נתן אלתרמן (1910־1970)

Nathan Alterman

 

מרדכי נאור.
    הטור השמיני
: מסע היסטורי בעקבות הטורים האקטואליים של נתן אלתרמן  / מרדכי נאור.  – תל אביב : הוצאת הקיבוץ המאוחד : המכון לחקר העיתונות של העם היהודי על שם אנדריאה וצ'רלס ברונפמן, אוניברסיטת תל-אביב, תשס"ז 2006.
    360  עמ'.
    The Eighth Column / Mordecai Naor

    במשך 33 שנים, מ-1934 עד 1967, כתב המשורר נתן אלתרמן למעלה מ-1000 טורים אקטואליים, רובם מחורזים, בשני עיתונים - בדבר, במסגרת המדור "הטור השביעי", ובהארץ - במדור "רגעים". בפרקי הספר נעשה ניסיון שטרם נוסה: לכתוב את קורות הארץ הזאת, בעשרות השנים הסוערות הללו, באמצעות הטורים האקטואליים, כפי שהופיעו בעיתונים וכונסו בספרים. , ענייני העולם, הארץ, היישוב, מדינת ישראל הצעירה, היחסים עם הערבים, מלחמות קרובות ורחוקות - כל אלה ועוד הרבה תוארו וטופלו על-ידי אלתרמן, והם שהעטו עליו, במידה רבה, את גלימת המשורר הלאומי. .
    הטור השמיני - בעקבות הטור השביעי המיתולוגי - בא להציע דרך חדשה ומקורית להכרה וללימוד של ההיסטוריה שלנו. הוא גם עומד על תרומתו הייחודית והמונומנטאלית של נתן אלתרמן לעיתונות ולתרבות הישראלית.

תוכן העניינים:
 • ההיסטוריה על-פי אלתרמן (עמ' 6־7)
 • מגש הכסף (עמ' 8)
 • פרק ראשון: אלף טור וטור (עמ' 9־26)
 • פרק שני: שירי תל-אביב (עמ' 27־55)
 • פרק שלישי: מוזות בצל התותחים (עמ' 56־83)
 • פרק רביעי: שירי גיוס והתנדבות (עמ' 84־96)
 • פרק חמישי: המשורר והשואה (עמ' 97־118)
 • פרק שישי: "לחיי הספינות שבדרך" (עמ' 119־150)
 • פרק שביעי: שירי המאבק (עמ' 151־175)
 • פרק שמיני. משורר מגויס לצבא (עמ' 176־205)
 • פרק תשיעי: הולדתה של אגדה  (עמ' 206־213)
 • פרק עשירי: שיר עשרה אישים (עמ' 214־241)
 • פרק אחד עשר: אלתרמן והתקשורת (עמ' 242־274)
 • פרק שנים עשר: האומנם משורר חצר? (עמ' 275־298)
 • פרק שלושה עשר: על יהודים וערבים (עמ' 299־315)
 • פרק ארבעה עשר: זה שעולה, זה שיורד (עמ' 316־333)
 • פרק חמישה עשר: סוף דבר (עמ' 334־338)
 • נספח: שלושה שירים גנוזים וחצי (עמ' 339־348)
 • מקורות ביבליוגראפיים (עמ' 349־352)
 • מפתח שמות, עניינים ומקומות (עמ' 353־360)

עודכן לאחרונה: 14 בדצמבר 2018

לראש הדף

 

 

ספרי המחבר

 

על יצירתו

 

קישורים

 

 

לראש הדף