נתן אלתרמן (1910–1970)

Nathan Alterman

שירים ורשימות מוקדמים – 1920 עד 1934

 

שירי ילדות:

שירי הילדות סדורים על־פי סדר כתיבתם המקורית במחברותיו של נתן אלתרמן המצויים ב׳מוסד אלתרמן׳. הובאו כאן רק אותם שירים אשר ראו אור בדפוס.

 1. לפני דנייסטר.   אל לב הזמר : פרקי ביוגראפיה ועיון ביצירת אלתרמן / מנחם דורמן (תל־אביב : הקיבוץ המאוחד, תשמ״ז 1986), עמ׳ 44–46.
  השיר נכתב בקאמינקה, עיירה אוקראינית, מהלך כשבעים קילומטר מקישינוב, בהיות המשורר בן 10. השיר נלקח ממחברת שיר הילדות של נ׳ אלתרמן המצוייה ב׳מוסד אלתרמן׳ (עמ׳ 13–15).
 2.  

 3. בת־שמים. אחדות (עיתון תלמידי הגימנסיה העברית ״מגן דוד״, קישינוב), ט״ו בתשרי תרפ״ד.
  שיר.
  נכתב בקישינוב בהיות המשורר בן 13.
  מופיע במחברת שירי ילדותו המצוייה במוסד אלתרמן (עמ׳ 41–43).
  הנוסח במחברת כולל שינויים מזעריים (בעיקר בבית האחד עשר).
  חזר ונדפס במאמרו של ב״י מיכלי ״הנער־המשורר״ ב׳מאזנים׳, כר׳ לב, חוב׳ ו (אייר תשל״א, מאי ,)1971 עמ׳ 429–430 (בטעות נחתם שם: ט״ו בתשרי תרפ״ו) ובספרו של ב״י מיכלי ׳מסה ופולמוס׳ (1973), עמ׳ 41–43.

 4.  

 5. פליטים. אחדות (עיתון תלמידי הגימנסיה העברית ״מגן דוד״, קישינוב), ט״ו בתשרי תרפ״ד.
  שיר.
  נכתב בקישינוב בהיות המשורר בן 13.
  מופיע במחברת שירי ילדותו המצוייה במוסד אלתרמן (עמ׳ 45–46).
  נזכר במאמרו של ב״י מיכלי ״הנער־המשורר״ ב׳מאזנים׳, כר׳ ל״ב, חוב׳ ד׳–ה׳ (אדר–ניסן תשל״א, מארס–אפריל 1971), עמ׳ 343 ובספרו של ב״י מיכלי ׳מסה ופולמוס׳ (1973), עמ׳

 6.  

 7. פרידת אוסישקין. אחדות (עיתון תלמידי הגימנסיה העברית ״מגן דוד״, קישינוב), ט״ו בתשרי תרפ״ד.
  ״רגשים״.
  נכתב בקישינוב בהיות המשורר בן 13.
  מופיע במחברת שירי ילדותו המצוייה במוסד אלתרמן (עמ׳ 56–55).
  נזכר במאמרו של ב״י מיכלי ״הנער־המשורר״ ב׳מאזנים׳, כר׳ ל״ב, חוב׳ ד׳–ה׳ (אדר–ניסן תשל״א, מארס–אפריל 1971), עמ׳ 343 ובספרו של ב״י מיכלי ׳מסה ופולמוס׳ (1973), עמ׳ 13.

 8.  

 9. *** [לא, לא תקות שוא ...] אחדות (עיתון תלמידי הגימנסיה העברית ״מגן דוד״, קישינוב) [חשון או שבט תרפ״ד] (תאריך משוער).
  שיר.
  נכתב בקישינוב בהיות המשורר בן 13.
  מופיע במחברת שירי ילדותו המצוייה במוסד אלתרמן (עמ׳ 37–38). הנוסח במחברת כולל שינויים מזעריים.
  חזר ונדפס במאמרו של ב״י מיכלי ״הנער־המשורר״ ב׳מאזנים׳, כר׳ לב, חוב׳ ו (אייר תשל״א, מאי 1971), עמ׳ 432, בשם: ״לאומי״ ובספרו של ב״י מיכלי ׳מסה ופולמוס׳ (1973), עמ׳ 47.

 10.  

 11. חנוכה.  אחדות (עיתון תלמידי הגימנסיה העברית ״מגן דוד״, קישינוב), א׳ בטבת תרפ״ד.
  שיר.
  ״נכתב ב־½ שעה״ בקישינוב בהיות המשורר בן 13.
  מופיע במחברת שירי ילדותו המצוייה במוסד אלתרמן (עמ׳ 29–30). הנוסח במחברת כולל שינויים קלים (בעיקר בבית החמישי).
  חזר ונדפס במאמרו של ב״י מיכלי ״הנער־המשורר״ ב׳מאזנים׳, כר׳ לב, חוב׳ ו (אייר תשל״א, מאי 1971), עמ׳ 428–429 ובספרו של ב״י מיכלי ׳מסה ופולמוס׳ (1973), עמ׳ 48–49.

 12.  

 13. סתו. אחדות (עיתון תלמידי הגימנסיה העברית ״מגן דוד״, קישינוב), ט״ו בטבת תרפ״ד.
  שיר.
  נכתב בקישינוב בהיות המשורר בן 13.
  מופיע במחברת שירי ילדותו המצוייה במוסד אלתרמן (עמ׳ 68–69). הנוסח במחברת כולל שינויים מזעריים.
  חזר ונדפס במאמרו של ב״י מיכלי ״הנער־המשורר״ ב׳מאזנים׳, כר׳ לב, חוב׳ ד–ה (אדר–ניסן תשל״א, מארס–אפריל 1971), עמ׳ 344–345 ובספרו של ב״י מיכלי ׳מסה ופולמוס׳ (1973), עמ׳ 32–33.

 14.  

 15. חרף. אחדות (עיתון תלמידי הגימנסיה העברית ״מגן דוד״, קישינוב), א׳ בשבט תרפ״ד.
  שיר.
  נכתב בקישינוב בהיות המשורר בן 13.
  מופיע במחברת שירי ילדותו המצוייה במוסד אלתרמן (עמ׳ 27–28), בשם: ״שלג״. הנוסח במחברת חסר את הבית הרביעי, אולם כולל את המלים המטושטשות.
  חזר ונדפס במאמרו של ב״י מיכלי ״הנער־המשורר״ ב׳מאזנים׳, כר׳ לב, חוב׳ ד–ה (אדר–ניסן תשל״א, מארס–אפריל 1971), עמ׳ 345 ובספרו של ב״י מיכלי ׳מסה ופולמוס׳ (1973), עמ׳ 33–34.

 16.  

