דב סדן (1902־1989)

Dov Sadan


דב סדן.
    אבני גדר
: על סופרים וספרים / דב סדן. -- רמת-גן : הוצאת אגודת הסופרים העברים בישראל ליד הוצאת מסדה, 1970.
213 עמ'. -- (ספריית מקור)
Fence stones / by Dov Sadan

    בספר שלפנינו העלה דב סדן גאלריה מגוונת של דיוקנאות משוררים, מסַפרים, מבקרים וחוקרים. במסגרתו כלולה גם דמותו המופלאה של תורגמן-אמן, אשר בתקופה קצרה יחסית העשיר עושר רב את ספרותנו.
    אבני גדר -- הואיל ובכמה מקרים יש משום תוספת-גידור לבנינים שכבר הקים המחבר, כגון מחקריו-מסותיו הרבים על ביאליק ועגנון. אך לאמיתו של דבר יש בתוספותיו לא קווי-השלמה בלבד, אלא גם גילוי פן חדש בסופר הנדון.
    הדרך שנקט סדן בספריו הקודמים, היא דרכו גם בספרו החדש: בבדיקת יסודותיה של היצירה ובהערכתה, אינו נדרש למרחביה ולפרטיה, אלא חודר למעמקיה ותופס את עיקריה, כדי להעמיד את הסופר על מוקדו וייחודו.

תוכן העניינים:

שלוש הערות (5)

I
בין מעין ליובליו : על ח. נ. ביאליק
    מאמר א: בין הגות וחזון (9)
    מאמר ב: עודפה של שירה (19)
    מאמר ג: עדות משולשת (25)
    מאמר ד: בעניני נגינה (33)
כמה פנים בשיר : על יעקב פיכמן (46)
שירת השואה ומשוררה : על יצחק קצנלסון (52)
במזל שיבה : על אריה לודוויג שטראוס (56)

II
בשני נחיריך : על מנדלי מוכר ספרים
    מאמר א: ראשי פרקים (65)
    מאמר ב: צבת ראשונה : בפתח הביבליוגראפיה של כתבי מנדלי ואיגרותיו (68)
    מאמר ג: בין שתי הלשונות : פתיחה לסימפוזיון בקונגרס הרביעי למדעי היהדות (71)
צדיק בדורותיו : על י. ח. ברנר (74)
תשלום דיוקן : על ש"י עגנון
    מאמר א: בין צייר לשמאי (81)
    מאמר ב: בשבחם של מיטיבי-טעם (86)
שלושה סיפורים וסביביהם : על סיפורי ברדיצ'בסקי, שופמן, עגנון (89)
בין רבים ויחיד : על יהודה יערי (101)

III
בסודה של לשון : על חנוך ילון (117)
בעל האוצרות : על ג. קרסל (124)
פשר ודרכו : על משולם טוכנר (135)

IV
מלאכת מחשבת : על שלמה דיקמן
    מאמר א: חידה ופתרונה (151)
    מאמר ב: נודר ומשלם (154)

V
מאמר ישן ומבוא חדש לו : על ישורון קשת (163)
בין בירור להשגה : על צבי וויסלבסקי (169)

VI
סופר בשיחו : על יעקב רבינוביץ (199)
אישי הסופר : על פישל לחובר (203)

לוח השמות (209)

לראש הדף

 

 

ספרי המחבר

 

על יצירתו

 

קישורים

 

 

לראש הדף