס בנוסח שונה במקצת ב'הטור השביעי' (תש”ח), עמ' 214־215; ב'הטור השביעי', ספר שלישי (תשל"ב), עמ' 68־69; ב'מגש הכסף' (תשל"ד), עמ' 274־275 וב'הטור השביעי תש"ח' (מהדורה מחודשת), עמ' 212־213.
 109.  

 110. מזלה של מחאה. דבר, ח' באדר תש"ד, 3 במארס 1944, עמ' 2 ('הטור השביעי')
  חתום: נתן א.
  שיר בעקבות מחאתן של ממשלות ערב לממשלת ארה"ב נגד ההחלטה המוצעת בקונגרס האמריקאי על הקמת מדינה יהודית בארץ-ישראל. אלתרמן טוען שהדיפלומטיה הבריטית היא המושכת, למעשה, בחוטי המחאות הנ"ל.
  חזר ונדפס ב'הטור השביעי' (תש”ח), עמ' 64־66; ב'הטור השביעי', ספר שלישי (תשל"ב), עמ' 129־131; ב'מגש הכסף' (תשל"ד), עמ' 355־357 וב'הטור השביעי תש"ח' (מהדורה מחודשת), עמ' 65־67.
 111.  

 112. הקומה החמישית. דבר, ט"ו באדר תש"ד, 10 במארס 1944, עמ' 2 ('הטור השביעי')
  חתום: נתן א.
  שיר המתבסס על דברי דוד בן-גוריון "אנחנו בקומה החמישית של הפירוד" ומתאר ריב מפלגתי שאין מוצא ממנו.
  חזר ונדפס בנוסח מקוצר ב'הטור השביעי' (תש”ח), עמ' 254־255; ב'הטור השביעי', ספר שלישי (תשל"ב), עמ' 198־199 וב'הטור השביעי תש"ח' (מהדורה מחודשת), עמ' 252־253.
 113.  

 114. גן-מאיר. דבר, כ"ב באדר תש"ד, 17 במארס 1944, עמ' 2 ('הטור השביעי')
  חתום: נתן א.
  שיר לכבוד 'גן-מאיר', ע"ש מאיר דיזנגוף, שנפתח בתל-אביב בטקס חגיגי ב-10 במארס 1944.
  חזר ונדפס בשם "גן-מאיר בתל-אביב" ב'הטור השביעי' (תש”ח), עמ' 370־372; ב'הטור השביעי', עד תשי"ד (תשכ"ב), עמ' 395־397; ב'הטור השביעי', ספר ראשון (תשל"ב), עמ' 395־397 וב'הטור השביעי תש"ח' (מהדורה מחודשת), עמ' 361־363.
 115.  

 116. משמעות הפלישה. דבר, כ"ט באדר תש"ד, 24 במארס 1944, עמ' 2 ('הטור השביעי')
  חתום: נתן א.
  שיר עם פלישת צבאות גרמניה הנאצית להונגריה והשתלטותם על מדינה זו ב-20 במארס 1944. הכובשים פתחו מיד בפעולות ההכחדה בעזרתם של משתפי פעולה מקומיים.
  חזר ונדפס בנוסח שונה ב'הטור השביעי' (תש”ח), עמ' 139־141, בשם: 'ועוד על הילדים ביערות, או, משמעות הפלישה הגרמנית להונגריה'; ב'הטור השביעי', ספר שלישי (תשל"ב), עמ' 30־32, בשם: 'משמעות הפלישה הגרמנית להונגריה' וב'הטור השביעי תש"ח' (מהדורה מחודשת), עמ' 137־139.
 117.  

 118. הגדי מן ההגדה. דבר, י"ד בניסן תש"ד, 7 באפריל 1944, עמ' 2 ('הטור השביעי')
  חתום: נתן א.
  חזר ונדפס בשינוי קל של נוסח ב'הטור השביעי' (תש”ח), עמ' 368־369; ב'הטור השביעי', עד תשי"ד (תשכ"ב), עמ' 393־394; ב'הטור השביעי', ספר ראשון (תשל"ב), עמ' 393־394; ב'מגש הכסף' (תשל"ד), עמ' 276־277 וב'הטור השביעי תש"ח' (מהדורה מחודשת), עמ' 359־360.
 119.  

 120. מלחמת הציטטות. דבר, כ' בניסן תש"ד, 13 באפריל 1944, עמ' 2 ('הטור השביעי')
  חתום: נתן א.
  שיר העוסק בתופעות מסוימות שנתלוו למאבק בתוך מפא"י על סף פילוגה במאי 1944.
  חזר ונדפס ב'דבר', כ"ב באדר תשמ"ה, 15 במארס 1985, עמ' 19 (במדור 'משא') וכן ב'מחברות אלתרמן', כרך ד' (תשמ"ו), עמ' 72־73 וב'הטור השביעי', ספר רביעי (תשמ"ז), עמ' 72־73.
 121.  

 122. לקראת עולם חדש. דבר, י"ט באייר תש"ד, 12 במאי 1944, עמ' 2 ('הטור השביעי')
  חתום: נתן א.
  שיר בעקבות הויכוח הקשה שהתנהל בועידה של משרד העבודה הבינלאומי בפילדלפיה על עתיד היחסים עם פועלי גרמניה שלאחר חיסול המשטר הנאצי.
  חזר ונדפס ב'מחברות אלתרמן', כרך ד' (תשמ"ו), עמ' 74־75 וב'הטור השביעי', ספר רביעי (תשמ"ז), עמ' 74־75.
 123.  

 124. אינצידנט בעל ותק. דבר, כ"ו באייר תש"ד, 19 במאי 1944, עמ' 2 ('הטור השביעי')
  חתום: נתן א.
  שיר בעקבות 'אינצידנט' שאירע במסדר 'יום-הים' כאשר פלוגה של 'השומר הצעיר' החלה לשיר את 'תחזקנה' ללא נטילת רשות מאת מארגני המפקד.
  חזר ונדפס ב'מחברות אלתרמן', כרך ד' (תשמ"ו), עמ' 76־77 וב'הטור השביעי', ספר רביעי (תשמ"ז), עמ' 76־77.
 125.  

 126. להכרזתה של קובה. דבר, ד' בסיון תש"ד, 26 במאי 1944, עמ' 2 ('הטור השביעי')
  חתום: נתן א.
  שיר בעקבות הכרזתה של קובה כי "היהודים הם בעלי-ברית במלחמה הזאת".
  חזר ונדפס בשינויים קלים של נוסח ב'הטור השביעי' (תש”ח), עמ' 234־236; ב'הטור השביעי', ספר שלישי (תשל"ב), עמ' 70־72 וב'הטור השביעי תש"ח' (מהדורה מחודשת), עמ' 232־234.
 127.  

 128. צרור הצפרנים. מחברות לספרות, כרך ג, מחברת א (סיון תש"ד, יוני 1944), עמ' 23־24.
  שיר.
  חזר ונדפס (בשינויים קלים) ב'עיר היונה', עמ' 194־199.
 129.  

 130. ריאליזם. דבר, י"א בסיון תש"ד, 2 ביוני 1944, עמ' 2 ('הטור השביעי')
  חתום: נתן א.
  שיר על הגנרליסימו פרנקו ועל מדיניותה של ספרד.
  חזר ונדפס בנוסח שונה במקצת ב'הטור השביעי' (תש”ח), עמ' 232־233 בשם: 'מדיניות ריאליסטית'; ב'הטור השביעי', ספר שלישי (תשל"ב), עמ' 75־76 וב'הטור השביעי תש"ח' (מהדורה מחודשת), עמ' 230־231.
 131.  

 132. בזרוח הירח. דבר, י"ח בסיון תש"ד, 9 ביוני 1944, עמ' 2 ('הטור השביעי')
  חתום: נתן א.
  שיר בעקבות ידיעה בעתון: "צ'רצ'יל רצה לעבור את התעלה עם צבאות הנחיתה, בפלישתם ליבשת, ורק אחרי שידולים ויתר על כך".
  חזר ונדפס ב'הטור השביעי' (תש”ח), עמ' 170־173; ב'הטור השביעי', ספר שלישי (תשל"ב), עמ' 33־35 וב'הטור השביעי תש"ח' (מהדורה מחודשת), עמ' 168־170.
 133.  

 134. הבית הנאומי. דבר, כ"ה בסיון תש"ד, 16 ביוני 1944, עמ' 2 ('הטור השביעי')
  חתום: נתן א.
  שיר שנכתב "בימי הסער והבולמוס של מלחמת המפלגות הכללית ב-1944".
  חזר ונדפס בנוסח שונה במקצת ב'הטור השביעי' (תש”ח), עמ' 251־253; ב'הטור השביעי', עד תשי"ד (תשכ"ב), עמ' 189־191; ב'הטור השביעי', ספר ראשון (תשל"ב), עמ' 189־191 וב'הטור השביעי תש"ח' (מהדורה מחודשת), עמ' 249־251.
 135.  

 136. פובליסיטי. דבר, ב' בתמוז תש"ד, 23 ביוני 1944, עמ' 2 ('הטור השביעי')
  חתום: נתן א.
  שיר ביקורת על פעילותה של ועדת-ההצלה האמריקאית, המגדילה לעשות בתעמולה עצמית, ואילו מעשיה דלים ביותר.
  חזר ונדפס ב'הטור השביעי' (תש”ח), עמ' 144־145; ב'הטור השביעי', ספר שלישי (תשל"ב), עמ' 77־78 וב'הטור השביעי תש"ח' (מהדורה מחודשת), עמ' 142־143.
 137.  

 138. הקלריקל הקטן. דבר, ט' בתמוז תש"ד, 30 ביוני 1944, עמ' 2 ('הטור השביעי')
  חתום: נתן א.
  שיר על תינוק שנולד להורים חופשיים שהרגישו בחרדה כי לבנם הרך, נטיה חזקה 'קלריקלית', המתבטאת בשאלותיו הטורדניות על שמים וארץ, על כוכבים וטללים, והאם יש אלוהים.
  ענה על כך מ' סמך ב'משמר' (ט"ז בתמוז תש"ד, 7 ביולי 1944), בשירו 'ברקיע השביעי'.
  חזר ונדפס (בהשמטת בית אחד) ב'הטור השביעי' (תש”ח), עמ' 264־266; ב'הטור השביעי', עד תשי"ד (תשכ"ב), עמ' 200־202; ב'הטור השביעי', ספר ראשון (תשל"ב), עמ' 200־202; ב'מגש הכסף' (תשל"ד), עמ' 325־327 וב'הטור השביעי תש"ח' (מהדורה מחודשת), עמ' 262־264.
 139.  

 140. גנרל המן. דבר, ט"ז בתמוז תש"ד, 7 ביולי 1944, עמ' 2 ('הטור השביעי')
  חתום: נתן א.
  שיר המתאר עימות בין גנרל גרמני (גנרל המן) לבין יהודי (סגן לוטננט, מרדכי אסתרזון); ברקע - מגלת אסתר, שגם בה באים על עונשם הראוי.
  חזר ונדפס (בנוסח מקוצר) ב'הטור השביעי' (תש”ח), עמ' 165־167; ב'הטור השביעי', ספר שלישי (תשל"ב), עמ' 36־38 וב'הטור השביעי תש"ח' (מהדורה מחודשת), עמ' 163־165.
 141.  

 142. הרצל והילדים. דבר, כ"ג בתמוז תש"ד, 14 ביולי 1944, עמ' 2 ('הטור השביעי')
  חתום: נתן א.
  שיר במלאת ארבעים שנה לפטירתו של בנימין זאב הרצל שעדיין קבור בבית-עלמין בווינה, על רקע שואת ילדי אירופה היהודים.
  חזר ונדפס ב'מחברות אלתרמן', כרך ד' (תשמ"ו), עמ' 78־80 וב'הטור השביעי', ספר רביעי (תשמ"ז), עמ' 78־80.
 143.  

 144. פרוסיה שומעת את קול התותחים. דבר, א' באב תש"ד, 21 ביולי 1944, עמ' 2 ('הטור השביעי')
  חתום: נתן א.
  שיר על הגרמנים המכירים בטעותם מכוחו של "התותח בן ששה-עשר אינצ'ים".
  חזר ונדפס בנוסח שונה במקצת ב'הטור השביעי' (תש”ח), עמ' 173־174; ב'הטור השביעי', עד תשי"ד (תשכ"ב), עמ' 45־46; ב'הטור השביעי', ספר ראשון (תשל"ב), עמ' 45־46 וב'הטור השביעי תש"ח' (מהדורה מחודשת), עמ' 171־172.
 145.  

 146. חיי הפלקט, או, יחס סימפטי לסגנון פלקטי. דבר, ח' באב תש"ד, 28 ביולי 1944, עמ' 2 ('הטור השביעי')
  חתום: נתן א.
  שיר המספר סיפור של פלקאט בימי בחירות.
  חזר ונדפס בשם: "חיי הפלקט בימי מלחמת בחירות" (בשינויים קלים של נוסח) ב'הטור השביעי' (תש”ח), עמ' 258־259; ב'הטור השביעי', עד תשי"ד (תשכ"ב), עמ' 192־194; ב'הטור השביעי', ספר ראשון (תשל"ב), עמ' 192־194; ב'מגש הכסף' (תשל"ד), עמ' 328־330 וב'הטור השביעי תש"ח' (מהדורה מחודשת), עמ' 256־257.
 147.  

 148. שמחתה של ורשה. דבר, ט"ו באב תש"ד, 4 באוגוסט 1944, עמ' 2 ('הטור השביעי')
  חתום: נתן א.
  שיר עם פתיחת מרד המחתרת הפולנית נגד צבא-הכיבוש הנאצי ב-1 באוגוסט 1944.
  חזר ונדפס ב'מחברות אלתרמן', כרך ד' (תשמ"ו), עמ' 81־82 וב'הטור השביעי', ספר רביעי (תשמ"ז), עמ' 81־82.
 149.  

 150. "סוכנות-המודיעין היהודית". דבר, כ"ב באב תש"ד, 11 באוגוסט 1944, עמ' 2 ('הטור השביעי')
  חתום: נתן א.
  שיר על מברק אזהרה ממוסקבה שבו נאמר כי בגלל יחסו הדו-פרצופי של העתון 'דבר' לברית-המועצות, מפסיקה מוסקבה לשלוח ידיעות ומאמרים לעתון. מאחורי המברק עמד שכנא אפשטיין שהיה ידוע בארץ כאיש ה'ייבסקציה'.
  חזר ונדפס ב'מחברות אלתרמן', כרך ד' (תשמ"ו), עמ' 83־84 וב'הטור השביעי', ספר רביעי (תשמ"ז), עמ' 83־84.
 151.  

 152. על מות. דבר, כ"ט באב תש"ד, 18 באוגוסט 1944, עמ' 2 ('הטור השביעי')
  חתום: נתן א.
  שיר לזכרו של ברל כצנלסון שנפטר בירושלים בכ"ד באב תש"ד (13 באוגוסט 1944) והובא למנוחות בבית-העלמין של קבוצת כנרת.
  חזר ונדפס (בשינוי קל) ב'הטור השביעי' (תש”ח), עמ' 325־326; ב'הטור השביעי', עד תשי"ד (תשכ"ב), עמ' 377־378; ב'הטור השביעי', ספר ראשון (תשל"ב), עמ' 377־378; ב'מגש הכסף' (תשל"ד), עמ' 323־324 וב'הטור השביעי תש"ח' (מהדורה מחודשת), עמ' 321־322.
 153.  

 154. רק כך! בתוך ספרו של חביב כנען: מלחמתה של העיתונות : מאבק העיתונות העברית בארץ-ישראל נגד השלטון הבריטי (ירושלים : הספריה הציונית על-יד הנהלת ההסתדרות הציונית, תשכ"ט 1969), עמ' 220־222.
  שיר נגד מדיניות הארגון הצבאי הלאומי (אצ"ל).
  השיר היה אמור להופיע במסגרת 'הטור השביעי' ביום 24 באוגוסט 1944. הוא נמסר לאישור לצנזור הראשי הבריטי, אך הוא פסל את הבית האחרון (5 שורות). מערכת העתון סירבה לפרסם את השיר המקוצץ.
 155.  

 156. הפרדוקס מדבר. דבר, י"ג באלול תש"ד, 1 בספטמבר 1944, עמ' 2 ('הטור השביעי')
  חתום: נתן א.
  שיר בעקבות ועידתם של נציגי המעצמות הגדולות שנתכנסו בדמברטון-אוקס (ארה"ב) כדי לערוך תכניות לשלום בן-קיימא.
  חזר ונדפס, בשם 'הערה פרדוכסלית' ב'הטור השביעי' (תש”ח), עמ' 187־188; ב'הטור השביעי', ספר שלישי (תשל"ב), עמ' 65־67; ב'מגש הכסף' (תשל"ד), עמ' 344־346 וב'הטור השביעי תש"ח' (מהדורה מחודשת), עמ' 185־186.
 157.  

