נתן אלתרמן (1910–1970)

Nathan Alterman

רגעים - 1934 עד 1943

 

  סקיצות תל-אביביות:

 1. ערב.  דבר (תוספת ערב), ה' באב תרצ"ד, 20 ביולי 1934, עמ' 2 ('סקיצות תל-אביביות', א)
  חתום: אלוף נון.
  שיר.
  חזר ונדפס במגש הכסף (תשל"ד), עמ' 229–230, ברגעים (תשל"ד), ספר ראשון, עמ' 9–10 וברגעים, כרך ראשון (תשע"ב 2011), עמ' 11.
 2.  

 3. סרסור.  דבר (תוספת ערב), י"א באב תרצ"ד, 22 ביולי 1934, עמ' 2 ('סקיצות תל-אביביות', ב)
  חתום: אלוף נון.
  שיר.
  חזר ונדפס במגש הכסף (תשל"ד), עמ' 230–231, ברגעים (תשל"ד), ספר ראשון, עמ' 10–11 וברגעים, כרך ראשון (תשע"ב 2011), עמ' 12–13.

   

 4. צבעי מים.  הארץ, י"ב באב תרצ"ד, 24 ביולי 1934, עמ' 3.
  רשימה תל-אביבית.
 5.  

 6. התנגשות.   דבר (תוספת ערב), י"ג באב תרצ"ד, 25 ביולי 1934, עמ' 2 ('סקיצות תל-אביביות', ג)
  חתום: אלוף נון.
  שיר.
  חזר ונדפס במגש הכסף (תשל"ד), עמ' 232–233, ברגעים (תשל"ד), ספר ראשון, עמ' 11–13 וברגעים, כרך ראשון (תשע"ב 2011), עמ' 14–15.

   

 7. אל תתנו להם רובים.  טורים, שנה א, גל' מז (ט"ו באב תרצ"ד, 27 ביולי 1934), עמ' 1.
  שיר.
  חזר ונדפס בשירתנו החדשה : לקוטים למקרא ולדקלום / על-ידי אליהו מייטוס (תל-אביב : "כנוס" על-יד "דביר", תרצ"ח 1938), עמ' תנט-תסא; וכן במחברות אלתרמן, כרך ב' (תשל"ט), עמ' 136–138 ובשירים 1931–1935 (תשמ"ד), עמ' 136–138.
 8.  

 9. מיותר.  דבר (תוספת ערב), י"ז באב תרצ"ד, 29 ביולי 1934, עמ' 2 ('סקיצות תל-אביביות', ד)
  חתום: אלוף נון.
  שיר על התמוטטותו של התיאטרון הסאטירי, "הקומקום".
  חזר ונדפס במגש הכסף (תשל"ד), עמ' 233–234, ברגעים (תשל"ד), ספר ראשון, עמ' 13–14 וברגעים, כרך ראשון (תשע"ב 2011), עמ' 16–17.
  ראה רשימתו של חיים נגיד: 'הורסים בית בתל-אביב'.
 10.  

 11. קשה להיות ים.  דבר (תוספת ערב), י"ט באב תרצ"ד, 31 ביולי 1934, עמ' 2 ('סקיצות תל-אביביות', ה)
  חתום: אלוף נון.
  שיר.
  חזר ונדפס במגש הכסף (תשל"ד), עמ' 235–236, ברגעים (תשל"ד), ספר ראשון, עמ' 15–16 וברגעים, כרך ראשון (תשע"ב 2011), עמ' 18–19.
 12.  

 13. קולנע.  דבר (תוספת ערב), כ"א באב תרצ"ד, 2 באוגוסט 1934, עמ' 2 ('סקיצות תל-אביביות', ו)
  חתום: אלוף נון.
  שיר.
  חזר ונדפס במגש הכסף (תשל"ד), עמ' 236–238, ברגעים (תשל"ד), ספר ראשון, עמ' 17–18 וברגעים, כרך ראשון (תשע"ב 2011), עמ' 20–21.
 14.  

 15. מבלי להפריע.  דבר (תוספת ערב), כ"ד באב תרצ"ד, 5 באוגוסט 1934, עמ' 2 ('סקיצות תל-אביביות', [ז])
  חתום: אלוף נון.
  שיר.
  חזר ונדפס במגש הכסף (תשל"ד), עמ' 238–239, ברגעים (תשל"ד), ספר ראשון, עמ' 19 וברגעים, כרך ראשון (תשע"ב 2011), עמ' 22.

   

 16. טלגרמות.  דבר (תוספת ערב), כ"ו באב תרצ"ד, 7 באוגוסט 1934, עמ' 2 ('סקיצות תל-אביביות', ח)
  חתום: אלוף נון.
  שיר.
  חזר ונדפס במגש הכסף (תשל"ד), עמ' 239–240, ברגעים (תשל"ד), ספר ראשון, עמ' 20 וברגעים, כרך ראשון (תשע"ב 2011), עמ' 23.
 17.  

 18. שוק.  דבר (תוספת ערב), כ"ח באב תרצ"ד, 9 באוגוסט 1934, עמ' 2 ('סקיצות תל-אביביות', ט)
  חתום: אלוף נון.
  שיר.
  חזר ונדפס במגש הכסף (תשל"ד), עמ' 240–241, ברגעים (תשל"ד), ספר ראשון, עמ' 21–22 וברגעים, כרך ראשון (תשע"ב 2011), עמ' 24–25.
 19.  

 20. לזאת היה לא טוב.  דבר (תוספת ערב), ל' באב תרצ"ד, 11 באוגוסט 1934, עמ' 2 ('סקיצות תל-אביביות', י)
  חתום: אלוף נון.
  שיר.
  חזר ונדפס במגש הכסף (תשל"ד), עמ' 242, ברגעים (תשל"ד), ספר ראשון, עמ' 22–23 וברגעים, כרך ראשון (תשע"ב 2011), עמ' 26.
 21.  

 22. אורח.  דבר (תוספת ערב), ב' באלול תרצ"ד, 13 באוגוסט 1934, עמ' 2 ('סקיצות תל-אביביות', יא)
  חתום: אלוף נון.
  שיר.
  חזר ונדפס במגש הכסף (תשל"ד), עמ' 243–244, ברגעים (תשל"ד), ספר ראשון, עמ' 23–24 וברגעים, כרך ראשון (תשע"ב 2011), עמ' 27–28.
 23.  

 24. התקהלות חוקית.  דבר (תוספת ערב), ד' באלול תרצ"ד, 15 באוגוסט 1934, עמ' 2 ('סקיצות תל-אביביות', יב) 
  חתום: אלוף נון.
  שיר.
  חזר ונדפס במגש הכסף (תשל"ד), עמ' 244–245, ברגעים (תשל"ד), ספר ראשון, עמ' 25 וברגעים, כרך ראשון (תשע"ב 2011), עמ' 29.
 25.  

 26. מחנה הקיץ.  דבר (מוסף לילדים), שנה ג, גל' יא (לה) (ו' באלול תרצ"ד, 17 באוגוסט 1934), עמ' 1.
  שיר.
  לא חתום.
  על-פי מכתבו של ד"ר אוריאל אופק, חובר השיר ע"י נתן אלתרמן.
 27.  

 28. ותיק.  דבר (תוספת ערב), ו' באלול תרצ"ד, 18 באוגוסט 1934, עמ' 2 ('סקיצות תל-אביביות', יג)
  חתום: אלוף נון.
  שיר.
  חזר ונדפס במגש הכסף (תשל"ד), עמ' 245–246, ברגעים (תשל"ד), ספר ראשון, עמ' 26–27 וברגעים, כרך ראשון (תשע"ב 2011), עמ' 30–31.
 29.  

 30. קדימה ... השבת.  דבר (תוספת ערב), ט' באלול תרצ"ד, 20 באוגוסט 1934, עמ' 2 ('סקיצות תל-אביביות', יד) 
  חתום: אלוף נון.
  שיר.
  חזר ונדפס במגש הכסף (תשל"ד), עמ' 246–247, ברגעים (תשל"ד), ספר ראשון, עמ' 27–28. וברגעים, כרך ראשון (תשע"ב 2011), עמ' 32–33.
 31.  

 32. סמוקינג.  דבר (תוספת ערב), י"א באלול תרצ"ד, 22 באוגוסט 1934, עמ' 2 ('סקיצות תל-אביביות', טו) 
  חתום: אלוף נון.
  שיר על ה'יקה' בתל-אביב.
  חזר ונדפס במגש הכסף (תשל"ד), עמ' 248, ברגעים (תשל"ד), ספר ראשון, עמ' 29–30
 33. וברגעים, כרך ראשון (תשע"ב 2011), עמ' 34.

   

 34. אזרחים לפי צלסיוס.  דבר (תוספת ערב), י"ד באלול תרצ"ד, 25 באוגוסט 1934, עמ' 2 ('סקיצות תל-אביביות', טז)
  חתום: אלוף נון.
  שיר.
  חזר ונדפס במגש הכסף (תשל"ד), עמ' 249–250, ברגעים (תשל"ד), ספר ראשון, עמ' 30–31
 35. וברגעים, כרך ראשון (תשע"ב 2011), עמ' 35–36.

   

 36. השוטר ג'וני.  דבר (תוספת ערב), ט"ז באלול תרצ"ד, 27 באוגוסט 1934, עמ' 2 ('סקיצות תל-אביביות', יז)
  לא חתום.
  שיר.
  חזר ונדפס במגש הכסף (תשל"ד), עמ' 250–251, ברגעים (תשל"ד), ספר ראשון, עמ' 31–33
 37. וברגעים, כרך ראשון (תשע"ב 2011), עמ' 37–38.

   

 38. ברלין כרכור.  דבר (תוספת ערב), י"ח באלול תרצ"ד, 29 באוגוסט 1934, עמ' 2 ('סקיצות תל-אביביות', יח)
  חתום: אלוף נון.
  שיר.
  חזר ונדפס במגש הכסף (תשל"ד), עמ' 252–253, ברגעים (תשל"ד), ספר ראשון, עמ' 33–34
 39. וברגעים, כרך ראשון (תשע"ב 2011), עמ' 39–40.

   

 40. היינו כחולמים.  דבר (תוספת ערב), כ"א באלול תרצ"ד, 1 בספטמבר 1934, עמ' 2 ('סקיצות תל-אביביות', יט)
  חתום: אלוף נון.
  שיר על אנית-המעפילים 'וילוס'.
  חזר ונדפס במגש הכסף (תשל"ד), עמ' 253–255, ברגעים (תשל"ד), ספר ראשון, עמ' 35–36
 41. וברגעים, כרך ראשון (תשע"ב 2011), עמ' 41–42.

   

 42. מחר הפתעות.  דבר (תוספת ערב), כ"ד באלול תרצ"ד, 4 בספטמבר 1934, עמ' 2 ('סקיצות תל-אביביות', כ)
  חתום: אלוף נון.
  שיר.
  חזר ונדפס במגש הכסף (תשל"ד), עמ' 255–256, ברגעים (תשל"ד), ספר ראשון, עמ' 36–37
 43. וברגעים, כרך ראשון (תשע"ב 2011), עמ' 43.

   

 44. שיר הגיליוטינה.  טורים, שנה א, גל' 5 (כ"ה באלול תרצ"ד, 5 בספטמבר 1934), עמ' 4.
  שיר.
  חזר ונדפס ב'מחברות אלתרמן', כרך ב (תשל"ט), עמ' 139–142 וב'שירים 1931–1935' (תשמ"ד), עמ' 139–142.
 45.  

 46. מלכדת.  גזית, כרך ב, חוב' ה-ו (תרצ"ד-תרצ"ה), עמ' 62.
  שיר.
  חזר ונדפס ב'מחברות אלתרמן', כרך ב (תשל"ט), עמ' 150–152 וב'שירים 1931–1935' (תשמ"ד), עמ' 150–152.
 47.  

 48. הבונים.  היהודי הפשוט : מבטא חד-פעמי של התאחדות הארגונים בענפי המלאכה, התעשיה הזעירה והמקצועות החפשיים בארץ-ישראל / [האחראי: ש' אייזן]. – תל-אביב : [דפוס מ' שהם – יפו], ראש שנת תרצ"ה. עמ' 1.
  שיר.
  חתום: נ. אלטרמן.
 49.  

 50. חתימה טובה.  דבר (תוספת ערב), ד' בתשרי תרצ"ה, 13 בספטמבר 1934, עמ' 2 ('סקיצות תל-אביביות', כא)
  חתום: אלוף נון.
  שיר בעקבות ידיעה בעיתון: "הקולנוע מוגרבי הפך והיה בית-תפילה לימים נוראים".
  חזר ונדפס במגש הכסף (תשל"ד), עמ' 256–257, ברגעים (תשל"ד), ספר ראשון, עמ' 38–39
 51. וברגעים, כרך ראשון (תשע"ב 2011), עמ' 44.

   

 52. מותר לומר. דבר (תוספת ערב), י"א בתשרי תרצ"ה, 20 בספטמבר 1934, עמ' 2 ('סקיצות תל-אביביות', כב)
  חתום: אלוף נון.
  שיר.
  חזר ונדפס במגש הכסף (תשל"ד), עמ' 257–259, ברגעים (תשל"ד), ספר ראשון, עמ' 39–40, ב'תל-אביב הקטנה', עמ' 77–78
 53. וברגעים, כרך ראשון (תשע"ב 2011), עמ' 45–46.

   

 54. סכתנו.  עתוננו לילדים קטנים, שנה ג, גל' א-ב (י"ד בתשרי תרצ"ה, [23 בספטמבר 1934]), עמ' 1.
  שיר.
  חזר ונדפס ב'לילדים' (מהד' ב - תשל"ד 1974: עמ' 26 ומהד' ג' - 1976: עמ' 26). נוסח מקוצר מתוך השיר נדפס ב'לילדים', מהד' א' (תשל"ב 1972), עמ' 26.
 55.  

 56. שיר ערש.  דבר (תוספת ערב), כ' בתשרי תרצ"ה, 29 בספטמבר 1934, עמ' 2.
  חתום: אלוף נון.
  שיר.
  חזר ונדפס ברגעים (תשל"ד), ספר ראשון, עמ' 41–44 וברגעים, כרך ראשון (תשע"ב 2011), עמ' 47–49.

   

 57. בין הזמנים.  דבר (תוספת ערב), כ"ז בתשרי תרצ"ה, 6 באוקטובר 1934, עמ' 2.
  חתום: אלוף נון.
  שיר.
  חזר ונדפס ברגעים (תשל"ד), ספר ראשון, עמ' 45–46 וברגעים, כרך ראשון (תשע"ב 2011), עמ' 50–51.

   

 58. המלחמה.  דבר (תוספת ערב), י"א בחשון תרצ"ה, 20 באוקטובר 1934, עמ' 2.
  חתום: אלוף נון.
  שיר.
  חזר ונדפס ברגעים (תשל"ד), ספר ראשון, עמ' 47–48 וברגעים, כרך ראשון (תשע"ב 2011), עמ' 52–53.

   

  "נקודות השקפה" ו"רגעים":

 59. שלום.   הארץ, כ"ד בחשון תרצ"ה, 2 בנובמבר 1934, עמ' 2.
  חתום: אגב.
  שיר.
  חזר ונדפס ברגעים (תשל"ד), ספר ראשון, עמ' 49–50, וברגעים, כרך ראשון (תשע"ב 2011), עמ' 54–55.
 60.  

 61. רחובות ושלטים.  הארץ, כ"ט בחשון תרצ"ה, 7 בנובמבר 1934, עמ' 2 ('נקודות השקפה')
  חתום: אגב.
  שיר.
  חזר ונדפס ברגעים (תשל"ד), ספר ראשון, עמ' 51–52, וברגעים, כרך ראשון (תשע"ב 2011), עמ' 59–60..
 62.  

 63. אידיליה שקטה.  הארץ, ב' בכסלו תרצ"ה, 9 בנובמבר 1934, עמ' 2 ('נקודות השקפה')
  חתום: אגב.
  שיר.
  חזר ונדפס ברגעים (תשל"ד), ספר ראשון, עמ' 53–54 וברגעים, כרך ראשון (תשע"ב 2011), עמ' 61–62..
 64.  

 65. לילות בכנען.  הארץ, ו' בכסלו תרצ"ה, 13 בנובמבר 1934, עמ' 2 ('נקודות השקפה')
  חתום: אגב.
  שיר.
  חזר ונדפס ברגעים (תשל"ד), ספר ראשון, עמ' 55–56 וברגעים, כרך ראשון (תשע"ב 2011), עמ' 63–64.
 66.  

 67. גשם.  הארץ, ח' בכסלו תרצ"ה, 15 בנובמבר 1934, עמ' 2 ('נקודות השקפה')
  חתום: אגב.
  שיר על גשם בתל-אביב.
  חזר ונדפס ברגעים (תשל"ד), ספר ראשון, עמ' 57–58 וברגעים, כרך ראשון (תשע"ב 2011), עמ' 65–66.
 68.  

 69. רוכל.  הארץ, ט"ו בכסלו תרצ"ה, 22 בנובמבר 1934, עמ' 2 ('נקודות השקפה')
  חתום: אגב.
  שיר.
  חזר ונדפס ברגעים (תשל"ד), ספר ראשון, עמ' 59–60; ברגעים, כרך ראשון (תשע"ב 2011), עמ' 67–68 ובסער ופרץ (תשע"ט 2019), עמ' 234–235..
 70.  

 71. פרוזדורים : פולמוס בלוית זמר. הארץ, ט"ו בכסלו תרצ"ה, 22 בנובמבר 1934, עמ' 2.
  רשימה על ויכוח בין שמריהו גורליק והעתון 'דבר' ותגובת דב שטוק (סדן) בחתימת אתב"ש בחרוזים "לא השפעתי? כן השפעתי!" שפורסמו ב'דבר' (מהדורת ערב) מיום 19 בנובמבר 1934.
  חזר ונדפס בסער ופרץ (תשע"ט 2019), עמ' 230–235.
  השיב על כך דב שטוק (סדן) (בחתימת: אתב"ש).
 72.  

 73. ימימה והמהפכה. הארץ, כ' בכסלו תרצ"ה, 27 בנובמבר 1934, עמ' 2 ('רגעים')
  חתום: אגב.
  שיר.
  חזר ונדפס ברגעים (תשל"ד), ספר ראשון, עמ' 61–63 וברגעים, כרך ראשון (תשע"ב 2011), עמ' 69–71.

   

 74. ערב סתו.   הארץ, כ"ג בכסלו תרצ"ה, 30 בנובמבר 1934, עמ' 2 ('רגעים')
  חתום: אגב.
  שיר.
  חזר ונדפס ברגעים (תשל"ד), ספר ראשון, עמ' 64 וברגעים, כרך ראשון (תשע"ב 2011), עמ' 72.
 75.  

 76. חייו של יוחאי.  הארץ, כ"ו בכסלו תרצ"ה, 3 בדצמבר 1934, עמ' 2 ('רגעים')
  חתום: אגב.
  שיר על יוחאי מוכר הפיסטוקים.
  חזר ונדפס ברגעים (תשל"ד), ספר ראשון, עמ' 65–66 וברגעים, כרך ראשון (תשע"ב 2011), עמ' 73.
 77.  