 17. *** [שלג יורד בעצלתיים...]. אחדות (עיתון תלמידי הגימנסיה העברית ״מגן דוד״, קישינוב) [שבט תרפ״ד] – (תאריך משוער).
  שיר.
  נכתב בקישינוב בהיות המשורר בן 13.
  מופיע במחברת שירי ילדותו המצוייה במוסד אלתרמן (עמ׳ 28), בשם: ״זהר״.
  חזר ונדפס במאמרו של ב״י מיכלי ״הנער־המשורר״ ׳מאזנים׳, כר׳ לב, חוב׳ ד–ה (אדר–ניסן תשל״א, מארס–אפריל 1971), עמ׳ 345 ובספרו של ב״י מיכלי ׳מסה ופולמוס׳ (1973), עמ׳ 34–35.

 18.  

 19. אם.  אחדות (עיתון תלמידי הגימנסיה העברית ״מגן דוד״, קישינוב) [א׳ באדר א תרפ״ד] – (תאריך משוער).
  שיר.
  נכתב בקישינוב בהיות המשורר בן 13.
  מופיע במחברת שירי ילדותו המצוייה במוסד אלתרמן (עמ׳ 30–32). הנוסח במחברת כולל שינויים מזעריים.
  חזר ונדפס במאמרו של ב״י מיכלי ״הנער־המשורר״ ב׳מאזנים׳, כר׳ לב, חוב׳ ו (אדר–ניסן תשל״א, מארס–אפריל 1971), עמ׳ 428–429 ובספרו של ב״י מיכלי ׳מסה ופולמוס׳ (1973), עמ׳ 39–40.

 20.  

 21. בשורת האביב.  אחדות (עיתון תלמידי הגימנסיה העברית ״מגן דוד״, קישינוב), [ניסן תרפ״ד] – (תאריך משוער).
  שיר.
  נכתב בקישינוב בהיות המשורר בן 13.
  מופיע במחברת שירי ילדותו המצוייה במוסד אלתרמן (עמ׳ 36–37), בשם: ״אביב״. הנוסח במחברת כולל את המלים המטושטשות וכן שינויים מזעריים בנוסח. במחברת מצוי שיר (עמ׳ 35–36) בשם ״בשורת־אביב״ שנוסחו שונה לחלוטין מהשיר הנ״ל.
  חזר ונדפס במאמרו של ב״י מיכלי ״הנער־המשורר״ ב׳מאזנים׳, כר׳ לב, חוב׳ ד–ה (אדר–ניסן תשל״א, מארס–אפריל 1971), עמ׳ 345–346 ובספרו של ב״י מיכלי ׳מסה ופולמוס׳ (1973), עמ׳ 35.

 22.  

 23. בחלומי. ניצנים (ירחון תלמידי המחלקה החמישית בגימנסיה העברית ״מגן דוד״, קישינוב), [תשרי–טבת תרפ״ה] (תאריך משוער).
  חתום: נתן אלטמן (בתוכן הענינים של החוברת חתום: אלטרמן).
  שיר.
  מופיע במחברת שירי ילדותו המצוייה במוסד אלתרמן (עמ׳ 137–139) ונחתם שם: ״תרפ״ה ב׳ כסלו״. הנוסח במחברת כולל שינויים מזעריים.
  חזר ונדפס במאמרו של ב״י מיכלי ״הנער־המשורר״ ב׳מאזנים׳, כר׳ לב, חוב׳ ו (אייר תשל״א, מאי 1971), עמ׳ 431 ובספרו של ב״י מיכלי ׳מסה ופולמוס׳ (1973), עמ׳ 44–45.

 24.  

 25. לאביב חכיתי ...  ניצנים (ירחון תלמידי המחלקה החמישית בגימנסיה העברית ״מגן דוד״, קישינוב), ט״ו בשבט תרפ״ה.
  חתום: נתן אלתמן (בתוכן הענינים של החוברת חתום: אלטרמן).
  שיר.
  מופיע במחברת שירי ילדותו המצוייה במוסד אלתרמן (עמ׳ 32–33).
  חזר ונדפס במאמרו של ב״י מיכלי ״הנער־המשורר״ ב׳מאזנים׳, כר׳ לב, חוב׳ ו (אייר תשל״א, מאי 1971), עמ׳ 431 (בטעות נחתם שם: ט״ו בשבט תרפ״ו) ובספרו של ב״י מיכלי ׳מסה ופולמוס׳ (1973), עמ׳ 46.

 26.  

 27. לט״ו בשבט. ניצנים (ירחון תלמידי המחלקה החמישית בגימנסיה העברית ״מגן דוד״, קישינוב), גל׳ י״א (ט״ו בשבט תרפ״ה).
  שיר.
  מופיע במחברת שירי ילדותו המצוייה במוסד אלתרמן (עמ׳ 151–153) ונחתם שם: ״ח׳ שבט תרפ״ה״. הנוסח במחברת כולל שינויים מזעריים.
  נזכר במאמרו של ב״י מיכלי ״הנער־המשורר״ ב׳מאזנים׳, כר׳ לב, חוב׳ ד–ה (אדר–ניסן תשל״א, מארס–אפריל 1971) עמ׳ 343 ובספרו של ב״י מיכלי ׳מסה ופולמוס׳ 1973)

 28.  

 29. גלים. ניצנים (ירחון תלמידי המחלקה החמישית בגימנסיה העברית ״מגן דוד״, קישינוב), פורים תרפ״ה.
  שיר.
  מופיע במחברת שירי ילדותו המצוייה במוסד אלתרמן (עמ׳ 154–155) ונחתם שם: כ״ג שבט [תרפ״ה]. הנוסח במחברת כולל שינויים מזעריים.
  חזר ונדפס במאמרו של ב״י מיכלי ״הנער־המשורר״ ב׳מאזנים׳, כר׳ לב, חוב׳ ד–ה (אדר–ניסן תשל״א, מארס–אפריל 1971), עמ׳ 346 ובספרו של ב״י מיכלי ׳מסה ופולמוס׳ (1973), עמ׳ 63.

 30.  

 31. ים. אל לב הזמר : פרקי ביוגראפיה ועיון ביצירת אלתרמן / מנחם דורמן (תל־אביב : הקיבוץ המאוחד, תשמ״ז 1986), עמ׳ 48–49.
  השיר נכתב ערב עליית משפחת אלתרמן לארץ־ישראל, ״קונסטנצה, ח׳ ניסן תרפ״ה״.
  השיר נלקח מפנקס, תשורה ״למזכרת אהבה ורעות מאת חבירו ...״ המצוייה ב׳מוסד אלתרמן׳, עמ׳ 1.

 32.  

 33. ההלך. אל לב הזמר : פרקי ביוגראפיה ועיון ביצירת אלתרמן / מנחם דורמן (תל־אביב : הקיבוץ המאוחד, תשמ״ז 1986), עמ׳ 60.
  השיר נכתב בכסלו תרפ״ו (ולא תרפ״ה, כפי שמציין מ׳ דורמן בספרו). השיר נלקח מפנקס, תשורה ״למזכרת אהבה ורעות מאת חבירו ...״ המצוייה ב׳מוסד אלתרמן׳, עמ׳ 26.