 158. תחמושת ישנה. דבר, כ' באלול תש"ד, 8 בספטמבר 1944, עמ' 2 ('הטור השביעי')
  חתום: נתן א.
  שיר על מלים חשובות כמו "צדק! חירות ומשפט לכל!" העומדות לעד גם אם מנסים להוציאן מכלל שימוש.
  חזר ונדפס ב'הטור השביעי' (תש”ח), עמ' 177־178; ב'הטור השביעי', ספר שלישי (תשל"ב), עמ' 44־46 וב'הטור השביעי תש"ח' (מהדורה מחודשת), עמ' 175־176.
 159.  

 160. על איפול השכל. דבר, כ"ז באלול תש"ד, 15 בספטמבר 1944, עמ' 2 ('הטור השביעי')
  חתום: נתן א.
  שיר. צילו של דיוגנס מהלך עם פנס בחוצות קריה ומחפש את אור האמת והשכל.
  חזר ונדפס ב'הטור השביעי' (תש”ח), עמ' 223־225; ב'הטור השביעי', עד תשי"ד (תשכ"ב), עמ' 175־177; ב'הטור השביעי', ספר ראשון (תשל"ב), עמ' 175־177 וב'הטור השביעי תש"ח' (מהדורה מחודשת), עמ' 221־223.
 161.  

 162. ערב רחוק. לוח הארץ לשנת תש"ה 1944/1945(1944), עמ' 192-190.
  שיר.
  חזר ונדפס (עם שינויים קלים של נוסח) ב'עיר היונה', עמ' 214־216.
 163.  

 164. הנה תמו יום קרב וערבו. תו שין דלת : שנתון 'דבר' לדברי ספרות, עיון וסקירה (תש"ה), עמ' 13-12.
  שיר.
  חזר ונדפס ב'עיר היונה', עמ' 184־185.
 165.  

 166. לורלי.  דבר, ה' בתשרי תש"ה, 22 בספטמבר 1944, עמ' 2 ('הטור השביעי')
  חתום: נתן א.
  שיר עם התמוטטות הצבא הגרמני וכיבוש חבל-הריין בידי בעלות-הברית. מעין המשך לשיר 'לורלי' שנדפס במדור 'רגעים' ב'הארץ' מיום 17 ביולי 1942.
  חזר ונדפס, בנוסח שונה במקצת ובשם: "שחרורה של לורלי" ב'הטור השביעי' (תש”ח), עמ' 133־134; ב'הטור השביעי', ספר שלישי (תשל"ב), עמ' 42־43 וב'הטור השביעי תש"ח' (מהדורה מחודשת), עמ' 131־132.
 167.  

 168. תמונה מאופרטה. דבר, י"ב בתשרי תש"ה, 29 בספטמבר 1944, עמ' 2 ('הטור השביעי')
  חתום: נתן א.
  שיר המתייחס לידיעות שונות בעתונות על מחלוקת ב'ועדת פושעי-המלחמה' של בעלות-הברית בשאלה מי ומי מראשי הרייך-השלישי ייכלל ברשימת פושעי-המלחמה לאחר תבוסת גרמניה.
  חזר ונדפס ב'מחברות אלתרמן', כרך ד' (תשמ"ו), עמ' 85־87 וב'הטור השביעי', ספר רביעי (תשמ"ז), עמ' 85־87.
 169.  

 170. אנו דורשים דירות בשרונה. דבר, י"ט בתשרי תש"ה, 6 באוקטובר 1944, עמ' 2 ('הטור השביעי')
  חתום: נתן א.
  שיר בעקבות פינוי תושביה הגרמנים של שרונה והעברתם לאוסטרליה ודרישתם של יהודים לשכן במקומם עולים-פליטים מיבשת-אירופה.
  חזר ונדפס ב'מחברות אלתרמן', כרך ד' (תשמ"ו), עמ' 88־89 וב'הטור השביעי', ספר רביעי (תשמ"ז), עמ' 88־89.
 171.  

 172. באנקט מדיני, או, הגדולים במשתה. דבר, כ"ו בתשרי תש"ה, 13 באוקטובר 1944, עמ' 2 ('הטור השביעי')
  חתום: נתן א.
  שיר על ועידות בינלאומיות רבות-פאר, שבהן נחרץ גורלו של העולם.
  חזר ונדפס ב'הטור השביעי' (תש”ח), עמ' 183־184; ב'הטור השביעי', עד תשי"ד (תשכ"ב), עמ' 159־160; ב'הטור השביעי', ספר ראשון (תשל"ב), עמ' 159־160; ב'מגש הכסף' (תשל"ד), עמ' 278־279 וב'הטור השביעי תש"ח' (מהדורה מחודשת), עמ' 181־182.
 173.  

 174. סם וג'ון משוחחים על הכרזת רוזוולט. דבר, ג' בחשון תש"ה, 20 באוקטובר 1944, עמ' 2 ('הטור השביעי')
  חתום: נתן א.
  שיר בעקבות הצהרה פרו-ציונית של הנשיא פרמקלין ד' רוזוולט, המבטיח לפעול למען פתיחת שערי ארץ-ישראל לעלייה יהודית ולשם הקמתה של קהילה יהודית דימוקראטית בארץ-ישראל.
  חזר ונדפס ב'מחברות אלתרמן', כרך ד' (תשמ"ו), עמ' 90־92 וב'הטור השביעי', ספר רביעי (תשמ"ז), עמ' 90־92.
 175.  

 176. מטמורפוזות. דבר, י' בחשון תש"ה, 27 באוקטובר 1944, עמ' 2 ('הטור השביעי')
  חתום: נתן א.
  שיר בעקבות ידיעה בעיתון: "אחרי כיבוש המדינה בידי הברית שוקלת הנהלת גן החיות של עיר הבירה מה לעשות בקוף שגרורי ה'ציר' למדוהו להצדיע לפי נוסח שלהם".
  חזר ונדפס ב'הטור השביעי' (תש”ח), עמ' 194־195; ב'הטור השביעי', עד תשי"ד (תשכ"ב), עמ' 161־163; ב'הטור השביעי', ספר ראשון (תשל"ב), עמ' 161־163 וב'הטור השביעי תש"ח' (מהדורה מחודשת), עמ' 192־193.
 177.  

 178. המחר. דבר, י"ז בחשון תש"ה, 3 בנובמבר 1944, עמ' 2 ('הטור השביעי')
  חתום: נתן א.
  שיר.
  חזר ונדפס בנוסח שונה במקצת ומקוצר ב'הטור השביעי' (תש”ח), עמ' 245־247; ב'הטור השביעי', ספר שלישי (תשל"ב), עמ' 98־100; ב'מגש הכסף' (תשל"ד), עמ' 280־282 וב'הטור השביעי תש"ח' (מהדורה מחודשת), עמ' 243־245.
 179.  

 180. פוליטיקה של פיסטולטים. דבר, כ"ד בחשון תש"ה, 10 בנובמבר 1944, עמ' 2 ('הטור השביעי')
  חתום: נתן א.
  שיר לאחר ההתנקשות בלורד מוין, שר המדינה הבריטי למזרח-התיכון בקהיר ב-6 בנובמבר 1944, בידי אליהו בית-צורי ואליהו חכים, חברי לח"י.
  חזר ונדפס ב'מחברות אלתרמן', כרך ד' (תשמ"ו), עמ' 93־94 וב'הטור השביעי', ספר רביעי (תשמ"ז), עמ' 93־94.
 181.  

 182. המורה העברי. דבר, א' בכסלו תש"ה, 17 בנובמבר 1944, עמ' 2 ('הטור השביעי')
  חתום: נתן א.
  שיר בעקבות אחת השביתות של מורי בתי-הספר.
  חזר ונדפס ב'הטור השביעי' (תש”ח), עמ' 329־331; ב'הטור השביעי', עד תשי"ד (תשכ"ב), עמ' 374־376; ב'הטור השביעי', ספר ראשון (תשל"ב), עמ' 374־376 וב'הטור השביעי תש"ח' (מהדורה מחודשת), עמ' 325־327.
 183.  

 184. עצי-תפוח. דבר, ח' בכסלו תש"ה, 24 בנובמבר 1944, עמ' 2 ('הטור השביעי')
  חתום: נתן א.
  שיר בעקבות ידיעה עתונאית: "250 ישובים מפתחים את ענף הפירות הנשירים - התפוח, האגס והשזיף".
  נוסח מקוצר ובעל שינויים קלים נדפס ב'הטור השביעי' (תש”ח), עמ' 334־336; ב'הטור השביעי', עד תשי"ד (תשכ"ב), עמ' 398־400; ב'הטור השביעי', ספר ראשון (תשל"ב), עמ' 398־400 וב'הטור השביעי תש"ח' (מהדורה מחודשת), עמ' 330־331.
 185.  

 186. החימאי והכנור. דבר, ט"ו בכסלו תש"ה, 1 בדצמבר 1944, עמ' 2 ('הטור השביעי')
  חתום: נתן א.
  שיר לכבוד יום הולדתו השבעים של ד"ר חיים וייצמן (כימאי על-פי משלח-ידו).
  חזר ונדפס ב'מחברות אלתרמן', כרך ד' (תשמ"ו), עמ' 95־96 וב'הטור השביעי', ספר רביעי (תשמ"ז), עמ' 95־96, בשם: הכימאי והכנור.
 187.  

 188. מאורעות ביוון, או, עקב אכילס. דבר, כ"ב בכסלו תש"ה, 8 בדצמבר 1944, עמ' 2 ('הטור השביעי')
  חתום: נתן א.
  שיר על מלחמת-האזרחים שפרצה ביוון לאחר כניעת איטליה בספטמבר 1943; מלחמת-אזרחים זו נמשכה למן 1944 עד לינואר 1945.
  חזר ונדפס ב'מחברות אלתרמן', כרך ד' (תשמ"ו), עמ' 97־98 וב'הטור השביעי', ספר רביעי (תשמ"ז), עמ' 97־98.
 189.  

 190. סופת חורף. דבר, כ"ט בכסלו תש"ה, 15 בדצמבר 1944, עמ' 2 ('הטור השביעי')
  חתום: נתן א.
  שיר על "איתני הטבע [ה]משחקים בדד, למטה ומעל, כתיאטרון ישן, אכול קלעים וצבע, אשר חדל כמעט למשוך אליו קהל".
  חזר ונדפס בנוסח מקוצר ובעל שינויים קלים ב'הטור השביעי' (תש”ח), עמ' 226־227; ב'הטור השביעי', ספר שלישי (תשל"ב), עמ' 61־62  וב'הטור השביעי תש"ח' (מהדורה מחודשת), עמ' 224־225.
 191.  

 192. האש. מחברות לספרות, כרך ג, מחברת ב (טבת תש"ה, דצמבר 1944), עמ' 22.
  שיר.
  נדפס בשינוי נוסח ב'עיר היונה', עמ' 222־223, בשם: רשפי אש.
 193.  

 194. העלמה. מחברות לספרות, כרך ג, מחברת ב (טבת תש"ה, דצמבר 1944), עמ' 22.
  שיר.
  חזר ונדפס ב'מחברות אלתרמן', כרך ג' (תשמ"א), עמ' 38־39.
 195.  

 196. התקפת הנגד הגרמנית. דבר, ו' בטבת תש"ה, 22 בדצמבר 1944, עמ' 2 ('הטור השביעי')
  חתום: נתן א.
  שיר בעקבות התקפת-הנגד של הגרמנים בחזית המערבית, כנסיון אחרון ונואש להציל את הרייך מתבוסתו הסופית.
  חזר ונדפס בנוסח שונה במקצת בשם: 'התקפת הנגד הגרמנית בסוף 1944' ב'הטור השביעי' (תש”ח), עמ' 179־180; ב'הטור השביעי',  עד תשי"ד (תשכ"ב), עמ' 49־50; ב'הטור השביעי', ספר ראשון (תשל"ב), עמ' 49־50 וב'הטור השביעי תש"ח' (מהדורה מחודשת), עמ' 177־178.
 197.  

 198. אלתר. דבר, י"ג בטבת תש"ה, 29 בדצמבר 1944, עמ' 2 ('הטור השביעי')
  חתום: נתן א.
  שיר על הילד אלתר המייצג את הילדים-הפליטים המצפים למדינה היהודית שתקלוט אותם. השם אלתר רומז לפלוגתא על "מדינה יהודית לאלתר".
  חזר ונדפס בנוסח שונה במקצת בשם: 'מדינה לאלתר או לא' ב'הטור השביעי' (תש”ח), עמ' 291־292; ב'הטור השביעי', ספר שלישי (תשל"ב), עמ' 208־209 וב'הטור השביעי תש"ח' (מהדורה מחודשת), עמ' 288־289.
 199.  

  1945

 200. זיוף הבחירות, או, לא נורא. דבר, כ' בטבת תש"ה, 5 בינואר 1945, עמ' 2 ('הטור השביעי')
  חתום: נתן א.
  שיר עם בדיקת הקלפיות בבחירות לוועד הקהילה בירושלים שנערכו ב-27 בדצמבר 1944.
  חזר ונדפס בנוסח שונה במקצת בשם: 'לא נורא' ב'הטור השביעי' (תש”ח), עמ' 256־257; ב'הטור השביעי', ספר שלישי (תשל"ב), עמ' 192־194 וב'הטור השביעי תש"ח' (מהדורה מחודשת), עמ' 254־255.
 201.  

 202. סר קוהלת. דבר, כ"ז בטבת תש"ה, 12 בינואר 1945, עמ' 2 ('הטור השביעי')
  חתום: נתן א.
  שיר על דבריו של סר אדוארד לואיס ספירס: "היו שאמרו כי בכוח האהבה מתנועע העולם על צירו, כיום המניע הוא הנפט".
  חזר ונדפס בנוסח שונה ומקוצר ב'הטור השביעי' (תש”ח), עמ' 67־68; ב'הטור השביעי', ספר שלישי (תשל"ב), עמ' 132־133; ב'מגש הכסף' (תשל"ד), עמ' 350־351 וב'הטור השביעי תש"ח' (מהדורה מחודשת), עמ' 68־69.
 203.  

 204. גנרל חסיד.  דבר, ה' בשבט תש"ה, 19 בינואר 1945, עמ' 2 ('הטור השביעי')
  חתום: נתן א.
  שיר לאור ידיעה בעתון: "גנרל-מיור חסיד צוין לשבח בפקודת-היום על ההתקפה הארטילרית שהכשירה את פריצת קוי האויב".
  חזר ונדפס ב'הטור השביעי' (תש”ח), עמ' 161־162; וב'הטור השביעי', ספר ראשון (תשל"ב), עמ' 42־44; ב'הטור השביעי', ספר שלישי (תשל"ב), עמ' 39־41; ב'העמדה הקדמית' (תש"ם), עמ' 102־104 וב'הטור השביעי תש"ח' (מהדורה מחודשת), עמ' 159־160.
 205.  

 206. המרחץ בבית, או, "אמא פארלמנט". דבר, י"ז באדר תש"ה, 2 במארס 1945, עמ' 2 ('הטור השביעי')
  חתום: נתן א.
  שיר בעקבות הביקורת שנמתחה בפרלאמנט הבריטי על מדיניות-החוץ של וינסטון צ'רצ'יל, בעיקר כלפי ועידת-יאלטה ומדיניות בריטניה בעניני פולין.
  חזר ונדפס ב'מחברות אלתרמן', כרך ד' (תשמ"ו), עמ' 99־100 וב'הטור השביעי', ספר רביעי (תשמ"ז), עמ' 99־100.
 207.  

 208. מכתב של מנחם-מנדל. דבר, כ"ד באדר תש"ה, 9 במארס 1945, עמ' 2 ('הטור השביעי')
  חתום: נתן א.
  שיר על גורל העם היהודי בעת הזאת, על רקע גיבוריו של שלום עליכם.
  חזר ונדפס, בנוסח מקוצר, ב'הטור השביעי' (תש”ח), עמ' 11־13; ב'הטור השביעי', עד תשי"ד (תשכ"ב), עמ' 12־14; ב'הטור השביעי', ספר ראשון (תשל"ב), עמ' 12־14 וב'הטור השביעי תש"ח' (מהדורה מחודשת), עמ' 15־17.
 209.  

 210. מפלאי הטבע. דבר, ב' בניסן תש"ה, 16 במארס 1945, עמ' 2 ('הטור השביעי')
  חתום: נתן א.
  שיר המשווה את הפילוגים במפלגות היישוב לאותה אמבה המתפרקת וחוזרת ומתפרקת על-מנת להתרבות.
  חזר ונדפס, בנוסח מקוצר ושונה בשם: "תהליך הפילוגים, או, מפלאי הטבע", ב'הטור השביעי' (תש”ח), עמ' 260־261; ב'הטור השביעי', עד תשי"ד (תשכ"ב), עמ' 195־196; ב'הטור השביעי', ספר ראשון (תשל"ב), עמ' 195־196; ב'מגש הכסף' (תשל"ד), עמ' 331־332 וב'הטור השביעי תש"ח' (מהדורה מחודשת), עמ' 258־259.
 211.  

 212. מכת מדינה. דבר, ט' בניסן תש"ה, 23 במארס 1945, עמ' 2 ('הטור השביעי')
  חתום: נתן א.
  שיר על "מכת מדינה" של משחקי-קלפים המתפשטת בקרב היישוב העברי.
  חזר ונדפס ב'מחברות אלתרמן', כרך ד' (תשמ"ו), עמ' 101־102 וב'הטור השביעי', ספר רביעי (תשמ"ז), עמ' 101־102.
 213.  