 78. נשפי חנוכה בתכנית לאומית.  הארץ, א' בטבת תרצ"ה, 7 בדצמבר 1934, עמ' 2 ('נקודות השקפה')
  חתום: אגב.
  שיר בגנות אופיים של נשפי-החנוכה בתל-אביב.
  חזר ונדפס ברגעים (תשל"ד), ספר ראשון, עמ' 67–68 וברגעים, כרך ראשון (תשע"ב 2011), עמ' 74–75..
 79.  

 80. דור דור וחורשיו.   הארץ, ה' בטבת תרצ"ה, 11 בדצמבר 1934, עמ' 2 ('רגעים')
  חתום: אגב.
  שיר.
  חזר ונדפס ברגעים (תשל"ד), ספר ראשון, עמ' 69–70.
 81.  

 82. מחוץ לתיבת הרדיו.  הארץ, ח' בטבת תרצ"ה, 14 בדצמבר 1934, עמ' 2 ('רגעים')
  חתום: אגב.
  שיר על התפשטות מקלטי-הרדיו בארץ-ישראל.
  חזר ונדפס ברגעים (תשל"ד), ספר ראשון, עמ' 71.
 83.  

 84. דצמבר.  הארץ, י"ב בטבת תרצ"ה, 18 בדצמבר 1934, עמ' 2 ('רגעים')
  חתום: אגב.
  שיר.
  חזר ונדפס ברגעים (תשל"ד), ספר ראשון, עמ' 72–73.
 85.  

 86. ימימה בקולנוע.  הארץ, ט"ו בטבת תרצ"ה, 21 בדצמבר 1934, עמ' 2 ('רגעים')
  חתום: אגב.
  שיר.
  חזר ונדפס ברגעים (תשל"ד), ספר ראשון, עמ' 74–75.
 87.  

 88. סערה, או, מלחמה של מעלה.  הארץ, י"ט בטבת תרצ"ה, 25 בדצמבר 1934, עמ' 2 ('רגעים')
  חתום: אגב.
  שיר ובו דימוי הסערה למלחמה.
  חזר ונדפס ברגעים (תשל"ד), ספר ראשון, עמ' 76.
 89.  

 90. שלג לבנון.  הארץ, כ"ב בטבת תרצ"ה, 28 בדצמבר 1934, עמ' 2 ('רגעים')
  חתום: אגב.
  שיר על בית הקפה על שפת ימה של תל-אביב שהיה פונדקם של סופרי 'כתובים' ו'טורים' בתחילת שנות השלושים.
  חזר ונדפס ברגעים (תשל"ד), ספר ראשון, עמ' 77–78.
 91.  

  1935

 92. 1 בינואר.  הארץ, כ"ו בטבת תרצ"ה, 1 בינואר 1935, עמ' 2 ('רגעים')
  חתום: אגב.
  שיר.
  חזר ונדפס ברגעים (תשל"ד), ספר ראשון, עמ' 81–82.
 93.  

 94. לילה חדש.  הארץ, כ"ט בטבת תרצ"ה, 4 בינואר 1935, עמ' 2 ('רגעים')
  חתום: אגב.
  שיר.
  חזר ונדפס ברגעים (תשל"ד), ספר ראשון, עמ' 83.
 95.  

 96. מלחמת התפוחים. הארץ, ד' בשבט תרצ"ה, 8 בינואר 1935, עמ' 2 ('רגעים')
  חתום: אגב.
  שיר.
  חזר ונדפס ברגעים (תשל"ד), ספר ראשון, עמ' 84.
 97.  

 98. דיאגנוזה.  הארץ, ז' בשבט תרצ"ה, 11 בינואר 1935, עמ' 2 ('רגעים')
  חתום: אגב.
  שיר.
  חזר ונדפס ברגעים (תשל"ד), ספר ראשון, עמ' 85–86.
 99.  

 100. אוז עירוני. הארץ, י"א בשבט תרצ"ה, 15 בינואר 1935, עמ' 2 ('רגעים')
  חתום: אגב.
  שיר.
  חזר ונדפס ברגעים (תשל"ד), ספר ראשון, עמ' 87–88.
 101.  

 102. בינתים. הארץ, י"ד בשבט תרצ"ה, 18 בינואר 1935, עמ' 2 ('רגעים')
  חתום: אגב.
  על געגועי יוצאי-גרמניה לארץ מוצאם.
  חזר ונדפס ברגעים (תשל"ד), ספר ראשון, עמ' 89.
 103.  

 104. לאור הערב. הארץ, י"ח בשבט תרצ"ה, 22 בינואר 1935, עמ' 2 ('רגעים')
  חתום: אגב.
  שיר.
  חזר ונדפס ברגעים (תשל"ד), ספר ראשון, עמ' 90.
 105.  

 106. גבור דורנו. הארץ, כ"ג בשבט תרצ"ה, 27 בינואר 1935, עמ' 2 ('רגעים')
  חתום: אגב.
  שיר.
  חזר ונדפס ברגעים (תשל"ד), ספר ראשון, עמ' 91.
 107.  

 108. עולה חדש.  הארץ, כ"ו בשבט תרצ"ה, 30 בינואר 1935, עמ' 2 ('רגעים')
  חתום: אגב.
  שיר.
  חזר ונדפס ברגעים (תשל"ד), ספר ראשון, עמ' 92–93.
 109.  

 110. בלדה. הארץ, כ"ח בשבט תרצ"ה, 1 בפברואר 1935, עמ' 2 ('רגעים')
  חתום: אגב.
  בלדה על קשיי התחבורה בארץ-ישראל.
  חזר ונדפס ברגעים (תשל"ד), ספר ראשון, עמ' 94–95.
 111.  

 112. הדר הטבע. הארץ, ב' באדר א' תרצ"ה, 5 בפברואר 1935, עמ' 2 ('רגעים')
  חתום: אגב.
  שיר.
  חזר ונדפס ברגעים (תשל"ד), ספר ראשון, עמ' 96–97.
 113.  

 114. חדרה מנותקת. הארץ, ה' באדר א' תרצ"ה, 8 בפברואר 1935, עמ' 2 ('רגעים')
  חתום: אגב.
  על ניתוק המושבה בגלל הצפת הגשר על פני ואדי חדרה.
  חזר ונדפס ברגעים (תשל"ד), ספר ראשון, עמ' 98–99.
 115.  

 116. וכוח. הארץ, ט' באדר א' תרצ"ה, 12 בפברואר 1935, עמ' 2 ('רגעים')
  חתום: אגב.
  שיר.
  חזר ונדפס ברגעים (תשל"ד), ספר ראשון, עמ' 100.
 117.  

 118. ספר התלונות. הארץ, י"ב באדר א' תרצ"ה, 15 בפברואר 1935, עמ' 2 ('רגעים')
  חתום: אגב.
  שיר.
  חזר ונדפס ברגעים (תשל"ד), ספר ראשון, עמ' 101–102.
 119.  

 120. לילה שקט. הארץ, ט"ז באדר א' תרצ"ה, 19 בפברואר 1935, עמ' 2 ('רגעים')
  חתום: אגב.
  שיר.
  חזר ונדפס ברגעים (תשל"ד), ספר ראשון, עמ' 103.
 121.  

 122. זאת היא העיר. הארץ, כ"ג באדר א' תרצ"ה, 26 בפברואר 1935, עמ' 2 ('רגעים')
  חתום: אגב.
  שיר על תל-אביב.
  חזר ונדפס ברגעים (תשל"ד), ספר ראשון, עמ' 104–105.
 123.  

 124. רגע לירי. הארץ, כ"ו באדר א' תרצ"ה, 1 במארס 1935, עמ' 2 ('רגעים')
  חתום: אגב.
  שיר.
  חזר ונדפס ברגעים (תשל"ד), ספר ראשון, עמ' 106.
 125.  

 126. הכל בסדר. הארץ, ל' באדר א' תרצ"ה, 5 במארס 1935, עמ' 2 ('רגעים')
  חתום: אגב.
  שיר.
  חזר ונדפס ברגעים (תשל"ד), ספר ראשון, עמ' 107–108.
 127.  

 128. סרנאדה תל-אביבית. הארץ, ג' באדר ב' תרצ"ה, 8 במארס 1935, עמ' 2 ('רגעים')
  חתום: אגב.
  שיר.
  חזר ונדפס ברגעים (תשל"ד), ספר ראשון, עמ' 109-110.
 129.  

 130. בסמטא ירושלמית. הארץ, ז' באדר ב' תרצ"ה, 12 במארס 1935, עמ' 2 ('רגעים')
  חתום: אגב.
  שיר.
  חזר ונדפס ברגעים (תשל"ד), ספר ראשון, עמ' 111.
 131.  

 132. על סף הפורים. הארץ, י' באדר ב' תרצ"ה, 15 במארס 1935, עמ' 2 ('רגעים')
  חתום: אגב.
  תל-אביב לקראת חג הפורים.
  חזר ונדפס ברגעים (תשל"ד), ספר ראשון, עמ' 112–113.
 133.  

 134. שבויה. הארץ, כ"ב באדר ב' תרצ"ה, 27 במארס 1935, עמ' 2 ('רגעים')
  חתום: אגב.
  שיר.
  חזר ונדפס ברגעים (תשל"ד), ספר ראשון, עמ' 114–115.
 135.  

 136. רוחות אביב. הארץ, כ"ו באדר ב' תרצ"ה, 31 במארס 1935, עמ' 2 ('רגעים')
  חתום: אגב.
  שיר בעקבות החלטת ממשלת אוסטריה על שירות-חובה צבאי.
  חזר ונדפס ברגעים (תשל"ד), ספר ראשון, עמ' 116–117.
 137.  

 138. רגעים. הארץ, כ"ח באדר ב' תרצ"ה, 2 באפריל 1935, עמ' 2 ('רגעים')
  חתום: אגב.
  שיר בעקבות ביקור שר-החוץ הבריטי, אנטוני אידן, במוסקבה.
  'הארץ' מן ה-31 במארס מציין, כי "בתיאטרון הממשלתי נערכה הצגת באלט לכבודו של אידן, שישב בתא-הצאר לשעבר. קהל של אלפים קיבל את אידן ומלוויו בתרועות ממושכות והתזמורת ניגנה את האינטרנאציונאל' ואת ההימנון הבריטי 'אל מלך נצור' ... בקבלת-הפנים שנערכה לאידן שתה ליטוינוב לחיי מלך אנגליה ...".
  חזר ונדפס ברגעים (תשל"ד), ספר ראשון, עמ' 118–119.

 139.  

 140. אהבת צ'מפיונים. הארץ, ד' בניסן תרצ"ה, 7 באפריל 1935, עמ' 2 ('רגעים')
  חתום: אגב.
  שיר על המכביה השניה.
  חזר ונדפס ברגעים (תשל"ד), ספר ראשון, עמ' 120–121.
 141.  

 142. חנניה, מישאל ועזריה. הארץ, ז' בניסן תרצ"ה, 10 באפריל 1935, עמ' 2 ('רגעים')
  חתום: אגב.
  שיר.
  חזר ונדפס ברגעים (תשל"ד), ספר ראשון, עמ' 122–123.
 143.  

 144. הוספות. הארץ, י"ב בניסן תרצ"ה, 15 באפריל 1935, עמ' 2 ('רגעים')
  חתום: אגב.
  שיר.
  חזר ונדפס ברגעים (תשל"ד), ספר ראשון, עמ' 124–125.
 145.  

 146. מעשה-חדגדיה. דבר (מוסף לילדים), שנה ד, גל' ה (מד) (י"ד בניסן תרצ"ה, 17 באפריל 1935), עמ' 1.
  שיר. חתום: נילוס.
 147.  

 148. לקול התוף השקט. טורים, גל' פסח תרצ"ה (י"ד בניסן תרצ"ד, 17 באפריל 1935), עמ' 5.
  שיר.
  חזר ונדפס ב'מחברות אלתרמן', כרך ג' (תשמ"א 1981), עמ' 9–11.
 149.  

 150. גנים כבויים. טורים, גל' פסח תרצ"ה (י"ד בניסן תרצ"ד, 17 באפריל 1935), עמ' 5.
  שיר.
  חזר ונדפס ב'מחברות אלתרמן', כרך ג' (תשמ"א 1981), עמ' 12–16.
 151.  

 152. דונה קלארה. הארץ, י"ח בניסן תרצ"ה, 21 באפריל 1935, עמ' 2 ('רגעים')
  חתום: אגב.
  שיר בעקבות ידיעה מן העתונות: "עם סיום חגיגות הרמב"ם בקורדובה נערכה שם מלחמת שורים".
  חזר ונדפס ברגעים (תשל"ד), ספר ראשון, עמ' 126–127.
 153.  

 154. דבוק נכנס בכלה. הארץ, כ"ג בניסן תרצ"ה, 26 באפריל 1935, עמ' 2 ('רגעים')
  חתום: אגב.
  שיר.
  בעתונות נדפסה ידיעה כי "דגניה א' מודיעה כי אין בכוחה לשאת את טרדות האורחים המרובים".
  חזר ונדפס ברגעים (תשל"ד), ספר ראשון, עמ' 128–130.
 155.  

 156. פיראטים. הארץ, כ"ט בניסן תרצ"ה, 2 במאי 1935, עמ' 2 ('רגעים')
  חתום: אגב.
  שיר.
  חזר ונדפס ברגעים (תשל"ד), ספר ראשון, עמ' 131–132.
 157.  

 158. דצמבר. הארץ, ל' בניסן תרצ"ה, 3 במאי 1935, עמ' 7.
  שיר.
  חזר ונדפס ב'מחברות אלתרמן', כרך ב' (תשל"ט), עמ' 160 וב'שירים 1931–1935' (תשמ"ד), עמ' 160.
 159.  

 160. טומי והמלך והסוויטהארט. הארץ, ג' באייר תרצ"ה, 6 במאי 1935, עמ' 2 ('רגעים')
  חתום: אגב.
  שיר על געגועי החייל הבריטי המוצב בארץ-ישראל לביתו במולדתו.
  חזר ונדפס ברגעים (תשל"ד), ספר ראשון, עמ' 133–134.
 161.  

 162. הדרך להיסטוריה. הארץ, ז' באייר תרצ"ה, 10 במאי 1935, עמ' 2 ('רגעים')
  חתום: אגב.
  שיר לרגל ההכנות באיטליה למלחמה בחבש. ב-7 בחודש נתפרסמו ברומא "פקודות-גיוס מקיפות, לשם בטחון המושבות האיטלקיות באפריקה המזרחית. הודעה רשמית אומרת, שהגיוס בא מפני הכמויות הרבות של נשק שנשלח לאדיס-אבבה ... ומפני נאומו האחרון של הקיסר היילה-סלאסי" ('הארץ', 8 במאי 1935)
  חזר ונדפס ברגעים (תשל"ד), ספר ראשון, עמ'135–136.
 163.  

 164. פליאז'ה. הארץ, י"ב באייר תרצ"ה, 15 במאי 1935, עמ' 2 ('רגעים')
  חתום: אגב.
  שיר.
  חזר ונדפס ברגעים (תשל"ד), ספר ראשון, עמ' 137.
 165.  

 166. עובדה. הארץ, י"ד באייר תרצ"ה, 17 במאי 1935, עמ' 2 ('רגעים')
  חתום: אגב.
  שיר.
  חזר ונדפס ברגעים (תשל"ד), ספר ראשון, עמ' 138.
  יש אנשי סוכר ויש אנשי חרדל,
  יש אומרים שעצוב כאן ויש אומרים שעליז,
  יש החושבים כי נעים פה לראות (או לשמוע)
  "אֵיךְ מְצַלְצֵל הַיָּם בִּפְסַנְתְּרֵי הַגַּל"
  אבל בדעה אחת מאוחדים בתל אביב,
  את פראנציסקה גאל- כולם אוהבים.
  השיר, משירי תל אביב, המתארים תמונה מחיי העיר או איזו "עובדה", מתייחס לקומדיה המוזיקלית 'פטר', סרט אוסטרי-הונגרי (1934), עם הכוכבת פרנציסקה גאל, אשר מופיעה בסרט זה מחופשת לנער. הסרט זכה להצלחה גדולה והוצג בקולנוע 'עדן' שלושה שבועות רצופים, תופעה שלא הייתה מקובלת בתל אביב של שנות השלושים. הסרט דובר גרמנית, שפה לא אהודה בימים אלה, ובמודעות של הסרט נכתב כי הוא מאושר על ידי ועד החרם המאוחד, כנראה עקב העובדה שהסרט לא נעשה בגרמניה.
  במדור "בדים" של עיתון הארץ כתב שמעון סאמט: "תשעה קבין של נעימות יש לפרנציסקה גאל"
  [תודה לדוד גוטרזון]
 167.  

 168. לאבל חוזר. הארץ, י"ח באייר תרצ"ה, 21 במאי 1935, עמ' 2 ('רגעים')
  חתום: אגב.
  שיר. פייר לאבאל, ראש ממשלת צרפת בשנים 1935-1931, הגיע למוסקבה ב-12 במאי. "ההרגשה השוררת במוסקבה היא, שהשיחות בין לאבאל וליטוינוב יסייעו הבה להכשיר את הקרקע לחזק את השלום האירופי". ועוד: "נפוצו שמועות, כי גרינג קיבל הוראות מאת היטלר להיפגש עם לאבאל בווארשה או בקראקוי ... ולהזמין אותו לסור לברלין, בדרכו בחזרה לפאריס" ('הארץ', 17 במאי 1935).
  חזר ונדפס ברגעים (תשל"ד), ספר ראשון, עמ' 139–140.
 169.  

 170. רגע לילי. הארץ, כ"ג באייר תרצ"ה, 26 במאי 1935, עמ' 2 ('רגעים')
  חתום: אגב.
  שיר.
  חזר ונדפס ברגעים (תשל"ד), ספר ראשון, עמ' 141.
 171.  

 172. תסביך. הארץ, כ"ה באייר תרצ"ה, 28 במאי 1935, עמ' 2 ('רגעים')
  חתום: אגב.
  שיר המביע את תסביכו של אזרח הארץ ש"האידאל שלו הוא תייריזם".
  חזר ונדפס ברגעים (תשל"ד), ספר ראשון, עמ' 142–143.
 173.  

 174. אורח עזוב. הארץ, כ"ח באייר תרצ"ה, 31 במאי 1935, עמ' 2 ('רגעים')
  חתום: אגב.
  שיר על כלב-רחוב.
  חזר ונדפס ברגעים (תשל"ד), ספר ראשון, עמ' 144–145.
 175.  

 176. ראיון. הארץ, ב' בסיון תרצ"ה, 3 ביוני 1935, עמ' 2 ('רגעים')
  חתום: אגב.
  שיר בעקבות ידיעה בעתון: "'נורמנדיה', הגדולה באניות העולם, הפליגה בפעם הראשונה מהאבר".
  חזר ונדפס ברגעים (תשל"ד), ספר ראשון, עמ' 146–148.
 177.  

 178. מן המרתף. הארץ, ה' בסיון תרצ"ה, 6 ביוני 1935, עמ' 2 ('רגעים')
  חתום: אגב.
  שיר.
  חזר ונדפס ברגעים (תשל"ד), ספר ראשון, עמ' 149–150.
 179.  

 180. דרך. הארץ, י' בסיון תרצ"ה, 11 ביוני 1935, עמ' 2 ('רגעים')
  חתום: אגב.
  שיר.
  חזר ונדפס ברגעים (תשל"ד), ספר ראשון, עמ' 151.
 181.  