 34.  

 35. [ושוב את עוברת, ושוב את חולפת ...]. אל לב הזמר : פרקי ביוגראפיה ועיון ביצירת אלתרמן / מנחם דורמן (תל־אביב : הקיבוץ המאוחד, תשמ״ז 1986), עמ׳ 63.
  השיר נכתב בב׳ בטבת תרפ״ו. השיר נלקח מפנקס, תשורה ״למזכרת אהבה ורעות מאת חבירו ...״ המצוייה ב׳מוסד אלתרמן׳, עמ׳ 30.

 36.  

 37. [קטע מבלדה]. אל לב הזמר : פרקי ביוגראפיה ועיון ביצירת אלתרמן / מנחם דורמן (תל־אביב : הקיבוץ המאוחד, תשמ״ז 1986), עמ׳ 61.
  נכתב בתל־אביב, י״ט–כ״א בסיון תרפ״ו. השיר נלקח מפנקס, תשורה ״למזכרת אהבה ורעות מאת חבירו ...״ המצוייה ב׳מוסד אלתרמן׳, עמ׳ 52.

 38.  

 39. [קטע מבלדה על שאול המלך]. אל לב הזמר : פרקי ביוגראפיה ועיון ביצירת אלתרמן / מנחם דורמן (תל־אביב : הקיבוץ המאוחד, תשמ״ז 1986), עמ׳ 61–62.
  נכתב בתל־אביב, כ״ח–כ״ט בטבת תרפ״ז. השיר נלקח מפנקס, תשורה ״למזכרת אהבה ורעות מאת חבירו ...״ המצוייה ב׳מוסד אלתרמן׳, עמ׳ 79.

 40. שירי פאריז:

 41. [את השיר הראשון].  עוד חוזר הניגון : שירת אלתרמן בראי המודרניזם / זיוה שמיר (תל־אביב : פפירוס, תשמ״ט 1989), עמ׳ 316.
  שיר.
 42.  

 43. [אמא שלי]. עוד חוזר הניגון : שירת אלתרמן בראי המודרניזם / זיוה שמיר (תל־אביב : פפירוס, תשמ״ט 1989), עמ׳ 316–317.
  שיר.
 44.  

 45. [את נכנסת]. עוד חוזר הניגון : שירת אלתרמן בראי המודרניזם / זיוה שמיר (תל־אביב : פפירוס, תשמ״ט 1989), עמ׳ 317.
  שיר.
 46.  

 47. [בנופפה ברקטה].  עוד חוזר הניגון : שירת אלתרמן בראי המודרניזם / זיוה שמיר (תל־אביב : פפירוס, תשמ״ט 1989), עמ׳ 317–318.
  שיר.
 48.  

 49. [את גן הטיולרי].  עוד חוזר הניגון : שירת אלתרמן בראי המודרניזם / זיוה שמיר (תל־אביב : פפירוס, תשמ״ט 1989), עמ׳ 318.
  שיר.
 50.  

 51. [שעה יקרה].  עוד חוזר הניגון : שירת אלתרמן בראי המודרניזם / זיוה שמיר (תל־אביב : פפירוס, תשמ״ט 1989), עמ׳ 319.
  שיר.
 52.  

 53. [לעדה].  עוד חוזר הניגון : שירת אלתרמן בראי המודרניזם / זיוה שמיר (תל־אביב : פפירוס, תשמ״ט 1989), עמ׳ 319–320.
  שיר.
 54.  

 55. [שוב ערב].  עוד חוזר הניגון : שירת אלתרמן בראי המודרניזם / זיוה שמיר (תל־אביב : פפירוס, תשמ״ט 1989), עמ׳ 320.
  שיר.
 56.  

 57. אחר מקרא אגרת.  עוד חוזר הניגון : שירת אלתרמן בראי המודרניזם / זיוה שמיר (תל־אביב : פפירוס, תשמ״ט 1989), עמ׳ 320–321.
  שיר.
 58.  

 59. H. R.  עוד חוזר הניגון : שירת אלתרמן בראי המודרניזם / זיוה שמיר (תל־אביב : פפירוס, תשמ״ט 1989), עמ׳ 321.
  שיר.
 60.  

 61. La Viennoise  עוד חוזר הניגון : שירת אלתרמן בראי המודרניזם / זיוה שמיר (תל־אביב : פפירוס, תשמ״ט 1989), עמ׳ 321.
  שיר.
 62.  

 63. וריאציות.  עוד חוזר הניגון : שירת אלתרמן בראי המודרניזם / זיוה שמיר (תל־אביב : פפירוס, תשמ״ט 1989), עמ׳ 322.
  שיר.
 64.  

  שירים ורשימות, 1931–1935

  1931

 65. בשטף עיר. כתובים, שנה ה, גל׳ יט (רט) (כ״ג באדר תרצ״א, 12 במארס 1931), עמ׳ 1.
  שיר.
  חזר ונדפס ב׳מחברות אלתרמן׳, כרך ב (תשל״ט), עמ׳ 13–15 וב׳שירים 1931–1935׳ (תשמ״ד), עמ׳ 13–15.
 66.  

 67. בגן בדצמבר. כתובים, שנה ה׳, גל׳ כג (ריג) (כ״ט בניסן תרצ״א, 16 באפריל 1931), עמ׳ 1.
  שיר.
  חזר ונדפס ב׳מחברות אלתרמן׳, כרך ב (תשל״ט), עמ׳ 16–18 וב׳שירים 1931–1935׳ (תשמ״ד), עמ׳ 16–18.
 68.  

 69. יתד (מסורה ערבית). כתובים, שנה ה, גל׳ כז (ריז) (ח׳ בסיון תרצ״א, 21 במאי 1931), עמ׳ 1; גל׳ כח (ריח) (י״ב בסיון תרצ״א, 28 במאי ,)1931 עמ׳ 1.
  שיר.
  חזר ונדפס ב׳מחברות אלתרמן׳, כרך ב (תשל״ט), עמ׳ 19–25 וב׳שירים 1931–1935׳ (תשמ״ד), עמ׳ 19–25.
 70.  

 71. בעת שופר – לאם. כתובים, שנה ה׳, גל׳ לה (רכה) (כ״ב באב תרצ״א, 6 באוגוסט 1931), עמ׳ 1.
  שיר.
  חזר ונדפס ב׳מחברות אלתרמן׳, כרך ב (תשל״ט), עמ׳ 26–32 וב׳שירים 1931–1935׳ (תשמ״ד), עמ׳ 26–32.
 72.  

 73. טיול (בתערוכה הקולוניאלית הבינלאומית, פאריס 1931). הארץ, י״א בתשרי תרצ״ב, 22 בספטמבר 1931, עמ׳ 2–3; י״ב בתשרי תרצ״ב, 23 בספטמבר 1931, עמ׳ 2–3.
  חתום: נ. א – ן.
  רשימה.
  חזר ונדפס ב׳במעגל׳ (על שתי מהדורותיו), עמ׳ 103–104.
 74.  