 214. הסרטיפיקט האחרון. דבר, ט"ז בניסן תש"ה, 30 במארס 1945, עמ' 2 ('הטור השביעי')
  חתום: נתן א.
  שיר על הצמצום באשרות-כניסה (סרטיפיקטים) לפליטים יהודיים לארץ-ישראל.
  נוסח מקוצר ושונה במקצת נדפס ב'הטור השביעי' (תש”ח), עמ' 95־97; ב'הטור השביעי', עד תשי"ד (תשכ"ב), עמ' 53־55; ב'הטור השביעי', ספר ראשון (תשל"ב), עמ' 53־55 וב'מגש הכסף' (תשל"ד), עמ' 283־285; וב'הטור השביעי תש"ח' (מהדורה מחודשת), עמ' 95־96.
 215.  

 216. תחינת קומוניסט יהודי בסופיה. דבר, כ"ג בניסן תש"ה, 6 באפריל 1945, עמ' 2 ('הטור השביעי')
  חתום: נתן א.
  שיר. מונולוג שנכתב בעקבות ידיעות שרבו בעתונות על חתירתם של קומוניסטים יהודים בבולגריה להביא לידי חיסול ההסתדרות הציונית ו'החלוץ' בארץ זו.
  חזר ונדפס ב'מחברות אלתרמן', כרך ד' (תשמ"ו), עמ' 103־104 וב'הטור השביעי', ספר רביעי (תשמ"ז), עמ' 103־104.
 217.  

 218. ציוני אול-רייט. דבר, ל' בניסן תש"ה, 13 באפריל 1945, עמ' 2 ('הטור השביעי')
  חתום: נתן א.
  שיר המלגלג על ציוני ארה"ב ושאר התפוצות המעדיפים להיות ציונים היושבים בגולה.
  חזר ונדפס ב'הטור השביעי' (תש”ח), עמ' 298־300; ב'הטור השביעי', ספר שלישי (תשל"ב), עמ' 181־184 וב'הטור השביעי תש"ח' (מהדורה מחודשת), עמ' 295־297.
 219.  

 220. בטחון קולקטיבי. דבר, ז' באייר תש"ה, 20 באפריל 1945, עמ' 2 ('הטור השביעי')
  חתום: נתן א.
  שיר על ועידת-שלום, שבה "האלות עפו-חגו, שרקו עד אימה. וכמעט כבר היה בטחון קולקטיבי שכאן איש לא יצא בגולגולת שלמה."
  נוסח מקוצר נדפס ב'הטור השביעי' (תש”ח), עמ' 210־211; ב'הטור השביעי', ספר שלישי (תשל"ב), עמ' 83־84 וב'הטור השביעי תש"ח' (מהדורה מחודשת), עמ' 208־209.
 221.  

 222. חסד אחרון. דבר, י"ד באייר תש"ה, 27 באפריל 1945, עמ' 2 ('הטור השביעי')
  חתום: נתן א.
  טור בעקבות ההוראה של שלטונות הברית לאזרחים גרמנים לקבור את חללי מחנות-ההשמדה.
  הגיב על כך י' דובר ברשימתו "הכוזב והאמיתי".
  נוסח מקוצר חזר ונדפס ב'הטור השביעי' (תש”ח), עמ' 20־21; ב'הטור השביעי', עד תשי"ד (תשכ"ב), עמ' 21־22 וב'הטור השביעי', ספר ראשון (תשל"ב), עמ' 21־22 וב'הטור השביעי תש"ח' (מהדורה מחודשת), עמ' 24־25.
 223.  

 224. הכותרת. דבר, כ"א באייר תש"ה, 4 במאי 1945, עמ' 2 ('הטור השביעי')
  חתום: נתן א.
  שיר על מותו של אדולף היטלר.
  חזר ונדפס ב'מחברות אלתרמן', כרך ד' (תשמ"ו), עמ' 105־106 וב'הטור השביעי', ספר רביעי (תשמ"ז), עמ' 105־106.
 225.  

 226. ואם יהיה צורך - לבדנו! דבר, כ"ח באייר תש"ה, 11 במאי 1945, עמ' 2 ('הטור השביעי')
  חתום: נתן א.
  שיר נגד בריטניה המתנכלת למאמצים להקים בארץ-ישראל בית לאומי לפליטי השואה.
  חזר ונדפס ב'מחברות אלתרמן', כרך ד' (תשמ"ו), עמ' 107־108 וב'הטור השביעי', ספר רביעי (תשמ"ז), עמ' 107־108.
 227.  

 228. מעשה בציר מטורף. דבר, ה' בסיון תש"ה, 17 במאי 1945, עמ' 2 ('הטור השביעי')
  חתום: נתן א.
  שיר בעקבות ועידת היסוד של האומות המאוחדות בסן-פרנציסקו שנפתחה ב-25 באפריל 1945.
  חזר ונדפס ב'מחברות אלתרמן', כרך ד' (תשמ"ו), עמ' 109־110 וב'הטור השביעי', ספר רביעי (תשמ"ז), עמ' 109־110.
 229.  

 230. ממנהגי ההיסטוריה. דבר, י"ג בסיון תש"ה, 25 במאי 1945, עמ' 2 ('הטור השביעי')
  חתום: נתן א.
  שיר על וינסטון צ'רצ'יל שהחליט להמשיך בעסקי מדינה גם אחרי הנצחון על גרמניה הנאצית.
  חזר ונדפס, בנוסח מקוצר, בשם: "על מנהגי ההיסטוריה" ב'הטור השביעי' (תש”ח), עמ' 189־190; ב'הטור השביעי', ספר שלישי (תשל"ב), עמ' 96־97 וב'הטור השביעי תש"ח' (מהדורה מחודשת), עמ' 187־188.
 231.  

 232. גליון של יום חול. דבר, כ' בסיון תש"ה, 1 ביוני 1945, עמ' 2 ('הטור השביעי')
  חתום: נתן א.
  שיר לכבוד עשרים שנה להופעת העתון 'דבר'.
  חזר ונדפס ב'מחברות אלתרמן', כרך ד' (תשמ"ו), עמ' 111־113 וב'הטור השביעי', ספר רביעי (תשמ"ז), עמ' 111־113.
 233.  

 234. חייל סנגלי. דבר, כ"ז בסיון תש"ה, 8 ביוני 1945, עמ' 2 ('הטור השביעי')
  חתום: נתן א.
  שיר על חייל סנגלי שגוייס במלחמת-העולם השניה ואחרי הנצחון שלחוהו להגן על האינטרסים הבריטים-צרפתים במזרח.
  חזר ונדפס (בנוסח מקוצר במעט) בשם "על חייל סנגלי" ב'הטור השביעי' (תש”ח), עמ' 216־218; ב'הטור השביעי', עד תשי"ד (תשכ"ב), עמ' 171־174; ב'הטור השביעי', ספר ראשון (תשל"ב), עמ' 171־174; ב'מגש הכסף' (תשל"ד), עמ' 286־289 וב'הטור השביעי תש"ח' (מהדורה מחודשת), עמ' 214־216.
 235.  

 236. עליה-ואלנסיה. דבר, י"א בתמוז תש"ה, 22 ביוני 1945, עמ' 2 ('הטור השביעי')
  חתום: נתן א.
  שיר בעקבות ידיעה בעתון ש"באניה 'פלוס-אולטרה' מואלנסיה, שהביאה עולים לחיפה, נולדה תינוקת ונקרא שמה 'עליה-ולנסיה'".
  חזר ונדפס ב'הטור השביעי' (תש”ח), עמ' 118־120; ב'הטור השביעי', עד תשי"ד (תשכ"ב), עמ' 94־96; ב'הטור השביעי', ספר ראשון (תשל"ב), עמ' 94־96 וב'הטור השביעי תש"ח' (מהדורה מחודשת), עמ' 117־119.
 237.  

 238. לא יתכן ... דבר, י"ח בתמוז תש"ה, 29 ביוני 1945, עמ' 2 ('הטור השביעי')
  חתום: נתן א.
  שיר המביע חשש שקובעי המדיניות העולמית יחליטו אשר יחליטו בוועידת פוטסדאם מבלי להזכיר אפילו ב"פסוק יחידי" את העם היהודי.
  חזר ונדפס ב'מחברות אלתרמן', כרך ד' (תשמ"ו), עמ' 114־115 וב'הטור השביעי', ספר רביעי (תשמ"ז), עמ' 114־115.
 239.  

 240. אינטרסים. דבר, כ"ה בתמוז תש"ה, 6 ביולי 1945, עמ' 2 ('הטור השביעי')
  חתום: נתן א.
  שיר לכבוד האינטרסים של "מנהיגים, מועצות וחברי מיניסטריום ... של חשכת המאה העשרים ..."
  חזר ונדפס, בנוסח מקוצר, ב'הטור השביעי' (תש”ח), עמ' 228־229; ב'הטור השביעי', ספר שלישי (תשל"ב), עמ' 85־87; ב'מגש הכסף' (תשל"ד), עמ' 347־349 וב'הטור השביעי תש"ח' (מהדורה מחודשת), עמ' 226־227.
 241.  

 242. מריבת קיץ. מחברות לספרות, כרך ג, מחברת ג (אב תש"ה, יולי 1945), עמ' 5־8.
  7 פרקי שירה.
  חזר ונדפס (בשינויים קלים) ב'עיר היונה', עמ' 203־207.
 243.  

 244. מגילות יסוד. דבר, ג' באב תש"ה, 13 ביולי 1945, עמ' 2 ('הטור השביעי')
  חתום: נתן א.
  המשורר מעלה על נס את הפאתוס, ש"בלעדיו המפעל הוא מפרש-אין-בו-רוח" אבל הוא מגנה אותו "אם כל שבוע ותחת כל בית, מטמינים מגילות של מין-פרוזה-של-פיט" או אז "אין זה פאתוס, זה שמן-זית."
  חזר ונדפס, בנוסח מקוצר, ב'הטור השביעי' (תש”ח), עמ' 280־282; ב'הטור השביעי', ספר שלישי (תשל"ב), עמ' 195־197 וב'הטור השביעי תש"ח' (מהדורה מחודשת), עמ' 278־279.
 245.  

 246. הסנסציות מפוטסדם. דבר, י' באב תש"ה, 20 ביולי 1945, עמ' 2 ('הטור השביעי')
  חתום: נתן א.
  שיר על ועידת "שלושת הגדולים" (הארי טרומן, וינסטון צ'רצ'יל ויוסף סטלין) שנפתחה בפוטסדם ליד ברלין ב-17 ביולי 1945: דיוני הועידה היו אפופים סודיות מרובה, ובמעט שנסתנן החוצה תופסים את רוב המקום תיאורים של מזונות, רשימות משקה וכיו"ב.
  נוסח מורחב ושונה במקצת בשם: "סנסציות עצומות מועידת פוטסדם" נדפס ב'הטור השביעי' (תש”ח), עמ' 196־198; ב'הטור השביעי', ספר שלישי (תשל"ב), עמ' 88־90 וב'הטור השביעי תש"ח' (מהדורה מחודשת), עמ' 194־196.
 247.  

 248. תחי הדמוקרטיה. דבר, י"ז באב תש"ה, 27 ביולי 1945, עמ' 2 ('הטור השביעי')
  חתום: נתן א.
  שיר בעקבות הבחירות הכלליות שנערכו בבריטניה ביולי 1945 ובה הובסה המפלגה השמרנית, בראשותו של וינסטון צ'רצ'יל, על ידי מפלגת העבודה, בראשות קלמנט אטלי.
  חזר ונדפס ב'מחברות אלתרמן', כרך ד' (תשמ"ו), עמ' 116 וב'הטור השביעי', ספר רביעי (תשמ"ז), עמ' 116.
 249.  

 250. נאום שנאת היהודים. דבר, כ"ד באב תש"ה, 3 באוגוסט 1945, עמ' 2 ('הטור השביעי')
  חתום: נתן א.
  שיר בעקבות גילויי האנטישמיות באירופה שלאחר מלחמת העולם השניה.
  חזר ונדפס, בשינוים קלים, בשם: "נאום שנאת-היהודים באירופה של 1945" ב'הטור השביעי' (תש”ח), עמ' 18־19; ב'הטור השביעי', עד תשי"ד (תשכ"ב), עמ' 19־20; ב'הטור השביעי', ספר ראשון (תשל"ב), עמ' 19־20 וב'הטור השביעי תש"ח' (מהדורה מחודשת), עמ' 22־23.
 251.  

 252. פכחון מדיני. דבר, א' באלול תש"ה, 10 באוגוסט 1945, עמ' 2 ('הטור השביעי')
  חתום: נתן א.
  שיר נגד מגמה כללית שבאה לידי ביטוי ערב הכינוס הציוני (לונדון, תחילת אוגוסט 1945) שלא להפריז בתקווה כי ממשלת הליבור החדשה תמלא אחרי דרישות הציונות לגבי ארץ-ישראל.
  חזר ונדפס ב'מחברות אלתרמן', כרך ד' (תשמ"ו), עמ' 117־118 וב'הטור השביעי', ספר רביעי (תשמ"ז), עמ' 117־118.
 253.  

 254. מקרה פעוט.   דבר, ח' באלול תש"ה, 17 באוגוסט 1945, עמ' 2 ('הטור השביעי')
  חתום: נתן א.
  שיר-מחאה נגד קבוצת צעירים שגנבו אבטיחים במיקשה ליד טול-כרם, למרות מחאותיו של נער ערבי ששמר על השדה.
  נדפס גם ב'דבר לילדים', כרך טו, חוב' 74 (י"ד באלול תש"ה, 23 באוגוסט 1945), עמ' 558.
  חזר ונדפס, בשינוי קל, ב'הטור השביעי' (תש”ח), עמ' 283־285; ב'הטור השביעי', עד תשי"ד (תשכ"ב), עמ' 203־205; ב'הטור השביעי', ספר ראשון (תשל"ב), עמ' 203־205 וב'הטור השביעי תש"ח' (מהדורה מחודשת), עמ' 280־282.
  הגיב על כך י' חלון ברשימתו "רעש גדול בשל 'ענין פעוט'".
 255.  

 256. הרון-אל-רשיד ועוני עבדול האדי. דבר, ט"ו באלול תש"ה, 24 באוגוסט 1945, עמ' 2 ('הטור השביעי')
  חתום: נתן א.
  שיחה דמיונית בין הארון אל-ראשיד, מחליפיה הדגולים של השושלת העבאסית, לבין עוני עבד אל-האדי, חבר הועד הערבי העליון, שהכריז עתה מלחמה על היישוב היהודי בארץ-ישראל.
  חזר ונדפס ב'מחברות אלתרמן', כרך ד' (תשמ"ו), עמ' 119־120 וב'הטור השביעי', ספר רביעי (תשמ"ז), עמ' 119־120.
 257.  

 258. הטון האינטימי.  דבר, כ"ט באלול תש"ה, 7 בספטמבר 1945, עמ' 2 ('הטור השביעי')
  חתום: נתן א.
  שיר לרגל מכתב-גלוי של מאיר יארבלום אל יצחק טבנקין בענין אחדותה או פילוגה של מפלגת פועלי ארץ-ישראל (מפא"י) וסיעה ב'.
  חזר ונדפס ב'מחברות אלתרמן', כרך ד' (תשמ"ו), עמ' 121־122 וב'הטור השביעי', ספר רביעי (תשמ"ז), עמ' 121־122.
 259.  

 260. ניגון עתיק. לוח הארץ לשנת תש"ו 1945/1946 (1945), עמ' 175.
  שיר.
  חזר ונדפס ב'עיר היונה', עמ' 230.
 261.  

 262. קו תל-אביב – גת. דבר, ז' בתשרי תש"ו, 14 בספטמבר 1945, עמ' 2 ('הטור השביעי')
  חתום: נתן א.
  שיר עם חנוכת שירות אוטובוסים סדיר בין תל-אביב לגת.
  חזר ונדפס, בשינוים קלים של נוסח, ב'הטור השביעי' (תש”ח), עמ' 349־350; ב'הטור השביעי', עד תשי"ד (תשכ"ב), עמ' 372־373; ב'הטור השביעי', ספר ראשון (תשל"ב), עמ' 372־373 ב'הטור השביעי תש"ח' (מהדורה מחודשת), עמ' 343־344.
 263.  

 264. שוויינהונד. דבר, י"ד בתשרי תש"ו, 21 בספטמבר 1945, עמ' 2 ('הטור השביעי')
  חתום: נתן א.
  שיר בעקבות ידיעה עתונאית על אירוע במשפטו של מפקד מחנה-ההשמדה ברגן-בלזן, יוזף קרמר: למראה הנאשם קרא גרמני זקן אל הנאשם: שוויינהונד!" (כלב-חזיר).
  חזר ונדפס ב'מחברות אלתרמן', כרך ד' (תשמ"ו), עמ' 123־124 וב'הטור השביעי', ספר רביעי (תשמ"ז), עמ' 123־124.
 265.  