 182. עץ. הארץ, י"ג בסיון תרצ"ה, 14 ביוני 1935, עמ' 2 ('רגעים')
  חתום: אגב.
  שיר.
  חזר ונדפס ברגעים (תשל"ד), ספר ראשון, עמ' 152–153.
 183.  

 184. שירת הצפור.  הארץ, י"ח בסיון תרצ"ה, 19 ביוני 1935, עמ' 2 ('רגעים')
  חתום: אגב.
  שיר.
  חזר ונדפס ברגעים (תשל"ד), ספר ראשון, עמ' 154–156.
 185.  

 186. אני יודע מה שלומך.  הארץ, כ' בסיון תרצ"ה, 21 ביוני 1935, עמ' 2 ('רגעים')
  חתום: אגב.
  שיר.
  חזר ונדפס ברגעים (תשל"ד), ספר ראשון, עמ' 157.
 187.  

 188. קולריה רוסטיקנה. הארץ, כ"ה בסיון תרצ"ה, 26 ביוני 1935, עמ' 2 ('רגעים')
  חתום: אגב.
  שיר.
  חזר ונדפס ברגעים (תשל"ד), ספר ראשון, עמ' 158.
 189.  

 190. שירה אמתית. הארץ, כ"ט בסיון תרצ"ה, 30 ביוני 1935, עמ' 2 ('רגעים')
  חתום: אגב.
  שיר.
  חזר ונדפס ברגעים (תשל"ד), ספר ראשון, עמ' 159–160.
 191.  

 192. מסע בוקר. הארץ, א' בתמוז תרצ"ה, 2 ביולי 1935, עמ' 2 ('רגעים')
  חתום: אגב.
  שיר.
  חזר ונדפס ברגעים (תשל"ד), ספר ראשון, עמ' 161.
 193.  

 194. סיטרואן. הארץ, ד' בתמוז תרצ"ה, 5 ביולי 1935, עמ' 2 ('רגעים')
  חתום: אגב.
  שיר בעקבות ידיעה בעתון: "סיטרואן, מי שהיה מלך האבטומובילים בצרפת, מת".
  חזר ונדפס ברגעים (תשל"ד), ספר ראשון, עמ' 162–163.
 195.  

 196. האבטומט. הארץ, ח' בתמוז תרצ"ה, 9 ביולי 1935, עמ' 2 ('רגעים')
  חתום: אגב.
  שיר.
  חזר ונדפס ברגעים (תשל"ד), ספר ראשון, עמ' 164–165.
 197.  

 198. החתול והעור. הארץ, י"א בתמוז תרצ"ה, 12 ביולי 1935, עמ' 2 ('רגעים')
  חתום: אגב.
  שיר.
  חזר ונדפס ברגעים (תשל"ד), ספר ראשון, עמ' 166–167.
 199.  

 200. טיול. הארץ, ט"ו בתמוז תרצ"ה, 16 ביולי 1935, עמ' 2 ('רגעים')
  חתום: אגב.
  שיר.
  חזר ונדפס ברגעים (תשל"ד), ספר ראשון, עמ' 168–169.
 201.  

 202. כ' בתמוז. הארץ, כ' בתמוז תרצ"ה, 21 ביולי 1935, עמ' 2 ('רגעים')
  חתום: אגב.
  שיר לזכרו של בנימין זאב הרצל.
  חזר ונדפס ברגעים (תשל"ד), ספר ראשון, עמ' 170–171.
 203.  

 204. ירושלים. הארץ, כ"ב בתמוז תרצ"ה, 23 ביולי 1935, עמ' 2 ('רגעים')
  חתום: אגב.
  שיר לכבוד ירושלים.
  חזר ונדפס ברגעים (תשל"ד), ספר ראשון, עמ' 172–173.
 205.  

 206. סוף. הארץ, כ"ז בתמוז תרצ"ה, 28 ביולי 1935, עמ' 2 ('רגעים')
  חתום: אגב.
  שיר.
  חזר ונדפס ברגעים (תשל"ד), ספר ראשון, עמ' 174.
 207.  

 208. מקום היסטורי. הארץ, א' באב תרצ"ה, 31 ביולי 1935, עמ' 2 ('רגעים')
  חתום: אגב.
  שיר על שפת הים של תל-אביב.
  חזר ונדפס ברגעים (תשל"ד), ספר ראשון, עמ' 175–176.
 209.  

 210. גלוית צלום. הארץ, ו' באב תרצ"ה, 5 באוגוסט 1935, עמ' 2 ('רגעים')
  חתום: אגב.
  שיר.
  חזר ונדפס ברגעים (תשל"ד), ספר ראשון, עמ' 177.
 211.  

 212. שעה לבנה. הארץ, י' באב תרצ"ה, 9 באוגוסט 1935, עמ' 9.
  שיר.
  חזר ונדפס ב'מחברות אלתרמן', כרך ב' (תשל"ט), עמ' 161–163 וב'שירים 1931–1935’ (תשמ"ד), עמ' 161–163.
 213.  

 214. גלויה כאילו מג'נבה. הארץ, כ"ו באלול תרצ"ה, 24 בספטמבר 1935, עמ' 2 ('רגעים')
  חתום: אגב.
  שיר על ג'נבה ועל חבר הלאומים השוכן בה.
  חזר ונדפס ברגעים (תשל"ד), ספר ראשון, עמ' 178–179.
 215.  

 216. הסתו החולה. הארץ, כ"ט באלול תרצ"ה, 27 בספטמבר 1935, עמ' 2.
  שיר.
  חזר ונדפס ב'מחברות אלתרמן', כרך ב' (תשל"ט), עמ' 164 וב'שירים 1931–1935’ (תשמ"ד), עמ' 164.
 217.  

 218. מאין באות הבהלות. הארץ, ה' בתשרי תרצ"ו, 2 באוקטובר 1935, עמ' 2 ('רגעים')
  חתום: אגב.
  שיר.
  חזר ונדפס ברגעים (תשל"ד), ספר ראשון, עמ' 180–181.
 219.  

 220. היום. הארץ, י"א בתשרי תרצ"ו, 8 באוקטובר 1935, עמ' 2 ('רגעים')
  חתום: אגב.
  שיר בעקבות פלישת איטליה לחבש ב-3 באוקטובר 1935.
  חזר ונדפס ברגעים (תשל"ד),ספר ראשון, עמ' 182–183.
 221.  

 222. מתי סוף? הארץ, י"ד בתשרי תרצ"ו, 11 באוקטובר 1935, עמ' 2 ('רגעים')
  חתום: אגב.
  שיר.
  חזר ונדפס ברגעים (תשל"ד), ספר ראשון, עמ' 184–185.
 223.  

 224. חג קולומבוס. הארץ, י"ח בתשרי תרצ"ו, 15 באוקטובר 1935, עמ' 2 ('רגעים')
  חתום: אגב.
  שיר בעקבות ידיעה בעתון שבחג קולומבוס, בניו-יורק, נפלו תיגרות ידיים בין פאשיסטים ויריביהם, ליד פסל קולומבוס.
  חזר ונדפס ברגעים (תשל"ד), ספר ראשון, עמ' 186–187.
 225.  

 226. החפירות בהעי. הארץ, כ"א בתשרי תרצ"ו, 18 באוקטובר 1935, עמ' 2 ('רגעים')
  חתום: אגב.
  שיר עם החפירות הארכיאולוגיות בתל העי.
  חזר ונדפס ברגעים (תשל"ד), ספר ראשון, עמ' 188–189.
 227.  

 228. הולדת הכרוז. הארץ, כ"ו בתשרי תרצ"ו, 23 באוקטובר 1935, עמ' 2 ('רגעים')
  חתום: אגב.
  שיר.
  חזר ונדפס ברגעים (תשל"ד), ספר ראשון, עמ' 190–191.
 229.  

 230. השביתה. הארץ, א' בחשון תרצ"ו, 28 באוקטובר 1935, עמ' 2 ('רגעים')
  חתום: אגב.
  שיר בעקבות הכרזת ערביי ארץ-ישראל על שביתה כללית שהיתה פתח למאורעות תרצ"ו-תרצ"ט.
  חזר ונדפס ברגעים (תשל"ד), ספר ראשון, עמ' 192.
 231.  

 232. על הגנבות. הארץ, ד' בחשון תרצ"ו, 31 באוקטובר 1935, עמ' 2 ('רגעים')
  חתום: אגב.
  שיר על מכת הגניבות בתל-אביב.
  חזר ונדפס ברגעים (תשל"ד), ספר ראשון, עמ' 193–194.
 233.  

 234. סערה.  הארץ, ט' בחשון תרצ"ו, 5 בנובמבר 1935, עמ' 2 ('רגעים')
  חתום: אגב.
  שיר.
  חזר ונדפס ברגעים (תשל"ד), ספר ראשון, עמ' 195–196.
 235.  

 236. שחרית.  הארץ, י"ח בחשון תרצ"ו, 14 בנובמבר 1935, עמ' 2 ('רגעים')
  חתום: אגב.
  שיר.
  חזר ונדפס ברגעים (תשל"ד), ספר ראשון, עמ' 197.
 237.  

 238. פקודה גרמנית.  הארץ, כ"ד בחשון תרצ"ו, 20 בנובמבר 1935, עמ' 2 ('רגעים')
  חתום: אגב.
  שיר בעקבות ידיעה בעתון ש"לדרישת המיניסטר לתעמולה גבלס, אסרו על המכון היהודי בגרמניה להשתמש בלוח-השנה האזרחי".
  חזר ונדפס ברגעים (תשל"ד), ספר ראשון, עמ' 198–199.
 239.  

 240. אחרי השעור.  הארץ, כ"ו בחשון תרצ"ו, 22 בנובמבר 1935, עמ' 2 ('רגעים')
  חתום: אגב.
  שיר.
  ב-21 בנובמבר 1935 נתפרסמה ידיעה בעתון כי "פרצו מהומות אנטישמיות בפאקולטה הפילוסופית בבודפשט".
  חזר ונדפס ברגעים (תשל"ד), ספר ראשון, עמ' 200–201.
 241.  

 242. אכזוטיקה.  הארץ, ב' בכסלו תרצ"ו, 28 בנובמבר 1935, עמ' 2 ('רגעים')
  חתום: אגב.
  שיר על העיר תל-אביב.
  חזר ונדפס ברגעים (תשל"ד), ספר ראשון, עמ' 202.
 243.  

 244. מעשה בתרנגולת. הארץ, ח' בכסלו תרצ"ו, 4 בדצמבר 1935, עמ' 2 ('רגעים')
  חתום: אגב.
  שיר בעקבות ידיעה ממלחמת איטליה-חבש: "הם זרקו שלוש מאות פצצות על דגבור [עיר בחבש] והרגו תרנגולת".
  חזר ונדפס ברגעים (תשל"ד), ספר ראשון, עמ' 203–205.
 245.  

 246. מערכה ראשונה.  הארץ, י"ב בכסלו תרצ"ו, 8 בדצמבר 1935, עמ' 2 ('רגעים')
  חתום: אגב.
  שיר לקראת הבחירות לעיריית תל-אביב, שמועדן נקבע ל-15 בדצמבר 1935.
  חזר ונדפס ברגעים (תשל"ד), ספר ראשון, עמ' 206–207.
 247.  

 248. אספת בחירות.  הארץ, י"ד בכסלו תרצ"ו, 10 בדצמבר 1935, עמ' 2 ('רגעים')
  חתום: אגב.
  שיר לקראת הבחירות לעיריית תל-אביב ב-15 בדצמבר 1935.
  חזר ונדפס ברגעים (תשל"ד), ספר ראשון, עמ' 208.
 249.  

 250. נוף.  הארץ, ט"ז בכסלו תרצ"ו, 12 בדצמבר 1935, עמ' 2 ('רגעים')
  חתום: אגב.
  שיר.
  חזר ונדפס ברגעים (תשל"ד), ספר ראשון, עמ' 209–210.
 251.  

 252. עצבים.  הארץ, כ"ד בכסלו תרצ"ו, 20 בדצמבר 1935, עמ' 2 ('רגעים')
  חתום: אגב.
  שיר בעקבות ידיעה בעתון: "בשמעו את קול הרעם אתמול נבהל ה' א. ברח' שיינקין ונפל מכסאו. רגלו נקעה"...
  חזר ונדפס ברגעים (תשל"ד), ספר ראשון, עמ' 211.
 253.  

 254. זכרונות מן העתיד הקרוב.  הארץ, א' בטבת תרצ"ו, 27 בדצמבר 1935, עמ' 37.
  פליטון.
  התוכן: לדמותו של מנדל רוצמהר; הוא שומע לעצתי וכותב; על הגשר; מה לעשות? רומאן מחיי הארץ; בסנסאציה מתפוצצת.
  חזר ונדפס ב'במעגל', מהד' שניה, מורחבת (תשל"ה 1975), עמ' 137–144 וב'תל-אביב הקטנה', עמ' 58–65.
 255.  

 256. תערוכת האפנה.  הארץ, ד' בטבת תרצ"ו, 30 בדצמבר 1935, עמ' 2 ('רגעים')
  חתום: אגב.
  שיר.
  חזר ונדפס ברגעים (תשל"ד), ספר ראשון, עמ' 212–213.
 257.  

  1936

 258. זוית של פרור.  גזית, כרך ב, חוב' ז (תרצ"ו, [אפריל] 1936), עמ' 35.
  שיר.
  חזר ונדפס ב'מחברות אלתרמן', כרך ב' (תשל"ט), עמ' 153–155 וב'שירים 1931–1935’ (תשמ"ד), עמ' 153–155.
  נוסח שונה כונס ב'כוכבים בחוץ' (תרצ"ח), עמ' 146–148, ב'כוכבים בחוץ' (תש"ה), עמ' 120–121 וב'שירים שמכבר', עמ' 128–130.
 259.  

 260. האם השלישית.  גזית, כרך ב, חוב' ז (תרצ"ו, [אפריל] 1936), עמ' 35.
  שיר.
  חזר ונדפס ב'מחברות אלתרמן', כרך ב' (תשל"ט), עמ' 156–157 וב'שירים 1931–1935’ (תשמ"ד), עמ' 156–157. נוסח שונה כונס ב'כוכבים בחוץ' (תרצ"ח), עמ' 141–142, ב'כוכבים בחוץ' (תש"ה), עמ' 115–116 וב'שירים שמכבר', עמ' 123–124.
 261.  

 262. חיוך ראשון.  גזית, כרך ב, חוב' ח-ט (תרצ"ז, [דצמבר] 1936), עמ' 11. *
  שיר.  החוברת יצאה לאור בדצמבר 1936
  חזר ונדפס ב'מחברות אלתרמן', כרך ב' (תשל"ט), עמ' 158–159 וב'שירים 1931–1935’ (תשמ"ד), עמ' 158–159. נוסח שונה כונס ב'כוכבים בחוץ' (תרצ"ח), עמ' 57–58, ב'כוכבים בחוץ' (תש"ה), עמ' 44–45 וב'שירים שמכבר', עמ' 54–55.
 263.  

 264. מול מודעת היריד. הארץ, ח' בטבת תרצ"ו, 3 בינואר 1936, עמ' 2 ('רגעים')
  חתום: אגב.
  שיר בענין ההכנות ל'יריד המזרח' בתל-אביב.
  חזר ונדפס ברגעים (תשל"ד), ספר ראשון, עמ' 214–215.
 265.  

 266. חג הפרסים. הארץ, י"א בטבת תרצ"ו, 6 בינואר 1936, עמ' 2 ('רגעים')
  חתום: אגב.
  שיר על הענקת פרסים ספרותיים.
  חזר ונדפס ברגעים (תשל"ד), ספר ראשון, עמ' 216–217.
 267.  

 268. מאה שנים. הארץ, י"ז בטבת תרצ"ו, 12 בינואר 1936, עמ' 2 ('רגעים')
  חתום: אגב.
  שיר בעקבות ידיעה בעתון: "לזקן [אייזיק] אלחסוב, במושב-זקנים של תל-אביב, מלאו מאה שנים".
  חזר ונדפס ברגעים (תשל"ד), ספר ראשון, עמ' 218–219.
 269.  

 270. בלאדה על חנא. הארץ, כ"א בטבת תרצ"ו, 17 בינואר 1936, עמ' 2 ('רגעים')
  חתום: אגב.
  שיר על אלחנן מודזוף, המכונה חנא.
  חזר ונדפס ברגעים (תשל"ד), ספר ראשון, עמ' 220–221. נוסח מאוחר יותר בשם "בלדה על חנא הידוע" נדפס ב'הטור השביעי', עד תשי"ד (תשכ"ב), עמ' 401–402 וב'הטור השביעי', ספר ראשון (תשל"ב), עמ' 401–402.
 271.  

 272. הרכבת התחתית. הארץ, כ"ו בטבת תרצ"ו, 21 בינואר 1936, עמ' 2 ('רגעים')
  חתום: אגב.
  שיר על רכבת תחתית בתל-אביב.
  חזר ונדפס ברגעים (תשל"ד), ספר ראשון, עמ' 222–223.
 273.  

 274. מאה ימים ליריד. הארץ, כ"ט בטבת תרצ"ו, 24 בינואר 1936, עמ' 2 ('רגעים')
  חתום: אגב.
  שיר לכבוד יריד המזרח בתל-אביב.
  חזר ונדפס ברגעים (תשל"ד), ספר ראשון, עמ' 224–225.
 275.  

 276. לחיים חדשים. הארץ, ז' בשבט תרצ"ו, 31 בינואר 1936, עמ' 2 ('רגעים')
  חתום: אגב.
  שיר על האלימות המתפשטת בפרברי תל-אביב.
  חזר ונדפס ברגעים (תשל"ד), ספר ראשון, עמ' 226.
 277.  

 278. עוד פסז'יר. הארץ, י"ב בשבט תרצ"ו, 5 בפברואר 1936, עמ' 2 ('רגעים')
  חתום: אגב.
  שיר. על-פי ידיעה בעתון ש"ברכבת ההולכת לחיפה נולד ילד".
  חזר ונדפס ברגעים (תשל"ד), ספר ראשון, עמ' 227–228.
 279.  

 280. הים הסוער. הארץ, י"ז בשבט תרצ"ו, 10 בפברואר 1936, עמ' 2 ('רגעים')
  חתום: אגב.
  שיר.
  חזר ונדפס ברגעים (תשל"ד), ספר ראשון, עמ' 229.
 281.  

 282. פרעה והרפורטר. הארץ, כ"ג בשבט תרצ"ו, 16 בפברואר 1936, עמ' 2 ('רגעים')
  חתום: אגב.
  שיר בעקבות ידיעה בעתון: "בלוקסור נמצאו קברות חדשים".
  חזר ונדפס ברגעים (תשל"ד), ספר ראשון, עמ' 230–231.
 283.  

 284. שיר ערש לעדלידע. הארץ, כ"ז בשבט תרצ"ו, 20 בפברואר 1936, עמ' 2 ('רגעים')
  חתום: אגב.
  שיר לרגל החלטתה של מועצת עירית תל-אביב לא לקיים תהלוכה פורימית ברחובות העיר.
  חזר ונדפס ברגעים (תשל"ד), ספר ראשון, עמ' 232–233.
 285.  

 286. התחרות של כדורגל. הארץ, א' באדר תרצ"ו, 24 בפברואר 1936, עמ' 2 ('רגעים')
  חתום: אגב.
  שיר.
  חזר ונדפס ברגעים (תשל"ד), ספר ראשון, עמ' 234.
 287.  