 75. גלגלת. כתובים, שנה ה, גל׳ מא (רלא) (כ״ח בתשרי תרצ״ב, 8 באוקטובר 1931), עמ׳ 1.
  שיר.
  חזר ונדפס ב׳מחברות אלתרמן׳, כרך ב (תשל״ט), עמ׳ 33–34 וב׳שירים 1931–1935׳ (תשמ״ד), עמ׳ 33–34.
 76.  

 77. מוד. כתובים, שנה ו, גל׳ ב (רלד) (ח׳ בכסלו תרצ״ב, 19 בנובמבר 1931), עמ׳ 2.
  רשימה.
  חזר ונדפס ב׳במעגל׳ (על שתי מהדורותיו), עמ׳ 115–117.
 78.  

 79. עקירה ועקרות. הארץ, ג׳ בטבת תרצ״ב, 13 בדצמבר 1931, עמ׳ 2.
  רשימה מצרפת.
  התוכן: א. על הסף; ב. כל־נדרי בשבי.
 80.  

 81. אגרת – הן ולא באספת סטודנטים (מצרפת). הארץ, י׳ בטבת תרצ״ב, 20 בדצמבר 1931, עמ׳ 2.
  רשימה על אספת סטודנטים יהודים מצרפת.
 82.  

  1932

 83. קונצרט לג׳ינטה.  גזית, כרך א, חוב׳ א (שבט תרצ״ב, ינואר 1932), עמ׳ 17–18.
  חתום: נתן אלטרמן.
  שיר.
  חזר ונדפס ב׳מחברות אלתרמן׳, כרך ב (תשל״ט), עמ׳ 35–39 וב׳שירים 1931–1935׳ (תשמ״ד), עמ׳ 35–39.
 84.  

 85. צפיה.  כתובים, שנה ו, גל׳ ט (רמא) (כ״ג בשבט תרצ״ב, 30 בינואר 1932), עמ׳ 1.
  חתום: נ. אלטרמן.
  שיר.
  חזר ונדפס ב׳מחברות אלתרמן׳, כרך ב (תשל״ט), עמ׳ 40–41 וב׳שירים 1931–1935׳ (תשמ״ד), עמ׳ 40–41.
 86.  

 87. העשירי למנין.  כתובים, שנה ו, גל׳ י–יא (רמב–רמג) (י״ב באדר א׳ תרצ״ב, 17 בפברואר 1932), עמ׳ 3.
  רשימה על הקולנוע והתיאטרון.
  חזר ונדפס ב׳במעגל׳ (על שתי מהדורותיו), עמ׳ 18–20.
 88.  

 89. ליל קרנבל.  כתובים, שנה ו, גל׳ יב–יג (רמד–רמה) (כ״ה באדר א׳ תרצ״ב, 3 במארס 1932), עמ׳ 3; גל׳ יד (רמו) (ט׳ באדר ב׳ תרצ״ב, 16 במארס 1932), עמ׳ 2.
  שיר.
  חזר ונדפס ב׳מחברות אלתרמן׳, כרך ב (תשל״ט), עמ׳ 42–50 וב׳שירים 1931–1935׳ (תשמ״ד), עמ׳ 42–50.
 90.  

 91. במעגל (הערות לויכוח).  כתובים, שנה ו, גל׳ טו (רמז) (כ״ד באדר ב׳ תרצ״ב, 30 במארס 1932), עמ׳ 2.
  הערות לויכוח על רשימתו של אברהם שלונסקי בגנות שירו של ח״נ ביאליק ״ראיתכם שוב בקוצר ידכם״.
  חזר ונדפס ב׳במעגל׳ (על שתי מהדורותיו), עמ׳ 7–10.
 92.  

 93. מזג אויר.  גזית, כרך א, חוב׳ ג–ד (אדר ב–ניסן תרצ״ב, מארס–אפריל 1932), עמ׳ 25.
  חתום: נתן אלטרמן.
  שיר.
  חזר ונדפס ב׳מחברות אלתרמן׳, כרך ב (תשל״ט), עמ׳ 51 וב׳שירים 1931–1935׳ (תשמ״ד), עמ׳ 51.
 94.  

 95. אלפיים השנים הרעות (מכתב מצרפת).  הארץ, ו׳ בניסן תרצ״ב, 12 באפריל 1932, עמ׳ 2.
  חתום: נתן אלטרמן.
 96.  

 97. תזמורת.  כתובים, שנה ו, גל׳ יט (רנא) (י״ג באייר תרצ״ב, 19 במאי 1932), עמ׳ 3.
  שיר.
  חזר ונדפס ב׳מחברות אלתרמן׳, כרך ב (תשל״ט), עמ׳ 52–54 וב׳שירים 1931–1935׳ (תשמ״ד), עמ׳ 52–54.
 98.  

 99. אופליה.  גזית, כרך א, חוב׳ ו (סיון תרצ״ב, יוני 1932), עמ׳ 17.
  חתום: נתן אלטרמן.
  שיר.
  חזר ונדפס ב׳מחברות אלתרמן׳, כרך ב (תשל״ט), עמ׳ 55–56 וב׳שירים 1931–1935׳ (תשמ״ד), עמ׳ 55–56.
 100.  

 101. סנורים.  כתובים, שנה ו, גל׳ כא (רנג) (י״א בסיון תרצ״ב, 16 ביוני 1932), עמ׳ 2.
  שיר.
  חזר ונדפס ב׳מחברות אלתרמן׳, כרך ב (תשל״ט), עמ׳ 57 וב׳שירים 1931–1935׳ (תשמ״ד), עמ׳ 57.
 102.  

 103. שני ימים.  כתובים, שנה ו, גל׳ לב–לג (רסד–רסה) (ט״ז באב תרצ״ב, 18 באוגוסט 1932), עמ׳ 3.
  שיר.
  חזר ונדפס ב׳מחברות אלתרמן׳, כרך ב (תשל״ט), עמ׳ 58–60 וב׳שירים 1931–1935׳ (תשמ״ד), עמ׳ 58–60.
 104.  

 105. המזרקה.  כתובים, שנה ו, גל׳ לב–לג (רסד–רסה) (ט״ז באב תרצ״ב, 18 באוגוסט 1932), עמ׳ 5.
  חתום: נ. העזתי.
  בעקבות שירו של שארל בודלר ׳המזרקה׳.
 106.  

 107. פרדוכס בין גלים.  כתובים, שנה ו, גל׳ לד–לה (רסו–רסז) (כ״ג באב תרצ״ב, 25 באוגוסט 1932), עמ׳ 3.
  חתום: נ. העזתי.
 108.  