 266. לפני ההכרזה הבריטית. דבר, כ"א בתשרי תש"ו, 28 בספטמבר 1945, עמ' 2 ('הטור השביעי')
  חתום: נתן א.
  שיר על ממשלת הלייבור ומדיניותה בשאלת ארץ-ישראל.
  דיווח על שיר זה עיתון 'הארץ' ברשימה "העתונות על ההכרעה".
  חזר ונדפס בשם: "על סף ההחלטה" ב'הטור השביעי' (תש”ח), עמ' 27־30; ב'הטור השביעי', ספר שלישי (תשל"ב), עמ' 103־106 וב'הטור השביעי תש"ח' (מהדורה מחודשת), עמ' 31־34.
 267.  

 268. אינטרמצו בינלאומי, או, מעשה שהיה. דבר, כ"ח בתשרי תש"ו, 5 באוקטובר 1945, עמ' 2 ('הטור השביעי')
  חתום: נתן א.
  שיר בעקבות מכתב של נשיא ארצות-הברית אל ראש ממשלת בריטניה, לשם תמיכה בתביעת הסוכנות היהודית להעניק לה מיד מאה-אלף סרטיפיקטים. ממשלת בריטניה השהתה את מתן תשובתה, על אף מצוקתם הנוראה של פליטי השואה.
  חזר ונדפס ב'מחברות אלתרמן', כרך ד' (תשמ"ו), עמ' 125־127 וב'הטור השביעי', ספר רביעי (תשמ"ז), עמ' 125־127.
 269.  

 270. נאום בריטניה הקטנה.  דבר, ה' בחשון תש"ו, 12 באוקטובר 1945, עמ' 2 ('הטור השביעי')
  חתום: נתן א.
  שיר על בריטניה שאינה יכולה לשאת תמונת יהודי העובר את גבול פלשתינה ובהתנהגותה זו היא מפגינה את קטנותה.
  חזר ונדפס, בנוסח מקוצר, ב'הטור השביעי' (תש”ח), עמ' 34־35; ב'הטור השביעי', ספר שלישי (תשל"ב), עמ' 110־111 וב'הטור השביעי תש"ח' (מהדורה מחודשת), עמ' 37־38.
 271.  

 272. "אמא, כבר מותר לבכות?" דבר, י"ב בחשון תש"ו, 19 באוקטובר 1945, עמ' 2 ('הטור השביעי')
  חתום: נתן א.
  שיר על ילדה קטנה, פליטת השואה, השואלת את אמה, שאיננה עוד, האם "כבר מותר לבכות?".
  חזר ונדפס, בשינוים קלים, ב'הטור השביעי' (תש”ח), עמ' 22־24; ב'הטור השביעי', עד תשי"ד (תשכ"ב), עמ' 23־25; ב'הטור השביעי', ספר ראשון (תשל"ב), עמ' 23־25; ב'מגש הכסף' (תשל"ד), עמ' 294־296; ב'העמדה הקדמית' (תש"ם), עמ' 16־18 וב'הטור השביעי תש"ח' (מהדורה מחודשת), עמ' 26־28.
 273.  

 274. קצת אומץ-לב. דבר, י"ט בחשון תש"ו, 26 באוקטובר 1945, עמ' 2 ('הטור השביעי')
  חתום: נתן א.
  שיר הקורא לבריטניה הגדולה לגלות אומץ-לב במדיניותה כלפי ארץ-ישראל והעם היהודי.
  חזר ונדפס ב'הטור השביעי' (תש”ח), עמ' 36־38; ב'הטור השביעי', עד תשי"ד (תשכ"ב), עמ' 56־58; ב'הטור השביעי', ספר ראשון (תשל"ב), עמ' 56־58 וב'הטור השביעי תש"ח' (מהדורה מחודשת), עמ' 39־41.
 275.  

 276. שלונסקי באקדמיה. דבר, כ"ו בחשון תש"ו, 2 בנובמבר 1945, עמ' 2 ('הטור השביעי')
  חתום: נתן א.
  חזר ונדפס, בשינויים קלים, ב'הטור השביעי' (תש”ח), עמ' 344־345; ב'הטור השביעי', עד תשי"ד (תשכ"ב), עמ' 388־390; ב'הטור השביעי', ספר ראשון (תשל"ב), עמ' 388־390 וב'הטור השביעי תש"ח' (מהדורה מחודשת), עמ' 338־339.
 277.  

 278. יום פלשטינה, או, ההפגנה הציונית. דבר, ד' בכסלו תש"ו, 9 בנובמבר 1945, עמ' 2 ('הטור השביעי')
  חתום: נתן א.
  שיר בעקבות שביתות והפגנות שנערכו בבירות ערב לרגל יום-השנה להצהרת בלפור, בהשתתפותם של יהודי המקום.
  חזר ונדפס, בנוסח מקוצר, בשם: "תהלוכה של יום-פלשתינה בארצות-ערב, או ההפגנה הציונית" ב'הטור השביעי' (תש”ח), עמ' 75־76; ב'הטור השביעי', ספר שלישי (תשל"ב), עמ' 137־138 וב'הטור השביעי תש"ח' (מהדורה מחודשת), עמ' 75־76.
 279.  

 280. מלחמת העם. דבר, י"א בכסלו תש"ו, 16 בנובמבר 1945, עמ' 2 ('הטור השביעי')
  חתום: נתן א.
  שיר עם הפגנת היישוב היהודי בארץ-ישראל נגד מדיניות בריטניה כלפי הציונות וארץ-ישראל.
  חזר ונדפס ב'מחברות אלתרמן', כרך ד' (תשמ"ו), עמ' 128־130 וב'הטור השביעי', ספר רביעי (תשמ"ז), עמ' 128־130.
 281.  

 282. הקוקיה. דבר, י"ח בכסלו תש"ו, 23 בנובמבר 1945, עמ' 2 ('הטור השביעי')
  חתום: נתן א.
  שיר על ציטטה אחת מתוך דו"ח בשאלת ארץ-ישראל: "היהודים הם כאותה קוקיה המטילה ביציה בקיני זרים".
  חזר ונדפס, בנוסח שונה ב'הטור השביעי' (תש”ח), עמ' 72־74; ב'הטור השביעי', ספר שלישי (תשל"ב), עמ' 141־143; ב'מגש הכסף' (תשל"ד) עמ' 358־360 וב'הטור השביעי תש"ח' (מהדורה מחודשת), עמ' 73־74.
 283.  

 284. אבידות הבריטים. דבר, כ"ז בכסלו תש"ו, 2 בדצמבר 1945, עמ' 2 ('הטור השביעי')
  חתום: נתן א.
  שיר שנכתב לאחר התרחשויות בעמק-חפר במחצית השניה של חודש נובמבר 1945: אוניית המעפילים 'ברל כצנלסון' עגנה ליד חוף שפיים; התקפות של יחידות הפלמ"ח על שתי תחנות-משטרה של משמר-החופים הבריטי בגבעת-אולגה ובסידני-עלי והטלת עוצר על הקיבוצים גבעת-חיים ושפיים.
  חזר ונדפס ב'מחברות אלתרמן', כרך ד' (תשמ"ו), עמ' 131־132 וב'הטור השביעי', ספר רביעי (תשמ"ז), עמ' 131־132.
 285.  

 286. הרופא על פרשת-דרכים. דבר, ג' בטבת תש"ו, 7 בדצמבר 1945, עמ' 2 ('הטור השביעי')
  חתום: נתן א.
  שיר בעקבות משפטו של רודולף הס, מי שהיה סגנו של אדולף היטלר.
  חזר ונדפס בשינוי קל של נוסח ב'הטור השביעי' (תש”ח), עמ' 239־242; ב'הטור השביעי', ספר שלישי (תשל"ב), עמ' 79־82 וב'הטור השביעי תש"ח' (מהדורה מחודשת), עמ' 237־240.
 287.  

 288. יהודים וציונים. דבר, י' בטבת תש"ו, 14 בדצמבר 1945, עמ' 2 ('הטור השביעי')
  חתום: נתן א.
  שיר על השאלה: מהו ההבדל בין יהודי וציוני?
  חזר ונדפס בשינוי קל של נוסח ב'הטור השביעי' (תש”ח), עמ' 69־71; ב'הטור השביעי', ספר שלישי (תשל"ב), עמ' 134־136 וב'הטור השביעי תש"ח' (מהדורה מחודשת), עמ' 70־72.
 289.  

 290. פגישת הגדולים, או, הרהורים על ליקוי הלבנה שהיה בליל ד'. דבר, י"ז בטבת תש"ו, 21 בדצמבר 1945, עמ' 2 ('הטור השביעי')
  חתום: נתן א.
  שיר.
  חזר ונדפס בנוסח מקוצר בשם: "הרהורים על ליקוי לבנה" ב'הטור השביעי' (תש”ח), עמ' 201־202; ב'הטור השביעי', ספר שלישי (תשל"ב), עמ' 91־92 וב'הטור השביעי תש"ח' (מהדורה מחודשת), עמ' 199־200.
 291.  

 292. מעשה בחבית. דבר, כ"ד בטבת תש"ו, 28 בדצמבר 1945, עמ' 2 ('הטור השביעי')
  חתום: נתן א.
  שיר בעקבות ידיעה של 'רויטר': "חבית-אבק השריפה של המזרח-התיכון עלולה להתפוצץ עם כל החלטה על עליה יהודית".
  נוסח מקוצר חזר ונדפס ב'הטור השביעי' (תש”ח), עמ' 39־40; ב'הטור השביעי', ספר שלישי (תשל"ב), עמ' 112־113; ב'מגש הכסף' (תשל"ד), עמ' 290־291 וב'הטור השביעי תש"ח' (מהדורה מחודשת), עמ' 42־43.
 293.  

  1946

 294. 1500. דבר, ט' בשבט תש"ו, 11 בינואר 1946, עמ' 2 ('הטור השביעי')
  חתום: נתן א.
  עם הודעה שהגיעה מפי דובר ערבי חשוב בקהיר כי ממשלת בריטניה שלחה איגרת לממשלות-ערב ובה ביקשה את הסכמתן לכניסת 1500 יהודים לחודש לארץ-ישראל, עד גמר עבודתה של ועדת-החקירה האנגלו-אמריקאית. הוועד הערבי העליון דחה הצעה זו לאלתר.
  חזר ונדפס ב'מחברות אלתרמן', כרך ד' (תשמ"ו), עמ' 133 וב’הטור השביעי’, ספר רביעי (תשמ"ז), עמ' 133.
 295.  

 296. נאום תשובה לרב-חובלים איטלקי אחרי ליל-הורדה. דבר, י"ג בשבט תש"ו, 15 בינואר 1946, עמ' 2 ('הטור השביעי')
  חתום: נתן א.
  עם בואה של ספינת-המעפילים "חנה סנש", שהגיעה לחוף נהריה באחד מן הלילות של דצמבר 1945. שיר-שבח לרב-החובל האיטלקי.
  חזר ונדפס ב'הטור השביעי' (תש”ח), עמ' 121־123; ב'הטור השביעי', עד תשי"ד (תשכ"ב), עמ' 97־99; ב'הטור השביעי', ספר ראשון (תשל"ב), עמ' 97־99; ב'מגש הכסף' (תשל"ד), עמ' 301־303 וב'הטור השביעי תש"ח' (מהדורה מחודשת), עמ' 120־122.
 297.  

 298. קולומבוס בועידת לונדון. דבר, כ"ג בשבט תש"ו, 25 בינואר 1946, עמ' 2 ('הטור השביעי')
  חתום: נתן א.
  בעקבות אסיפת ארגון האומות המאוחדות, שנתכנסה בלונדון, בסימן 'המלחמה הקרה', בעיות הנשק האטומי ועניני אינדונזיה, פרס ויוון.
  חזר ונדפס בשינוי נוסח בשם: "קולומבוס בועידת מיניסטרים" ב'הטור השביעי' (תש”ח), עמ' 191־192; ב'הטור השביעי', ספר שלישי (תשל"ב), עמ' 93־95 וב'הטור השביעי תש"ח' (מהדורה מחודשת), עמ' 189־190.
 299.  

 300. חוקת המשחק. דבר, ל' בשבט תש"ו, 1 בפברואר 1946, עמ' 2 ('הטור השביעי')
  חתום: נתן א.
  שיר בעקבות תקנות-לשעת-חירום שהטילה ממשלת א"י, בינואר 1946.
  חזר ונדפס ב'הטור השביעי' (תש”ח), עמ' 48־49; ב'הטור השביעי', ספר שלישי (תשל"ב), עמ' 120־121 וב'הטור השביעי תש"ח' (מהדורה מחודשת), עמ' 50־51.
 301.  

 302. מעשה בעצמאות, או, הכלה המכורה. דבר, ז' באדר א' תש"ו, 8 בפברואר 1946, עמ' 2 ('הטור השביעי')
  חתום: נתן א.
  שיר אחרי החלטת ממשלת בריטניה לבטל את המנדט על עבר-הירדן ולהכיר בה כמדינה עצמאית.
  חזר ונדפס ב'הטור השביעי' (תש”ח), עמ' 46־47; ב'הטור השביעי', ספר שלישי (תשל"ב), עמ' 117־119, בשם: "הכלה המכורה, או, מעשה בעצמאות" וב'הטור השביעי תש"ח' (מהדורה מחודשת), עמ' 48־49.
 303.  

 304. על הסיפון. דבר, י"ד באדר א' תש"ו, 15 בפברואר 1946, עמ' 2 ('הטור השביעי')
  חתום: נתן א.
  שיר במלאת חמישים שנה להופעת קונטרסו של בנימין זאב הרצל 'מדינת היהודים'.
  נכתב בעקבות שחרורם של מעפילי הספינה "אנצו סירני" ממחנה-המעצר בעתלית.
  חזר ונדפס ב'מחברות אלתרמן', כרך ד' (תשמ"ו), עמ' 134־135 וב'הטור השביעי', ספר רביעי (תשמ"ז), עמ' 134־135.
 305.  

 306. ורמכט לארץ.  דבר, כ"א באדר א' תש"ו, 22 בפברואר 1946, עמ' 2 ('הטור השביעי')
  חתום: נתן א.
  טור בעקבות הודעתה של לשכת-המודיעין הממשלתית כי "יש בדעתם של שלטונות הצבא להשתמש בעבודתם של שבויים גרמנים בשביל בניית מחנות במחוז עזה". מחאת הסוכנות היהודית והודעתם של פועלי-הצבא היהודים "שלא יעבדו יחד עם רוצחי עמם".
  חזר ונדפס ב'מחברות אלתרמן', כרך ד' (תשמ"ו), עמ' 136 וב'הטור השביעי', ספר רביעי (תשמ"ז), עמ' 136.
 307.  

 308. יום-עבודה של ממשלת הליבור. דבר, כ"ח באדר א' תש"ו, 1 במארס 1946, עמ' 2 ('הטור השביעי')
  חתום: נתן א.
  על בעיותיה הבינלאומיות של ממשלת בריטניה.
  נוסח מקוצר ושונה נדפס ב'הטור השביעי' (תש”ח), עמ' 31־33; ב'הטור השביעי', ספר שלישי (תשל"ב), עמ' 107־109; ב'מגש הכסף' (תשל"ד), עמ' 352־354 וב'הטור השביעי תש"ח' (מהדורה מחודשת), עמ' 35־36.
 309.  

 310. המשפט הולך. דבר, ה' באדר ב' תש"ו, 8 במארס 1946, עמ' 2 ('הטור השביעי')
  חתום: נתן א.
  שיר העוסק בוועדת החקירה האנגלו-אמריקאית לעניין ארץ-ישראל שהוטל עליה להציע פתרון לבעיית ארץ ישראל ובעיית היהודים העקורים באירופה. הוועדה, שכללה שישה נציגים בריטיים ושישה נציגי ארצות הברית, פעלה בשנת 1946. הוועדה החלה לפעול בוושינגטון הבירה, ולאחר שביקרה בלונדון, וינה וקהיר, הגיעה ב-6 במארס לירושלים. לאחר ששמעה את נציגי ערביי ארץ ישראל ואת נציגי היישוב, המליצה הוועדה על המשך המנדט עד להסכם נאמנות בפיקוח האו"ם, אישור רשיונות עליה ל-100,000 נפש מתוך העקורים היהודים באירופה, ביטול תקנות הספר הלבן משנת 1939 ותקנות העברת קרקעות משנת 1940, שהגבילו מאוד רכישת קרקעות על ידי יהודים, ואישור מכירת קרקעות ללא הבדל גזע, עדה ואמונה תוך הגנה על הפלאח והאריס הערבי ופירוק כל ארגוני המחתרת מנשקם. ממשלת בריטניה לא קיבלה את המלצות הוועדה, ובעקבות כך הוקמה ועדת מוריסון-גריידי לבחינת דרכים ליישום המלצות הוועדה האנגלו-אמריקאית [תודה לגידי נבו על הארת נושא הרקע לשיר בספרו לאור המציאות : שירתו העיתונאית של נתן אלתרמן (בני ברק : הוצאת הקיבוץ המאוחד, 2018), עמ' 189־190].
  חזר ונדפס ב'מחברות אלתרמן', כרך ד' (תשמ"ו), עמ' 137־138 וב'הטור השביעי', ספר רביעי (תשמ"ז), עמ' 137־138.
 311.  