 288. שיר עם סמנים. הארץ, ד' באדר תרצ"ו, 27 בפברואר 1936, עמ' 2 ('רגעים')
  חתום: אגב.
  שיר.
  חזר ונדפס ברגעים (תשל"ד), ספר ראשון, עמ' 235–236.
 289.  

 290. שני ימי חמסין. הארץ, ט' באדר תרצ"ו, 3 במארס 1936, עמ' 2 ('רגעים')
  חתום: אגב.
  שיר.
  חזר ונדפס ברגעים (תשל"ד), ספר ראשון, עמ' 237.
 291.  

 292. טראגדיה בבגד ים. הארץ, ט"ז באדר תרצ"ו, 10 במארס 1936, עמ' 2 ('רגעים')
  חתום: אגב.
  שיר בעקבות ידיעה בעתון: "גנבה על הפליאז'ה".
  חזר ונדפס ברגעים (תשל"ד), ספר ראשון, עמ' 238–239.
 293.  

 294. קיוסק. הארץ, כ"ג באדר תרצ"ו, 17 במארס 1936, עמ' 2 ('רגעים')
  חתום: אגב.
  שיר.
  חזר ונדפס ברגעים (תשל"ד), ספר ראשון, עמ' 240–241.
 295.  

 296. מוכר הירקות. הארץ, א' בניסן תרצ"ו, 24 במארס 1936, עמ' 2 ('רגעים')
  חתום: אגב.
  שיר.
  חזר ונדפס ברגעים (תשל"ד), ספר ראשון, עמ' 242.
 297.  

 298. בין ההפכים. הארץ, ח' בניסן תרצ"ו, 31 במארס 1936, עמ' 2 ('רגעים')
  חתום: אגב.
  שיר.
  חזר ונדפס ברגעים (תשל"ד), ספר ראשון, עמ' 243.
 299.  

 300. מקרה בודד. הארץ, י"א בניסן תרצ"ו, 3 באפריל 1936, עמ' 2 ('רגעים')
  חתום: אגב.
  שיר בעקבות ידיעה בעתון: "כמה עולים מפולין יצאו משער הנמל. בדרך נתפתו למראה ערבים זוכים בכסף מאת קוביוסטוסים ערבים; העולים ניגשו גם הם לשחק...".
  חזר ונדפס ברגעים (תשל"ד), ספר ראשון, עמ' 244–245.
 301.  

 302. דניאל פרסקי. הארץ, י"ד בניסן תרצ"ו, 6 באפריל 1936, עמ' 17.
  חתום: אגב.
  שיר לכבוד הסופר, המתרגם והעסקן בשדה הספרות במלאת חצי-יובל לפועלו.
  חזר ונדפס ברגעים (תשל"ד), ספר ראשון, עמ' 246–247.
  נוסח שונה ומאוחר בשם "הכרות בקרית-ספר – עם דניאל פרסקי" נדפס ב'הטור השביעי' (תש"ח), עמ' 332–333 וב'הטור השביעי - תש"ח, מהדורה מחודשת (2003), עמ' 328-329; בשם "דניאל פרסקי" ב'הטור השביעי' עד תשי"ד (תשכ"ב), עמ' 382–383 וב'הטור השביעי', ספר ראשון (תשל"ב), עמ' 382–383.
 303.  

 304. הקופה במרחביה. הארץ, כ"ג בניסן תרצ"ו, 15 באפריל 1936, עמ' 2 ('רגעים')
  חתום: אגב.
  שיר אודות הקופה מקי ממרחביה.
  חזר ונדפס ברגעים (תשל"ד), ספר ראשון, עמ' 248–249.
 305.  

 306. הלשון והשלט. הארץ, כ"ח בניסן תרצ"ו, 20 באפריל 1936, עמ' 2 ('רגעים')
  חתום: אגב.
  שיר על שיבושי לשון בשלטי הפרסום שבחוצות העיר.
  חזר ונדפס ברגעים (תשל"ד), ספר ראשון, עמ' 250–251.
 307.  

 308. מה דורשת העיר. הארץ, ז' באייר תרצ"ו, 29 באפריל 1936, עמ' 2 ('רגעים')
  חתום: אגב.
  שיר-טרוניה אל ממשלת ארץ-ישראל על הימצאות משרדי הממשל ביפו ולא בתל-אביב, וזאת בעקבות מאורעות הדמים.
  חזר ונדפס ברגעים (תשל"ד), ספר ראשון, עמ' 252–253.
 309.  

 310. שני שירים: א. הורגי השדות; ב. ברית בין הבתרים. הארץ, ט"ז באייר תרצ"ו, 8 במאי 1936, עמ' 10.
  שירים.
  חזר ונדפס ב'מחברות אלתרמן', כרך ג' (תשמ"א 1981), עמ' 17–21.
 311.  

 312. היום תהלוכת בעלי-החיים. הארץ, כ"א באייר תרצ"ו, 13 במאי 1936, עמ' 2 ('רגעים')
  חתום: אגב.
  שיר בעקבות ידיעה מן ה-12 בחודש, ש"הפגנה נאה תערך מחר באיצטדיון התערוכה. בעלי-חיים משובחים יעברו לפני הקהל, שיראה את הישגי המשק החקלאי ...".
  חזר ונדפס ברגעים (תשל"ד), ספר ראשון, עמ' 254–255.
 313.  

 314. מוקדש לרכבת. הארץ, כ"ז באייר תרצ"ו, 19 במאי 1936, עמ' 2 ('רגעים')
  חתום: אגב.
  שיר כנגד הבערת שדות על-ידי ניצוצות-אש הנפלטים מקטר הרכבת.
  חזר ונדפס ברגעים (תשל"ד), ספר ראשון, עמ' 256–257.
 315.  

 316. יום הים בתערוכה. הארץ, ז' בסיון תרצ"ו, 28 במאי 1936, עמ' 2 ('רגעים')
  חתום: אגב.
  שיר על יום הים ביריד-המזרח בתל-אביב.
  חזר ונדפס ברגעים (תשל"ד), ספר ראשון, עמ' 258–259.
 317.  

 318. מסמר העונה. הארץ, י"ב בסיון תרצ"ו, 2 ביוני 1936, עמ' 2 ('רגעים')
  חתום: אגב.
  שיר. ב-5 לחודש מודיע 'הארץ': "ברחובות יפו ובסימטאותיה, ובעיקר בסביבות הדואר, פוזרו מסמרים ושברי-זכוכית; אוטומובילים של הצבא, העוברים ברחובות, מסלקים את המכשולים הללו".
  חזר ונדפס ברגעים (תשל"ד), ספר ראשון, עמ' 160–162.
 319.  

 320. הקטר והעיר. הארץ, י"ט בסיון תרצ"ו, 9 ביוני 1936, עמ' 2 ('רגעים')
  חתום: אגב.
  שיר בעקבות הידיעה ש"... השלטונות ביטלו את תחנת רמלה לאות עונש על מעשי החבלה הנעשים בתחנה זו מצד ה'שאבאב'. מן היום לא יעמדו הרכבות בתחנה זו ...".
  חזר ונדפס ברגעים (תשל"ד), ספר ראשון, עמ' 262–264.
 321.  

 322. תפלת הטלפון. הארץ, כ"ד בסיון תרצ"ו, 14 ביוני 1936, עמ' 2 ('רגעים')
  חתום: אגב.
  שיר.
  חזר ונדפס ברגעים (תשל"ד), ספר ראשון, עמ' 265–266.
 323.  

 324. הרחוב הגדול. הארץ, כ"ז בסיון תרצ"ו, 17 ביוני 1936, עמ' 2 ('רגעים')
  חתום: אגב.
  שיר.
  חזר ונדפס ברגעים (תשל"ד), ספר ראשון, עמ' 267–268.
 325.  

 326. למלחמת הקמץ והצירה. הארץ, א' בתמוז תרצ"ו, 21 ביוני 1936, עמ' 2 ('רגעים')
  חתום: אגב.
  שיר בעקבות הוויכוח עם 'ועד הלשון העברית והאיגוד להשלטת העברית', האם יש לגרוס נָמַל בקמץ ובצירה או נָמָל בשני קמצים?
  חזר ונדפס ברגעים (תשל"ד), ספר ראשון, עמ' 269–270.
  מגיב על כך ברוך קרופניק <קרוא> ברשימתו "חרוז לחרוז".
 327.  

 328. רגע שקט. הארץ, ח' בתמוז תרצ"ו, 28 ביוני 1936, עמ' 2 ('רגעים')
  חתום: אגב.
  שיר.
  חזר ונדפס ברגעים (תשל"ד), ספר ראשון, עמ' 271–272.
 329.  

 330. במחנה הפליטים. הארץ, ט"ו בתמוז תרצ"ו, 5 ביולי 1936, עמ' 2 ('רגעים')
  חתום: אגב.
  שיר. בעקבות מאורעות-הדמים, שפרצו באביב תרצ"ו, נעקרו מיפו המוני יהודים, בעיקר מדלת-העם, בני העדות הספרדית והתימנית. בסוף יוני מציינים העתונים, כי "אלפי משפחות עדיין מתגוללות ללא מחסה וקורה".
  חזר ונדפס ברגעים (תשל"ד), ספר ראשון, עמ' 273–274.
 331.  

 332. הרע מכל. הארץ, כ"ט בתמוז תרצ"ו, 19 ביולי 1936, עמ' 2 ('רגעים')
  חתום: אגב.
  שיר על ההתרגלות למאורעות-הדמים שעליהם שומעים מידי יום ביומו.
  חזר ונדפס ברגעים (תשל"ד), ספר ראשון, עמ' 275.
 333.  

 334. מחוסרי עבודה. הארץ, ז' באב תרצ"ו, 26 ביולי 1936, עמ' 2 ('רגעים')
  חתום: אגב.
  שיר על הקריאה שנשמעה באסיפת סופרים למו"לים לדאוג למחוסרי-העבודה שביניהם.
  חזר ונדפס ברגעים (תשל"ד), ספר ראשון, עמ' 276–277.
 335.  

 336. עלילות גלגמש. הארץ, י"ד באב תרצ"ו, 2 באוגוסט 1936, עמ' 2 ('רגעים')
  חתום: אגב.
  שיר בעקבות עלילה שהעלילו פועלים ערבים על פועל יהודי שרצח, כביכול, ילדה ערביה בת אחת-עשרה.
  חזר ונדפס ברגעים (תשל"ד), ספר ראשון, עמ' 278–279.
 337.  

 338. לאור המציאות. הארץ, י"ז באב תרצ"ו, 5 באוגוסט 1936, עמ' 2 ('רגעים')
  חתום: אגב.
  שיר שנכתב, ככל הנראה, בעקבות דברי יעקב פיכמן במסיבת סופרים ועתונאים כי "דווקא בזמנים אלה, לאור המציאות, בולט עוד יותר המשבר, בו שרויים הסופר והספר בארץ".
  חזר ונדפס ברגעים (תשל"ד), ספר ראשון, עמ' 280.
 339.  

 340. שיחה דיפלומטית. הארץ, כ"א באב תרצ"ו, 9 באוגוסט 1936, עמ' 2 ('רגעים')
  חתום: אגב.
  שיר בעקבות ידיעה שפורסמה ב'הארץ' ב-7 באוגוסט כי ראש ישיבת 'עץ חיים', הרב בוטשקא, נתקבל לראיון על ידי ליטווינוב; הרב טען באוזני הקומיסאר לעניני-חוץ נגד הרדיפות הדתיות ברוסיה ומסר לידו תזכיר בענין הרבנים בברית-המועצות.
  חזר ונדפס ברגעים (תשל"ד), ספר ראשון, עמ' 281–283.
 341.  

 342. גדי משורין. הארץ, י"ח בתשרי תרצ"ז, 4 באוקטובר 1936, עמ' 2 ('רגעים')
  חתום: אגב.
  שיר.
  חזר ונדפס ברגעים (תשל"ד), ספר ראשון, עמ' 284–285.
 343.  

 344. "חג הנצחון". הארץ, כ"ח בתשרי תרצ"ז, 14 באוקטובר 1936, עמ' 2 ('רגעים')
  חתום: אגב.
  שיר לאחר הכרזת ערביי ארץ-ישראל על סיום שביתתם.
  חזר ונדפס ברגעים (תשל"ד), ספר ראשון, עמ' 286–287.
 345.  

 346. קסמי אורינט. הארץ, ד' בחשון תרצ"ז, 20 באוקטובר 1936, עמ' 2 ('רגעים')
  חתום: אגב.
  שיר על שכונת רחביה בירושלים ועל תושביה.
  חזר ונדפס ברגעים (תשל"ד), ספר ראשון, עמ' 288–290.
 347.  

 348. לילה בנמל. הארץ, י"א בחשון תרצ"ז, 27 באוקטובר 1936, עמ' 2 ('רגעים')
  חתום: אגב.
  שיר על נמל תל-אביב.
  חזר ונדפס ברגעים (תשל"ד), ספר ראשון, עמ' 291–292.
 349.  

 350. "לשוננו לעם". הארץ, כ"ד בחשון תרצ"ז, 9 בנובמבר 1936, עמ' 2 ('רגעים')
  חתום: אגב.
  שיר.
  חזר ונדפס ברגעים (תשל"ד), ספר ראשון, עמ' 293–294.
 351.  

 352. הועדה מסיירת. הארץ, ב' בכסלו תרצ"ז, 16 בנובמבר 1936, עמ' 2 ('רגעים')
  חתום: אגב.
  שיר בעקבות סיורה של ועדת-פיל לבדיקת המצב בארץ-ישראל בגין המאורעות.
  חזר ונדפס ברגעים (תשל"ד), ספר ראשון, עמ' 295–296.
 353.  

 354. לסכסוכים בנמל. הארץ, י"ח בכסלו תרצ"ז, 2 בדצמבר 1936, עמ' 2 ('רגעים')
  חתום: אגב.
  שיר על נמל תל-אביב.
  חזר ונדפס ברגעים (תשל"ד), ספר ראשון, עמ' 297–298.
 355.  

 356. שלום, שלום. הארץ, ו' בטבת תרצ"ז, 20 בדצמבר 1936, עמ' 2 ('רגעים')
  חתום: אגב.
  שיר על שלום מדומה בארץ-ישראל לאחר מאורעות הדמים של תרצ"ו.
  חזר ונדפס ברגעים (תשל"ד), ספר ראשון, עמ' 299.
 357.  

 358. שאלה פרינציפיונית. הארץ, ט"ז בטבת תרצ"ז, 30 בדצמבר 1936, עמ' 2 ('רגעים')
  חתום: אגב.
  שיר בעקבות הקונצרט הראשון של התזמורת הארץ-ישראלית, בניצוחו של ארתורו טוסקאניני. למחרת היום נתפרסמה ידיעה, כי קאוקג'י "שלח מכתבים לאחדים ממנהיגי עבר-הירדן ובהם הוא שאל אותם מה תהיה עמדת עבר-הירדן, אם יתחדשו המהומות בארץ-ישראל".
  חזר ונדפס ברגעים (תשל"ד), ספר ראשון, עמ' 300.
 359.  

  1937

 360. לפני החלק השני בועדה. הארץ, כ"ז בטבת תרצ"ז, 10 בינואר 1937, עמ' 2 ('רגעים')
  חתום: אגב.
  שיר לקראת חיבור הדו"ח של ועדת-פיל לבדיקת המצב בארץ-ישראל.
  חזר ונדפס ברגעים (תשל"ד), ספר שני, עמ' 7.
 361.  

 362. מהרו אל מניות הנמל. הארץ, י"ג בשבט תרצ"ז, 25 בינואר 1937, עמ' 2 ('רגעים')
  חתום: אגב.
  שיר עם קריאתה של חברת "אוצר מפעלי ים" לקנות את מניות החברה שנמל תל-אביב בבעלותה.
  חזר ונדפס ברגעים (תשל"ד), ספר שני, עמ' 8–9.
 363.  

 364. היכל המשפט בתל-אביב. הארץ, י"ח באדר תרצ"ז, 1 במארס 1937, עמ' 2 ('רגעים')
  חתום: אגב.
  שיר על בית משפט השלום בתל-אביב.
  חזר ונדפס ברגעים (תשל"ד), ספר שני, עמ' 10–11.
 365.  

 366. נשף ספרותי-אמנותי (דין וחשבון יבש). תשע בערב, גל' 1 (11 במארס 1937), עמ' 4.
  התוכן: א. במכונית; ב. ובכל זאת היא מסתובבת! ג. הסופרים בפני הקהל.
  חזר ונדפס ב'במעגל', מהד' שנייה, מורחבת (תשל"ה 1975), עמ' 145–147.
 367.  

 368. על חטא שיסוי והסתה. הארץ, ד' בניסן תרצ"ז, 16 במארס 1937, עמ' 2 ('רגעים')
  חתום: אגב.
  שיר בעקבות פקודתם של שלטונות המנדט לסגור את עתון 'הארץ' למשך שבוע ימים כעונש על פרסום מאמר מערכת שעסק, לטענת השלטונות, ב"שיסוי והסתה".
  חזר ונדפס ברגעים (תשל"ד), ספר שני, עמ' 12–13.
 369.  

 370. אורות מאופל. הארץ, י"א בניסן תרצ"ז, 23 במארס 1937, עמ' 2 ('רגעים')
  חתום: אגב.
  שיר על השכונות היהודיות בגבול תל-אביב-יפו בעקבות מה שהתרחש בהן בעת מאורעות הדמים.
  חזר ונדפס ברגעים (תשל"ד), ספר שני, עמ' 14–15.
 371.  

 372. הצגה. תשע בערב, כרך א, גל' 3 (25 במארס 1937), עמ' 4.
  על הצגת תיאטרון במושבה.
  חזר ונדפס ב'במעגל', מהד' שניה, מורחבת (תשל"ה 1975), עמ' 148–150.
 373.  

 374. לחול המועד. הארץ, י"ח בניסן תרצ"ז, 30 במארס 1937, עמ' 2 ('רגעים')
  חתום: אגב.
  שיר לחול המועד פסח תרצ"ז בתל-אביב בעקבות מאורעות הדמים.
  חזר ונדפס ברגעים (תשל"ד), ספר שני, עמ' 16.
 375.  

 376. ברכה לפתח-תקוה. הארץ, א' באייר תרצ"ז, 12 באפריל 1937, עמ' 2 ('רגעים')
  חתום: אגב.
  שיר עם הכרזת פתח-תקוה לעיר.
  חזר ונדפס ברגעים (תשל"ד), ספר שני, עמ' 17–18.
 377.  

 378. שעה היסטורית. הארץ, כ"ח בתמוז תרצ"ז, 7 ביולי 1937, עמ' 2 ('רגעים')
  חתום: אגב.
  שיר בעקבות ההודעה שנתפרסמה באותו יום בעתוני-הבקר: "הערב בתשע ינאם ה"מ הנציב העליון ברדיו הירושלמי. אחרי נאומו ישודרו ההודעות הרשמיות של הממשלה בדבר הדין-וחשבון של הוועדה המלכותית [ועדת פיל] ועל הפוליטיקה של הממשלה הבריטית".
  חזר ונדפס ברגעים (תשל"ד), ספר שני, עמ' 19–20.

 379.  