 109. במבוך.  כתובים, שנה ו, גל׳ לו–לז (רסח–רסט) (ה׳ באלול תרצ״ב, 9 בספטמבר 1932), עמ׳ 7.
  שיר.
  חזר ונדפס ב׳מחברות אלתרמן׳, כרך ב (תשל״ט), עמ׳ 61–62 וב׳שירים 1931–1935׳ (תשמ״ד), עמ׳ 61–62.
 110.  

 111. מות הנפש.  כתובים, שנה ו, גל׳ לח (רע) (י״ד באלול תרצ״ב, 15 בספטמבר 1932), עמ׳ 1.
  שיר.
  חזר ונדפס ב׳מחברות אלתרמן׳, כרך ב (תשל״ט), עמ׳ 63–65 וב׳שירים 1931–1935׳ (תשמ״ד), עמ׳ 63–65.
 112.  

 113. קרקס.  כתובים, שנה ו, גל׳ לח (רע) (י״ד באלול תרצ״ב, 15 בספטמבר 1932), עמ׳ 1.
  חתום: נ. העזתי.
  רשימה על הקרקס.
  חזר ונדפס (בחתימת: אלף נון) ב׳טורים׳, שנה א׳, גל׳ כט–ל (י״ג באדר תרצ״ד, 28 בפברואר 1934), עמ׳ 3.
 114.  

 115. אבוס.  הארץ, כ״ט באלול תרצ״ב, 30 בספטמבר 1932, עמ׳ 6.
  שיר.
  חזר ונדפס ב׳מחברות אלתרמן׳, כרך ב (תשל״ט), עמ׳ 66 וב׳שירים 1931–1935׳ (תשמ״ד), עמ׳ 66.
 116.  

 117. ערב חג.  כתובים, שנה ו, גל׳ מ–מא (רעב–רעג) (ערב ראש השנה תרצ״ג, 30 בספטמבר 1932), עמ׳ 3.
  שיר.
  חזר ונדפס ב׳מחברות אלתרמן׳, כרך ב (תשל״ט), עמ׳ 67 וב׳שירים 1931–1935׳ (תשמ״ד), עמ׳ 67.
 118.  

 119. נחוח אשה.  גזית, כרך א׳, חוב׳ ט–י (אלול תרצ״ב–תשרי תרצ״ג, ספטמבר–אוקטובר 1932), עמ׳ 33–35.
  שיר.
  חזר ונדפס ב׳מחברות אלתרמן׳, כרך ב (תשל״ט), עמ׳ 72–85 וב׳שירים 1931–1935׳ (תשמ״ד), עמ׳ 72–85.
 120.  

 121. תל־אביב : ציורים.  הארץ, כ״ג בתשרי תרצ״ג, 23 באוקטובר 1932, עמ׳ 3–4; י״ז בחשון תרצ״ג, 16 בנובמבר 1932, עמ׳ 2–3; י״ב בטבת תרצ״ג, 10 בינואר 1933, עמ׳ 2–3.
  קובץ סיפורים מהווי תל־אביב.
  התוכן: א. מול הראי; ב. כפלת הרימון; ג. דיאנה; ד. קרבן מנחה; ה. ספינכס, בודהא ויהודי; ו. חזון הגמלים; ז. הוליווד וכרך; ח. מה זאת? ט. סוס ומרכבתו; י. מסביב לעץ־הדעת; יא. שכונת אל־רשיד; יב. גיל עגום; יג. מי פורט על לא־נימה.
  חזר ונדפס ב׳תל־אביב הקטנה׳, עמ׳ 9–25.
 122.  

 123. סתו.  כתובים, שנה ו, גל׳ מד–מה (רעו–רעז) (כ״ו בתשרי תרצ״ג, 26 באוקטובר 1932), עמ׳ 2.
  רשימה.
  חזר ונדפס ב׳במעגל׳ (על שתי מהדורותיו), עמ׳ 118–119.
 124.  

 125. קול המון. הארץ, ה׳ בחשון תרצ״ג, 4 בנובמבר 1932, עמ׳ 5.
  עם קריאת ׳טשקנט עיר הלחם׳, מאת א׳ נברוב ובתרגומו של א׳ שלונסקי.
 126.  

 127. גד גבור ציד.  דבר (מוסף לילדים), שנה ב (טו) (י״ב בחשון תרצ״ג, [11 בנובמבר 1932]), עמ׳ 5.
  סיפור מחורז.
  ״מעובד ע״י נ. אלתרמן״.
  חזר ונדפס ב׳לילדים׳ (בשלושת מהדורותיו), עמ׳ 21–31 וב׳איזה פלא׳ (תשמ״ד 1983), עמ׳ 7.
 128.  

 129. סתו עירוני.  כתובים, שנה ז, גל׳ ד (רפא) (כ״ו בחשון תרצ״ג, 25 בנובמבר 1932), עמ׳ 3.
  שיר.
  חזר ונדפס ב׳מחברות אלתרמן׳, כרך ב (תשל״ט), עמ׳ 68–71 וב׳שירים 1931–1935׳ (תשמ״ד), עמ׳ 68–71.
 130.  

 131. גן גיהנם.  גזית, כרך א, חוב׳ יא–יב (חשון–כסלו תרצ״ג, נובמבר–דצמבר 1932), עמ׳ 13.
  שיר.
  חזר ונדפס ב׳מחברות אלתרמן׳, כרך ב (תשל״ט), עמ׳ 86–88 וב׳שירים 1931–1935׳ (תשמ״ד), עמ׳ 86–88.
 132.  

 133. סרגיי פדורצ׳נקו. מי ימצא את סוף הדרך.  דבר, מוסף לילדים, שנה שניה, גל׳ ג׳ (ט״ז) (י״ז בכסלו תרצ״ג, 16 בדצמבר 1932), עמ׳ 5.
  שיר.  תרגם מרוסית –  נ. אלתרמן.
 134.  

 135. ילדה, כלבלב ופעמון.  כלנוע, שנה ב׳ גל׳ 26 (גליון הילדים) (כ״ד בכסלו תרצ״ג, 23 בדצמבר 1932), עמ׳ 3.
  שיר.
  חזר ונדפס ב׳לילדים׳ (על שלושת מהדורותיו), עמ׳ 7–11.
 136.  

  1933

 137. מזימה. פעם : קובץ ספרותי / משתתפים: לאה גולדברג, ש׳ גנס, נ׳ אלתרמן, א״ד שפירא, א׳ גלזמן, יעקב גוטליב (קאונס : בהוצאת קבוצת סופרים ׳פתח׳, 1933), עמ׳ 42–52.
  שיר.
  חזר ונדפס ב׳מחברות אלתרמן׳, כרך ב (תשל״ט), עמ׳ 89–90 וב׳שירים 1931–1935׳ (תשמ״ד), עמ׳ 89–90.
 138.  

