דב סדן (1902־1989)

Dov Sadan


סדן  : מחקרים בספרות עברית -- תל אביב : אוניברסיטת תל-אביב : מפעלים אוניברסיטאיים : קרן דב סדן למחקרים בספרות העברית והיידית מיסודו של זליג לבון,  תשנ"ד 1994-

    Sadan : studies in Hebrew literature


כרך א. כרך ב. כרך ג. כרך ד. כרך ה. כרך ו.


כרך א.
סדן : מחקרים בספרות עברית / עורך, דן לאור (תל אביב : אוניברסיטת תל-אביב, מפעלים אוניברסיטאיים, תשנ"ד 1994)
296 עמ'.
    Sadan : studies in Hebrew literature / editor, Dan Laor

תוכן העניינים:

 • ד. ל.: פתח דבר   (עמ' 7)
 • שמואל ורסס: סוגיית יידיש במסכת דב סדן  (עמ' 9־33)
 • יאירה אמית: בעיית השימוש הרב-תכליתי במונח 'מלה-מנחה'  (עמ' 35־47)
 • טובה רוזן: מאנייריזם ספרותי כפן של ארכאיזם תרבותי - קווים לדיוקנו התרבותי של טדרוס אבולעפיה  (עמ' 49־76)
 • מנוחה גלבוע: 'הצפירה' של מאיר הלוי לטריס כקובץ לוחם   (עמ' 77־87)
 • נורית גוברין: על שלושה שירי פרנץ-יוסף  (עמ' 89־103)
 • אבנר הולצמן: סיפורי י"ל גורדון: מסאטירה להומור  (עמ' 105־129)
 • אברהם נוברשטרן: המחזה 'בייַ נאַכט אויפן אַלטן מאַרק' ('בלילה בשוק הישן') לי"ל פרץ: בזמנו ומעבר לו (עמ' 131־153)
 • חמוטל בר-יוסף: משמעותו הפואטית של המכוער והנתעב בשירת ביאליק   (עמ' 155־171)
 • זיוה שמיר: המסכה המבודחת ופניה הרציניים : עיון ב'בדיחה העממית' של ביאליק 'אלוף בצלות ואלוף שום'  (עמ' 173־201)
 • מיכל קושניר אורון: המרגלית הנוצצת - מסיפור חסידי לסיפור חסידי  (עמ' 203־216)
 • רינה בן-שחר: התפתחות לשון הדיאלוג בסיפורת הישראלית: תחנות עיקריות  (עמ' 217־240)
 • ראובן צור: אינטרפרטאציות סותרות לשיר אחד: עוד על האינטואיציה כסייג לאינטרפרטאציה <על השיר "רסיסי שלג" לא"ל שטראוס>  (עמ' 241־250)
 • בעז ערפלי: "עשתרתי לי, הלא תסיחי לי" ואידיליות אחרות : מתוך: "הקשרים ז'אנריים ותת-ז'אנריים בשירתו הלירית של שאול טשרניחובסקי"  (עמ' 251־264)
 • יוסף גלרון-גולדשלגר: ביבליוגרפיה של כתבי דב סדן וזעיר מעט ממה שנכתב עליו ועל יצירתו בין השנים תשמ"ד-תש"ן  (עמ' 265־296)

   

כרך ב.
פרקים נבחרים בשירת נשים עברית / עורכת, זיוה שמיר ; עורכת משנה, חנה דוד (תל אביב : אוניברסיטת תל-אביב, תשנ"ז 1996)
263 עמ'.
    Selected chapters in the history of Hebrew women's poetry / editor - Ziva Shamir ; co-editor - Hanna David

תוכן העניינים:


 


כרך ג.
עיונים ביצירת י"ל גורדון / עורכת, זיוה שמיר (תל-אביב : אוניברסיטת תל-אביב, תשנ"ח1998)
339 עמ'.
    The life and works of Y.L. Gordon

תוכן העניינים:


כרך ד.
הספרות העברית בפתח המאה העשרים / עורך - אבנר הולצמן (תל אביב : אוניברסיטת תל-אביב, תש"ס 2000)
    426 עמ'.
    Hebrew literature at the outset of the 20th century / editor - Avner Holtzman

תוכן העניינים:


כרך ה.
יום קרב וערבו, והבוקר שלמחרת : ייצוגה של מלחמת העצמאות בספרות ובתרבות העברית בישראל / עורכים - חנה נוה, עודד מנדה-לוי ; עורך לשון ועוזר מחקר, אהרן ברגר (תל אביב : אוניברסיטת תל-אביב, תשס"ב 2002)
    446 עמ'.
    Battle cry and the morning after : representations of the War of Independence in Israeli literature / editors - Hannah Naveh, Oded Menda-Levy ; research and editorial assistant - Aharon Berger

תוכן העניינים:


כרך ו.
 הקול--סיפור: מחקרים בפולקלור יהודי בעולם משתנה / עורך - עלי יסיף ; עורכי משנה - צפי זבה אלרן, לימור וייסמן רביד, דודו רוטמן (תל אביב : אוניברסיטת תל-אביב, תשס"ז 2007)
375 עמ'.
Studies in Jewish folklore in a changing world / editor - Eli Yassif ; co-editors Tsafi Sabba Elran, Limor Weisman Ravid, David Rotman

תוכן העניינים:

 • עלי יסיף: הקדמה   (עמ' 7־9)
  הסיפור האישי: בין הפרטי לחברתי
 • אילנה רוזן: אם תרצו, אין זה רק סיפור אישי -- היסטוריה שבעל-פה כמעצבת עבר והוה  (עמ' 13־28)
 • יורם בילו: הערצת צדיקים, מגדר וריפוי : סיפורה של מרפאה עממית  (עמ' 29־64)
 • נילי אריה ספיר: מסרים קולקטיביים בסיפורה האישי של לאה הורביץ   (עמ' 65־80)
 • צפי זבה-אלרן: כעץ שתול על גלי הים : הסיפור האישי כצוהר לעולמו של הימאי  (עמ' 81־112)
 • דוד רוטמן: על כן יעזוב איש את אביו ואמו? התהליך החברתי והסיפור המשפחתי - החילון כמקרה מבחן  (עמ' 113־153)
  בין תחומיות: ספרות, תראפיה, חינוך
 • לואיס לנדא: "המת הנודד" והמאוים  (עמ' 157־172)
 • רחל צורן: בחזרה לסינדרלה : מעשייה עממית בדיאלוג הביבליותרפי  (עמ' 173־189)
 • אסנת גביאן: "היה היה" בסיפור ובמעשייה : על נקודות מפגש בין ספרות ילדים ומעשיות  (עמ' 191־219)
  קולות : מופעים מסורתיים וערוצים חדשים
 • דינה רוגינסקי: הביורוקרטיזציה של הפולקלור : מיסודו של המחול העממי הישראלי  (עמ' 223־267)
 • טובה גמליאל: פרפורי מוות : בחינתו של מודל זהויות בתרבות קינה  (עמ' 269־304)
 • הגר סלמון: "וכל העם רואים את הקולות" : ה"עם" בזירה העממית הסוערת של "שיח הסטיקרים" בישראל  (עמ' 305־342)
 • לימור וייסמן רביד ועדיה מנדלסון-מעוז: "Please forward the story" : סיפורים עממיים - מכיכר השוק אל המרחב הווירטואלי  (עמ' 343־374)

עודכן לאחרונה: 7 בדצמבר 2016

לראש הדף

 

 

ספרי המחבר

 

על יצירתו

 

קישורים

 

 

לראש הדף