 380. ימי הענבים (בעקבות הכרוז של הועד החקלאי). הארץ, ד' באב תרצ"ז, 12 ביולי 1937, עמ' 2 ('רגעים')
  חתום: אגב.
  שיר.
  חזר ונדפס ברגעים (תשל"ד), ספר שני, עמ' 21–22.
 381.  

 382. אמני המכחול. הארץ, ט"ו באב תרצ"ז, 23 ביולי 1937, עמ' 2 ('רגעים')
  חתום: אגב.
  שיר בגנות מורחי סיסמאות על כל קיר.
  חזר ונדפס ברגעים (תשל"ד), ספר שני, עמ' 23–24.
 383.  

 384. המיל הששי. הארץ, כ"ד באב תרצ"ז, 1 באוגוסט 1937, עמ' 2 ('רגעים')
  חתום: אגב.
  שיר בעקבות עליית מחיר העתון מ-5 ל-6 מילים.
  חזר ונדפס ברגעים (תשל"ד), ספר שני, עמ' 25–26.
 385.  

 386. ציריך והנאצים. הארץ, י' באלול תרצ"ז, 17 באוגוסט 1937, עמ' 2 ('רגעים')
  חתום: אגב.
  שיר בעקבות הקונגרס הציוני שהתכנס באותו זמן בציריך ומעשי הנאצים בשוויץ.
  חזר ונדפס ברגעים (תשל"ד), ספר שני, עמ' 27–28.
 387.  

 388. עשירית השקל לגולגולת. הארץ, י"ח באלול תרצ"ז, 25 באוגוסט 1937, עמ' 2 ('רגעים')
  חתום: אגב.
  שיר על מסע ההתרמה לקרן-קיימת (10 מילים).
  חזר ונדפס ברגעים (תשל"ד), ספר שני, עמ' 29–30.
 389.  

 390. עונת המכתבים והנסיונות. הארץ, כ"ג בתשרי תרצ"ח, 28 בספטמבר 1937, עמ' 2 ('רגעים')
  חתום: אגב.
  שיר בעקבות הידיעה בעתון: "נסיון לשוד בקבר ר' מאיר בעל הנס".
  חזר ונדפס ברגעים (תשל"ד), ספר שני, עמ' 31–32.
 391.  

 392. סיכויי מזג האויר. הארץ, ט' בחשון תרצ"ח, 14 באוקטובר 1937, עמ' 2 ('רגעים')
  חתום: אגב.
  שיר בעקבות הודעה מטאורולוגית ש"אזור לחץ נמוך מכסה את הים-התיכון ומשתרע גם לעבר עיראק."
  חזר ונדפס ברגעים (תשל"ד), ספר שני, עמ' 33–34.
 393.  

 394. רגע פולני. הארץ, ט"ז בחשון תרצ"ח, 21 באוקטובר 1937, עמ' 2 ('רגעים')
  חתום: אגב.
  שיר.
  חזר ונדפס ברגעים (תשל"ד), ספר שני, עמ' 35.
 395.  

 396. סוגיות. הארץ, כ"ח בחשון תרצ"ח, 2 בנובמבר 1937, עמ' 2 ('רגעים')
  חתום: אגב.
  שיר עם פרסום גזירות 'הספר הלבן' על העלייה לארץ-ישראל וקניית קרקעות על-ידי יהודי הארץ.
  חזר ונדפס ברגעים (תשל"ד), ספר שני, עמ' 36–37.
 397.  

 398. מגדל החנוכייה. הארץ, כ"ה בכסלו תרצ"ח, 29 בנובמבר 1937, עמ' 2 ('רגעים')
  חתום: אגב.
  שיר.
  חזר ונדפס ברגעים (תשל"ד), ספר שני, עמ' 38–39.
 399.  

 400. תהלוכת הצבא בתל-אביב. הארץ, כ"ט בכסלו תרצ"ח, 3 בדצמבר 1937, עמ' 2 ('רגעים')
  חתום: אגב.
  שיר.
  חזר ונדפס ברגעים (תשל"ד), ספר שני, עמ' 40–41.
 401.  

 402. רוסיה בוחרת. הארץ, י' בטבת תרצ"ח, 14 בדצמבר 1937, עמ' 2 ('רגעים')
  חתום: אגב.
  שיר.
  חזר ונדפס ברגעים (תשל"ד), ספר שני, עמ' 42–43.
 403.  

 404. בלילה שכזה. הארץ, כ"ה בטבת תרצ"ח, 29 בדצמבר 1937, עמ' 2 ('רגעים')
  חתום: אגב.
  שיר בעקבות ידיעה בעתונות: "אומרים שממשלת יפאן החליטה לשדר תכנית בערבית".
  חזר ונדפס ברגעים (תשל"ד), ספר שני, עמ' 44–45.
 405.  

  1938

 406. שלושה שירים: עוד חוזר הניגון שזנחת לשוא; הרוח עם כל אחיותיה; שיר בפונדק היער. הארץ, ה' בשבט תרצ"ח, 7 בינואר 1938.
  שירים מתוך 'כוכבים בחוץ'.
 407.  

 408. רדיו וינאי. הארץ, י"ג באדר ב תרצ"ח, 16 במארס 1938, עמ' 2 ('רגעים')
  חתום: אגב.
  שיר בעקבות ה"אנשלוס" (הצטרפות אוסטריה לרייך הגרמני) במארס 1938.
  חזר ונדפס ברגעים (תשל"ד), ספר שני, עמ' 46.
 409.  

 410. מראה בנין. הארץ, כ"א באדר ב תרצ"ח, 24 במארס 1938, עמ' 2 ('רגעים')
  חתום: אגב.
  שיר.
  חזר ונדפס ברגעים (תשל"ד), ספר שני, עמ' 47–48.
 411.  

 412. הרגל רע. הארץ, ה' בניסן תרצ"ח, 6 באפריל 1938, עמ' 2 ('רגעים')
  חתום: אגב.
  שיר בעקבות ידיעה בעתון: "יפאנים בשנחאי תקפו ונשכו שני נתינים בריטים".
  חזר ונדפס ברגעים (תשל"ד), ספר שני, עמ' 49–50.
 413.  

 414. לגמל.   טורים, שנה ב, גל' א (י"ד בניסן תרצ"ח, 15 באפריל 1938), עמ' 8.
  רשימה.
  חזר ונדפס ב'במעגל', מהד' א' (תשל"א 1971), עמ' 137–139 וב'במעגל', מהד' שניה, מורחבת (תשל"ה 1975), עמ' 156–158 וכן ב'תל-אביב הקטנה' (תשל"ט), עמ' 66–68.
 415.  

 416. בעולם המופשט. הארץ, ה' באייר תרצ"ח, 6 במאי 1938, עמ' 2 ('רגעים')
  חתום: אגב.
  שיר.
  חזר ונדפס ברגעים (תשל"ד), ספר שני, עמ' 51–53.
 417.  

 418. בתים ומבטים "בית העם" ו"גן-רנה". תשע בערב, שנה ב, גל' 64 (י"ח באייר תרצ"ח, 19 במאי 1938), עמ' 5.
  על שתי בתי תיאטראות בתל-אביב.
  חזר ונדפס ב'במעגל', מהד' שניה, מורחבת (תשל"ה 1975), עמ' 153–155.
 419.  

 420. הנמל ועירו. טורים, שנה ב, גל' ו (כ"ד באייר תרצ"ח, 25 במאי 1938), עמ' 1.
  רשימה על נמל תל-אביב.
  חזר ונדפס ב'במעגל', מהד' א' (תשל"א 1971), עמ' 140–142 וב'במעגל', מהד' שניה, מורחבת (תשל"ה 1975), עמ' 159–161 וכן ב'תל-אביב הקטנה' (תשל"ט), עמ' 69–71.
 421.  

 422. זכרונותיו של קאוקאג'י. הארץ, י"א בסיון תרצ"ח, 10 ביוני 1938, עמ' 2 ('רגעים')
  חתום: אגב.
  שיר בעקבות ידיעה בעתונות: "קאוקאג'י, מי שהיה ראש חבורות הליסטים בארץ, מכין ספר זכרונות".
  חזר ונדפס ברגעים (תשל"ד), ספר שני, עמ' 54–56.
 423.  

 424. לב העתון. הארץ, כ"ט בסיון תרצ"ח, 28 ביוני 1938, עמ' 4.
  רשימה בגליון מיוחד ליובל העשרים של העתון.
 425.  

 426. שאלת הפליטים באוויאן. הארץ, ח' בתמוז תרצ"ח, 7 ביולי 1938, עמ' 2 ('רגעים')
  חתום: אגב.
  שיר לאחר ועידת אוויאן שנועדה לדון "באמצעי-הקלה להתיישבות מהגרים פוליטיים מגרמניה ומאוסטריה".
  חזר ונדפס ברגעים (תשל"ד), ספר שני, עמ' 57.
 427.  

 428. איטליה מציגה. הארץ, ז' באב תרצ"ח, 4 באוגוסט 1938, עמ' 2 ('רגעים')
  חתום: אגב.
  שיר.
  חזר ונדפס ברגעים (תשל"ד), ספר שני, עמ' 58.
 429.  

 430. טיסת המיניסטר. הארץ, י"ד באב תרצ"ח, 11 באוגוסט 1938, עמ' 2 ('רגעים')
  חתום: אגב.
  שיר על ביקורו של מיניסטר-המושבות, מלקולם מקדונלד, בארץ-ישראל; הביקור נשמר בסוד והודעה רשמית על כך פורסמה רק לאחר צאתו.
  חזר ונדפס ברגעים (תשל"ד), ספר שני, עמ' 59.
 431.  

 432. לילה אירופי. הארץ, כ"ד באלול תרצ"ח, 20 בספטמבר 1938, עמ' 2 ('רגעים')
  חתום: אגב.
  שיר על המצב הפוליטי באירופה.
  חזר ונדפס ברגעים (תשל"ד), ספר שני, עמ' 60.
 433.  

 434. ימים היסטוריים. הארץ, ט' בתשרי תרצ"ט, 4 באוקטובר 1938, עמ' 2 ('רגעים')
  חתום: אגב.
  שיר.
  חזר ונדפס ברגעים (תשל"ד), ספר שני, עמ' 61–62.
 435.  

 436. סוד המרכאות הכפולות. טורים, שנה ב, גל' כו-כז (כ"ה בתשרי תרצ"ט [בטעות נדפס תרצ"ח], 19 באוקטובר 1938), עמ' 4.
  על משמעות המרכאות הכפולות בהיסטוריה ובשירה.
  חזר ונדפס ב'במעגל' (בשתי מהדורותיו), עמ' 27–31.
 437.  

 438. ברלין דורשת מושבות. הארץ, ח' בחשון תרצ"ט, 2 בנובמבר 1938, עמ' 2 ('רגעים')
  חתום: אגב.
  שיר על המושבות הגרמניות באפריקה.
  חזר ונדפס ברגעים (תשל"ד), ספר שני, עמ' 63.
 439.  

 440. סתו בז'נבה. הארץ, י"ג בחשון תרצ"ט, 7 בנובמבר 1938, עמ' 2 ('רגעים')
  חתום: אגב.
  שיר על חוסר-המעש של חבר-הלאומים בז'נבה.
  חזר ונדפס ברגעים (תשל"ד), ספר שני, עמ' 64–65.
 441.  

 442. הפרווה. הארץ, כ"ו בחשון תרצ"ט, 20 בנובמבר 1938, עמ' 2 ('רגעים')
  חתום: אגב.
  שיר על תגובת שר-התעמולה הנאצי, יוזף גבלס, לפרעות ביהודי גרמניה בליל הבדולח (10 בנובמבר 1938): "אין בכך כלום אם אשה גרמניה לקחה פרווה בחנות יהודית לבתה לחג הלידה".
  חזר ונדפס ברגעים (תשל"ד), ספר שני, עמ' 66–67.
 443.  

 444. אמנות הבימוי. הארץ, א' בכסלו תרצ"ט, 24 בנובמבר 1938, עמ' 2 ('רגעים')
  חתום: אגב.
  שיר עם ידיעה בעתון שבאיטליה מכינים את הסרט האנטישמי הראשון. הבמאי הוא ויטוריו מוסוליני, בנו של הדוצ'ה.
  חזר ונדפס ברגעים (תשל"ד), ספר שני, עמ' 68–69.
 445.  

 446. אגדה על ילדים ביער. הארץ, ו' בכסלו תרצ"ט, 29 בנובמבר 1938, עמ' 2 ('רגעים')
  חתום: אגב.
  שיר.
  חזר ונדפס בשם "אגדה על ילדים שנדדו ביערות" ב'הטור השביעי' (תש"ח), עמ' 138; ב'הטור השביעי', ספר שלישי (תשל"ב), עמ' 7–8; ב'העמדה הקדמית' (תש"ם), עמ' 7–8 
  וב'הטור השביעי - תש"ח, מהדורה מחודשת (2003), עמ' 136.

   

 447. למקוטעין. טורים, שנה ב, גל' לג (ז' בכסלו תרצ"ט, 30 בנובמבר 1938), עמ' 2.
  חתום: בן-נון.
  "עם צאת ספר הפרוטוקולים של המושב השמיני לסופרי האומות מטעם 'המכון הבינלאומי לשיתוף רוחני' שעל-יד חבר-הלאומים".
 448.  

 449. עונת הבקורים. הארץ, י"א בכסלו תרצ"ט, 4 בדצמבר 1938, עמ' 2 ('רגעים')
  חתום: אגב.
  שיר על ההסכמים הדיפלומאטיים הנכתבים באירופה.
  חזר ונדפס ברגעים (תשל"ד), ספר שני, עמ' 70.
 450.  

 451. אנשי הרוח וחופש הרוח. טורים, שנה ב, גל' לד (י"ד בכסלו תרצ"ט, 7 בדצמבר 1938), עמ' 1–2.
  חתום: בן-נון.
  ועוד בעקבות המושב השמיני לסופרי האומות מטעם 'המכון הבינלאומי לשיתוף רוחני' שעל-יד חבר-הלאומים.
 452.  

 453. הזקנים. הארץ, ט"ז בכסלו תרצ"ט, 9 בדצמבר 1938, עמ' 2 ('רגעים')
  חתום: אגב.
  שיר בעקבות ידיעה בעתון: "שמונים זקנים, מבני שבעים ומעלה, עלו בנמל תל-אביב. מהם השתטחו על הארץ ונשקו את עפרה".
  חזר ונדפס ברגעים (תשל"ד), ספר שני, עמ' 71–72.
 454.  

 455. נאום הלורד. הארץ, כ"א בכסלו תרצ"ט, 14 בדצמבר 1938, עמ' 2 ('רגעים')
  חתום: אגב.
  שיר לאור ויכוח על ארץ-ישראל שהתנהל בבית-הלורדים בין הלורד סנל לבין הרוזן הרברט סמואל.
  חזר ונדפס ברגעים (תשל"ד), ספר שני, עמ' 73–74.
 456.  

 457. ליל חנוכה. הארץ, כ"ט בכסלו תרצ"ט, 22 בדצמבר 1938, עמ' 2 ('רגעים')
  חתום: אגב.
  שיר לכבוד החנוכה ודברים על רדיפות היהודים באירופה וסגירת שערי הארץ על-ידי השלטון הבריטי.
  חזר ונדפס ברגעים (תשל"ד), ספר שני, עמ' 75.
 458.  

 459. מן המרתף. הארץ, ו' בטבת תרצ"ט, 28 בדצמבר 1938, עמ' 2 ('רגעים')
  חתום: אגב.
  שיר נגד הממשלה הבריטית המתנכרת לחוזים ולהסכמים שעליהם חתמה.
  חזר ונדפס ברגעים (תשל"ד), ספר שני, עמ' 76–77.
 460.  

  1939

 461. הבאר. משא (מצורף ל'למרחב'), שנה י', גל' 33 (י"ב באב תש"ך, 6 באוגוסט 1960), עמ' א'.
  שיר שנכתב על-ידי נתן אלתרמן בשנת 1939, בבאר 'המוזג' על גבי מפית קינוח בשבתו בחבורת רעים.
  הביא לדפוס: ישראל זמורה.
 462.  

 463. עונת האגוזים. הארץ, י"ג בטבת תרצ"ט, 4 בינואר 1939, עמ' 2 ('רגעים')
  חתום: אגב.
  שיר על שאיפות ההתפשטות של ברלין ורומא באגן הים-התיכון והשתלטות איטליה על טוניס.
  חזר ונדפס ברגעים (תשל"ד), ספר שני, עמ' 78.
 464.  

 465. לפני השולחן העגול. הארץ, י"ז בטבת תרצ"ט, 8 בינואר 1939, עמ' 2 ('רגעים')
  חתום: אגב.
  שיר בעקבות ידיעה של 'רויטר': "מוסרים כי בריטניה בגדולה וצרפת הסכימו לכך שהמנהיגים הערביים מארץ-ישראל יבקרו בלבנון, כדי להתראות עם המופתי [חג' אמין אל-חוסייני]".
  חזר ונדפס ברגעים (תשל"ד), ספר שני, עמ' 79–80.
 466.  

 467. ארצות סקנדינביות. הארץ, כ"ב בטבת תרצ"ט, 13 בינואר 1939, עמ' 2 ('רגעים')
  חתום: אגב.
  שיר על ארצות סקנדינביה השלוות בעידן סוער זה.
  חזר ונדפס ברגעים (תשל"ד), ספר שני, עמ' 81–82.
 468.  

 469. באופן לבבי. הארץ, כ"ו בטבת תרצ"ט, 17 בינואר 1939, עמ' 2 ('רגעים')
  חתום: אגב.
  שיר על פרסום ההודעה הרשמית לאחר שיחות צ'מברלין-מוסוליני: "השיחות בין צ'מברלין ומוסוליני היו לבביות ביותר".
  חזר ונדפס ברגעים (תשל"ד), ספר שני, עמ' 83.
 470.  

 471. לפני הנאום מברלין. הארץ, ט' בשבט תרצ"ט, 29 בינואר 1939, עמ' 2 ('רגעים')
  חתום: אגב.
  שיר בעקבות נאום היטלר לפני הרייכסטאג הגרמני במלאת שש שנים לקיום הרייך השלישי.
  חזר ונדפס ברגעים (תשל"ד), ספר שני, עמ' 84–85.
 472.  

 473. שתי התחייבויות. הארץ, כ"ד באדר תרצ"ט, 15 במארס 1939, עמ' 2 ('רגעים')
  חתום: אגב.
  שיר נגד האדמיניסטראציה הבריטית המסתייגת מהצהרת בלפור להקים בית לאומי לעם היהודי בארץ-ישראל.
  חזר ונדפס ברגעים (תשל"ד), ספר שני, עמ' 86–87.
 474.  

 475. השלום התמידי הוא קאטאסטרופה לתרבות. הארץ, י' בניסן תרצ"ט, 30 במארס 1939, עמ' 2 ('רגעים')
  חתום: אגב.
  שיר-פרודיה על נאום של בניטו מוסוליני.
  חזר ונדפס ברגעים (תשל"ד), ספר שני, עמ' 88–89.
 476.  

 477. עולם והיפוכו. טורים, שנה ב, גל' מט-נ (י' בניסן תרצ"ט, 30 במארס 1939), עמ' 1–2.
  רשימה על עליית הפשיזם באירופה ועל מדיניות הפיוס של נוויל צ'מברליין.
  חזר ונדפס ב'במעגל' (על שתי מהדורותיו), עמ' 32–38.
 478.  

