יוסף אורן (1940)

Yosef Oren


יוסף אורן.
צו-קריאה לספרות הישראלית
: <מסות על הקיטוב הרעיוני בספרות הישראלית> / יוסף אורן. -- ראשון לציון : יחד, תשס"ט 2009. 
192 עמ'. -- (תולדות הסיפורת הישראלית)
A call for Israeli literature : political polarity in Israeli literature / by Yosef Oren

תוכן העניינים:
 

  הקדמה 7־12
א. עמדה  
       הספרות הדפיטיסטית ונזקיה האסטרטגיים 13־39
       מחדלי הספרות שזכתה בארץ בתש"ח 40־47
ב. ביקורת  
1. הסיפורת הדפיטיסטית-פוליטית  
       "אשה בורחת מבשורה" ־ דוד גרוסמן 48־71
       "בשבילה גיבורים עפים" ־ אמיר גוטפרוינד 72־87
       "משאלה אחת ימינה" - אשכול נבו 88־97
2. הסיפורת החזונית-ציונית  
       "והזעם עוד לא נדם" - אהרן אפלפלד 98־113
       "עת דודים" - מירי ורון 114־127
       "פנים צרובי חמה" - שמעון אדף 128־143
3. הסיפורת הקיומית החוץ-פוליטית  
       "לוויה בצהריים" - ישעיהו קורן 144־164
       "דירה עם כניסה בחצר" ־ יהושע קנז 165־176
ג. ראיון  
       "הסוגה הזו נועדה לאמיצים" 177־192

לראש הדף

 

 

ספרי המחבר

 

על יצירתו

 

קישורים

 

 

לראש הדף