 312. מזכירי נשכחות. דבר, י"ב באדר ב' תש"ו, 15 במארס 1946, עמ' 2 ('הטור השביעי')
  חתום: נתן א.
  שיר בעקבות נאומו של ג'מאל אל-חוסייני, חבר הועד הערבי העליון, בפני ועדת-החקירה האנגלו-אמריקאית.
  חזר ונדפס ב'מחברות אלתרמן', כרך ד' (תשמ"ו), עמ' 139־140 וב'הטור השביעי', ספר רביעי (תשמ"ז), עמ' 139־140.
 313.  

 314. ספציאליסטים. דבר, י"ח בניסן תש"ו, 19 באפריל 1946, עמ' 2 ('הטור השביעי')
  חתום: נתן א.
  על מאבקם של מעפילי "פדה" (היא "דב הוז"), השרויים בעיר-הנמל האיטלקית לה-ספציה.
  חזר ונדפס ב'מחברות אלתרמן', כרך ד' (תשמ"ו), עמ' 141־142 וב'הטור השביעי', ספר רביעי (תשמ"ז), עמ' 141־142.
 315.  

 316. על הילד אברם הישן על מדרגות ביתו בפולין מפחד לשכב במיטתו. דבר, כ"ה בניסן תש"ו, 26 באפריל 1946, עמ' 2 ('הטור השביעי')
  חתום: נתן א.
  חזר ונדפס ב'הטור השביעי' (תש”ח), עמ' 14־17; ב'הטור השביעי', עד תשי"ד (תשכ"ב), עמ' 15־18; ב'הטור השביעי', ספר ראשון (תשל"ב), עמ' 15־18; ב'מגש הכסף' (תשל"ד), עמ' 297־300; וב'הטור השביעי תש"ח' (מהדורה מחודשת), עמ' 18־21.
  על השיר כתב צבי לוז.
 317.  

 318. אמצעי בדוק. דבר, ט' באייר תש"ו, 3 במאי 1946, עמ' 2 ('הטור השביעי')
  חתום: נתן א.
  שיר על התניית הענקת 100 אלף רשיונות-עליה על-ידי ממשלת בריטניה, בעקבות המלצת ועדת-החקירה האנגלו-אמריקאית, בפיזור "הצבאות הפרטיים" בארץ-ישראל ופירוק נשקם.
  חזר ונדפס ב'הטור השביעי' (תש”ח), עמ' 50־51; ב'הטור השביעי', ספר שלישי (תשל"ב), עמ' 124־125 וב'הטור השביעי תש"ח' (מהדורה מחודשת), עמ' 52־53.
 319.  

 320. הפה והטלפים. דבר, ט' באייר תש"ו, 10 במאי 1946, עמ' 2 ('הטור השביעי')
  חתום: נתן א.
  על מגפת הפה והטלפים שפשטה הן ברפתות והן בין הפוליטיקאים.
  חזר ונדפס בשם: "מחלת הפה והטלפים" ב'הטור השביעי' (תש”ח), עמ' 208־209; ב'הטור השביעי', עד תשי"ד (תשכ"ב), עמ' 169־170; ב'הטור השביעי', ספר ראשון (תשל"ב), עמ' 169־170 וב'הטור השביעי תש"ח' (מהדורה מחודשת), עמ' 206־207.
 321.  

 322. הצי שלנו. במעלה, כרך טז, גל' 9( 163) (ט"ז באייר תש"ו, 17 במאי 1946), עמ' 9.
  שיר על צי אניות המעפילים.
  חזר ונדפס ב'משמר לילדים', שנה 13, חוב' 31 (ב' באייר תשי"ח, 22 באפריל 1958), עמ' 490 וב'מחברות אלתרמן', כרך ג' (תשמ"א), עמ' 40־41.
 323.  

 324. הולדת הנמל. דבר, כ"ג באייר תש"ו, 24 במאי 1946, עמ' 2 ('הטור השביעי')
  חתום: נתן א.
  טור לכבוד נמל תל-אביב במלאת עשור לקיומו.
  חזר ונדפס ב'הטור השביעי' (תש”ח), עמ' 337־340; ב'הטור השביעי', עד תשי"ד (תשכ"ב), עמ' 365־368; ב'הטור השביעי', ספר ראשון (תשל"ב), עמ' 365־368 וב'הטור השביעי תש"ח' (מהדורה מחודשת), עמ' 332־334.
 325.  

 326. דרושה מטפלת. דבר, א' בסיון תש"ו, 31 במאי 1946, עמ' 2 ('הטור השביעי')
  חתום: נתן א.
  על "בחורים עזי-נפש-וגוף הזקוקים לטיפול מאורגן ודחוף": הכוונה לחברי לח"י שתקפו בתל-אביב חיילים בריטים בשנתם.
  חזר ונדפס ב'מחברות אלתרמן', כרך ד' (תשמ"ו), עמ' 143־145 וב'הטור השביעי', ספר רביעי (תשמ"ז), עמ' 143־145.
 327.  

 328. שלבי השגעון.  דבר, ט"ו בסיון תש"ו, 14 ביוני 1946, עמ' 2 ('הטור השביעי')
  חתום: נתן א.
  בעקבות פרסום הדו"ח של הועדה האנגלו-אמריקאית לענין ארץ-ישראל שהמליצה להתיר עלייתם של 100 אלף פליטים יהודים.
  חזר ונדפס ב'הטור השביעי' (תש”ח), עמ' 80־82, ב'הטור השביעי', ספר שלישי (תשל"ב), עמ' 144־147 וב'הטור השביעי תש"ח' (מהדורה מחודשת), עמ' 80־82.
 329.  

 330. ישן אבל נכון. דבר, כ"ט בסיון תש"ו, 28 ביוני 1946, עמ' 2 ('הטור השביעי')
  חתום: נתן א.
  לאחר נאומו של ארנסט בווין בועידת מפלגת הליבור שתבע לא להתיר כניסתם של 100 אלף יהודים לארץ-ישראל כדי למנוע הגדלת "הכוחות המזוינים הבלתי-חוקיים" בה.
  חזר ונדפס ב'מחברות אלתרמן', כרך ד' (תשמ"ו), עמ' 146־147 וב'הטור השביעי', ספר רביעי (תשמ"ז), עמ' 146־147.
 331.  

 332. מדיניות של הוקוס פוקוס, או, המכשפה. דבר, ו' בתמוז תש"ו, 5 ביולי 1946, עמ' 2 ('הטור השביעי')
  חתום: נתן א.
  טור בסימן הדיון שנערך בפרלמנט הבריטי על הנעשה בארץ-ישראל ועל פעולות ממשלת המנדט נגד היישוב היהודי בארץ.
  נוסח מקוצר מעט נדפס ב'הטור השביעי' (תש”ח), עמ' 52־54, ב'הטור השביעי', ספר שלישי (תשל"ב) עמ' 126־128 וב'הטור השביעי תש"ח' (מהדורה מחודשת), עמ' 54־55.
 333.  

 334. על צבא פרטי אחד. דבר, י"ג בתמוז תש"ו, 12 ביולי 1946, עמ' 2 ('הטור השביעי')
  חתום: נתן א.
  על החלטת הועדה האנגלו-אמריקאית בענין קליטתם של 100 אלף פליטים יהודים בארץ-ישראל ועל פירוק הנשק מכל הכוחות המזוינים "הבלתי-ליגליים" בארץ.
  חזר ונדפס ב'מחברות אלתרמן', כרך ד' (תשמ"ו), עמ' 148־149 וב'הטור השביעי', ספר רביעי (תשמ"ז), עמ' 148־149.
 335.  

 336. צל הגדרות. דבר, כ' בתמוז תש"ו, 19 ביולי 1946, עמ' 2 ('הטור השביעי')
  חתום: נתן א.
  טור בעקבות מאסרם של מנהיגי היישוב העברי בארץ-ישראל לאחר השבת השחורה.
  חזר ונדפס בשינוי נוסח בשם: "צל הגדרות והכבלים" ב'הטור השביעי' (תש”ח), עמ' 90־91, ב'הטור השביעי', ספר שלישי (תשל"ב) עמ' 151־152 וב'הטור השביעי תש"ח' (מהדורה מחודשת), עמ' 91־92.
 337.  

 338. יום ירושלים. דבר, כ"ז בתמוז תש"ו, 26 ביולי 1946, עמ' 2 ('הטור השביעי')
  חתום: נתן א.
  טור בעקבות פיצוץ מלון 'המלך דוד' בירושלים על-ידי קבוצה של אנשי אצ"ל ב-22 ביולי 1946.
  נוסח שונה ומורחב בשם: "אחרי 'מלון המלך'" נדפס ב'הטור השביעי' (תש”ח), עמ' 307־309, ב'הטור השביעי', ספר שלישי (תשל"ב) עמ' 325־327 וב'הטור השביעי תש"ח' (מהדורה מחודשת), עמ' 303־305.
 339.  

 340. הארמדה האחרונה. דבר, י"ב באב תש"ו, 9 באוגוסט 1946, עמ' 2 ('הטור השביעי')
  חתום: נתן א.
  עם מאבקם של ספינות המעפילים המנסות לפרוץ את ההסגר על חופי הארץ.
  נוסח מקוצר בשם: "הארמדה שמחוץ לחוק" נדפס ב'הטור השביעי' (תש”ח), עמ' 103־104, ב'הטור השביעי', ספר שלישי (תשל"ב) עמ' 153־155 וב'הטור השביעי תש"ח' (מהדורה מחודשת), עמ' 102־103.
 341.  

 342. הודעת האדמיניסטרציה עם דוגמה אנגלית לשם אילוסטרציה. דבר, י"ט באב תש"ו, 16 באוגוסט 1946, עמ' 2 ('הטור השביעי')
  חתום: נתן א.
  על הודעה ממשלתית שבה כונתה מנהיגות היישוב וראשי 'עליה ב' בשם "כנופית קיצונים המפתה יהודים ... ומסכנת אותם בספינות יגונים ..."
  נוסח מקוצר בשם: "על כנופית-המסיתים היהודית" נדפס ב'הטור השביעי' (תש”ח), עמ' 98־100; ב'הטור השביעי', עד תשי"ד (תשכ"ב), עמ' 77־79; ב'הטור השביעי', ספר ראשון (תשל"ב), עמ' 77־79 וב'הטור השביעי תש"ח' (מהדורה מחודשת), עמ' 97־99.
 343.  

 344. דו-שיח בין נחשון וגונן, שני מעפילים בני יומם במחנה עתלית. דבר, כ"ו באב תש"ו, 23 באוגוסט 1946, עמ' 2 ('הטור השביעי')
  חתום: נתן א.
  חזר ונדפס בשם: "דו-שיח בין נחשון וגונן" ב'הטור השביעי' (תש”ח), עמ' 115־117; ב'הטור השביעי', עד תשי"ד (תשכ"ב), עמ' 90־93; ב'הטור השביעי', ספר ראשון (תשל"ב), עמ' 90־93 וב'הטור השביעי תש"ח' (מהדורה מחודשת), עמ' 114־116.
 345.  

 346. מרשימותיו של כלב. דבר, ג' באלול תש"ו, 30 באוגוסט 1946, עמ' 2 ('הטור השביעי')
  חתום: נתן א.
  טור בעקבות חיפושים וסריקות אחר נשק שנערכו על-ידי חיילים בריטים בקיבוצים שדות-ים, דורות ורוחמה בהשתתפות כלבים.
  חזר ונדפס ב'הטור השביעי' (תש”ח), עמ' 55־58; ב'הטור השביעי', עד תשי"ד (תשכ"ב), עמ' 59־62; ב'הטור השביעי', ספר ראשון (תשל"ב), עמ' 59־62 וב'הטור השביעי תש"ח' (מהדורה מחודשת), עמ' 56־59.
 347.  

 348. כוחה של מחאה. דבר, י' באלול תש"ו, 6 בספטמבר 1946, עמ' 2 ('הטור השביעי')
  חתום: נתן א.
  טור בעקבות מעצרם של מנהיגי היישוב במחנות של לטרון ורפיח.
  חזר ונדפס ב'מחברות אלתרמן', כרך ד' (תשמ"ו), עמ' 150־151 וב'הטור השביעי', ספר רביעי (תשמ"ז), עמ' 150־151.
 349.  

 350. ארץ ערבית. דבר, י"ז באלול תש"ו, 13 בספטמבר 1946, עמ' 2 ('הטור השביעי')
  חתום: נתן א.
  בעקבות דבריו של אל-כורי בועידת לונדון: "פלשתינה היא ארץ ערבית ואין לזרים כל חלק בה."
  חזר ונדפס ב'הטור השביעי' (תש”ח), עמ' 83; ב'הטור השביעי', ספר שלישי (תשל"ב), עמ' 139; ב'מגש הכסף' (תשל"ד), עמ' 292־293 וב'הטור השביעי תש"ח' (מהדורה מחודשת), עמ' 83.
 351.  

 352. אחוות עמים. דבר, כ"ד באלול תש"ו, 20 בספטמבר 1946, עמ' 2 ('הטור השביעי')
  חתום: נתן א.
  לכבודם של שלושה יהודים: הלורד יוסף לאסקי (מראשי תנועת-העבודה הבריטית), ליאון בלום (ראש ממשלת צרפת ונשיאה הראשון של הרפובליקה הרביעית) והכנר יהודי מנוחין שנפגשו בפריס ושתו לחיים כנציגי העם הבריטי, הצרפתי והאמריקאי.
  חזר ונדפס ב'מחברות אלתרמן', כרך ד' (תשמ"ו), עמ' 152 וב'הטור השביעי', ספר רביעי (תשמ"ז), עמ' 152.
 353.  

 354. קפיצת הלולין. עתים, שנה א, גל' 1 (כ"ט באלול תש"ו, 25 בספטמבר 1946), עמ' 2.
  שיר.
  "מתוך 'ספורים חדשים של רבא בר בר חנא'".
  חזר ונדפס ב'עיר היונה', עמ' 247־249.
 355.  

 356. האסופי. לוח הארץ לשנת תש"ז 1946/1947 (1946), עמ' 184־185.
  שיר.
  חזר ונדפס ב'עיר היונה', עמ' 224־225.
 357.  

 358. שני פרקי תש"ו: א. דרך בים. ב. אדמת ביריה. ספר השנה של העתונאים, תש"ז (תל-אביב : אגודת העתונאים בתל-אביב, תש"ז), עמ' 8־10.
  'דרך בים', חזר ונדפס ב'הטור השביעי' (תש”ח), עמ' 124־125; ב'הטור השביעי', עד תשי"ד (תשכ"ב), עמ' 100־101; ב'הטור השביעי', ספר ראשון (תשל"ב), עמ' 100־101; ב'העמדה הקדמית' (תש"ם), עמ' 23־24 וב'הטור השביעי תש"ח' (מהדורה מחודשת), עמ' 123־124.
  'אדמת ביריה', חזר ונדפס ב'הטור השביעי' (תש”ח), עמ' 319־320; ב'הטור השביעי', עד תשי"ד (תשכ"ב), עמ' 357־359; ב'הטור השביעי', ספר ראשון (תשל"ב), עמ' 357־359 וב'הטור השביעי תש"ח' (מהדורה מחודשת), עמ' 315־316.
 359.  

 360. מפני מה לא הלכנו. דבר, ט' בתשרי תש"ז, 4 באוקטובר 1946, עמ' 2 ('הטור השביעי')
  חתום: נתן א.
  שיר בעקבות סירובו של הועד-הפועל הציוני המצומצם להשתתף בלונדון בועידת שולחן עגול לפתרון בעיות ארץ-ישראל, עד לשחרורם של חברי הנהלת הסוכנות היהודית שנעצרו ב'שבת השחורה'.
  חזר ונדפס ב'מחברות אלתרמן', כרך ד' (תשמ"ו), עמ' 153־155 וב'הטור השביעי', ספר רביעי (תשמ"ז), עמ' 153־155.
 361.  

 362. הנקודה היהודית. דבר, ט"ז בתשרי תש"ז, 11 באוקטובר 1946, עמ' 2 ('הטור השביעי')
  חתום: נתן א.
  על כוחה של "הנקודה היהודית" הלובשת פני-חולין בדמותן של נקודות התיישבות הקמות להגשים את חזון האומה.
  חזר ונדפס בשינויים קלים של נוסח ב'הטור השביעי' (תש”ח), עמ' 321־324; ב'הטור השביעי', עד תשי"ד (תשכ"ב), עמ' 360־364; ב'הטור השביעי', ספר ראשון (תשל"ב), עמ' 360־364; ב'מגש הכסף' (תשל"ד), עמ' 304־308 וב'הטור השביעי תש"ח' (מהדורה מחודשת), עמ' 317־320.
 363.  

 364. ברכה פולד. דבר, ל' בתשרי תש"ז, 25 באוקטובר 1946, עמ' 2 ('הטור השביעי')
  חתום: נתן א.
  שיר לכבוד הנערה ברכה פולד שנהרגה מכדורי מכונית משורינת של הצבא הבריטי בעומדה על המשמר לצפות על הורדת מעפילים מן האניה "וינגיט", שנתפסה אותו לילה סמוך לחופי הארץ.
  נוסח מקוצר חזר ונדפס ב'הטור השביעי' (תש”ח), עמ' 315־316; ב'הטור השביעי', עד תשי"ד (תשכ"ב), עמ' 105־106; ב'הטור השביעי', ספר ראשון (תשל"ב), עמ' 105־106 וב'הטור השביעי תש"ח' (מהדורה מחודשת), עמ' 311־312.
 365.  