 479. ההמשך. מאזנים, כרך ל"ז, חוב' 3/4 (אב-אלול תשל"ג, אוגוסט-ספטמבר 1973), עמ' 171.
  פתיחה לגליון א של 'טורים', שנה ג בעריכת ישראל זמורה - שלא יצא לאור. על-פי עדות י' זמורה ביומנו, נכתב המאמר בתחילת אפריל 1939.
 480.  

 481. הכתר האלבאני. הארץ, כ"ט בניסן תרצ"ט, 18 באפריל 1939, עמ' 2 ('רגעים')
  חתום: אגב.
  שיר על כוונת איטליה להשתלט על ממלכת אלבניה.
  חזר ונדפס ברגעים (תשל"ד), ספר שני, עמ' 90–91.
 482.  

 483. בריטניה ו"אסימי". הארץ, ז' באייר תרצ"ט, 26 באפריל 1939, עמ' 2 ('רגעים')
  חתום: אגב.
  שיר לאחר תפיסת שתי ספינות מעפילים על-ידי השלטונות הבריטים והחלטתן להחזיר את הספינות ללב ים.
  חזר ונדפס ברגעים (תשל"ד), ספר שני, עמ' 92–93.
 484.  

 485. הספר הלבן ועם הספר. הארץ, כ"ה באייר תרצ"ט, 14 במאי 1939, עמ' 2 ('רגעים')
  חתום: אגב.
  שיר בעקבות פרסום הספר הלבן הבריטי על מדיניות ממשלת הוד-מלכותו בארץ-ישראל.
  חזר ונדפס ברגעים (תשל"ד), ספר שני, עמ' 94–95.
 486.  

 487. ליעקב הורוביץ. מאזנים, כרך ל"ז, גל' 3/4 (אב-אלול תשל"ג, אוגוסט-ספטמבר 1973), עמ' 172–173.
  שיר בקשה ליעקב הורוביץ להצטרף אל נ' אלתרמן, י' זמורה ואחרים ביוזמתם לייסד דו-ירחון בשם 'מחברות לספרות'. נכתב ביוני 1939.
  חזר ונדפס ב'מחברות אלתרמן', כרך ג' (תשמ"א 1981), עמ' 23–24.
 488.  

 489. שלושת גלגוליה של יכולת הקליטה. הארץ, י"ז בסיון תרצ"ט, 4 ביוני 1939, עמ' 2 ('רגעים')
  חתום: אגב.
  עוד שיר על הספר הלבן.
  חזר ונדפס ברגעים (תשל"ד), ספר שני, עמ' 96–97.
 490.  

 491. פגישות לילה עם ג'נטלמנים. הארץ, כ"א בסיון תרצ"ט, 8 ביוני 1939, עמ' 2 ('רגעים')
  חתום: אגב.
  שיר בענין ריבוי ההתכחשויות בין חיילים בריטים שיכורים ואזרחים.
  חזר ונדפס ברגעים (תשל"ד), ספר שני, עמ' 98–99.
 492.  

 493. מאקדונאלד בועדת המאנדאטים. הארץ, ד' בתמוז תרצ"ט, 21 ביוני 1939, עמ' 2 ('רגעים')
  חתום: אגב.
 494.  

 495. יפן והאנגלים, או, ערך הכבוד. הארץ, ט"ו בתמוז תרצ"ט, 4 ביולי 1939, עמ' 2 ('רגעים')
  חתום: אגב.
  שיר בעקבות ידיעה מהפרלמנט הבריטי: "משמרות יפן בטינסין פגעו בכבודם של נתינים בריטיים והפשיטום ערומים לשם חיפוש".
  חזר ונדפס ברגעים (תשל"ד), ספר שני, עמ' 100–101.
 496.  

 497. שיחות לונדון-מוסקבה-פאריס. הארץ, ב' באב תרצ"ט, 18 ביולי 1939, עמ' 2 ('רגעים')
  חתום: אגב.
  שיר על המגעים הדיפלומאטיים לאור הסכנה שתפרוץ מלחמת-עולם שניה.
  חזר ונדפס בשינוי קל בשם: "שיחות דיפלומטיות" ב'הטור השביעי' (תש"ח), עמ' 193; ב'הטור השביעי', ספר שלישי (תשל"ב), עמ' 49 וב'הטור השביעי - תש"ח, מהדורה מחודשת (2003), עמ' 191.
 498.  

 499. אלפיניזם. הארץ, ג' באלול תרצ"ט, 18 באוגוסט 1939, עמ' 2 ('רגעים')
  חתום: אגב.
  שיר על הקונגרס הציוני העשרים ואחד שהתכנס בבאזל.
  חזר ונדפס ברגעים (תשל"ד), ספר שני, עמ' 102–103.
 500.  

 501. משירי מכות מצרים. א. דם; ב. צפרדע; ג. כינים. השומר הצעיר (מרחביה), שנה ח, גל' 33 (י"ז באלול תרצ"ט, 1 בספטמבר 1939), עמ' 9, 10.
 502.  

 503. מכתב על אותו נושא. השומר הצעיר (מרחביה), שנה ח' גל' 36 (ט' בתשרי ת"ש, 22 בספטמבר 1939), עמ' 9–10.
  על המשורר והמלחמה. תגובה למאמר של לאה גולדברג ב'השומר הצעיר' (כ"ד באלול תרצ"ט, 8 בספטמבר 1939).
 504.  

 505. שלום גרמני. הארץ, ד' בחשוון ת"ש, 17 באוקטובר 1939, עמ' 2 ('רגעים')
  חתום: אגב.
  שיר בעקבות התקפת גרמניה על פולין.
  חזר ונדפס ברגעים (תשל"ד), ספר שני, עמ' 104.
 506.  

 507. פינלאנד. הארץ, י"א בחשוון ת"ש, 24 באוקטובר 1939, עמ' 2 ('רגעים')
  חתום: אגב.
  שיר עם פרוץ מלחמת פינלנד-ברית-המועצות.
  חזר ונדפס ברגעים (תשל"ד), ספר שני, עמ' 105.
 508.  

 509. תפילתו של גרמני. הארץ, ב' בכסלו ת"ש, 14 בנובמבר 1939, עמ' 2 ('רגעים')
  חתום: אגב.
  שיר בעקבות ידיעה בעתון: "בגרמניה נערכו הפגנות בסיסמה: האל והמשטרה החשאית שומרים את היטלר".
  חזר ונדפס ברגעים (תשל"ד), ספר שני, עמ' 106–107.
 510.  

 511. לובלין. הארץ, ט"ו בכסלו ת"ש, 27 בנובמבר 1939, עמ' 2 ('רגעים')
  חתום: אגב.
  שיר על גירוש היהודים לאזור לובלין בפולין. נכתב בעקבות מאמר של סופר ה'נוייה ציריכרצייטונג' שהובא ב'הארץ' באותו יום.
  חזר ונדפס ברגעים (תשל"ד), ספר שני, עמ' 108–109.
 512.  

 513. שיר לכת. הארץ, כ"ח בכסלו ת"ש, 10 בדצמבר 1939, עמ' 2 ('רגעים')
  חתום: אגב.
  שיר על מלחמת פינלנד-ברית-המועצות.
  חזר ונדפס ברגעים (תשל"ד), ספר שני, עמ' 110.
 514.  

 515. הווזוב התחיל גועש. הארץ, ז' בטבת ת"ש, 19 בדצמבר 1939, עמ' 2 ('רגעים')
  חתום: אגב.
  שיר בעקבות פעילותו הוולקאנית של הר-הגעש ווזוב שליד נאפולי.
  חזר ונדפס ברגעים (תשל"ד), ספר שני, עמ' 111–112.
 516.  

  1940

 517. 1940. הארץ, כ"א בטבת ת"ש, 2 בינואר 1940, עמ' 2 ('רגעים')
  חתום: אגב.
  שיר.
  חזר ונדפס ברגעים (תשל"ד), ספר שני, עמ' 115–116.
 518.  

 519. ספר העונה. הארץ, כ"ט בטבת ת"ש, 10 בינואר 1940, עמ' 2 ('רגעים')
  חתום: אגב.
  שיר בעקבות ידיעה בעתון: "הפינים זרקו ספרי תנ"ך על פני לנינגרד".
  חזר ונדפס ברגעים (תשל"ד), ספר שני, עמ' 117–118.
 520.  

 521. הבאר. מחברות לספרות, שנה א, מחברת א (שבט ת"ש, ינואר 1940), עמ' 5.
  שיר.
  חזר ונדפס ב'מחברות אלתרמן', כרך ג' (תשמ"א 1981), עמ' 25.
 522.  

 523. הסדנה. מחברות לספרות, שנה א, מחברת א (שבט ת"ש, ינואר 1940), עמ' 6.
  שיר.
  נדפס בשינוי קל ב'עיר היונה', עמ' 221.
 524.  

 525. העלמה. מחברות לספרות, שנה א, מחברת א (שבט ת"ש, ינואר 1940), עמ' 7.
  שיר.
  נדפס בשינוי קל ב'עיר היונה', עמ' 200 בשם: סתיו מואר.
 526.  

 527. ערב של שוק. מחברות לספרות, שנה א, מחברת א (שבט ת"ש, ינואר 1940), עמ' 8–9.
  שיר.
  נדפס בשינוי קל ב'עיר היונה', עמ' 201–202.
 528.  

 529. שיר מאור-עינים. מחברות לספרות, שנה א, מחברת א (שבט ת"ש, ינואר 1940), עמ' 10–11.
  שני שירים: א. הזקן; ב. הסומא.
  חזר ונדפס ב'מחברות אלתרמן', כרך ג' (תשמ"א 1981), עמ' 26–27.
 530.  

 531. סער ופרץ. מחברות לספרות, שנה א, מחברת א (שבט ת"ש, ינואר 1940), עמ' 91–94.
  רשימה על הספרות העברית בזמן הזה.
  חזר ונדפס ב'במעגל' (על שתי מהדורותיו), עמ' 39–43.
 532.  

 533. שבוע הלשון העברית. הארץ, ט"ו בשבט ת"ש, 25 בינואר 1940, עמ' 2 ('רגעים')
  חתום: אגב.
  שיר לכבוד שבוע הלשון העברית.
  חזר ונדפס ברגעים (תשל"ד), ספר שני, עמ' 119–121.
 534.  

 535. נחשול הקור באירופה. הארץ, כ"ח בשבט ת"ש, 7 בפברואר 1940, עמ' 2 ('רגעים')
  חתום: אגב.
  שיר.
  חזר ונדפס ברגעים (תשל"ד), ספר שני, עמ' 122–123.
 536.  

 537. שלשה שירים בפרוור. מחברות לספרות, שנה א, מחברת ב (ניסן ת"ש, אפריל 1940), עמ' 72–76.
  נוסח מקוצר ושונה במקצת נדפס ב'עיר היונה', עמ' 208–211.
 538.  

 539. משה ליפשיץ ז"ל. מחברות לספרות, שנה א', מחברת ב' (ניסן ת"ש, אפריל 1940), עמ' 89–90.
  דברי הספד לזכרו.
  חזר ונדפס ב'מעגל' (על שתי מהדורותיו), עמ' 44–45.
 540.  

 541. שיר של נייטרלי. הארץ, י' בניסן ת"ש, 18 באפריל 1940, עמ' 2 ('רגעים')
  חתום: אגב.
  שיר.
  חזר ונדפס ברגעים (תשל"ד), ספר שני, עמ' 124.
 542.  

 543. העצה. הארץ, כ"ד בסיון ת"ש, 30 ביוני 1940, עמ' 2 ('רגעים')
  חתום: אגב.
  שיר בעקבות ידיעה בעתון: "ציר ארה"ב יעץ לאמריקאים לצאת מאנגליה" לאחר הפצצת לונדון על-ידי הגרמנים.
  חזר ונדפס ברגעים (תשל"ד), ספר שני, עמ' 125.
 544.  

 545. וישי. הארץ, ד' בתמוז ת"ש, 10 ביולי 1940, עמ' 2 ('רגעים')
  חתום: אגב.
  שיר על העיר וישי בצרפת בה ישבה ממשלה צרפתית ששיתפה פעולה עם הכובש הגרמני.
  חזר ונדפס ברגעים (תשל"ד), ספר שני, עמ' 126–127.
 546.  

 547. מסתרי הבלקן. הארץ, ג' באב ת"ש, 7 באוגוסט 1940, עמ' 2 ('רגעים')
  חתום: אגב.
  שיר על ארצות הבלקן - מצבן הפוליטי ומעורבותן במלחמה.
  חזר ונדפס ברגעים (תשל"ד), ספר שני, עמ' 128–129.
 548.  

 549. העולם הגדול. הארץ, ט' באב ת"ש, 13 באוגוסט 1940, עמ' 2 ('רגעים')
  חתום: אגב.
  שיר עם התרחבות היקפה של מלחמת-העולם לעבר המזרח הרחוק.
  חזר ונדפס ברגעים (תשל"ד), ספר שני, עמ' 130–131.
  חזר ונדפס בשינויים קלים ב'הטור השביעי' (תש"ח), עמ' 185–186; ב'הטור השביעי', ספר שלישי (תשל"ב), עמ' 50–51; במגש הכסף (תשל"ד), עמ' 265–266 וב'הטור השביעי - תש"ח, מהדורה מחודשת (2003), עמ'  183-184.

   

 550. הפלישה בים. הארץ, ט"ז באב ת"ש, 20 באוגוסט 1940, עמ' 2 ('רגעים')
  חתום: אגב.
  שיר בעקבות האיום הגרמני לפלוש לבריטניה.
  חזר ונדפס ברגעים (תשל"ד), ספר שני, עמ' 132–133.
 551.  

 552. דו-שיח של תותחים. הארץ, כ' באלול ת"ש, 5 בספטמבר 1940, עמ' 2 ('רגעים')
  חתום: אגב.
  עוד שיר בעקבות האיום הגרמני לפלוש לבריטניה.
  חזר ונדפס בשם: דו-שיח של תותחים בימי הרעשת אנגליה מן החוף הצרפתי, 1940 ב'הטור השביעי' (תש"ח), עמ' 150–151; ב'הטור השביעי', ספר שלישי (תשל"ב), עמ' 11–12 וב'הטור השביעי - תש"ח, מהדורה מחודשת (2003), עמ' 148-149.
 553.  

 554. הבזק. הארץ, כ"ט באלול ת"ש, 2 באוקטובר 1940, עמ' 2 ('רגעים')
  חתום: אגב.
  שיר על מפגש בין נציגי ארצות-הציר (גרמניה-איטליה-יפן) ודיון על "מלחמת-בזק" (בליצקריג) הנמשכת זמן רב.
  חזר ונדפס ברגעים (תשל"ד), ספר שני, עמ' 134–135.
 555.  

 556. פעילות דיפלומטית מוגברת. הארץ, ו' בכסלו תש"א, 6 בדצמבר 1940, עמ' 2 ('רגעים')
  חתום: אגב.
  שיר.
  חזר ונדפס ברגעים (תשל"ד), ספר שני, עמ' 136–137.
 557.  

  1941

 558. שיר ארבעה אחים. 6 פרקי שירה / בעריכת א' שלונסקי (תל-אביב : ספרית פועלים, הוצאת הקיבוץ הארצי השומר הצעיר, [1941]), עמ' 17–43.
  קטע מתוך 'שיר עשרה אחים'.
  התוכן: פתיחה. א. הבקתה. ב. על היין. ג. הספרים. ד. אל האב.
  חזר ונדפס (בשינויים קטנים) ב'עיר היונה', עמ' 287, 290–309.
 559.  

 560. מדיניות של הקפה. הארץ, כ"ה בטבת תש"א, 24 בינואר 1941, עמ' 2 ('רגעים')
  חתום: אגב.
  שיר בעקבות ידיעה בעתון: "יפן טוענת, שאמריקה ובריטניה נוהגות לגביה במדיניות של הקפה".
  חזר ונדפס ברגעים (תשל"ד), ספר שני, עמ' 138–139.
 561.  

 562. וילקי בלונדון. הארץ, ג' בשבט תש"א, 31 בינואר 1941, עמ' 2 ('רגעים')
  חתום: אגב.
  שיר על ביקורו של ונדל ל' וילקי, נציגו האישי של נשיא ארצות-הברית, בלונדון.
  חזר ונדפס ברגעים (תשל"ד), ספר שני, עמ' 140–142.
 563.  

 564. ביערות חבש. הארץ, י' בשבט תש"א, 7 בפברואר 1941, עמ' 2 ('רגעים')
  חתום: אגב.
  שיר.
  חזר ונדפס ברגעים (תשל"ד), ספר שני, עמ' 143–144.
 565.  

 566. עצי חדרה. הארץ, י"ז בשבט תש"א, 14 בפברואר 1941, עמ' 2 ('רגעים')
  חתום: אגב.
  שיר לכבוד חגיגות היובל של חדרה.
  חזר ונדפס ברגעים (תשל"ד), ספר שני, עמ' 145–146.
 567.  

 568. מן הבלקן: .א. תיירים מגרמניה; ב. מי נמצא בבולגריה? הארץ, כ"ד בשבט תש"א, 21 בפברואר 1941, עמ' 2 ('רגעים')
  חתום: אגב.
  שני שירים על המצב בבלקן בתחילת 1941.
  חזר ונדפס ברגעים (תשל"ד), ספר שני, עמ' 147–149.
 569.  

 570. מלחמת עצבים. הארץ, א' באדר תש"א, 28 בפברואר 1941, עמ' 2 ('רגעים')
  חתום: אגב.
  שיר.
  חזר ונדפס ברגעים (תשל"ד), ספר שני, עמ' 150–152.
 571.  

 572. החידה הרוסית. הארץ, ח' באדר תש"א, 7 במארס 1941, עמ' 2 ('רגעים')
  חתום: אגב.
  שיר על עמדתה של ברית-המועצות כלפי גרמניה במלחמת-העולם.
  חזר ונדפס ברגעים (תשל"ד), ספר שני, עמ' 153–154.
 573.  

 574. תעודה דיפלומאטית. הארץ, ט"ו באדר תש"א, 14 במארס 1941, עמ' 2 ('רגעים')
  חתום: אגב.
  שיר על תכנית העזרה של ארצות-הברית לבריטניה ולבעלי-הברית במלחמתם בגרמניה הנאצית (חוק ה'השאל-והחכר').
  חזר ונדפס ברגעים (תשל"ד), ספר שני, עמ' 155–157.
 575.  

 576. התקפת-האביב. הארץ, כ"ב באדר תש"א, 21 במארס 1941, עמ' 2 ('רגעים')
  חתום: אגב.
  שיר.
  חזר ונדפס ברגעים (תשל"ד), ספר שני, עמ' 158–159.
 577.  

 578. סוף חתימת יוגוסלביה. הארץ, כ"ט באדר תש"א, 28 במארס 1941, עמ' 2 ('רגעים')
  חתום: אגב.
  שיר עם הצטרפותה של יוגוסלביה ל"ציר" גרמניה-איטליה-יפן בעקבות הונגריה, רומניה ובולגריה ועל מרידת אזרחי יוגוסלביה בשלטון המרכזי בדרישה לבטל את החוזה עם הנ"ל.
  חזר ונדפס ברגעים (תשל"ד), ספר שני, עמ' 160–162.
 579.  