 139. חג האילנות.  דבר (מוסף לילדים), שנה ב, גל׳ ה (יח) (י״ד בשבט תרצ״ג, [10 בפברואר 1933]), עמ׳ 1.
  שיר.
  חזר ונדפס ב׳לילדים׳ (מהד׳ ב׳ – תשל״ד 1974: עמ׳ 24–25 ומהד׳ ג׳ – 1976: עמ׳ 24–27). קטע קצר מתוך השיר נדפס ב׳לילדים׳ מהד׳ א׳ (תשל״ב 1972), עמ׳ 24.
 140.  

 141. הראש הטוב.  הארץ, י״ד בניסן תרצ״ג, 10 באפריל 1933, עמ׳ 9.
  שיר.
  חזר ונדפס ב׳מחברות אלתרמן׳, כרך ב (תשל״ט), עמ׳ 91–97 וב׳שירים 1931–1935׳ (תשמ״ד), עמ׳ 91–97.
 142.  

 143. התפוח הישן.  דבר (מוסף לילדים), שנה ב, גל׳ ז (כ) (י״ד בניסן תרצ״ג, [10 באפריל 1933]), עמ׳ 4.
  שיר.
  תרגם נ. אלתרמן. המקור לא צוין.
  חזר ונדפס ב׳לילדים׳ (מהד׳ ב׳ – תשל״ד 1974: עמ׳ 35–36 ומהד׳ ג׳ – 1976: עמ׳ 37–38.
 144.  

 145. קונכיות : ציור על פני החול. הארץ, י״ב באייר תרצ״ג, 8 במאי 1933, עמ׳ 3.
  רשימה על שפת־הים של תל־אביב.
  חזר ונדפס ב׳תל־אביב הקטנה׳, עמ׳ 26–28.
 146.  

 147. מן הקצה אל הקצה.  הארץ, כ״ב באייר תרצ״ג, 18 במאי 1933, עמ׳ 2–3.
  רשימה בעקבות שתי מודעות שפורסמו ב׳הארץ׳ מיום ל״ג בעומר (י״ח באייר תרצ״ג, 14 במאי 1933) על־אודות פתיחת בית־קפה עם תזמורת ג׳אז ועל־אודות חגיגת הנחת אבן הפינה של בנין הישיבה הגדולה ״בית יוסף״.
 148.  

 149. פרצופים והרהורים בין המפרץ וההר.  הארץ, כ״ז בסיון תרצ״ג, 21 ביוני 1933, עמ׳ 2; כ״ט בסיון תרצ״ג, 23 ביוני 1933, עמ׳ 7.
  קובץ סיפורים ורשימות על חיפה.
  התוכן: 1. פרח הצפורן; 2. ההר בא; 3. מלוא הטנא; 4. שבת ושבתון; 5. רכב חיפה ופרשיו; 6. אינקוגניטו; 7. סוף הזנב.
 150.  

 151. [ארמונות מקשה כתלו שולי רבוע ...טורים, שנה א׳, גל׳ א׳ (כ״ט בסיון תרצ״ג, 23 ביוני 1933), עמ׳ 5.
  שיר.
  חזר ונדפס ב׳מחברות אלתרמן׳, כרך ב (תשל״ט), עמ׳ 89 וב׳שירים 1931–1935׳ (תשמ״ד), עמ׳ 89.
 152.  

 153. חטוטרת : איך אוהב הגבן את החיים ואיך נעשה לאוהב חיים.  טורים, שנה א, גל׳ א (כ״ט בסיון תרצ״ג, 23 ביוני 1933), עמ׳ 15.
  רשימה.
  חזר ונדפס ב׳במעגל׳ (על שתי מהדורותיו), עמ׳ 120–122 – ראה מס׳ 26 ו־43.
  על הסיפור ראה מאמרה של נורית גרץ.
 154.  

 155. ערים בעולם: חיפה.  טורים, שנה א, גל׳ א (כ״ט בסיון תרצ״ג, 23 ביוני 1933), עמ׳ 20, 23.
  התוכן: א. עיר ואם; ב. תרנגולים ואפרוח; ג. שני טרקלינים ופרוזדור.
  חזר ונדפס ב׳במעגל׳ (על שתי מהדורותיו), עמ׳ 128–131 – ראה מס׳ 26 ו־43.

   

 156. תלית חלומות.  טורים, שנה א, גל׳ ב (ה׳ בתמוז תרצ״ג, 29 ביוני 1933), עמ׳ 4.
  שיר.
  חזר ונדפס ב׳מחברות אלתרמן׳, כרך ב (תשל״ט), עמ׳ 99–103 וב׳שירים 1931–1935׳ (תשמ״ד), עמ׳ 99–103.
 157.  

 158. שיר בחרוזים אדומים. טורים, שנה א, גל׳ ב (ה׳ בתמוז תרצ״ג, 29 ביוני 1933), עמ׳ 10.
  שיר.
  חזר ונדפס ב׳מחברות אלתרמן׳, כרך ב (תשל״ט), עמ׳ 104–106 וב׳שירים 1931–1935׳ (תשמ״ד), עמ׳ 104–106.
 159.  

 160. ״ויגה־ליוט וויגדיס״. טורים, שנה א, גל׳ ב (ה׳ בתמוז תרצ״ג, 29 ביוני 1933), עמ׳ 15.
  חתום: נ. א.
  סקירה על ספרה של סיגריד אונדסט בתרגומו של ד׳ קלעי (הוצאת א״י שטיבל).
  חזר ונדפס ב׳במעגל׳, מהד׳ שנייה, מורחבת (תשל״ה 1975), עמ׳ 293–294.
 161.  

 162. שיר צריך לנגן. טורים, שנה א, גל׳ ח (כ׳ באב תרצ״ג, 11 באוגוסט 1933), עמ׳ 3.
  שיר.
  חזר ונדפס ב׳מחברות אלתרמן׳, כרך ב (תשל״ט), עמ׳ 107–110 וב׳שירים 1931–1935׳ (תשמ״ד), עמ׳ 107–110.
 163.  

 164. ״יוליוס קיסר״. טורים, שנה א, גל׳ ח (כ׳ באב תרצ״ג, 11 באוגוסט 1933), עמ׳ 12.
  סקירה וביקורת על מחזהו של ו׳ שקספיר בתרגומו של א״א ליסיצקי (הוצאת א״י שטיבל).
  חזר ונדפס ב׳במעגל׳ (על שתי מהדורותיו), עמ׳ 59–61, בשם: ״לתרגום ׳יוליוס קיסר׳ מאת ו׳ שקספיר״  – ראה מס׳ 26 ו־43.
 165.  

