חנה הרציג (1946)

Hanna (Anna) Herzig


חנה הרציג.
    הקול האומר: אני : מגמות בסיפורת הישראלית של שנות השמונים / חנה הרציג. -- רמת-אביב, תל-אביב : האוניברסיטה הפתוחה,  תשנ"ח 1998.
407 עמ'. -- (האוניברסיטה הפתוחה ; קורס 10477)
The voice saying: I : trends in Israeli prose fiction of the 1980's / Hanna Herzig

    בשנות השמונים התחולל בסיפורת הישראלית מפנה שאינו קל לתמצות: הפריחה האדירה הניבה דרכי כתיבה מגוונות, המתפרשות מ"זכרון דברים" החובק-כל ליעקב שבתאי, ועד ליצירותיהם הצנומות של הסופרים הצעירים הרבים שהחלו את דרכם באותן שנים.
    למרות השוני בין הסופרים, אין עוררין על כך שבשנות השמונים התחילו "לכתוב אחרת". הספר הזה מתמקד בעיקר בסופרים אשר בישרו את הכתיבה האחרת ואפשרו את התחוללותה. על-פי התפיסה המוצגת בו, שנות השמונים לא היו שנים של מהפך חד, אלא שנים של מעבר הדרגתי, של מיזוג בין דרכי כתיבה ישנות וחדשות, שנים שבמהלכן אכן התגבשה כתיבה אחרת – אך לא מנותקת לחלוטין מדפוסי העבר, ורחוקה מלהיות מקשה אחת.
    הדיון ביצירות מתחקה אחר השינויים באקלים התרבותי והחברתי, שסללו את הדרך בפני הכתיבה החדשה של הסופרים הצעירים. "התהליך הנורא של ההתפרמות וההתפוררות", שהוצג בכאב כה רב ב"זכרון דברים", מוביל, לפיכך, לתהייה המסתכמת בכותרת ספרה של אורלי קסטל-בלום: "היכן אני נמצאת?".

תוכן העניינים:
 • פתח דבר (עמ' 7־8)
 • פרקים 1־2. מבוא (עמ' 9־98)
      ממעוף הציפור (עמ' 13־17)
      1. מושגי יסוד ותמרורי דרך: מסיפורת שנות השישים לסיפורת שנות השמונים (עמ' 19־37)
      2. הסופרים המרכזיים: חתכי רוחב (עמ' 39־70)
      3. הסיפורת החדשה (עמ' 71־98)
 • פרק 3: "סוף דבר" מאת יעקב שבתאי (עמ' 99־140)
 • פרק 4: "מומנט מוסיקלי" מאת יהושע קנז (עמ' 141־176)
 • פרק 5: "התגנבות יחידים" מאת יהושע קנז (עמ' 177־216)
 • פרק 6: "מר מאני" מאת א. ב. יהושע (עמ' 217־267)
 • פרק 7: "ספר הדקדוק הפנימי" מאת דויד גרוסמן (עמ' 269־304)
 • פרק 8: "ספר יוסף" מאת יואל הופמן (עמ' 305־342)
 • פרק 9: "ברנהרט" מאת יואל הופמן (עמ' 343־386)
 • נספח: על הטבעי שבספרות ועל הספרותי שבמציאות: "השיבה מהודו" מאת א. ב. יהושע (עמ' 387־396)
 • ביבליוגרפיה (עמ' 397־407)

עודכן לאחרונה: 31 באוגוסט 2018

לראש הדף

 

 

ספרי המחבר

 

על יצירתו

 

קישורים

 

 

לראש הדף