יוסף אורן (1940)

Yosef Oren


יוסף אורן.
    משבר ערכים בסיפורת הישראלית
: דיאלוג ביקורתי עם רומאנים חדשים / יוסף אורן. -- ראשון לציון : יחד, תשס"ז 2007. 
    160 עמ'.
    Crisis of Values in Israeli prose / by Yosef Oren

    הכרך "משבר ערכים בסיפורת הישראלית" בוחן את הערכים הנדונים ברומנים שהופיעו במחצית העשור הראשון של המאה עשרים ואחת, או המשתמעים מעלילותיהם. המחבר בחר הפעם לנהל דיאלוג ביקורתי עם שבעה רומאנים של כותבים שכבר ביססו את מעמדם בסיפורת הישראלית ברומאנים אחדים ומהם של כותבים שזה להם הרומאן הראשון.

תוכן העניינים:

 • מסת מבוא: כיצד מבוטאים ערכים בסיפור? (עמ' 7־16)

 • א. עבותות הזמן
 • סופרי הזמן הצהוב (עמ' 17־30)
 • :יונה ונער" – מאיר שלו (עמ' 31־46)
 • "ארבעה בתים וגעגוע" – אשכול נבו (עמ' 47־61)
 • "טקסטיל" – אורלי קסטל-בלום (עמ' 62־78)

 • ב. חבלי המקום
 • "עדן" – יעל הדיה (עמ' 78־97)
 • "שום גמדים לא יבואו" – שרה שילה (עמ' 98־110)
 • "תרה" – צרויה שלו (עמ' 111־127)
 • "פרפרים בגשם" – מירה מגן (עמ' 128־142)
 • רשלנות המסייעת לאסקפיזם (עמ' 143־146)

 • מסה בגנות הדפיטיזם והאסקפיזם של סופרים (עמ' 147־153)

 • פירוט תוכנם של ספרי הסידרה (עמ' 154־160)לראש הדף

 

 

ספרי המחבר

 

על יצירתו

 

קישורים

 

 

לראש הדף