 166. בסחרסחורת : תמונות ופרצופים ממרכז מסחרי בת״א. הארץ, כ״ג באב תרצ״ג, 15 באוגוסט ,1933 עמ׳ 2–3; כ״ח באב תרצ״ג 20 באוגוסט 1933, עמ׳ 2; כ״ד באלול תרצ״ג, 15 בספטמבר 1933, עמ׳ 7.
  אוסף סיפורים מהווי תל־אביב.
  התוכן: א. שיר המעלות; ב. סאנשו מול טחנת־הרוח; ג. האביר בעל דמות היגון; ד. הכורסא המדברת; ה. הווינטילאטור מבולבל; ו. מרקו רומאניה; ז. שיחון מלך האמורי; ח. היא איננה באנק; ט. אידיליה של שלטים; י. אני והשעון מחליטים לישון; יא. בנות צחוק בחצאי פרצוף; יב. כבני־אדם בתרנגולים; יג. וואטרלו; יד. הקטר יוצא לדרך; טו. וידויו של סרסור; טז. קנה־מדה.
  חזר ונדפס ב׳תל־אביב הקטנה׳ (תשל״ט), עמ׳ 29–51, בשם: בסחרחורת.
 167.  

 168. בין תרצ״ג ובין תרצ״ד בא גד. דבר (מוסף לילדים), שנה ב, גל׳ יא (כד) (כ״ד באלול תרצ״ג, [15 בספטמבר 1933]), עמ׳ 5.
  סיפור מחורז.
  נוסח שונה במקצת נדפס בשם: ״האפרוח העשירי״ (תל־אביב : מחברות לספרות, תש״ג 1943) – מספר 3.
 169.  

 170. הוד אדישותנו. טורים, שנה א, גל׳ יא–יב (כ״ז באלול תרצ״ג, 18 בספטמבר 1933), עמ׳ 2.
  שיר.
  חזר ונדפס ב׳מחברות אלתרמן׳, כרך ב (תשל״ט), עמ׳ 111–112 וב׳שירים 1931–1935׳ (תשמ״ד), עמ׳ 111–112.
 171.  

 172. אני והיא וכל הדברים. טורים, שנה א, גל׳ יא–יב (כ״ז באלול תרצ״ג, 18 בספטמבר 1933), עמ׳ 10.
  רשימה.
  חזר ונדפס ב׳במעגל׳ (על שתי מהדורותיו), עמ׳ 123–127.
 173.  

 174. אתך בלעדיך. גזית, כרך ב, חוב׳ א (תרצ״ד), מהד׳ א, עמ׳ 35; מהד׳ ב׳, עמ׳ 33.
  שיר.
  חזר ונדפס ב׳מחברות אלתרמן׳, כרך ב (תשל״ט), עמ׳ 143–144 וב׳שירים 1931–1935׳ (תשמ״ד), עמ׳ 143–144.
 175.  

 176. וריציה. גזית, כרך ב׳, חוב׳ ב׳ (תרצ״ד), עמ׳ 13.
  שיר.
  חזר ונדפס ב׳עכשיו׳, חוב׳ 29/30 (סתיו תשל״ה 1974), עמ׳ 228–229; ב׳מחברות אלתרמן׳, כרך ב (תשל״ט), עמ׳ 145–146 וב׳שירים 1931–1935׳ (תשמ״ד), עמ׳ 145–146.
 177.  

 178. ערב עירוני. גזית, כרך ב׳, חוב׳ ג׳ (תרצ״ד), עמ׳ 9.
  שיר.
  חזר ונדפס ב׳עכשיו׳, חוב׳ 29/30 (סתיו תשל״ה 1974), עמ׳ 230–231; ב׳מחברות אלתרמן׳, כרך ב (תשל״ט), עמ׳ 147–148 וב׳שירים 1931–1935׳ (תשמ״ד), עמ׳ 147–148.
 179.  

 180. מנגד. גזית, כרך ב׳, חוב׳ ד׳ (תרצ״ד), עמ׳ 33.
  שיר.
  חזר ונדפס ב׳מחברות אלתרמן׳, כרך ב (תשל״ט), עמ׳ 149 וב׳שירים 1931–1935׳ (תשמ״ד), עמ׳ 149.
 181.  

 182. פרשת אמין (״סטיה לירית״). הארץ, כ״ו בתשרי תרצ״ד, 16 באוקטובר 1933, עמ׳ 2–3.
  רשימה מבית־המשפט, על משפטו של אמין חמדי אל־בורדוג׳אני.
 183.  

 184. לבן וצהוב. טורים, שנה א, גל׳ טו (ז׳ בחשון תרצ״ד, 27 באוקטובר 1933), עמ׳ 4.
  שיר.
  חזר ונדפס ב׳מחברות אלתרמן׳, כרך ב (תשל״ט), עמ׳ 113–114 וב׳שירים 1931–1935׳ (תשמ״ד), עמ׳ 113–114.
 185.  

 186. הצטלמנו!... (תסביך נחיתות). הארץ, ט״ו בחשון תרצ״ד, 5 בנובמבר 1933, עמ׳ 3.
  רשימה על רחובות תל־אביב.
 187.  

 188. היורה. דבר (מוסף לילדים), שנה ג, גל׳ ב (כו) (כ״ח בחשון תרצ״ד, [13 בנובמבר 1933]), עמ׳ 1.
  שיר.
  חזר ונדפס ב׳לילדים׳ (מהד׳ א – תשל״ב 1972: עמ׳ 27–34; מהד׳ ב׳ – תשל״ד 1974: עמ׳ 27–34 ומהד׳ ג׳ – 1976: עמ׳ 29–36) וב׳איזה פלא׳ (תשמ״ד 1983), עמ׳ 17–20.
 189.  

 190. על הבלתי־מובן בשירה. טורים, שנה א, גל׳ יח (ו׳ בכסלו תרצ״ד, 24 בנובמבר 1933), עמ׳ 2–3.
  תגובה למאמרו של א׳ שלונסקי ״מחניים״ ב׳טורים׳, שנה א, גליונות ב, ה, ו־ח (יוני–אוגוסט  1933)
  חזר ונדפס ב׳במעגל׳ (על שתי מהדורותיו), עמ׳ 11–17.
 191.  

 192. גלויות מעמק הירדן. טורים, שנה א, גל׳ יט (כ׳ בכסלו תרצ״ד, 8 בדצמבר 1933), עמ׳ 7.
  רשמי מסע.
  חזר ונדפס ב׳במעגל׳ (על שתי מהדורותיו), עמ׳ 132–136.
 193.  

 194. נס גדול היה פה.  דבר (מוסף לילדים), שנה ג, גל׳ ג (כז) (כ״ז בכסלו תרצ״ד, [15 בדצמבר 1933]), עמ׳ 5.
  סיפור בחרוזים לחג החנוכה.
  חזר ונדפס ב׳לילדים׳ (מהד׳ א – תשל״ב 1972: עמ׳ 36–46; מהד׳ ב׳ – תשל״ד 1974: עמ׳ 42–52 ומהד׳ ג׳ – 1976: עמ׳ 40–52)  וב׳איזה פלא׳ (תשמ״ד 1983), עמ׳ 42–47.
 195.  