 366. המאבק האחר.  דבר, ז' בחשון תש"ז, 1 בנובמבר 1946, עמ' 2 ('הטור השביעי')
  חתום: נתן א.
  על הויכוח שמתנהל בקרב היישוב היהודי בארץ-ישראל על אופן המאבק בשלטון הבריטי.
  חזר ונדפס ב'מחברות אלתרמן', כרך ד' (תשמ"ו), עמ' 156־157 וב'הטור השביעי', ספר רביעי (תשמ"ז), עמ' 156־157.
 367.  

 368. עם שחרור המנהיגים. דבר, י"ד בחשון תש"ז, 8 בנובמבר 1946, עמ' 2 ('הטור השביעי')
  חתום: נתן א.
  על שחרור ראשי הסוכנות היהודית והועד-הלאומי שנעצרו ב-29 ביוני והוחזקו במעצר בלטרון.
  חזר ונדפס ב'מחברות אלתרמן', כרך ד' (תשמ"ו), עמ' 158־159 וב'הטור השביעי', ספר רביעי (תשמ”ז), עמ' 158־159.
 369.  

 370. הסיבה האמיתית. דבר, כ"א בחשון תש"ז, 15 בנובמבר 1946, עמ' 2 ('הטור השביעי')
  חתום: נתן א.
  בעקבות ידיעות שהתפרסמו בעתונות הבריטית על סכנה של פעילות טרוריסטית יהודית בבירת בריטניה ואמצעי ההגנה שננקטו על-ידי השלטונות.
  חזר ונדפס ב'מחברות אלתרמן', כרך ד' (תשמ"ו), עמ' 160־161 וב'הטור השביעי', ספר רביעי (תשמ”ז), עמ' 160־161.
 371.  

 372. בסדר גמור. דבר, כ"ח בחשון תש"ז, 22 בנובמבר 1946, עמ' 2 ('הטור השביעי')
  חתום: נתן א.
  אחרי נסיון להתנקש בחיי הצעיר שמעון אזולאי, בעל נתינות בריטית, על-ידי שני צעירים אלמונים חברי לח"י.
  חזר ונדפס בשם: "משהו על אי-התערבות: הקהל הוא בסדר" ב'הטור השביעי' (תש"ח), עמ' 301־302; ב'הטור השביעי', ספר שלישי (תשל"ב), עמ' 328־329 וב'הטור השביעי תש"ח' (מהדורה מחודשת), עמ' 298־299.
 373.  

 374. אסור לקנא. דבר, ו' בכסלו תש"ז, 29 בנובמבר 1946, עמ' 2 ('הטור השביעי')
  חתום: נתן א.
  אין לקנא בחייל הבריטי הממלא את תפקידו הקשה לעת אחריתה של האימפריה בריטית.
  חזר ונדפס ב'הטור השביעי' (תש”ח), עמ' 101־102; ב'הטור השביעי', עד תשי"ד (תשכ"ב), עמ' 80־81; ב'הטור השביעי', ספר ראשון (תשל"ב), עמ' 80־81 וב'הטור השביעי תש"ח' (מהדורה מחודשת), עמ' 100־101.
 375.  

 376. הקונגרס באירופה. דבר, י"ג בכסלו תש"ז, 6 בדצמבר 1946, עמ' 2 ('הטור השביעי')
  חתום: נתן א.
  עם התכנסות הקונגרס הציוני הכ"ב בבזל, בדצמבר 1946.
  חזר ונדפס ב'מחברות אלתרמן', כרך ד' (תשמ"ו), עמ' 162־163 וב'הטור השביעי', ספר רביעי (תשמ”ז), עמ' 162־163.
 377.  

 378. חלוקת התפקידים  : (להתנגדות ב"כנסת ישראל").  דבר, כ' בכסלו תש"ז, 13 בדצמבר 1946, עמ' 2 ('הטור השביעי')
  חתום: נתן א.
  טור בעקבות תפיסתה של ספינת-המעפילים "לוקיטה", המכונה "כנסת-ישראל" והעברת העולים לספינות גירוש בריטיות.
  חזר ונדפס ב'הטור השביעי' (תש”ח), עמ' 312־314; ב'הטור השביעי', עד תשי"ד (תשכ"ב), עמ' 102־104; ב'הטור השביעי', ספר ראשון (תשל"ב), עמ' 102־104 וב'הטור השביעי תש"ח' (מהדורה מחודשת), עמ' 308־310.
 379.  

 380. קסם אישי. דבר, כ"ז בכסלו תש"ז, 20 בדצמבר 1946, עמ' 2 ('הטור השביעי')
  חתום: נתן א.
  על דמותו של ד"ר חיים וייצמן והופעתו בקונגרס הציוני בבזל. הטור בוחן את ההתנגדות לדבריו ומציין שאפשר "נגדם כלי-ביקורת לחמוש, אבל כל העושה זאת חייב קודם-כל בם לנהוג כובד-ראש".
  חזר ונדפס בשם "קסם אישי, או, וייצמן בקונגרס" ב'הטור השביעי' (תש”ח), עמ' 293־295; ב'הטור השביעי', ספר שלישי (תשל"ב) עמ' 185־188 וב'הטור השביעי תש"ח' (מהדורה מחודשת), עמ' 290־292.
 381.  

 382. כוחה של שיגרה. דבר, ד' בטבת תש"ז, 27 בדצמבר 1946, עמ' 2 ('הטור השביעי')
  חתום: נתן א.
  על הקונגרס הציוני הכ"ב בבזל.
  חזר ונדפס ב'מחברות אלתרמן', כרך ד' (תשמ"ו), עמ' 164־166 וב'הטור השביעי', ספר רביעי (תשמ”ז), עמ' 164־166.
 383.  

  1947

 384. בשולי הטלגרמות. דבר, י"ח בטבת תש"ז, 10 בינואר 1947, עמ' 2 ('הטור השביעי')
  חתום: נתן א.
  שיר שבח לנערה היושבת "בלב מישוריו של הלס" בנגב, ואור חדרה, ולמעשה עצם קיומה, משנים את מפת השממון.
  נוסח קצר ושונה במעט בשם: "צריף בנגב", נדפס ב'הטור השביעי' (תש”ח), עמ' 351־352; ב'הטור השביעי', עד תשי"ד (תשכ"ב), עמ' 391־392; ב'הטור השביעי', ספר ראשון (תשל"ב), עמ' 391־392; ב'מגש הכסף' (תשל"ד), עמ' 312־313; ב'העמדה הקדמית' (תש"ם), עמ' 64־65 וב'הטור השביעי תש"ח' (מהדורה מחודשת), עמ' 345־346.
 385.  

 386. ההזמנה והתנאי. דבר, ג' בשבט תש"ז, 24 בינואר 1947, עמ' 2 ('הטור השביעי')
  חתום: נתן א.
  הזמנת חברי האקזקוטיבה הארצישראלית של הסוכנות היהודית לועידת 'שולחן עגול' בארמון סט. ג'ימס בלונדון, לשם דיון, יחד עם משלחות ערביות, עתידה של ארץ-ישראל.
  חזר ונדפס בשם: "הזמנה לשולחן עגול בלונדון" ב'הטור השביעי' (תש”ח), עמ' 88־89; ב'הטור השביעי', עד תשי"ד (תשכ"ב), עמ' 74־76; ב'הטור השביעי', ספר ראשון (תשל"ב), עמ' 74־76 וב'הטור השביעי תש"ח' (מהדורה מחודשת), עמ' 88־90.
 387.  

 388. מצב המצב. דבר, כ"ד בשבט תש"ז, 14 בפברואר 1947, עמ' 2 ('הטור השביעי')
  חתום: נתן א.
  טור המכוון נגד ארגוני הפורשים - אצ"ל ולח"י.
  חזר ונדפס ב'מחברות אלתרמן', כרך ד' (תשמ"ו), עמ' 167־168 וב'הטור השביעי', ספר רביעי (תשמ”ז), עמ' 167־168.
 389.  

 390. בפרלמנט המשתעל. דבר, א' באדר תש"ז, 21 בפברואר 1947, עמ' 2 ('הטור השביעי')
  חתום: נתן א.
  שיר לאחר נאומו של שר-החוץ הבריטי, ארנסט בווין, על מדיניות הקבינט הבריטי בארץ-ישראל.
  נוסח מקוצר בשם: "הפרלמנט המשתעל", נדפס ב'הטור השביעי' (תש”ח), עמ' 61־63; ב'הטור השביעי', עד תשי"ד (תשכ"ב), עמ' 65־68; ב'הטור השביעי', ספר ראשון (תשל"ב), עמ' 65־68 וב'הטור השביעי תש"ח' (מהדורה מחודשת), עמ' 62־64.
 391.  

 392. נא להסביר מהתחלה. דבר, ח' באדר תש"ז, 28 בפברואר 1947, עמ' 2 ('הטור השביעי')
  חתום: נתן א.
  שיר נוסף בעקבות הויכוח על ארץ-ישראל בבית הנבחרים הבריטי.
  חזר ונדפס (עם שינויים קלים) ב'הטור השביעי' (תש”ח), עמ' 84־87; ב'הטור השביעי', עד תשי"ד (תשכ"ב), עמ' 69־73; ב'הטור השביעי', ספר ראשון (תשל"ב), עמ' 69־73 וב'הטור השביעי תש"ח' (מהדורה מחודשת), עמ' 84־87.
 393.  

 394. הודעות אישיות דחופות. דבר, כ"ב באדר תש"ז, 14 במארס 1947, עמ' 2 ('הטור השביעי')
  חתום: נתן א.
  שיר אחרי הטלת משטר צבאי על תל-אביב וסביבותיה ועל חלק מירושלים. פעולת העונשין של ממשלת המנדט כונתה 'מבצע היפופוטמוס' וכללה הפסקת שרותי הדואר וכל פעילות של משרדי הממשלה באיזור שנסגר.
  חזר ונדפס בשם: "הודעות אישיות" ב'הטור השביעי' (תש”ח), עמ' 59־60; ב'הטור השביעי', עד תשי"ד (תשכ"ב), עמ' 63־64; ב'הטור השביעי', ספר ראשון (תשל"ב), עמ' 63־64 וב'הטור השביעי תש"ח' (מהדורה מחודשת), עמ' 60־61.
 395.  

 396. קומזיץ בקפריסין, או, עוזי ממסחה נהפך ל-Displaced Person. דבר, כ"ט באדר תש"ז, 21 במארס 1947, עמ' 2 ('הטור השביעי')
  חתום: נתן א.
  שיר אחרי גירוש מעפילים מהספינה "שבתי לוז'ינסקי". רוב המעפילים הועברו אל החוף; הנותרים גורשו לקפריסין, יחד עם 359 בחורים מבני ישובי-הדרום.
  חזר ונדפס ב'מחברות אלתרמן', כרך ד' (תשמ"ו), עמ' 169־172 וב'הטור השביעי', ספר רביעי (תשמ”ז), עמ' 169־172.
 397.  

 398. אינצידנט בניו-דלהי. דבר, ז' בניסן תש"ז, 28 במארס 1947, עמ' 2 ('הטור השביעי')
  חתום: נתן א.
  שיר בעקבות ועידה פאן-אסייתית שנתכנסה בניו-דלהי ומטרתה - חילופי מידע בין נציגי עמים שונים בתחומי החיים החברתיים, התרבותיים והכלכליים.
  חזר ונדפס ב'מחברות אלתרמן', כרך ד' (תשמ"ו), עמ' 173־174 וב'הטור השביעי', ספר רביעי (תשמ”ז), עמ' 173־174.
 399.  

 400. על אם-הדרך.   דבר, י"ד בניסן תש"ז, 4 באפריל 1947, עמ' 2 ('הטור השביעי')
  חתום: נתן א.
  מעין שיר-ערש על גורל מעפילים.
  חזר ונדפס ב'הטור השביעי' (תש”ח), עמ' 105־107; ב'הטור השביעי', עד תשי"ד (תשכ"ב), עמ' 82־84; ב'הטור השביעי', ספר ראשון (תשל"ב), עמ' 82־84; ב'מגש הכסף' (תשל"ד), עמ' 309־311; ב'העמדה הקדמית' (תש"ם), עמ' 19־21 וב'הטור השביעי תש"ח' (מהדורה מחודשת), עמ' 104־106.
 401.  

 402. רווחיו של ג'ון בול.  דבר, כ' בניסן תש"ז, 10 באפריל 1947, עמ' 2 ('הטור השביעי')
  חתום: נתן א.
  שיר המכונה "בלדה על מדיניות של השהייה", עוסק בביקורת על מדיניותה של בריטניה-הגדולה שסופה לגרום לה "שנות שכול ומרורים".
  נוסח מקוצר ושונה במקצת, נדפס ב'הטור השביעי' (תש”ח), עמ' 77־79; ב'הטור השביעי', ספר שלישי (תשל"ב), עמ' 148־150 וב'הטור השביעי תש"ח' (מהדורה מחודשת), עמ' 77־79.
 403.  

 404. בליל ההתאבדות. דבר, ה' באייר תש"ז, 25 באפריל 1947, עמ' 2 ('הטור השביעי')
  חתום: נתן א.
  שיר בעקבות התאבדותם של שני חברי האצ"ל, מאיר פיינשטיין ומשה ברזני ב-21 באפריל 1947, על סף הוצאתם להורג. בסוף השיר רומז אלתרמן גם למעשה פיצוץ הרכבת מחיפה למצרים שאירע ליד רחובות ב-23 באפריל. בהתנקשות זו נהרגו חמישה חיילים בריטיים ושלושה אזרחים, מהם אישה תורכיה ובנה הרך.
  חזר ונדפס בשם "ליל ההתאבדות" ב'הטור השביעי' (תש”ח), עמ' 310־311; ב'הטור השביעי', ספר שלישי (תשל"ב), עמ' 334־336 וב'הטור השביעי תש"ח' (מהדורה מחודשת), עמ' 306־307.
 405.  

 406. כוחה של פרוצדורה. דבר, י"ב באייר תש"ז, 2 במאי 1947, עמ' 2 ('הטור השביעי')
  חתום: נתן א.
  שיר בעקבות ידיעות שהופיעו בעתונות בסוף חודש אפריל 1947 כי בהפתח המושב המיוחד של ארגון האומות המאוחדות לענין ארץ-ישראל יעמידו על סדר-היום אך ורק בעיות של נוהל ("פרוצדורה").
  חזר ונדפס ב'מחברות אלתרמן', כרך ד' (תשמ"ו), עמ' 175־176 וב'הטור השביעי', ספר רביעי (תשמ”ז), עמ' 175־176.
 407.  

 408. המים נוסעים דרומה. דבר, י"ט באייר תש"ז, 9 במאי 1947, עמ' 2 ('הטור השביעי')
  חתום: נתן א.
  בעקבות "ידיעה קטנה: ... בפעם ראשונה לנגב, מים הוזרמו לאורך צינור".
  נוסח מקוצר נדפס ב'הטור השביעי' (תש”ח), עמ' 346־348; ב'הטור השביעי', עד תשי"ד (תשכ"ב), עמ' 369־371; ב'הטור השביעי', ספר ראשון (תשל"ב), עמ' 369־371 וב'הטור השביעי תש"ח' (מהדורה מחודשת), עמ' 340־342.
 409.  

 410. בטלגרף לגרומיקו. דבר, כ"ו באייר תש"ז, 16 במאי 1947, עמ' 2 ('הטור השביעי')
  חתום: נתן א.
  שיר עם נאומו של נציג ברית המועצות באו"ם, אנדרי גרומיקו, בזכות פתרון ציוני לשאלת ארץ-ישראל.
  חזר ונדפס ב'הטור השביעי' (תש”ח), עמ' 353־355; ב'הטור השביעי', ספר שלישי (תשל"ב), עמ' 210־212 וב'הטור השביעי תש"ח' (מהדורה מחודשת), עמ' 347־348.
 411.  

 412. פתח תקוה ותפקיד המשטרה. דבר, ד' בסיון תש"ז, 23 במאי 1947, עמ' 2 ('הטור השביעי')
  חתום: נתן א.
  על התעלמות המשטרה ממעשי התנפלות ורצח של יהודים באזור פתח-תקוה.
  חזר ונדפס ב'מחברות אלתרמן', כרך ד' (תשמ"ו), עמ' 177־178 וב'הטור השביעי', ספר רביעי (תשמ”ז), עמ' 177־178.
 413.  

 414. בן-גוריון במצור. דבר, י"א בסיון תש"ז, 30 במאי 1947, עמ' 2 ('הטור השביעי')
  חתום: נתן א.
  בעקבות תגובתו של אבא הלל סילבר לנאומו של דוד בן-גוריון בו תבע הקמת מדינה יהודית לאלתר בארץ-ישראל. טענתו של א"ה סילבר היתה שהאקזקוטיבה של הסוכנות היהודית לא אישרה מעולם הצעה זו.
  חזר ונדפס ב'בין המשורר למדינאי' (תשל"ב), עמ' 7־9; ב'בין המשורר למדינאי' (תשמ”ז), עמ' 9־11; ב'מחברות אלתרמן', כרך ד' (תשמ"ו), עמ' 179־180 וב'הטור השביעי', ספר רביעי (תשמ”ז), עמ' 179־180.
 415.  

