דב סדן (1902־1989)

Dov Sadan


דב סדן.
    חדשים גם ישנים
/ דב סדן — תל אביב : הוצאת עם עובד ביזמת הועד הציבורי להוצאת כתבי דב סדן, תשמ"ז 1987.
    3 כרכים
    כרך ראשון: בספרות העברית ואגפיה : מסה, עיון, חקר. – 253 עמ'.
    כרך שני: בספרות יידיש ואגפיה : קולות ביקורת והדי-פולמוס. – 186 עמ'.
    כרך שלישי: תוכם וברם : אישים במעגל תנועת העבודה. – 226 עמ'.
    New and old / Dov Sadan

תוכן העניינים:
 

כרך ראשון

שלוש הערות

    [א].    השם, שניתן לסידרת ספריי, הבאה לפני קהל-הקוראים, הוא שאול, מכתוב נודע, שכך מלוא-לשונו: הדודאים נתנו ריח ועל פתחינו כל מגדים חדשים גם ישנים דודי צפנתי לך (שיר השירים, ז' י"ד), ולא הייתי מעז ליטול שלוש תיבות מתוכו, אילולא קדמוני טובים ומהוגנים ממני קראו כן לחיבורים שונים. ואתה מוצא בהם פירוש למקרא, גם מחקרים בחכמת-ישראל, גם עיון בתורת הרפואה של חז"ל, גם דברי-דרשה ואף דברי-בלטריסטיקה, והמחברים נועזו לעשות כך מהיותם אדוקים בפירוש המצוי של דברי המקור, שנדרשו כדרך אליגוריה לספרים ולסופרים, ויפה במיוחד פירושו של ספורנו: על פתחינו – בתי מדרשות ; כל מגדים – בעיון ובמעשה ; חדשים – דברים שהבינו חכמי-הדור מחדש ;  גם ישנים – שהורו הקדמונים.

    [ב].    כמובן, בין המקור ובין חיקויו, רובצת תיבה אחת: להבדיל, ולביאורה של אותה תיבה אומר, כי הכינוי: חדשים גם ישנים, חל על תוכנם של הדברים גם אם תחומם הוא תחומם של הדורות האחרונים, גם על סדרם של הדברים, הוא סדר ההליכה מן המאוחר-יותר אל המאוחר, כאשר תחזינה עיני הקוראים. ובאחרונה שבנו, במאמרים אחרונים מראשונים לחדשים, והיה הגלגל שלם.

    [ג].     ואומר דבר תודה גם למוסדות שבייעוני, גם ליחידים, וראש להם ידידי ישעיה אברך, העומד לי בצוק-עתים זה, להוציא סידרה זו לאור, ונתונה להם ברכתי ברכת כהן.
[ירושלים, שלהי חשון תשמ"ו]  ד"ס