 196. הלאה.  טורים, שנה א, גל׳ כ–כא (ד׳ בטבת תרצ״ד, 22 בדצמבר 1933), עמ׳ 3.
  שיר.
  חזר ונדפס ב׳מחברות אלתרמן׳, כרך ב (תשל״ט), עמ׳ 115 וב׳שירים 1931–1935׳ (תשמ״ד), עמ׳ 115.
 197.  

 198. ערב אפור.  טורים, שנה א, גל׳ כ–כא (ד׳ בטבת תרצ״ד, 22 בדצמבר 1933), עמ׳ 3.
  שיר.
  חזר ונדפס ב׳מחברות אלתרמן׳, כרך ב (תשל״ט), עמ׳ 116–117 וב׳שירים 1931–1935׳ (תשמ״ד), עמ׳ 116–117.
 199.  

 200. עץ הפלפל.  טורים, שנה א, גל׳ כ–כא (ד׳ בטבת תרצ״ד, 22 בדצמבר 1933), עמ׳ 3.
  שיר.
  חזר ונדפס ב׳מחברות אלתרמן׳, כרך ב (תשל״ט), עמ׳ 118–119 וב׳שירים 1931–1935׳ (תשמ״ד), עמ׳ 118–119.
 201.  

 202. הרכבת.  עתוננו לילדים קטנים, שנה ב, גל׳ ה (ד׳ בטבת תרצ״ד, [22 בדצמבר 1933], עמ׳ 1.
  שיר.
  חזר ונדפס ברשימתו של אוריאל אופק ״יד סוכר על שפתי דבש״ (׳על המשמר׳, י״ט בתשרי תשמ״ו, 4 באוקטובר 1985).
 203.  

 204. מרלין דיטריך – האחת והכפולה.  כלנוע, שנה ג, גל׳ 23/24 (י״א בטבת תרצ״ד, 29 בדצמבר 1933), עמ׳ 19.
  חתום: אלוף נון.
  רשימה.
 205.  

  1934

 206. מסכה פנימית.  טורים, שנה א, גל׳ כד (כ״ה בטבת תרצ״ד, 12 בינואר 1934), עמ׳ 3.
  שיר.
  חזר ונדפס ב׳מחברות אלתרמן׳, כרך ב (תשל״ט), עמ׳ 120–121 וב׳שירים 1931–1935׳ (תשמ״ד), עמ׳ 120–121.
 207.  

 208. אזרחים.  הארץ, כ׳ בשבט תרצ״ד, 5 בפברואר 1934, עמ׳ 5.
  רשימה.
 209.  

 210. צרופי דברים : לתערוכה של אליהו ניומן.  טורים, שנה א, גל׳ כו–כז (כ״ג בשבט תרצ״ד, 8 בפברואר 1934), עמ׳ 9.
  סקירה על האמן ויצירתו.
  חזר ונדפס ב׳במעגל׳ (על שתי מהדורותיו), עמ׳ 24–26.
 211.  

 212. עיר ואם.  הארץ, ל׳ בשבט תרצ״ד, 15 בפברואר 1934, עמ׳ 2.
  רשימה על תל־אביב.
  התוכן: 1. נקודת השקפה; 2. קונגרס פרטי; 3. חמור בעילום שם; 4. הגגות נדלקים; 5. סיום ההקדמה.
  חזר ונדפס ב׳תל־אביב הקטנה׳, עמ׳ 52–57.
 213.  

 214. אבא נלחם לחופש.  דבר (מוסף לילדים), שנה ג, גל׳ ו (ל) (כ״ב באדר תרצ״ד, [9 במארס 1934]), עמ׳ 1.
  שיר המוקדש למשפחת פועלים במרד וינה האדומה.
  חזר ונדפס ב׳לילדים׳, מהד׳ ב (תשל״ד 1974), עמ׳ 37–41.
  על השיר – ראה עזה צבי.
 215.  

 216. עדלידע בתל־אביב.  כלנוע, שנה ד, גל׳ 5 (כ״ח באדר תרצ״ד, 15 במארס 1934),1934 עמ׳ 5–7.
  חתום: אלוף נון.
  רשימה על אירועי פורים בתל־אביב.
  חזר ונדפס ב׳רגעים׳ (תשל״ד), ספר ראשון, עמ׳ 310–314.
 217.  

 218. טיול ידוע.  טורים, שנה א, גל׳ לב–לג (י״ד בניסן תרצ״ד, 30 במארס 1934), עמ׳ 9.
  שיר.
  חזר ונדפס ב׳מחברות אלתרמן׳, כרך ב (תשל״ט), עמ׳ 122–123 וב׳שירים 1931–1935׳ (תשמ״ד), עמ׳ 122–123.
 219.  

 220. יד נוגעת.  טורים, שנה א, גל׳ לב–לג (י״ד בניסן תרצ״ד, 30 במארס 1934), עמ׳ 9.
  שיר.
  חזר ונדפס ב׳מחברות אלתרמן׳, כרך ב (תשל״ט), עמ׳ 124–125 וב׳שירים 1931–1935׳ (תשמ״ד), עמ׳ 124–125.
 221.  

 222. כולנו.  טורים, שנה א, גל׳ לב–לג (י״ד בניסן תרצ״ד, 30 במארס 1934), עמ׳ 9.
  שיר.
  חזר ונדפס ב׳מחברות אלתרמן׳, כרך ב (תשל״ט), עמ׳ 126 וב׳שירים 1931–1935׳ (תשמ״ד), עמ׳ 126.
 223.  

 224. ראוה וראי : לצאת ״האוהל״ למסעו בחו״ל. טורים, שנה א, גל׳ לב–לג (י״ד בניסן תרצ״ד, 30 במארס 1934), עמ׳ 14.
  רשימה.
  חזר ונדפס ב׳במעגל׳ (על שתי מהדורותיו), עמ׳ 21–23.
 225.  

 226. מלך הרמשים.  כלנוע, שנה ד׳, גל׳ 11 (י״ז בסיון תרצ״ד, 31 במאי 1934), עמ׳ 14–15.
  ״עובד ע״י נתן אלתרמן״.
  רשימה על קרקס פרעושים וחרקים.
 227.  

 228. משהו כחול, מאד כחול.  טורים, שנה א, גל׳ מג–מד (ט״ו בתמוז תרצ״ד, 29 ביוני 1934), עמ׳ 3.
  שיר.
  חזר ונדפס ב׳מחברות אלתרמן׳, כרך ב (תשל״ט), עמ׳ 127–135 וב׳שירים 1931–1935׳ (תשמ״ד), עמ׳ 127–135.
 229.  


עודכן לאחרונה: 12 במארס 2019

 

לראש הדף

ספרי נתן אלתרמן שירים מוקדמים:
1920־1934
רגעים:
1934־1943
הטור השביעי:
1943־1948
הטור השביעי:
1949־1956
הטור השביעי
והחוט המשולש:
1957־1970
על נתן אלתרמן ויצירתו