יוסף אורן (1940)

Yosef Oren


יוסף אורן.
שבבים
/ יוסף אורן. -- תל-אביב : יחדיו, תשמ"א 1981. 
272 עמ'.

תוכן העניינים:

 • א. תיאוריה (יסודות)
  1. ענפי העיון בספרות (עמ' 11־20)
  2. שליחותה של הביקורת (עמ' 21־28)
  3. בעיית מיפוי הספרות (עמ' 29־38)
 • ב. מחקורת (ביקורת מחקרית)
  1. התגבשותו של דור (עמ' 41־51)
  2. מלחמת תש"ח בסיפורת הישראלית (עמ' 52־60)
  3. הפורצים חוזרים בתשובה : סופרי תש"ח בין יומרת חידוש לתקוות רציפות (עמ' 61־76)
  4. התפנית בסיפורת הישראלית (עמ' 77־92)
 • ג. מחקר (עיונים)
  1. הצגה עברית ראשונה : מאה שנים להולדתו של יהודה ליב לנדא (עמ' 95־108)
  2. תחילת ההתכתבות בין מי"ב ואחה"ע : פרשה בלתי-ידועה ביחסי השניים (עמ' 109־135)
  3. שליחות האלם בשירת ביאליק (עמ' 136־145)
  4. אצ"ג -- משורר ההכרה הארץ-ישראלית (עמ' 146־155)
 • ד. אינטרפרטציה (פרשנות)
  1. הרשות לחדשנות ולהתהפכות -- רשב"ג  <על שירתו של ח"נ ביאליק> (עמ' 159־169)
  2. "בין מים למים" לברנר (עמ' 170־182)
  3. הסיפור "אויבי" למ. י. ברדיצ'בסקי (עמ' 183־186)
  4. הרומאן ההיסטורי הראשון של קבק (עמ' 187־195)
 • ה. תגובה (כלפי מעשים שלא ייעשו)
  1. זך נגד אלתרמן (עמ' 199־201)
  2. העוקץ שאחר הדבש (עמ' 202־208)
  3. בין שני קטבים  <פולמוס עם משה דור> (עמ' 209־212)
  4. "שלולית גנוזה" ותיקוניו של הזז (עמ' 213־223)
  5. תיקוניו המגמתיים של ס. יזהר (עמ' 224־240)
  6. הכרכים מעזבונו של עגנון (עמ' 241־246)
  7. "הגולים" לדבורה בארון (עמ' 247־249)
  8. קביעותיו המופרכות של גרשון שקד (עמ' 250־254)
  9. פסקנותו המקברת של דן מירון (עמ' 255־258)
  10. שתיקה מבישה (עמ' 259־261)
  11. יודופוביה (עמ' 262־265)
  12. הדיבור הבלתי-נחשב : על הימצאותו הלא-מציאותית של הסופר העברי בחברה הישראלית (עמ' 266־269)
  13. מכתב אל סופרי ישראל (עמ' 270־272)
 • לראש הדף

 

 

ספרי המחבר

 

על יצירתו

 

קישורים

 

 

לראש הדף