 580. אבן-משחזת. מחברות לספרות, שנה א, מחברת ג-ד (ניסן תש"א, אפריל 1941), עמ' 79.
  שיר.
  נדפס בנוסח שונה ב'עיר היונה', עמ' 217. נוסח נוסף נדפס במאמר "בין נוסח ראשון לנוסח אחרון" מאת י"ב נחמה [ישראל זמורה].
 581.  

 582. פרופגנדה. הארץ, ז' בניסן תש"א, 4 באפריל 1941, עמ' 2 ('רגעים')
  חתום: אגב.
  שיר על מכונת-התעמולה הגרמנית; בעקבות ידיעה של רויטר: "ברלין התחילה מכה בתופי-התעמולה הגדולים".
  חזר ונדפס ברגעים (תשל"ד), ספר שני, עמ' 163–165.
 583.  

 584. להגדה. הארץ, י"ד בניסן תש"א, 11 באפריל 1941, עמ' 2 ('רגעים')
  חתום: אגב.
  שיר.
  חזר ונדפס ברגעים (תשל"ד), ספר שני, עמ' 166–167.
 585.  

 586. זריזות יתרה. הארץ, כ' בניסן תש"א, 17 באפריל 1941, עמ' 2 ('רגעים')
  חתום: אגב.
  שיר על תופעת השמועות והשפעתן על מצב-הרוח הכללי.
  חזר ונדפס ברגעים (תשל"ד), ספר שני, עמ' 168–169.
 587.  

 588. ספרד על הפרק. הארץ, כ"ח בניסן תש"א, 25 באפריל 1941, עמ' 2 ('רגעים')
  חתום: אגב.
  שיר.
  חזר ונדפס בשינוי קל של נוסח ב'הטור השביעי' (תש"ח), עמ' 230–231; ב'הטור השביעי', ספר שלישי (תשל"ב), עמ' 13–14; וב'הטור השביעי - תש"ח, מהדורה מחודשת (2003), עמ' 228-229.
 589.  

 590. בקשה יחידה. הארץ, ה' באייר תש"א, 2 במאי 1941, עמ' 2 ('רגעים')
  חתום: אגב.
  שיר על מנהיגי היישוב המכריזים על מצב-חירום, אך אינם פועלים כדי לגייס את היישוב למעשים.
  חזר ונדפס ברגעים (תשל"ד), ספר שני, עמ' 170–174.
 591.  

 592. ועדים וועדות. הארץ, י"ב באייר תש"א, 9 במאי 1941, עמ' 2 ('רגעים')
  חתום: אגב.
  שיר.
  חזר ונדפס ברגעים (תשל"ד), ספר שני, עמ' 175–176.
 593.  

 594. מעשיה. הארץ, י"ט באייר תש"א, 16 במאי 1941, עמ' 2 ('רגעים')
  חתום: אגב.
  שיר בעקבות טיסתו של רודולף הס, סגנו של היטלר, לבריטניה.
  חזר ונדפס ברגעים (תשל"ד), ספר שני, עמ' 177–178.
 595.  

 596. בובות. הארץ, כ"ו באייר תש"א, 23 במאי 1941, עמ' 2 ('רגעים')
  חתום: אגב.
  שיר על הממשלה הצרפתית בראשותו של הגנרל פטן.
  חזר ונדפס ברגעים (תשל"ד), ספר שני, עמ' 179–180.
 597.  

 598. דמיון ומציאות. הארץ, ד' בסיון תש"א, 30 במאי 1941, עמ' 2 ('רגעים')
  חתום: אגב.
  שיר בעקבות ציטוט מן העתון: "המאורעות עולים על כל דמיון".
  חזר ונדפס ברגעים (תשל"ד), ספר שני, עמ' 181–182.
 599.  

 600. כפפות המשי. הארץ, י"א בסיון תש"א, 6 ביוני 1941, עמ' 2 ('רגעים')
  חתום: אגב.
  שיר לאחר ידיעה של 'רויטר': "הגיעה השעה לפשוט את כפפות-המשי לגבי וישי".
  חזר ונדפס ברגעים (תשל"ד), ספר שני, עמ' 183–184.
 601.  

 602. מקומות היסטוריים. הארץ, י"ח בסיון תש"א, 13 ביוני 1941, עמ' 2 ('רגעים')
  חתום: אגב.
  שיר על ערי לבנון ההיסטוריים שבשליטתה של צרפת הכבושה.
  חזר ונדפס ברגעים (תשל"ד), ספר שני, עמ' 185–187.
 603.  

 604. על נושא ירושלמי. הארץ, כ"ה בסיון תש"א, 20 ביוני 1941, עמ' 2 ('רגעים')
  חתום: אגב.
  שיר על שכר-הדירה הגבוה בירושלים.
  חזר ונדפס ברגעים (תשל"ד), ספר שני, עמ' 188–189.
 605.  

 606. הדרך הקלאסית. הארץ, ב' בתמוז תש"א, 27 ביוני 1941, עמ' 2 ('רגעים')
  חתום: אגב.
  שיר.
  חזר ונדפס ברגעים (תשל"ד), ספר שני, עמ' 190–191.
 607.  

 608. אירופה. הארץ, ט' בתמוז תש"א, 4 ביולי 1941, עמ' 2 ('רגעים')
  חתום: אגב.
  שיר.
  חזר ונדפס ברגעים (תשל"ד), ספר שני, עמ' 192–193.
 609.  

 610. מלחמת פרו-אקוואדור. הארץ, ט"ז בתמוז תש"א, 11 ביולי 1941, עמ' 2 ('רגעים')
  חתום: אגב.
  שיר.
  חזר ונדפס ברגעים (תשל"ד), ספר שני, עמ' 194–195.
 611.  

 612. המשחק היאפאניאו שחמטסואוקה. הארץ, כ"ג בתמוז תש"א, 18 ביולי 1941, עמ' 2 ('רגעים')
  חתום: אגב.
  שיר על מעורבותה של יפן במלחמת-העולם.
  חזר ונדפס ברגעים (תשל"ד), ספר שני, עמ' 196–197.
 613.  

 614. V. הארץ, א' באב תש"א, 25 ביולי 1941, עמ' 2 ('רגעים')
  חתום: אגב.
  שיר שנכתב בעקבות הקריאה ששודרה ברדיו לונדון לעמים המשועבדים ביבשת-אירופה לעשות את ה-20 ביולי ליום גיוסו של צבא ה-V- הוא סימן הניצחון על הרייך הגרמני.
  חזר ונדפס ברגעים (תשל"ד), ספר שני, עמ' 198–199.
 615.  

 616. התעלה האטלנטית. הארץ, ח' באב תש"א, 1 באוגוסט 1941, עמ' 2 ('רגעים')
  חתום: אגב.
  שיר בעקבות נאומו של הארי ל. הופקינס, ראש מנגנון ה'החכר-השאל', שאמר: "האוקינוס האטלנטי אינו אלא תעלה שגשר-ברזל נטוי עליה".
  חזר ונדפס ברגעים (תשל"ד), ספר שני, עמ' 200–201.
 617.  

 618. בבלוץ הבליץ. הארץ, ט"ו באב תש"א, 8 באוגוסט 1941, עמ' 2 ('רגעים')
  חתום: אגב.
  שיר על התקפותיו של חיל-האויר הגרמני על לונדון: הבליץ.
  חזר ונדפס ברגעים (תשל"ד), ספר שני, עמ' 202–204.
 619.  

 620. מעשה בארכימדס. הארץ, כ"ב באב תש"א, 15 באוגוסט 1941, עמ' 2 ('רגעים')
  חתום: אגב.
  שיר לאור הידיעה כי "אווירוני הצי הבריטי מרעישים את סיראקוז, עירו של ארכימדס".
  חזר ונדפס ברגעים (תשל"ד), ספר שני, עמ' 205–206.
  נוסח שונה ומאוחר יותר בשם: נקודת ארכימדס נדפס ב'הטור השביעי' (תש"ח), עמ' 129–132; ב'הטור השביעי', עד תשי"ד (תשכ"ב), עמ' 29–32; ב'הטור השביעי', ספר ראשון (תשל"ב), עמ' 29–32;
  וב'הטור השביעי - תש"ח, מהדורה מחודשת (2003), עמ' 127-130.

   

 621. דייגי הספינה "פוטומאק". הארץ, כ"ט באב תש"א, 22 באוגוסט 1941, עמ' 2 ('רגעים')
  חתום: אגב.
  שיר על ספינתו של פ.ד. רוזוולט שבה נפגש עם וינסטון צ'רצ'יל לשם ניסוח הצהרה משותפת על מטרות-המלחמה של ארצות-הברית ובריטניה.
  חזר ונדפס ברגעים (תשל"ד), ספר שני, עמ' 207–208.
 622.  

 623. דרנג נאך אוסטן. הארץ, ו' באלול תש"א, 29 באוגוסט 1941, עמ' 2 ('רגעים')
  חתום: אגב.
  שיר על הסיסמה הגרמנית Drang nach Osten (שאיפה למזרח) המבטאת את שאיפות ההתפשטות של האימפריאליזם הגרמני, בעיקר לעבר הבלקנים והמזרח-הקרוב.
  חזר ונדפס ברגעים (תשל"ד), ספר שני, עמ' 209–210.
 624.  

 625. שירים על רעות הרוח. מחברות לספרות, שנה א, מחברת ה-ו (אלול תש"א, ספטמבר 1941), עמ' 46–60.
  י"ב פרקי שירה.
  חזר ונדפס (בשינוי נוסח קל) ב'עיר היונה', עמ' 161–180.
 626.  

 627. קצת פרהיסטוריה. הארץ, י"ג באלול תש"א, 5 בספטמבר 1941, עמ' 2 ('רגעים')
  חתום: אגב.
  שיר על שתיקת העולם לנוכח שואת יהודי אירופה.
  חזר ונדפס בשינויים קלים ב'הטור השביעי' (תש"ח), עמ' 136–137; ב'הטור השביעי', ספר שלישי (תשל"ב), עמ' 9–10; במגש הכסף (תשל"ד), עמ' 342–343 וב'הטור השביעי - תש"ח, מהדורה מחודשת (2003), עמ' 134-135.

   

 628. ג'וני על פני לנינגראד. הארץ, כ' באלול תש"א, 12 בספטמבר 1941, עמ' 2 ('רגעים')
  חתום: אגב.
  שיר בעקבות ידיעה בעתון: "טייסים בריטיים משתתפים בהגנה על לנינגרד".
  חזר ונדפס ברגעים (תשל"ד), ספר שני, עמ' 211–213.
 629.  

 630. אמריקה על הסף. הארץ, כ"ט באלול תש"א, 21 בספטמבר 1941, עמ' 2 ('רגעים')
  חתום: אגב.
  שיר בעקבות הכרזת מיניסטר-הצי האמריקני, קולונל נוכס, כי מכאן ואילך תגן ארצות-הברית על כל מטעני ה'החכר-והשאל' העושים את דרכם בים מיבשת-אמריקה לאירופה. זוהי התשובה האמריקאית להכרזת היטלר, ש"הוא ינסה להטביע כל ספינה, שאניותיו יפגשו בדרכים המוליכות מארצות-הברית לנמלים בריטיים".
  חזר ונדפס ברגעים (תשל"ד), ספר שני, עמ' 214–215.
 631.  

 632. גנראל חורף. הארץ, ה' בתשרי תש"ב, 26 בספטמבר 1941, עמ' 2 ('רגעים')
  חתום: אגב.
  שיר בעקבות דברי ציר ברית-המועצות בלונדון, איוואן מאיסקי: "אין אנו סומכים על החורף בלבד. גנראל חורף ירד בימינו לדרגת מאיור".
  חזר ונדפס בשינויים קלים ב'הטור השביעי' (תש"ח), עמ' 163–164; ב'הטור השביעי', ספר שלישי (תשל"ב), עמ' 17–18 וב'הטור השביעי - תש"ח, מהדורה מחודשת (2003), עמ' 161-162.

   

 633. "מחול הספסרות". הארץ, י' בחשון תש"ב, 31 באוקטובר 1941, עמ' 2 ('רגעים')
  חתום: אגב.
  שיר.
  חזר ונדפס ברגעים (תשל"ד), ספר שני, עמ' 216–217.
 634.  

 635. הרדיו הגרמני על נאפוליאון. הארץ, י"ז בחשוון תש"ב, 7 בנובמבר 1941, עמ' 2 ('רגעים')
  חתום: אגב.
  שיר על התעמולה הגרמנית ברדיו ברלין.
  חזר ונדפס ברגעים (תשל"ד), ספר שני, עמ' 218–219.
 636.  

 637. האוקיינוס השקט. הארץ, כ"ד בחשון תש"ב, 14 בנובמבר 1941, עמ' 2 ('רגעים')
  חתום: אגב.
  שיר.
  חזר ונדפס ברגעים (תשל"ד), ספר שני, עמ' 220–221.
 638.  

 639. פרשת הדיוויזיה. הארץ, א' בכסלו תש"ב, 12 בנובמבר 1941, עמ' 2 ('רגעים')
  חתום: אגב.
  שיר בעקבות סירוב השלטונות הבריטיים להקים יחידות צבא יהודי.
  חזר ונדפס ברגעים (תשל"ד), ספר שני, עמ' 222–223.
 640.  

 641. האחים קנינגהם ושות'. הארץ, ח' בכסלו תש"ב, 28 בנובמבר 1941, עמ' 2 ('רגעים')
  חתום: אגב.
  שיר על שלושת האחים לבית קנינגהם הנלחמים בפילדמרשאל הגרמני רומל על אדמת צפון-אפריקה.
  חזר ונדפס ברגעים (תשל"ד), ספר שני, עמ' 224–225.
 642.  

 643. סידי-רזג. הארץ, ט"ו בכסלו תש"ב, 5 בדצמבר 1941, עמ' 2 ('רגעים')
  חתום: אגב.
  שיר על העיירה סידי-רזג בקרבת טוברוק, שבסביבותיה התנהלו קרבות קשים של חיל-שריון וחיל-רגלים.
  חזר ונדפס ברגעים (תשל"ד), ספר שני, עמ' 226–227.
 644.  

 645. מלחמות-עולם. הארץ, כ"ב בכסלו תש"ב, 12 בדצמבר 1941, עמ' 2 ('רגעים')
  חתום: אגב.
  שיר.
  חזר ונדפס ברגעים (תשל"ד), ספר שני, עמ' 228–229.
 646.  

 647. מכרים ישנים או, האפלה בהוליבוד. הארץ, כ"ט בכסלו תש"ב, 19 בדצמבר 1941, עמ' 2 ('רגעים')
  חתום: אגב.
  שיר.
  חזר ונדפס ברגעים (תשל"ד), ספר שני, עמ' 230–231.
 648.  

 649. "שרות העזר הטריטוריאלי". הארץ, ו' בטבת תש"ב, 26 בדצמבר 1941, עמ' 2 ('רגעים')
  חתום: אגב.
  שיר על שירות הנשים בצבא הבריטי (א.ט.ס. A.T.S.)
  חזר ונדפס ברגעים (תשל"ד), ספר שני, עמ' 232–233.
 650.  

  1942

 651. שבחי קלות-הדעת : מתוך 'שיר עשרה אחים'. ניסן : קובץ לדברי ספרות ועיון / העורך: א' שלונסקי (תל-אביב : ספרית פועלים והשבועון 'השומר הצעיר', 1942), עמ' 58–60.
  חזר ונדפס בשינויים קלים ב'עיר היונה', עמ' 320–322.
 652.  

 653. "חבריא" בקרית ספר.  ניסן : קובץ לדברי ספרות ועיון / העורך: א' שלונסקי (תל-אביב : ספרית פועלים והשבועון 'השומר הצעיר', 1942), עמ' 98.
  חתום: נ.א.
  שיר.
  חזר ונדפס ב'מחברות אלתרמן', כרך ג' (תשמ"א 1981), עמ' 28–29.
 654.  

 655. היהודים ורוכבי-האופנים. הארץ, י"ג בטבת תש"ב, 2 בינואר 1942, עמ' 2 ('רגעים')
  חתום: אגב.
  שיר בעקבות ידיעה מן העתון: "גם היפנים טוענים כי היהודים סיבכו אותם במלחמה".
  חזר ונדפס ברגעים (תשל"ד), ספר שני, עמ' 234–235.
 656.  

 657. ה"לבנסראום" של רבונו של עולם. הארץ, כ' בטבת תש"ב, 9 בינואר 1942, עמ' 2 ('רגעים')
  חתום: אגב.
  שיר בעקבות דברי הנשיא רוזבלט: "העולם הוא צר מדי שיהיה בו מקום גם להיטלר וגם לאלוהים".
  חזר ונדפס בשינויים קלים ב'הטור השביעי' (תש"ח), עמ' 221–222; ב'הטור השביעי', ספר שלישי (תשל"ב), עמ' 52–53
  וב'הטור השביעי - תש"ח, מהדורה מחודשת (2003), עמ' 219-220.
 658.  

 659. שני מכתבים בענין חזית חדשה. הארץ, כ"ז בטבת תש"ב, 16 בינואר 1942, עמ' 2 ('רגעים')
  חתום: אגב.
  שיר לאור הנעשה בחזית המזרחית של מלחמת-העולם השניה.
  חזר ונדפס ברגעים (תשל"ד), ספר שני, עמ' 236–237.
 660.  

 661. השוטר. הארץ, ה' בשבט תש"ב, 23 בינואר 1942, עמ' 2 ('רגעים')
  חתום: אגב.
  שיר הספד לשוטרים היהודים שלמה שיף ונחום גולדמן שנהרגו מיד "פורשים", "בני הבליעל הבטוחים כי הצדק אתם".
  חזר ונדפס ברגעים (תשל"ד), ספר שני, עמ' 238–239.
 662.  

 663. רחמו על הפסימיסטים. הארץ, י"ב בשבט תש"ב, 30 בינואר 1942, עמ' 2 ('רגעים')
  חתום: אגב.
  שיר על הלכי-הרוח ביישוב היהודי בארץ-ישראל לנוכח התקדמותו של רומל בחזית המדבר המערבי.
  חזר ונדפס ברגעים (תשל"ד), ספר שני, עמ' 140–142.
 664.  

 665. קונצרט בפלצו ונציה. הארץ, י"ט בשבט תש"ב, 6 בפברואר 1942, עמ' 2 ('רגעים')
  חתום: אגב.
  שיר "לכבוד ביקורו של גרינג ברומא".
  חזר ונדפס ברגעים (תשל"ד), ספר שני, עמ' 242–243.
 666.  

 667. צלו של פוש. הארץ, כ"ו בשבט תש"ב, 13 בפברואר 1942, עמ' 2 ('רגעים')
  חתום: אגב.
  שיר על ממשלת צרפת (ממשלת וישי), על גנרל פטן והמרשל הזקן פוש.
  חזר ונדפס ברגעים (תשל"ד), ספר שני, עמ' 244–245.
 668.  

 669. עזו של גנדי. הארץ, ג' באדר תש"ב, 20 בפברואר 1942, עמ' 2 ('רגעים')
  חתום: אגב.
  שיר בעקבות פגישת גאנדי וצ'אנג-קאי-שק.
  חזר ונדפס ברגעים (תשל"ד), ספר שני, עמ' 246–247.
 670.  

 671. גנבת הרדיו. הארץ, י' באדר תש"ב, 27 בפברואר 1942, עמ' 2 ('רגעים')
  חתום: אגב.
  שיר.
  חזר ונדפס ברגעים (תשל"ד), ספר שני, עמ' 248–249.
 672.  