 416. מלחמת היהודים בגויים. דבר, י"ח בסיון תש"ז, 6 ביוני 1947, עמ' 2 ('הטור השביעי')
  חתום: נתן א.
  שיר על נאומו של ארנסט בווין בועידת מפלגת העבודה הבריטית במארגייט.
  חזר ונדפס ב'מחברות אלתרמן', כרך ד' (תשמ"ו), עמ' 181־182 וב'הטור השביעי', ספר רביעי (תשמ”ז), עמ' 181־182.
 417.  

 418. איה הנער? דבר, כ"ה בסיון תש"ז, 13 ביוני 1947, עמ' 2 ('הטור השביעי')
  חתום: נתן א.
  שיר בעקבות חטיפת הנער אלכסנדר רובוביץ ורציחתו בידי שוטרים בריטים.
  חזר ונדפס ב'מחברות אלתרמן', כרך ד' (תשמ"ו), עמ' 183־184 וב'הטור השביעי', ספר רביעי (תשמ”ז), עמ' 183־184.
 419.  

 420. סיור בארץ. דבר, ב' בתמוז תש"ז, 20 ביוני 1947, עמ' 2 ('הטור השביעי')
  חתום: נתן א.
  שיר עם הקמת ועדת-חקירה מטעם האו"ם לבדיקת בעיית ארץ-ישראל.
  חזר ונדפס בשם "הסיור הבא" ב'הטור השביעי' (תש”ח), עמ' 356־358; ב'הטור השביעי', עד תשי"ד (תשכ"ב), עמ' 130־132; ב'הטור השביעי', ספר ראשון (תשל"ב), עמ' 130־132 וב'הטור השביעי תש"ח' (מהדורה מחודשת), עמ' 349־351.
 421.  

 422. תכנית מגוונת. דבר, ט' בתמוז תש"ז, 27 ביוני 1947, עמ' 2 ('הטור השביעי')
  חתום: נתן א.
  שיר בעקבות כנס המחולות שנערך בקיבוץ דליה.
  חזר ונדפס ב'מחברות אלתרמן', כרך ד' (תשמ"ו), עמ' 185־186 וב'הטור השביעי', ספר רביעי (תשמ”ז), עמ' 185־186.
 423.  

 424. לא אלחם באחי. דבר, ט"ז בתמוז תש"ז, 4 ביולי 1947, עמ' 2 ('הטור השביעי')
  חתום: נתן א.
  נגד מעשי 'הפורשים' בנפול זאב וורבר, שנפגע במוקש שהונח בידי אחד מארגוני-הפורשים במנהרה שנחפרה מתחת לכביש ליד בית-הדר בתל-אביב.
  הגיב על כך עתון 'המעש' ב"תשובה לנתן אלתרמן" .
  נוסח מורחב בשם: "הנימוק הפסול" נדפס ב'הטור השביעי' (תש”ח), עמ' 303־306; ב'הטור השביעי', ספר שלישי (תשל"ב), עמ' 330־333 וב'הטור השביעי תש"ח' (מהדורה מחודשת), עמ' 300־302.
 425.  

 426. לכל המעונינים. דבר, כ"ג בתמוז תש"ז, 11 ביולי 1947, עמ' 2 ('הטור השביעי')
  חתום: נתן א.
  שוב על דיוני ועדת החקירה מטעם האו"ם לבעיית ארץ-ישראל שהתקיימו בבנין ימק"א בירושלים.
  חזר ונדפס ב'מחברות אלתרמן', כרך ד' (תשמ"ו), עמ' 187־188 וב'הטור השביעי', ספר רביעי (תשמ”ז), עמ' 187־188.
 427.  

 428. נימה מיותרת. דבר, א' באב תש"ז, 18 ביולי 1947, עמ' 2 ('הטור השביעי')
  חתום: נתן א.
  שיר נגד סגנון עדויותיהם של ז' רובשוב (שז"ר), מ' שרתוק (שרת) ודוד רמז בפני ועדת החקירה מטעם האו"ם.
  חזר ונדפס ב'מחברות אלתרמן', כרך ד' (תשמ"ו), עמ' 189־190 וב'הטור השביעי', ספר רביעי (תשמ”ז), עמ' 189־190.
 429.  

 430. מפלת אירופה תש"ז. דבר, ח' באב תש"ז, 25 ביולי 1947, עמ' 2 ('הטור השביעי')
  חתום: נתן א.
  עם החזרת ספינת-המעפילים 'יציאת אירופה תש"ז' ("אקסודוס") לצרפת לאחר שגורשה מחופי ארץ-ישראל בידי הבריטים.
  חזר ונדפס ב'הטור השביעי' (תש”ח), עמ' 111־112; ב'הטור השביעי', ספר שלישי (תשל"ב), עמ' 156־157 וב'הטור השביעי תש"ח' (מהדורה מחודשת), עמ' 110־111.
 431.  

 432. ביום הנצחון. דבר, ט"ו באב תש"ז, 1 באוגוסט 1947, עמ' 2 ('הטור השביעי')
  חתום: נתן א.
  לאחר שניתלו שלושת חברי האצ"ל: מאיר נקר, יעקב וייס ואבשלום חביב, ניתלו, כמעשה נקמה, שני סרג'נטים בריטים באחד מפרדסי נתניה.
  חזר ונדפס ב'מחברות אלתרמן', כרך ד' (תשמ"ו), עמ' 191 וב'הטור השביעי', ספר רביעי (תשמ”ז), עמ' 191.
 433.  

 434. הקץ להתחרות. מעריב, י"ג באלול תשל"ח, 15 בספטמבר 1978, עמ' 41 (במדור 'ספרות, אמנות, ביקורת')
  שיר על המאבק בין שלושת ארגוני המרד העברי נגד הבריטים.
  "טור זה סודר בזמנו בדפוס 'דבר', אך לא נדפס בעתון ולא ראה אור ... מסתבר שנתן אלתרמן גנזו מטעמים שהיו שמורים עמו. דרך מקרה נפלו הגהות הטור בידי צבי יעבץ, שנמנה אז עם צעירי מגוייסי הפלמ"ח. על פרשה זו ראה דברי פרופ' צבי יעבץ ב'מעריב' מן ה-15 בספטמבר 1978, עמ' 41. לפי תוכן הדברים הרמוזים בטור ניתן לשער, שנכתב בקיץ 1947".
  נוסח מלא חזר ונדפס ב'מחברות אלתרמן', כרך ד' (תשמ"ו), עמ' 201־202 וב'הטור השביעי', ספר רביעי (תשמ”ז), עמ' 201־202.
 435.  

 436. העם ושליחו. דבר, כ' באלול תש"ז, 5 בספטמבר 1947, עמ' 2 ('הטור השביעי')
  חתום: נתן א.
  טור בעקבות מותו של תינוק על סיפון הספינה 'יציאת אירופה תש"ז' שעגנה מול חופי צרפת במשך כשלושה שבועות ומשם הושטה הלאה לכיוון המבורג; התינוק הובא לקבורה ימית בקופסה של פח במפרץ ביסקי מול חופי ספרד.
  חזר ונדפס ב'הטור השביעי' (תש”ח), עמ' 108־110; ב'הטור השביעי', עד תשי"ד (תשכ"ב), עמ' 85־87; ב'הטור השביעי', ספר ראשון (תשל"ב), עמ' 85־87 וב'הטור השביעי תש"ח' (מהדורה מחודשת), עמ' 107־109.
 437.  

 438. מהו חג לאומי? דבר, כ"ז באלול תש"ז, 12 בספטמבר 1947, עמ' 2 ('הטור השביעי')
  חתום: נתן א.
  כאשר הגיעו מעפילי 'יציאת אירופה תש"ז' להמבורג והורדו שם בכוח מן הסיפון בידי חיילים בריטים.
  נוסח מקוצר חזר ונדפס ב'הטור השביעי' (תש”ח), עמ' 113־114; ב'הטור השביעי', עד תשי"ד (תשכ"ב), עמ' 88־89; ב'הטור השביעי', ספר ראשון (תשל"ב), עמ' 88־89 וב'הטור השביעי תש"ח' (מהדורה מחודשת), עמ' 112־113.
 439.  

 440. קנית היריד. לוח הארץ לשנת תש"ח 1948/1947 (1947), עמ' 154־158.
  שיר, "משירי רבא בר בר חנא".
  חזר ונדפס (בשינויים קלים) ב'עיר היונה', עמ' 235־239.
 441.  

 442. מעשה בהתעלמות מוזרה. דבר, ה' בתשרי תש"ח, 19 בספטמבר 1947, עמ' 2 ('הטור השביעי')
  חתום: נתן א.
  שיר בעקבות הויכוח שהתנהל בין העתונים 'הארץ' ו'משמר' על-אודות תכנית החלוקה לארץ-ישראל לשתי מדינות, יהודית וערבית.
  חזר ונדפס ב'מחברות אלתרמן', כרך ד' (תשמ"ו), עמ' 192־193 וב'הטור השביעי', ספר רביעי (תשמ”ז), עמ' 192־193.
 443.  

 444. בין גנרל אלנבי לבווין, או, שיחה בין הכניסה והיציאה. דבר, י"ב בתשרי תש"ח, 26 בספטמבר 1947, עמ' 2 ('הטור השביעי')
  חתום: נתן א.
  לקראת הודעתו של מיניסטר-המושבות, ג'ונס קריץ', על כוונותיה של ממשלת בריטניה ביחס לעתידה של ארץ-ישראל.
  חזר ונדפס ב'מחברות אלתרמן', כרך ד' (תשמ"ו), עמ' 194־195 וב'הטור השביעי', ספר רביעי (תשמ”ז), עמ' 194־195.
 445.  

 446. הכל ייתכן. דבר, י"ט בתשרי תש"ח, 3 באוקטובר 1947, עמ' 2 ('הטור השביעי')
  חתום: נתן א.
  אחרי הכרזת מדינות הליגה הערבית שיעמדו לימין ערביי ארץ-ישראל במאבקם לבעלות בלעדית על כל שטחי הארץ ולעצמאות מדינית בה.
  חזר ונדפס ב'מחברות אלתרמן', כרך ד' (תשמ"ו), עמ' 196־197 וב'הטור השביעי', ספר רביעי (תשמ”ז), עמ' 196־197.
 447.  

 448. מה שידוע לכל, או, על הסף. דבר, כ"ו בתשרי תש"ח, 10 באוקטובר 1947, עמ' 2 ('הטור השביעי')
  חתום: נתן א.
  בתוך המאבק שהתנהל באו"ם על ההחלטה המדינית בענין ארץ-ישראל.
  חזר ונדפס בשם: "על הסף" ב'הטור השביעי' (תש”ח), עמ' 361־363; ב'הטור השביעי', עד תשי"ד (תשכ"ב), עמ' 125־127; ב'הטור השביעי', ספר ראשון (תשל"ב), עמ' 125־127 וב'הטור השביעי תש"ח' (מהדורה מחודשת), עמ' 354־355.
 449.  

 450. על סוף הציונות דבר, ג' בחשון תש"ח, 17 באוקטובר 1947, עמ' 2 ('הטור השביעי')
  חתום: נתן א.
  בעקבות נאומים שנשמעו מעבר לגבול הצפוני ואיימו להכרית את הציונות על-ידי מעשה צבאי.
  חזר ונדפס בשם: "איום ופירושו" ב'הטור השביעי' (תש”ח), עמ' 359־360; ב'הטור השביעי', עד תשי"ד (תשכ"ב), עמ' 133־134; ב'הטור השביעי', ספר ראשון (תשל"ב), עמ' 133־134; ב'העמדה הקדמית' (תש"ם) עמ' 29־30 וב'הטור השביעי תש"ח' (מהדורה מחודשת), עמ' 352־353.
  הגיב על כך נתן רוטנשטרייך ברשימתו 'לברור מושג המדינה'.
 451.  

 452. תקות ישראל. דבר, י' בחשון תש"ח, 24 באוקטובר 1947, עמ' 2 ('הטור השביעי')
  חתום: נתן א.
  לקראת ההצבעה הסופית באו"ם על התכנית היהודית לחלוקת הארץ מול התכנית הערבית להקמת "מדינה אחידה ובלתי-תלויה".
  חזר ונדפס ב'מחברות אלתרמן', כרך ד' (תשמ"ו), עמ' 198 וב'הטור השביעי', ספר רביעי (תשמ”ז), עמ' 198.
 453.  

 454. המצב כמו שהוא. דבר, כ"ד בחשון תש"ח, 7 בנובמבר 1947, עמ' 2 ('הטור השביעי')
  חתום: נתן א.
  בעקבות 'מלחמת הכרוזים' בין ארגוני הפורשים לבין ההגנה, שהגיעה לשיאה בחודשי אוקטובר-נובמבר 1947.
  חזר ונדפס ב'מחברות אלתרמן', כרך ד' (תשמ"ו), עמ' 199־200 וב'הטור השביעי', ספר רביעי (תשמ”ז), עמ' 199־200.
 455.  

 456. הילדה השלישית. דבר, א' בכסלו תש"ח, 14 בנובמבר 1947, עמ' 2 ('הטור השביעי')
  חתום: נתן א.
  טור בעקבות מותם של נערים ונערות, חברי לח"י, תוך כדי היתקלות עם כוחות הצבא הבריטי בפרדס ליד רעננה.
  חזר ונדפס ב'מחברות אלתרמן', כרך ד' (תשמ"ו), עמ' 203־204 וב'הטור השביעי', ספר רביעי (תשמ”ז), עמ' 203־204.
 457.  

 458. על סיכויים למדינה יהודית ועל היחס אליה. דבר, ח' בכסלו תש"ח, 21 בנובמבר 1947, עמ' 2 ('הטור השביעי')
  חתום: נתן א.
  טור לקראת ההצבעה הגורלית הצפויה בעצרת ארגון האומות המאוחדות בכ"ט בנובמבר 1947.
  חזר ונדפס ב'מחברות אלתרמן', כרך ד' (תשמ"ו), עמ' 205־206 וב'הטור השביעי', ספר רביעי (תשמ”ז), עמ' 205־206.
 459.  

 460. ויהי ערב. דבר, כ"ב בכסלו תש"ח, 5 בדצמבר 1947, עמ' 2 ('הטור השביעי')
  חתום: נתן א.
  לאחר ההצבעה בעצרת הכללית של ארגון האומות המאוחדות בכ"ט בנובמבר 1947 שבה הוחלט על הקמת מדינה יהודית בארץ-ישראל.
  חזר ונדפס ב'מחברות אלתרמן', כרך ד' (תשמ"ו), עמ' 207 וב'הטור השביעי', ספר רביעי (תשמ”ז), עמ' 207.
 461.  

 462. מגש הכסף. דבר, ו' בטבת תש"ח, 19 בדצמבר 1947, עמ' 2 ('הטור השביעי').
  חתום: נתן א.
  טור בעקבות דבריו של ד"ר חיים וייצמן: "אין מדינה ניתנת לעם על מגש של כסף."
  חזר ונדפס ב'הטור השביעי' (תש”ח), עמ' 366־367; ב'הטור השביעי', עד תשי"ד (תשכ"ב), עמ' 154־155; ב'הטור השביעי', ספר ראשון (תשל"ב), עמ' 154־155; ב'מגש הכסף' (תשל"ד), עמ' 314־315; ב'העמדה הקדמית' (תש"ם), עמ' 32־33 וב'הטור השביעי תש"ח' (מהדורה מחודשת), עמ' 357־358.
 463.  

 464. למען ג'ון בול. דבר, י"ג בטבת תש"ח, 26 בדצמבר 1947, עמ' 2 ('הטור השביעי')
  חתום: נתן א.
  לפי התנהגותה של בריטניה שומה על העם היהודי להתחסל על-מנת לא להרגיז עוד את ג'ון בול המסמל את העם האנגלי.
  חזר ונדפס ב'מחברות אלתרמן', כרך ד' (תשמ"ו), עמ' 208 וב'הטור השביעי', ספר רביעי (תשמ”ז), עמ' 208.
 465.  

  1948

 466. חברי ועדת הביצוע להקמת המדינה. דבר, י"ט בשבט תש"ח, 30 בינואר 1948, עמ' 2 ('הטור השביעי')
  חתום: נתן א.
  בעקבות החלטת האו"ם בענין חלוקת ארץ-ישראל והקמת מדינה יהודית, נבחרה ועדת-ביצוע, שהיתה מורכבת מנציגי צ'כוסלובקיה, בוליביה, דניה, פנמה והפיליפינים.
  חזר ונדפס ב'מחברות אלתרמן', כרך ד' (תשמ"ו), עמ' 209־211 וב'הטור השביעי', ספר רביעי (תשמ”ז), עמ' 209־211.
 467.  