 • שלוש הערות (עמ' 7)
 • קושיה וישובה : על א. נ. גנסין וסביביו (עמ' 9־16)
 • ועוד על איוב ורעיו : בענין י. ח. ברנר (עמ' 17־21)
 • לתחילתו ולהמשכו : דברים על ש"י עגנון
  מאמר א: במבואי ספר וספר : עם ספרה של יהודית צוויק-הלוי (עמ' 22־33)
  מאמר ב: על הספק שבאמצע (עמ' 33־42)
  מאמר ג: על עיר הורתו וגידולו (עמ' 42־45)
 • לשירת השקיעה : על "וויגוואמים שותקים" לישראל אפרת (עמ' 46־47)
 • שיבה משולשת : מבוא לכתבי מרדכי גיאורגו לאנגר (עמ' 48־50)
 • ציון לאצ"ג : דברי-הספד במליאת האקדמיה ללשון העברית (עמ' 51־54)
 • בשתים אספקלריות : על שמשון מלצר (עמ' 55־60)
 • אילן ורוחותיו : על יעקב אורלנד (עמ' 61־67)
 • בפתחה של שירת אמונים : עם ספרו של ר' יוחנן גיטרמן (עמ' 68־70)
 • בין עדות לתורה : על שרגא קדרי (עמ' 71־78)
 • מספר ויעודו : על אהרן אפלפלד (עמ' 79־87)
 • שיחה על סיפור בכורה : עם "נוצות" לחיים באר (עמ' 88־93)
 • אוצר ובעליו : לצדי דמותו של אברהם שרון
  מאמר א: על האוצר (עמ' 94־98)
  מאמר ב: על בעליו (עמ' 98־100)
  מאמר ג: תוכחת התיש (עמ' 101־102)
 • תרי דאינון חד : לסוד-קסמו של ר' בנימין (עמ' 103־107)
 • וזאת ליהודה : על ר' יהודה אבן-שמואל (עמ' 108־116)
 • בין אמונה לאמנות : עם שני כרכי ספרו של אהרן צייטלין (עמ' 117־120)
 • אפיקי נהריים : עם ספרו של משה שטרקמאן (עמ' 121־127)
 • מפתח כפול : על ישורון קשת (עמ' 128־132)
 • בין נגלה לנסתר : על ישראל כהן
  מאמר א: בערבו של יובל וחצי-יובל (עמ' 133־136)
  מאמר ב: אישים מן המקרא (עמ' 137־142)
  מאמר ג: בחיבוטי-השקפה (עמ' 142־148)
 • בין חזון לאמת : על ספרו של דן מירון ואגפיו (עמ' 149־159)
 • סעיפים בפרשת ההשכלה
  מאמר א: עם אוצרות בית פרל (עמ' 160־163)
  מאמר ב:  לענין גניזה וגונזיה (עמ' 164)
  מאמר ג: דרך אב"ג (עמ' 165־169)
  מאמר ד: מעין ציון לר' שמואל חיים זלמן (עמ' 169־173)
  מאמר ה: תמיהה וישובה : על מרדכי בן מרדכי רוטברג (עמ' 173־183)
  מאמר ו: קורות אחרית ההשכלה בגליציה לחיבוטי פעלו של ר' מאיר ווייסברג (עמ' 183־190)
 • אהלים ויתדות
  מאמר א: סביבי "השחר"
      פרק א: ובשתים יכסה (עמ' 191־195)
      פרק ב: בין פרץ לפטר (עמ' 196־197)
  מאמר ב: יהל"ל וסביביו
      פרק א: ציוני דרכו (עמ' 197־204)
      פרק ב: בין סב לנכדו (עמ' 204־206)
      פרק ג: סיפור ורקעו (עמ' 206־208)
  מאמר ג: רב בראי תלמידו : על משה לייב לילינבלום (עמ' 208־211)
  מאמר ד: סעיפים באחד העם
      פרק א: המרכז הרוחני (עמ' 211־214)
      פרק ב: עולם הבא (עמ' 214)
      פרק ג: הנביא (עמ' 215־216)
 • עין לציון
  מאמר א: בין חזון חוויה (עמ' 217־221)
  מאמר ב: בין משולח לתייר : לראשית פירסומו של ר' משה זק"ש (עמ' 221־225)
  מאמר ג: עם שיחה אחת : בין אהרן ילינק לבין יהודה לייב פינסקר (עמ' 225־227)
  מאמר ד: שפיל לסיפא דהימנונא (עמ' 227־228)
  מאמר ה: בנות-קול של בית-אבות (עמ' 228־229)
 • דברים ונושאי-דברים : על ר' משה מייזלש (עמ' 230־238)
 • לשירת הולך ושב : דברים בעצרת לכבוד ליובה אלמי (עמ' 239־244)
   
 • לוח השמות (עמ' 245־253)

עודכן לאחרונה: 17 במאי 2017

לראש הדף

 

 

ספרי המחבר

 

על יצירתו

 

קישורים

 

 

לראש הדף