 673. קפה תורכי. הארץ, כ"ד באדר תש"ב, 13 במארס 1942, עמ' 2 ('רגעים')
  חתום: אגב.
  שיר שנכתב בעקבות ההתנקשות בחיי ציר גרמניה באנקרה, פראנץ פון פאפן.
  חזר ונדפס ברגעים (תשל"ד), ספר שני, עמ' 250–251.
 674.  

 675. התקפת הקופים או כוחו של חקוי. הארץ, ב' בניסן תש"ב, 20 במארס 1942, עמ' 2 ('רגעים')
  חתום: אגב.
  שיר בעקבות ידיעה מן העתון: "אלפי קופים התקיפו פלוגות סיניות בבורמה".
  חזר ונדפס ברגעים (תשל"ד), ספר שני, עמ' 252–253.
 676.  

 677. שוק האביב. הארץ, ט' בניסן תש"ב, 27 במארס 1942, עמ' 2 ('רגעים')
  חתום: אגב.
  שיר על הדרישה הגרמנית מבולגריה ומן המלך בוריס לשתף פעולה עם הרייך השלישי.
  חזר ונדפס ברגעים (תשל"ד), ספר שני, עמ' 254–255.
 678.  

 679. השפעה יפנית. הארץ, ט"ז בניסן תש"ב, 3 באפריל 1942, עמ' 2 ('רגעים')
  חתום: אגב.
  שיר על שיחה בין גרינג לבין גבלס על היטלר ונסיונו לרכוש את לב יפן.
  חזר ונדפס ברגעים (תשל"ד), ספר שני, עמ' 256–258.
 680.  

 681. מסכת לוב. הארץ, כ"ג בניסן תש"ב, 10 באפריל 1942, עמ' 2 ('רגעים')
  חתום: אגב.
  שיר שנכתב לנוכח הקרבות בצפון-אפריקה בין רומל ובעלות-הברית.
  חזר ונדפס ברגעים (תשל"ד), ספר שני, עמ' 259–260.
 682.  

 683. מול חזית המערב. הארץ, ל' בניסן תש"ב, 17 באפריל 1942, עמ' 2 ('רגעים')
  חתום: אגב.
  שיר על הגרמנים המצפים לפתיחת חזית שניה במערב.
  חזר ונדפס ברגעים (תשל"ד), ספר שני, עמ' 261–262.
 684.  

 685. יום הולדת. הארץ, ז' באייר תש"ב, 24 באפריל 1942, עמ' 2 ('רגעים')
  חתום: אגב.
  שיר לכבוד יום-הולדתו ה-53 של היטלר.
  חזר ונדפס ברגעים (תשל"ד), ספר שני, עמ' 263–264.
 686.  

 687. המרחץ. הארץ, י"ד באייר תש"ב, 1 במאי 1942, עמ' 2 ('רגעים')
  חתום: אגב.
  שיר על הידיעה כי "היטלר מכין מרחץ-דמים חדש בגרמניה".
  חזר ונדפס ברגעים (תשל"ד), ספר שני, עמ' 265–266.
 688.  

 689. נקמת השטריימל. הארץ, כ"א באייר תש"ב, 8 במאי 1942, עמ' 2 ('רגעים')
  חתום: אגב.
  שיר בעקבות ידיעה מן העתון: "הנאצים מחרימים את השטריימליך לצרכי הצבא".
  חזר ונדפס ברגעים (תשל"ד), ספר שני, עמ' 267–268.
 690.  

 691. האופנסיבה. הארץ, כ"ז באייר תש"ב, 14 במאי 1942, עמ' 2 ('רגעים')
  חתום: אגב.
  שיר לנוכח ההתקפה הגרמנית על ברית-המועצות.
  חזר ונדפס ברגעים (תשל"ד), ספר שני, עמ' 269–270.
 692.  

 693. עיר השוטים. מחברות לספרות, כרך ב', מחברת א' (סיון תש"ב, מאי 1942), עמ' 41–42.
  שיר.
  נוסח שונה בשם "בדיחת השוטים" מצוי בארכיון ישראל זמורה. שני הנוסחים שוב נדפסו ב'מחברות אלתרמן', כרך ג' (תשמ"א 1981), עמ' 30–32 ובעמ' 33–35.
 694.  

 695. שני גנרלים בחזית חרקוב. הארץ, ה' בסיון תש"ב, 21 במאי 1942, עמ' 2 ('רגעים')
  חתום: אגב.
  שיר על גנרל שפירא וגנרל שניאורסון בצבא הסובייטי.
  חזר ונדפס ברגעים (תשל"ד), ספר שני, עמ' 271–273.
 696.  

 697. "באו מים עד נפש". הארץ, י"ג בסיון תש"ב, 29 במאי 1942, עמ' 2 ('רגעים')
  חתום: אגב.
  שיר בהשמע פסוק עברי בתוך שידור של יהודי רוסיה.
  חזר ונדפס ברגעים (תשל"ד), ספר שני, עמ' 274–275.
 698.  

 699. חיוך הג'וקונדה. הארץ, כ' בסיון תש"ב, 5 ביוני 1942, עמ' 2 ('רגעים')
  חתום: אגב.
  שיר על שיחה בין גרמני לבין איטלקי על המצב הפוליטי והצבאי.
  חזר ונדפס ברגעים (תשל"ד), ספר שני, עמ' 276–277.
 700.  

 701. תשובת גנרל קניג. הארץ, כ"ז בסיון תש"ב, 12 ביוני 1942, עמ' 2 ('רגעים')
  חתום: אגב.
  שיר בעקבות ידיעה מן העיתון: "לדרישת-הכניעה השיב גנרל קניג, מפקד הצרפתים החופשים בלוב, תשובה נמרצת, שאינה ראויה לדפוס".
  חזר ונדפס בשינויים קלים ב'הטור השביעי' (תש"ח), עמ' 152–153; ב'הטור השביעי' עד תשי"ד (תשכ"ב), עמ' 38–39; ב'הטור השביעי', ספר ראשון (תשל"ב), עמ' 38–39; במגש הכסף (תשל"ד), עמ' 263–264
  וב'הטור השביעי - תש"ח, מהדורה מחודשת (2003), עמ' 150-151.
 702.  

 703. השאלה. הארץ, ו' בתמוז תש"ב, 19 ביוני 1942, עמ' 2 ('רגעים')
  חתום: אגב.
  שיר על השאלה היהודית.
  חזר ונדפס ברגעים (תשל"ד), ספר שני, עמ' 278–279.
 704.  

 705. מערכת לוב. הארץ, י"א בתמוז תש"ב, 26 ביוני 1942, עמ' 2 ('רגעים')
  חתום: אגב.
  שיר במשקל של 'חד-גדיא' על המערכה במדבר המערבי.
  חלק שני נתפרסם בי"ז בטבת תש"ג (25 בדצמבר 1942), מס' 598.
  חזר ונדפס ברגעים (תשל"ד), ספר שני, עמ' 280–282.
 706.  

 707. המרש הגרמני. הארץ, י"ח בתמוז תש"ב, 3 ביולי 1942, עמ' 2 ('רגעים')
  חתום: אגב.
  שיר לנוכח ההתקפה על כוחות רומל בלוב ונסיגתם.
  חזר ונדפס ברגעים (תשל"ד), ספר שני, עמ' 283–284.
 708.  

 709. גלגולן של שמועות. הארץ, כ"ה בתמוז תש"ב, 10 ביולי 1942, עמ' 2 ('רגעים')
  חתום: אגב.
  שיר על שמועות המתהלכות בארץ.
  חזר ונדפס ברגעים (תשל"ד), ספר שני, עמ' 285.
 710.  

 711. לורלי. הארץ, ג' באב תש"ב, 17 ביולי 1942, עמ' 2 ('רגעים')
  חתום: אגב.
  שיר על-פי מיקצב שירו הידוע של היינריך היינה מתוך 'ספר השירים', 1827. עניינו של השיר כאן - היטלר והצבא הגרמני.
  נוסח מקוצר ועם שינויים קלים נדפס ב'הטור השביעי' (תש"ח), עמ' 135; ב'הטור השביעי', ספר שלישי (תשל"ב), עמ' 15–16 וב'הטור השביעי - תש"ח, מהדורה מחודשת (2003), עמ' 133.
 712.  

 713. המכה ה–11. הארץ, י' באב תש"ב, 24 ביולי 1942, עמ' 2 ('רגעים')
  חתום: אגב.
  שיר על מלחמתו של פילדמרשל רומל במדבר המערבי.
  חזר ונדפס ברגעים (תשל"ד), ספר שני, עמ' 286–287.
 714.  

 715. מצב מיוחד במינו. הארץ, י"ז באב תש"ב, 31 ביולי 1942, עמ' 2 ('רגעים')
  חתום: אגב.
  שיר על החזית השניה' המתמהמהת לבוא.
  חזר ונדפס ברגעים (תשל"ד), ספר שני, עמ' 288–290.
 716.  

 717. צו גיוס. הארץ, ט"ו באלול תש"ב, 28 באוגוסט 1942, עמ' 2 ('רגעים')
  חתום: אגב.
  שיר בענין צו-גיוס לצבא לרווקים ולנשואים שאין להם ילדים.
  חזר ונדפס ברגעים (תשל"ד), ספר שני, עמ' 291–292.
 718.  

 719. מגבית ההתגיסות. הארץ, כ"ב באלול תש"ב, 4 בספטמבר 1942, עמ' 2 ('רגעים')
  חתום: אגב.
  שיר על המגבית לטובת מאמץ המלחמה.
  חזר ונדפס ברגעים (תשל"ד), ספר שני, עמ' 293–295.
 720.  

 721. רוח נובמבר. הארץ, כ"ט באלול תש"ב, 11 בספטמבר 1942, עמ' 2 ('רגעים')
  חתום: אגב.
  שיר בעקבות ידיעה ש"היטלר חושש מפני רוח נובמבר 1918 בגרמניה" (מסתבר שהיטלר חשש מהפיכה בגלל מצבו של הצבא הגרמני בחזית).
  חזר ונדפס ברגעים (תשל"ד), ספר שני, עמ' 296–298.
 722.  

 723. לוח ראשון. ספר השנה של העתונאים, תש"ג 1942/1943, עמ' 1.
  שיר.
  חזר ונדפס ב'מחברות אלתרמן', כרך ג' (תשמ"א), עמ' 36–37.
 724.  

 725. וישי הלוחמת. הארץ, ז' בתשרי תש"ג, 18 בספטמבר 1942, עמ' 2 ('רגעים')
  חתום: אגב.
  שיר על ממשלת וישי הלוחמת ביהודים במקום בגרמנים.
  חזר ונדפס בנוסח מקוצר ב'הטור השביעי' (תש"ח), עמ' 148–149; ב'הטור השביעי', ספר שלישי (תשל"ב), עמ' 19–20 וב'הטור השביעי - תש"ח, מהדורה מחודשת (2003), עמ' 146-147.

   

 726. היטלר ומוסוליני יפגשו. הארץ, י"ד בתשרי תש"ג, 26 בספטמבר 1942, עמ' 2 ('רגעים')
  חתום: אגב.
  שיר סאטירי על יחסי-האהבה בין היטלר למוסוליני.
  חזר ונדפס ברגעים (תשל"ד), ספר שני, עמ' 299–300.
 727.  

 728. הבליץ בסטלינגרד. הארץ, כ"א בתשרי תש"ג, 2 באוקטובר 1942, עמ' 2 ('רגעים')
  חתום: אגב.
  שיר על תבוסת הצבא הגרמני בחזית סטלינגרד.
  חזר ונדפס ברגעים (תשל"ד), ספר שני, עמ' 302–304.
 729.  

 730. מעשה שהיה. הארץ, כ"ח בתשרי תש"ג, 9 באוקטובר 1942, עמ' 2 ('רגעים')
  חתום: אגב.
  שיר על מעשה שהיה בהולנד בתקופת הכיבוש הגרמני.
  חזר ונדפס ברגעים (תשל"ד), ספר שני, עמ' 305–307.
 731.  

 732. אבא-כ"ץ ובניו בחזית סטלינגרד. הארץ, ה' בחשון תש"ג, 16 באוקטובר 1942, עמ' 2 ('רגעים')
  חתום: אגב.
  שיר על משפחת כ"ץ הנלחמת בנאצים בקרבות סטלינגרד.
  חזר ונדפס ב'הטור השביעי' (תש"ח), עמ' 156–157; ב'הטור השביעי', ספר שלישי (תשל"ב), עמ' 21–23 וב'הטור השביעי - תש"ח, מהדורה מחודשת (2003), עמ' 154-155.

   

 733. שני מצרכים ללא פיקוח. הארץ, י"ב בחשון תש"ג, 23 באוקטובר 1942, עמ' 2 ('רגעים')
  חתום: אגב.
  שיר על קיצוב במצרכי-מזון בתקופת המלחמה.
  חזר ונדפס ברגעים (תשל"ד), ספר שני, עמ' 308–309.
 734.  

 735. בין החורבות. הארץ, י"ט בחשון תש"ג, 30 באוקטובר 1942, עמ' 2 ('רגעים')
  חתום: אגב.
  שיר בעקבות ידיעה בעיתון: "בין חורבות סטאלינגראד תולות עדיין נשים את כביסתן וילדים משחקים שם".
  נוסח מקוצר, עם שינויים קלים, נדפס ב'הטור השביעי' (תש"ח), עמ' 154–155; ב'הטור השביעי', עד תשי"ד (תשכ"ב), עמ' 40–41; ב'הטור השביעי' ספר ראשון (תשל"ב), עמ' 40–41 וב'הטור השביעי - תש"ח, מהדורה מחודשת (2003), עמ' 152-153.

   

 736. המלט אינו יכול לגמור את המונולוג. הארץ, כ"ו בחשוון תש"ג, 6 בנובמבר 1942, עמ' 2 ('רגעים')
  חתום: אגב.
  שיר.
  חזר ונדפס ברגעים (תשל"ד), ספר שני, עמ' 310–311.
 737.  

 738. שלושה שירים: א. [ובלילה נעור איש מרוד ככלב...]; ב. [איכה יושר עליך, החלי?]; ג. [גו לילה זה עבר ולא חשך שכלי]. מחברות לספרות, כרך ב', מחברת ב' (כסלו תש"ג, נובמבר 1942), עמ' 5–7.
  חזר ונדפס (בשינויים קלים) ב'עיר היונה', עמ' 226–229, בשם: "שמחה למועד".
 739.  

 740. פרשת רומל, או, מסעות בנימין הרביעי. הארץ, ד' בכסלו תש"ג, 13 בנובמבר 1942, עמ' 2 ('רגעים')
  חתום: אגב.
  שיר על מסעו של רומל במדבר המערבי. ברקע - מסעות בנימין השלישי למנדלי מוכר ספרים.
  חזר ונדפס ברגעים (תשל"ד), ספר שני, עמ' 312–313.
 741.  

 742. הדיקטטורים הקטנים. הארץ, י"א בכסלו תש"ג, 20 בנובמבר 1942, עמ' 2 ('רגעים')
  חתום: אגב.
  שיר נגד נהגי חברת האוטובוסים 'המעביר'.
  חזר ונדפס ברגעים (תשל"ד), ספר שני, עמ' 314–315.
 743.  

 744. מכל העמים. הארץ, י"ח בכסלו תש"ג, 27 בנובמבר 1942, עמ' 2 ('רגעים')
  חתום: אגב.
  שיר. על שואת-ילדי היהודים באירופה.
  חזר ונדפס ב'עלי טרף', משירי העמים במלחמה / בעריכת עזריאל שוורץ <אוכמני>. – [מרחביה] : ספרית פועלים, הוצאת הקיבוץ הארצי השומר הצעיר, 1943 (דורון), עמ' 68–70; ב'הטור השביעי' (תש"ח), עמ' 9–10; ב'הטור השביעי', עד תשי"ד (תשכ"ב), עמ' 9–11; ב'הטור השביעי' ספר ראשון (תשל"ב), עמ' 9–11; במגש הכסף (תשל"ד), עמ' 260–262 וב'הטור השביעי - תש"ח, מהדורה מחודשת (2003), עמ' 13-14.
 745.  

 746. בתהלוכה. הארץ, כ"ה בכסלו תש"ג, 4 בדצמבר 1942, עמ' 2 ('רגעים')
  חתום: אגב.
  שיר עם תהלוכת-האבל שנערכה בתל-אביב לרגל פירסום אומדן ראשון של הנספים בקרב יהודי אירופה למן תחילת המלחמה.
  חזר ונדפס ברגעים (תשל"ד), ספר שני, עמ' 316–317.
 747.  

 748. הצב החדש. הארץ, ג' בטבת תש"ג, 11 בדצמבר 1942, עמ' 2 ('רגעים')
  חתום: אגב.
  שיר על סירובה של אנגליה לגייס יחידות יהודיות לצבא הבריטי למלחמה באויב הגרמני.
  חזר ונדפס ברגעים (תשל"ד), ספר שני, עמ' 318–319.
 749.  

 750. ביום ההוא. הארץ, י' בטבת תש"ג, 18 בדצמבר 1942, עמ' 2 ('רגעים')
  חתום: אגב.
  שיר על יום-הדין הנשקף לגרמניה לאחר המלחמה "כי אין בית, אין בית שאין בו רוצח."
  חזר ונדפס, בשינויים קלים, בהטור השביעי (תש"ח), עמ' 175–176; בהטור השביעי, עד תשי"ד (תשכ"ב), עמ' 47–48; בהטור השביעי, ספר ראשון (תשל"ב), עמ' 47–48 ובהטור השביעי - תש"ח, מהדורה מחודשת (2003), עמ'  173-174.

   

 751. מערכת לוב, פרק ב'. הארץ, י"ז בטבת תש"ג, 25 בדצמבר 1942, עמ' 2 ('רגעים')
  חתום: אגב.
  המשך השיר שנתפרסם ב'הארץ' ביום י"א בתמוז תש"ב (26 ביוני 1942) - מס' 573.
  חזר ונדפס ברגעים (תשל"ד), ספר שני, עמ' 320–323.
 752.  

 753. כוס נרימה בידינו.  מעריב, ח' בסיון תשכ"ו, 27 במאי 1966, עמ' 6.
  שיר שנכתב עם סיום קורס אימונים-צבאיים בשלהי 1942.
 754.  

  1943

 755. תפלת נקם (קטע). בתוך: עלי טרף : משירי העמים במלחמה / בעריכת עזריאל שוורץ <אוכמני>. – [מרחביה] : ספרית פועלים, הוצאת הקיבוץ הארצי השומר הצעיר, 1943, עמ' 71–72.
 756.  

 757. עוברות השנים - 1943. הארץ, כ"ד בטבת תש"ג, 1 בינואר 1943, עמ' ('רגעים')
  חתום: אגב.
  שיר על תלמידי היסטוריה העתידים ללמוד על מאורעות מלחמת-העולם השניה.
  חזר ונדפס ברגעים (תשל"ד), ספר שני, עמ' 323–325.
 758.  

 

לראש הדף

ספרי נתן אלתרמן שירים מוקדמים:
1920־1934
רגעים:
1934־1943
הטור השביעי:
1943־1948
הטור השביעי:
1949־1956
הטור השביעי
והחוט המשולש:
1957־1970
על נתן אלתרמן ויצירתו