נתן אלתרמן (1910־1970)

Nathan Alterman

 

זיוה שמיר.
    עוד חוזר הניגון
: שירת אלתרמן בראי המודרניזם / זיוה שמיר.  -- תל אביב : פפירוס, בית ההוצאה באוניברסיטת תל-אביב, תשמ"ט 1989.
    339  עמ' -- (מראה מקום : סדרת עיונים בספרות העברית, אוניברסיטת תל-אביב)
    The Vagrant Bard : Avant-Garde and Alterman's Poetic Style / Ziva Shamir

    בספרה עוד חוזר הניגון בוחנת זיוה שמיר את יצירת אלתרמן על רקע זרמים שונים במודרניזם האירופי. הספר מאתר מאפיינים מודרניסטיים, שלא תוארו עד כה בחקר אלתרמן, ומאיר את שיריו הנודעים של המשורר באור חדש. נכללים כאן גם שירים שלא הובאו עד כה לדפוס. ספר זה הוא מפתח להבנת יצירת אלתרמן.

תוכן העניינים:
 • בפתח הספר (עמ' 9־17)
 • פרק ראשון: "עולם הפוך" : מדרכי ה"הזרה" של האמנות המודרנית (עמ' 19־59)
 • פרק שני:  "פתאומיות לעד" : אלתרמן ואמנות הפראדוקס (עמ' 60־89)
 • פרק שלישי: "הפתרון הוא אילם" : למעמדן של האניגמה ושל הזאוגמה בשירת אלתרמן (עמ' 90־121)
 • פרק רביעי: השיר שפניו פני יאנוס : הדואליזם ביצירת אלתרמן כביטוי של פישוט מכוון (עמ' 122־155)
 • פרק חמישי: עלה אדום שיער ולבן-עיניים : שירת אלתרמן והרמיזה האליפטית ה"מהבהבת" (עמ' 156־183)
 • פרק שישי: "דרך מלקקת אופק דובשני" : דרכי השימוש של אלתרמן במוטיבים בעלי פוטנציאל של קיטש (עמ' 184־207)
 • פרק שביעי: ראמי הרעמים ומראות היאורות : שירת אלתרמן ואמנות הקלמבור (עמ' 208־255)
 • פרק שמיני: דפי אגדות נושנות : הדים מספרות הילדים ומספרות הפולקלור בשירת אלתרמן (עמ' 256־287)
 • פרק תשיעי: בין כאוס לסדר : עיון ב'שירי מכות מצרים' (עמ' 288־313)
 • נספח: מתוך מחברת 'שירי פריז' של אלתרמן (עמ' 315־322)
 • רשימת המקורות (עמ' 323־327)
 • מפתחות (עמ' 329־339)

לראש הדף

 

 

ספרי המחבר

 

על יצירתו

 

קישורים

 

 

לראש הדף