נתן אלתרמן (1910־1970)

Nathan Alterman

 

לאה טרן.
החיים ולאחר-החיים
: עיון בקובץ "שמחת-עניים" לנ. אלתרמן / מאת לאה גלזר-טרן.  -- יוהנסבורג, תש"ם 1980.
165  עמ'.
Life and After-Life : Reading in the "Joy of the Poor" by N. Alterman
"
הוגש לפי דרישות המחלקה העברית באוניברסיטת וויטוואטיסטרנד, לשם קבלת תואר מ.א. בהדרכת הפרופסור לאה ברונר."

תוכן העניינים:

הקדמה   1
מבוא   2
פרק א' "שמחת-עניים" בביקורת 3
פרק ב' המקורות ל"שמחת-עניים" 19
פרק ג' משמעויותיו של סמל "המת-החי" 38
פרק ד' "המת-החי" בשירת אלתרמן 108
פרק ה' זיקותיו של סמל "המת-החי" לספרות היהודית והעולמית 133
פרק ו' מהותה של "שמחת-עניים" 157
ביבליוגרפיה   161

 

לראש הדף

 

 

ספרי המחבר

 

על יצירתו

 

קישורים

 

 

לראש הדף