יוסף אורן (1940)

Yosef Oren


יוסף אורן.
מגמות בסיפורת הישראלית
/ יוסף אורן. -- ראשון לציון : יחד, תשנ"ה 1995. 
176 עמ'. -- (תולדות הסיפורת הישראלית)
Trends in Israeli prose / by Yosef Oren

תוכן העניינים:
 

  מבוא 7־9
א. חלקת הביקורת  
       "סיפור אינו" ־ ס' יזהר 10־16
       "שתיקת השמים" ־ עמוס עוז 17־26
ב. הרומאן האידיאי  
       "השיבה מהודו" ־ א. ב. יהושע 27־56
       "טמיון" - אהרן אפלפלד 57־68
ג. הרומאן הפוליטי  
       העט שהדביר ניצחון מזהיר 69־93
       "תעתועון" - יצחק בן-נר 94־99
       "אל תגידי לילה" - עמוס עוז 100־119
       "כימים אחדים" - מאיר שלו 120־134
ד. הרומאן האתני  
       "ויקטוריה" - סמי מיכאל 135־151
ה. הרומאן הטריוויאלי  
       קולו של הרומאן הטריוויאלי 152־158
       "קולה של הגברת פאני" - דורית פלג 159־175

לראש הדף

 

 

ספרי המחבר

 

על יצירתו

 

קישורים

 

 

לראש הדף