 468. החייל האנגלי דוד קרטני. דבר, כ"ו בשבט תש"ח, 6 בפברואר 1948, עמ' 2 ('הטור השביעי')
  חתום: נתן א.
  בעקבות פיצוץ מערכת העתון 'פלסטיין-פוסט'. השיר מוקדש לעתונאי הבריטי רוי אלסטון, הוא דוד קרטני, שנטש את עבודתו באדמיניסטרציה הבריטית והחל לכתוב 'טור ראשון' בעתון הציוני 'פלסטיין פוסט'.
  חזר ונדפס ב'מחברות אלתרמן', כרך ד' (תשמ"ו), עמ' 212 וב'הטור השביעי', ספר רביעי (תשמ”ז), עמ' 212.
 469.  

 470. הלילות בכנען. דבר, ג' באדר א' תש"ח, 13 בפברואר 1948, עמ' 2 ('הטור השביעי')
  חתום: נתן א.
  על "מדינה בשמלת עופרת".
  חזר ונדפס ב'הטור השביעי' (תש”ח), עמ' 364־365; ב'הטור השביעי', עד תשי"ד (תשכ"ב), עמ' 135־136; ב'הטור השביעי', ספר ראשון (תשל"ב), עמ' 135־136 וב'הטור השביעי תש"ח' (מהדורה מחודשת), עמ' 356.
 471.  

 472. משלחת יהודי אמריקה. דבר, י' באדר א' תש"ח, 20 בפברואר 1948, עמ' 2 ('הטור השביעי')
  חתום: נתן א.
  על משלחת יהודי אמריקה שסיירה בארץ בקווי החזית וגם עלתה לירושלים במשוריין.
  נוסח שונה במקצת בשם "ברכב האחד" חזר ונדפס ב'הטור השביעי', ספר שני (תשי"ד), עמ' 20־21; ב'הטור השביעי', עד תשי"ד (תשכ"ב), עמ' 145־146 וב'הטור השביעי', ספר ראשון (תשל"ב), עמ' 145־146.
 473.  

 474. צבירת ההוכחות.  דבר, י"ז באדר א' תש"ח, 27 בפברואר 1948, עמ' 2 ('הטור השביעי')
  חתום: נתן א.
  אחרי התפוצצות מכוניות-נפץ ברחוב בו-יהודה בירושלים; דובר הסוכנות היהודית הודיע כי יש בידיה הוכחות כי המעשה בוצע בידי חיילים בריטים.
  חזר ונדפס ב'מחברות אלתרמן', כרך ד' (תשמ"ו), עמ' 213־214 וב'הטור השביעי', ספר רביעי (תשמ”ז), עמ' 213־214.
 475.  

 476. האיזור המותקף. דבר, כ"ד באדר א' תש"ח, 5 במארס 1948, עמ' 2 ('הטור השביעי')
  חתום: נתן א.
  על מלחמת שני עתוני הערב: "ידיעות אחרונות" ו"ידיעות מעריב" (אחרי כן "מעריב") המתנהלת עם פרישת עזריאל קרליבך מן העתון הראשון.
  חזר ונדפס ב'מחברות אלתרמן', כרך ד' (תשמ"ו), עמ' 215־216 וב'הטור השביעי', ספר רביעי (תשמ”ז), עמ' 215־216.
 477.  

 478. העמדה הקדמית. דבר, ח' באדר ב' תש"ח, 19 במארס 1948, עמ' 2 ('הטור השביעי')
  חתום: נתן א.
  כאשר שש-מאות-אלף בני היישוב בארץ-ישראל עומדים לבדם מול אויביהם ב"עמדה הקדמית" של העם היהודי. העולם שינסה לבגוד, גם הוא לא יוכל לנצח את העומדים בעמדה.
  נוסח שונה במקצת חזר ונדפס ב'הטור השביעי', ספר שני (תשי"ד), עמ' 11־12; ב'הטור השביעי', עד תשי"ד (תשכ"ב), עמ' 128־129 וב'הטור השביעי', ספר ראשון (תשל"ב), עמ' 128־129 וב'העמדה הקדמית' (תש"ם), עמ' 35־36.
 479.  

 480. עוד מוקדם במקצת. דבר, ט"ו באדר ב' תש"ח, 26 במארס 1948, עמ' 2 ('הטור השביעי')
  חתום: נתן א.
  עם דרישתם של נציגי ארצות-הברית במועצת הבטחון לכנס בדחיפות מושב מיוחד של העצרת-הכללית כדי לבחון מחדש את החלטת החלוקה מיום כ"ט בנובמבר 1947.
  חזר ונדפס ב'מחברות אלתרמן', כרך ד' (תשמ"ו), עמ' 217־218 וב'הטור השביעי', ספר רביעי (תשמ”ז), עמ' 217־218.
 481.  

 482. עם הפגנה שלא נערכה. דבר, ז' בניסן תש"ח, 16 באפריל 1948, עמ' 2 ('הטור השביעי')
  חתום: נתן א.
  שיר ובו זעם ובושה של היישוב היהודי בעקבות התקפתם של אנשי האצ"ל על הכפר הערבי דיר-יאסין והטבח שנערך בו.
  חזר ונדפס ב'דבר', י"ח בניסן תשל"ח, 25 באפריל ,1978 עמ' 12; ב'מחברות אלתרמן', כרך ד' (תשמ"ו), עמ' 219־220 וב'הטור השביעי', ספר רביעי (תשמ”ז), עמ' 219־220.
 483.  

 484. לילו של אליהו הנביא.  דבר, י"ד בניסן תש"ח, 23 באפריל 1948, עמ' 2 ('הטור השביעי')
  חתום: נתן א.
  על סדר של פסח ביחידה קרבית.
  נוסח שונה חזר ונדפס ב'הטור השביעי', ספר שני (תשי"ד), עמ' 9־10; ב'הטור השביעי', עד תשי"ד (תשכ"ב), עמ' 137־139; ב'הטור השביעי', ספר ראשון (תשל"ב), עמ' 137־139 וב'העמדה הקדמית' (תש"ם), עמ' 37־39.
 485.  

 486. הכבוד והעונג. דבר, כ' בניסן תש"ח, 29 באפריל 1948, עמ' 2 ('הטור השביעי')
  חתום: נתן א.
  על דבריו של עבדאללה, מלך עבר-הירדן: "יהיו לי הכבוד והעונג להציל את פלשתינה".
  חזר ונדפס ב'מחברות אלתרמן', כרך ד' (תשמ"ו), עמ' 221־222 וב'הטור השביעי', ספר רביעי (תשמ”ז), עמ' 221־222.
 487.  

 488. מסביב למדורה. דבר, כ"ח בניסן תש"ח, 7 במאי 1948, עמ' 2 ('הטור השביעי')
  חתום: נתן א.
  לכבוד הפלמ"ח במלאת שבע שנים להיווסדו.
  חזר ונדפס ב'הטור השביעי', ספר שני (תשי"ד), עמ' 245־246; ב'הטור השביעי', עד תשי"ד (תשכ"ב), עמ' 309־310; ב'הטור השביעי', ספר ראשון (תשל"ב), עמ' 309־310; ב'מגש הכסף' (תשל"ד), עמ' 316־317 וב'העמדה הקדמית' (תש"ם), עמ' 52־54.
 489.  

 490. אל מול הפלישה.  דבר, ה' באייר תש"ח, 14 במאי 1948, עמ' 2 ('הטור השביעי')
  חתום: נתן א.
  שיר שנדפס ביום הכרזת העצמאות, ערב פלישת מדינות-ערב לארץ-ישראל.
  נוסח שונה במקצת בשם "לבוקר פלישה" חזר ונדפס ב'הטור השביעי', ספר שני (תשי"ד), עמ' 13־14; ב'הטור השביעי', עד תשי"ד (תשכ"ב), עמ' 140־141; ב'הטור השביעי', ספר ראשון (תשל"ב), עמ' 140־141 וב'העמדה הקדמית' (תש"ם), עמ' 41־42.
 491.  

 492. נא להכיר. דבר, י"ב באייר תש"ח, 21 במאי 1948, עמ' 2 ('הטור השביעי')
  חתום: נתן א.
  כאשר מדינות העולם החלו להכיר במדינת-ישראל.
  נוסח שונה במקצת חזר ונדפס ב'הטור השביעי', ספר שני (תשי"ד), עמ' 30־31 וב'הטור השביעי', ספר שלישי (תשל"ב), עמ' 213־215.
 493.  

 494. לאחר הסירוב.   דבר, י"ט באייר תש"ח, 28 במאי 1948, עמ' 2 ('הטור השביעי')
  חתום: נתן א.
  עם סירובם של מנהיגי הליגה הערבית להכריז על הפסקת-אש במאי 1948.
  חזר ונדפס ב'הטור השביעי', ספר שני (תשי"ד), עמ' 19 וב'הטור השביעי', ספר שלישי (תשל"ב), עמ' 216.
 495.  

 496. התגובה על התנאי.   דבר, כ"ו באייר תש"ח, 4 ביוני 1948, עמ' 2 ('הטור השביעי')
  חתום: נתן א.
  בעקבות הכרזת נציגה של הליגה הערבית, שהתנאי להפסקת-אש בארץ-ישראל, הוא ביטול מדינת-ישראל.
  חזר ונדפס ב'הטור השביעי', ספר חמישי, 1948־1956 (תשנ”ה 1995), עמ' 15־16 (בטעות נחתם: אפריל 1948).
 497.  

 498. אהבת ישראל ושריפת הנשק. דבר, י"ח בסיון תש"ח, 25 ביוני 1948, עמ' 2 ('הטור השביעי')
  חתום: נתן א.
  על פרשת אנית הנשק של האצ"ל, אלטלנה".
  נוסח מקוצר ושונה במקצת בשם "שריפת הנשק" נדפס ב'הטור השביעי', ספר שני (תשי"ד), עמ' 22־23; ב'הטור השביעי', עד תשי"ד (תשכ"ב), עמ' 147־148 וב'הטור השביעי', ספר ראשון (תשל"ב), עמ' 147־148.
 499.  

 500. מעשה בלי סוף. דבר, כ"ה בסיון תש"ח, 2 ביולי 1948, עמ' 2 ('הטור השביעי')
  חתום: נתן א.
  על המלווה הלאומי.
  חזר ונדפס ב'הטור השביעי', ספר חמישי, 1948־1956 (תשנ"ה 1995), עמ' 17־18.
 501.  

 502. להט הקרב. דבר, ב' בתמוז תש"ח, 9 ביולי 1948, עמ' 2 ('הטור השביעי')
  חתום: נתן א.
  טור בעקבות קריאתה של מועצת-הבטחון של האו"ם להאריך את ההפוגה שתיקבע במשא-ומתן עם המתווך, הרוזן ברנדוט.
  חזר ונדפס ב'הטור השביעי', ספר חמישי, 1948־1956 (תשנ"ה 1995), עמ' 19־20.
 503.  

 504. תנועת המלקחיים. דבר, ט' בתמוז תש"ח, 16 ביולי 1948, עמ' 2 ('הטור השביעי')
  חתום: נתן א.
  טור בעקבות כיבוש וילהלמה, רמלה, לוד, מגדל-צדק וראש-העין בתנועת מלקחיים.
  נוסח מקוצר ושונה במקצת חזר ונדפס ב'הטור השביעי', ספר שני (תשי"ד), עמ' 16־18 וב'הטור השביעי', ספר שלישי (תשל"ב), עמ' 217־219.
 505.  

 506. יום ביאליק והמדינה. דבר, כ"ג בתמוז תש"ח, 30 ביולי 1948, עמ' 2 ('הטור השביעי')
  חתום: נתן א.
  על העדר נציגות רשמית מטעם הממשלה או הצבא בטקס בבית-ביאליק בכ"א בתמוז, יום השנה לפטירת המשורר.
  חזר ונדפס ב'הטור השביעי', ספר חמישי, 1948־1956 (תשנ”ה 1995),עמ' 21־23.
 507.  

 508. מסביב לגת-רמון.  דבר, ח' באב תש"ח, 13 באוגוסט 1948, עמ' 2 ('הטור השביעי')
  חתום: נתן א.
  טור בעקבות ידיעה עתונאית ש"סביבותיו של מלון גת-רמון, שבו מתאכסנים הציר הסובייטי ועוזריו בימים הראשונים לבואם לישראל, הומות מקהל סקרן וטרדני."
  חזר ונדפס ב'הטור השביעי', ספר שני (תשי"ד), עמ' 58־59 וב'הטור השביעי', ספר שלישי (תשל"ב), עמ' 223־225.
 509.  

 510. השפעה אישית. דבר, ו' באלול תש"ח, 10 בספטמבר 1948, עמ' 2 ('הטור השביעי')
  חתום: נתן א.
  טור בעקבות ההפוגה שהושגה בתיווכו של הרוזן ברנדוט במלחמת-השחרור.
  חזר ונדפס ב'הטור השביעי', ספר חמישי, 1948־1956 (תשנ”ה 1995),עמ' 24־25.
 511.  

 512. האיש האפור על המתרס. דבר, כ"ט באלול תש"ח, 3 באוקטובר 1948, עמ' 3.
  חתום: נתן א.
  רשימה על ביקור בעמדה אנטי-אוירית במלחמת השחרור.
 513.  

 514. התגבורת הבריטית. דבר, י' בחשון תש"ט, 12 בנובמבר 1948, עמ' 2 ('הטור השביעי')
  חתום: נתן א.
  טור על התגבורת הבריטית שנשלחה ללגיון-הערבי בימי הקרבות.
  חזר ונדפס ב'הטור השביעי', ספר חמישי, 1948־1956 (תשנ”ה 1995),עמ' 26־27.
 515.  

 516. על זאת. דבר, י"ז בחשון תש"ט, 19 בנובמבר 1948, עמ' 2 ('הטור השביעי')
  חתום: נתן א.
  טור נגד מעשים הפוגעים בטוהר-הנשק בעיצומה של מלחמת השחרור. נכתב בעקבות רצח אזרחים חפים מפשע בעת כיבוש לוד.
  חזר ונדפס כתדפיס מיוחד בהוצאת משרד הבטחון (דפוס "אחדות", תל-אביב) בצירוף מכתב מאת שר-הבטחון, דוד בן-גוריון, מיום י"ט בחשון תש"ט, 21 בנובמבר 1948; ב'הארץ', י"ט בחשון תש"ט, 21 בנובמבר 1948, עמ' 2; וכן ב'הטור השביעי', ספר שני (תשי"ד), עמ' 24־26; ב'הטור השביעי', עד תשי"ד (תשכ"ב), עמ' 149־151 וב'הטור השביעי', ספר ראשון (תשל"ב), עמ' 149־151.
  הגיבו על כך: מערכת 'הארץ' במאמר מערכת: "על זאת";   דב סדן ברשימתו "על זאת"; ואהרן ראובני ברשימתו "'הצד השני' וספרות 'על חטא'".
  דיון נרחב על השיר ראה בספרו של מנחם פינקלשטיין (2009), בעיקר עמ'  141־158 ובמהדורת 2011, עמ' 153־170.
 517.  

 518. עתידו של ארנסט בווין. דבר, כ"ד בחשון תש"ט, 26 בנובמבר 1948, עמ' 2 ('הטור השביעי')
  חתום: נתן א.
  על שר החוץ של בריטניה.
  חזר ונדפס ב'הטור השביעי', ספר חמישי, 1948־1956 (תשנ"ה 1995), עמ' 28־29.
 519.  

 520. דבר מבקיעי הדרך. דבר, ח' בכסלו תש"ט, 10 בדצמבר 1948, עמ' 2 ('הטור השביעי')
  חתום: נתן א.
  טור לכבוד מבקיעי הדרך לירושלים.
  חזר ונדפס בשינויים קלים ב'הטור השביעי', ספר שני (תשי"ד), עמ' 7־8; ב'הטור השביעי', עד תשי"ד (תשכ"ב), עמ' 142־143 וב'הטור השביעי', ספר ראשון (תשל"ב), עמ' 142־143.
 521.  

 522. העיר החדשה. דבר, כ"ב בכסלו תש"ט, 24 בדצמבר 1948, עמ' 2 ('הטור השביעי')
  חתום: נתן א.
  עם גילויה של עיר קדומה בתל-קסילה, בצפונה של תל-אביב, על גדות נהר הירקון.
  נוסח מקוצר נדפס ב'הטור השביעי', ספר שני (תשי"ד), עמ' 56־57; ב'הטור השביעי', עד תשי"ד (תשכ"ב), עמ' 412־413 וב'הטור השביעי', ספר ראשון (תשל"ב), עמ' 412־413.
 523.  

 524. אחד מן הגח"ל. דבר, כ"ט בכסלו תש"ט, 31 בדצמבר 1948, עמ' 2 ('הטור השביעי')
  חתום: נתן א.
  לכבוד בני שארית הפליטה של יהדות אירופה, שעלו ארצה ונשלחו ישירות לשדה-הקרב.
  חזר ונדפס ב'הטור השביעי', ספר שני (תשי"ד), עמ' 15; ב'הטור השביעי', עד תשי"ד (תשכ"ב), עמ' 144 וב'הטור השביעי', ספר ראשון (תשל"ב), עמ' 144.
 525.  

 

לראש הדף

ספרי נתן אלתרמן שירים מוקדמים:
1920־1934
רגעים:
1934־1943
הטור השביעי:
1943־1948
הטור השביעי:
1949־1956
הטור השביעי
והחוט המשולש:
1957־1970
על נתן אלתרמן ויצירתו