נתן אלתרמן (1910־1970)

Nathan Alterman

 

שושנה צימרמן.
לפניךָ תאומים
: על העיקרון המכונן ביצירת נתן אלתרמן / שושנה צימרמן.  -- אורנים : המדרשה, תשנ"ז 1997.
144  עמ'. -- (מחברת שדמות, מס' 7)
Twins before you : the underlying principle in Natan Alterman's work

תוכן העניינים:

 • פתח דבר
 • פרק ראשון: "שני לבות מושכים אותו לעברים שונים" - העיקרון המכונן ותשתיתו הביוגרפית
  • א. 'העיקרון המכונן'
  • ב. העיקרון המכונן ביצירת אלתרמן - איפיוני-יסוד
  • ג. שירת אלתרמן וסוגיית 'השירה הדתית'
  • ד. בין מורשת לחידוש - חניכתו של אלתרמן
 • פרק שני: "לך עיני היום פקוחות כְּפִתְאֹמַיִם" - הפיצול הפנימי בשיר "איגרת"
  • א. "תמים" ו"תאומים" - אחד ושניים בו
  • ב. זהותו האמונית של ה'אני' המומת
  • ג. הסוואת היסוד האמוני
  • ד. 'שעת-ערביים' כמושג-צופן מהופך
  • ה. עקידת ה'אח' - הרצח ופשרו
  • ו. המת-המתחייה והפונקציה השירית
  • ז. הניגון - בין יעקב לעשו
  • ח. משאלת השיבה
  • ט. אל העץ הכבד - האיחוד שבמוות
 • פרק שלישי: הניגון החוזר והדרך הנפקחת - התחיותו של האני-האמוני בשיר "עוד חוזר הניגון"
  • א. הניגון המתחייה
  • ב. חזרת הניגון והדרך הנפקחת
  • ג. שמות 'אביזרים ישנים' ככלי-קיבול לשוניים-מיתיים
 • פרק רביעי: "מלא כוונות כרימון" - נגלה ונסתר - היבטים של הצפנה ופיענוח
  • א. שני רבדי-הקריאה והציר הדיאלקטי
  • ב. מאמת-הסופר לאמונת-הקורא: הוראות היוצר
  • ג. טעמי ההסוואה
  • ד. "עונת הסיוד" - ההצפנה והפיענוח
  • ה. הארמז הקבלי
  • ו. השיר הזר
 • פרק חמישי: "כעוף מלכותי ושנון-זדון" - העיקרון המכונן בראשיתו - בשבע יצירות-ביכורים
  • א. מאפייני השירה המטאפיסית והשירה המיסטית
  • ב. "סתיו" - הוויות מטאפיסיות של זכר ונקבה
  • ג. "חטוטרת" - "זוהמת הזהב" מול "תהומות מרגוע"
  • ד. "אני והיא וכל הדברים" - עומס המגע
  • ה. "בשטף עיר" - האלוהות כערב-כרך פצוע
  • ו. "בגן בדצמבר" - פראדוקס המשיכה והרתיעה
  • ז. "יתד" - האיחוד הטוטאלי
  • ח. "בעת שופר-לעם" - שגגת גדועי-השורש ותיקונה
  • ט. יסודות מטאפיסיים ומיסטיים ביצירות הביכורים
 • פרק ששי: "תשוקתי אליך ואלי גנך" - זיקת 'אני-אלוהות' בשיר "פגישה לאין קץ"
  • א. מיגוון פניה של מלכות-שכינה
  • ב. "ב' הפכים בנושא אחד" - הדיאלקטיקה החב"דית ופיצול הנפש
  • ג. "כי סערת עלי" - תמורת התודעה
  • ד. "פתאומיות לעד" - הווייתה הפראדוקסלית של האלוהות
  • ה. "הא לך!" - הנבחר הנותן
  • ו. "שקדים וצימוקים" - משא העני-ממעש לעוללי-השכינה
  • ז. הלב הלכוד
  • ח. כנשיקה וכמטפחת - חיבורים בין 'שם' ל'פה'
  • ט. "יום אחד אפל עוד" - האיחוד הנכסף
 • סוף דבר: העיקרון נמכונן - הזיקה המורכבת אל המטאפיסי
 • נספחים
 • רשימת המקורות

 

לראש הדף

 

 

ספרי המחבר

 

על יצירתו

 

קישורים

 

 

לראש הדף