דב סדן (1902–1989)

<בהכנה>

Dov Sadan

פרופ' דב סדן (שטאָק-שפרבר), נולד בברודי (גליציה המזרחית) בי״ד באדר א' תרס״ב, 21 בפברואר 1902. היה פעיל בתנועה החלוצית, ובשנת 1925 עלה לארץ ישראל. שנים רבות היה עורך המוסף הספרותי של העיתון ״דבר״, ונודע כחוקר הספרות העברית, בייחוד הספרות העברית החדשה. בשנת 1950 הצטרף לסגל האקדמי של האוניברסיטה העברית ובשנת 1963 הועלה לדרגת פרופסור מן המניין. בשנת 1969 יצא לגמלאות והמשיך בעבודתו המחקרית. פרופסור סדן נחשב למייסד תחום המחקר של היידיש וספרותה באוניברסיטה העברית ובאוניברסיטאות אחרות בארץ. דב סדן היה צירוף מיוחד של מעורות עמוקה בספרות העברית והתמחות בספרות היידיש. הוא ראה את הספרות העברית על שני אפיקיה המרכזיים, על הקשרים ביניהם והרקע המשותף של יהדות מזרח אירופה. בתחום הספרות העברית נחשב פרופ' סדן לחוקר מרכזי של עגנון ושל ביאליק. הוא פרסם עשרות ספרים ומאות מאמרים. זמן קצר לפני מותו יצא לאור ספרו האחרון ״חיים נחמן ביאליק – דרכו בלשונו ובלשונותיה״. משנת 1963 היה מרצה אורח באוניברסיטת תל-אביב ובאוניברסיטת בר-אילן והוזמן להרצות באוניברסיטאות רבות בחו״ל. בשנים 1965־1968 היה פרופ' סדן חבר כנסת מטעם מפא״י. הוא היה מגדולי החוקרים של הספרות העברית וספרות היידיש, חתן פרס ישראל במדעי היהדות לשנת 1968 , חתן פרס מאנגר לשנת 1974 , וחבר האקדמיה ללשון העברית. נבחר לחבר האקדמיה בשנת תשכ״ב. דב סדן נפטר בירושלים ביום ט״ו בתשרי תש״ן, 14 באוקטובר 1989.
[מקורות: קרסל, לקסיקון הקשרים לסופרים ישראלים,
 

ספריו:

 • צלילים (פשעמישל : דפוס קנאָללער עט זאָהן, תרפ״א)
 • בריוו פון א חלוץ אין א״י צו טאטע מאמע (לבוב : בהוצאת משרד-ההספקה של הסתדרות ״החלוץ״ בפולין הקטנה, תרפ״ו 1926)
 • ביראָבידזשאן אזוי ווי זי איז (ווארשע : ארויסגעגעבן דורך דער הנהגה עליונה פון השומר הצעיר, פארלאג קואופרטיב שומרי מרכזי, 1935) <בשיתוף עם יהושע פערענסאָן> <תורגם גם לגרמנית, פראג, 1937>
 • ממחוז הילדות : פרקי וידוי וזכרון - עשריפ פרקים (תל אביב : דבר, תרצ״ח 1938)
 • באלכסון : ספורים ובדומה להם (תל אביב : גזית, תש״ב) <סיפורים שנתחברו בשנות תרפ״ז-תרצ״א >
 • גורל והכרעה : משנתו של שלמה שילר (ירושלים : יוצא לאור ע״י המחלקה לעניני הנוער של הנהלת ההסתדרות הציונית ובהשתתפות קרן היסוד בהוצאת ראובן מס, תש״ג)
 • אחרית השעשועים (תל אביב : הקיבוץ המאוחד, תש״ו)
 • ממעגל הנעורים : פרקי וידוי וזכרון (תל אביב : עם עובד : ספרית ״לדור״, תש״ו) <ספר המשך ל״ממחוז הילדות״>
 • המנגן המופלא : חיי יוסף מיכאל גוזיקוב וסביביהם (תל אביב : מ. ניומן, תש״ז)
 • מעשים שהיו כך היו : עשרה סיפורים קצרים (תל אביב : ידיעות אחרונות, תש״ז 1947)
 • על ספרותנו : מסת מבוא (ירושלים : המחלקה לעניני הנוער והחלוץ של ההסתדרות הציונית, בהוצאת ראובן מס, תש״י)
 • כוכב נידח (מרחביה : הוצאת הקיבוץ הארצי השומר הצעיר : ספרית פועלים, 1950) <מונוגרפיה על בנימין גריל>
 • קערת צמוקים, או, אלף בדיחה ובדיחה : אסופת הומור בישראל (תל-אביב : מ' ניומן, תש״י)
 • אבני בוחן (תל אביב : מחברות לספרות, תשי״א)
 • קערת אגוזים, או אלף בדיחה ובדיחה : אסופת הומור בישראל (תל אביב : מ. ניומן, תשי״ג) <ספר המשך ל״קערת צמוקים״>
 • הנמר וידידו המנמנם (עין חרוד : הקיבוץ המאוחד, תשי״א)
 • אבני זכרון (תל אביב : עם עובד, תשי״ד)
 • עצים ואבנים : לתולדות מליצה אחת (ירושלים : הוצאת ועד הלשון העברית בארץ-ישראל, בהשתתפות מוסד ביאליק, תשי״ד) (לשוננו לעם: קונטרסים עממיים לענייני לשון, מחזור ה', קונטרס ה'-ו' (מ״ז-מ״ח), ניסן תשי״ד)
 • פרקי קריאה וניתוח : שיעורים בסוגיה : מבוא לספרות בדורות האחרונים על פי רשימותיה של אילנה קרויס (ירושלים : האוניברסיטה העברית, תשט״ו)
 • אבני שפה (תל אביב : עם עובד, תשט״ז)
 • לשון ספר וסופר : ״דלתות נחושת״ לח' הזז (ירושלים : הוצאת המזכירות המדעית של האקדמיה ללשון העברית, בהשתתפות מוסד ביאליק, תשט״ז) (לשוננו לעם: קונטרסים עממיים לענייני לשון, מחזור ז', קונטרס ט'-י' (ע״א-ע״ב), אב-אלול תשט״ז)
 • לשון סופר וספר : ללשונותיו של ש״י עגנון וסביביהם (ירושלים : המזכירות המדעית של האקדמיה ללשון העברית, תשי״ח) (לשוננו לעם: קונטרסים עממיים לענייני לשון, מחזור ט', קונטרס ט' (צ״א), אב תשי״ח)
 • על ש״י עגנון : מסה, עיון, מחקר (תל-אביב : הקיבוץ המאוחד, תשי״ט) <מהדורה חדשה ומורחבת יצאה לאור בתשל״ט – להלן>
  תוכן העניינים
 • אבני מפתן : מסות על סופרי יידיש. כרך ראשון (תל-אביב : הוצאת י. ל. פרץ, תשכ״ב 1961)
 • אבני בדק : על ספרותנו, מסדה ואגפיה (תל אביב : הקיבוץ המאוחד, תשכ״ב 1962)
 • בין דין לחשבון : מסות על סופרים וספרים (תל-אביב : דביר, תשכ״ג 1963)
  תוכן העניינים
 • ״ש״י עולמות״ : מליצה, קרנה ופירותיה (ירושלים : הוצאת המזכירות המדעית של האקדמיה ללשון העברית, בהשתתפות מוסד ביאליק, תשכ״ג) (לשוננו לעם: קונטרסים עממיים לענייני לשון, מחזור י״ד, קונטרס ב' (קל״ד), כסלו תשכ״ג)
 • ספרות יידיש בפולין בין שתי מלחמות העולם / ערכה לפי הרצאות - רבקה צוקר (ירושלים : מפעל השכפול, בית ההוצאה של הסתדרות הסטודנטים של האוניברסיטה העברית, תשכ״ד)
  תוכן העניינים
 • אבני גבול : על אישים ודרכים (תל אביב : מסדה, 1964)
 • בצאתך ובאהלך : מנין חקרי-ספרות (תל-אביב : אגודת הסופרים בישראל ליד הוצאת מסדה, 1966)
 • אבני גדר : על סופרים וספרים (רמת-גן : אגודת הסופרים העברים בישראל ליד הוצאת מסדה, 1970)
  תוכן העניינים
 • חן-גריבעלעך : צו דער ביאָגראפיע פון וואָרט און ווערטל (בוענאָס-איירעס : אלוועלטלעכער יידישער קולטור-קאָנגרעס, ארגענטינער אָפטייל, 1971־1972) <2 כרכים>
  תוכן העניינים
 • בלשון מדבר בעדו : פרקים שבעל-פה (תל אביב : עקד, תשל״ב 1972)
  תוכן העניינים
 • פולמוס ושווה-פולמוס : בין רשות הספרות וחובת הסופרים (ירושלים : מוסד ביאליק, תשל״ב 1972)
  תוכן העניינים
 • אלופי ומיודעי : אישים במעגל תנועת העבודה (תל אביב : עם עובד – תרבות וחינוך, תשל״ב 1972)
  תוכן העניינים
 • אבני מפתן : מסות על סופרי יידיש. כרך שלישי (תל אביב : הוצאת י. ל. פרץ, תשל״ב 1972)
 • היימישע כתבים : שרייבער, ביכער, פראָבלעמען (תל אביב : פארלאג ״המנורה״, תשל״ג 1972) <2 כרכים>
 • מריבי בית : עם, חברה, פלגות (תל אביב : עם עובד - תרבות וחינוך, תשל״ד 1974)
 • א וואָרט באשטייט : שפאציר צווישן שפראך און ליטעראטור. ערשטער באנד (תל אביב : פארלאג י. ל. פרץ, תשל״ה 1975)
 • מכוחו של מקרא : תריסר חקרי כתובים (ירושלים ; תל-אביב : מ. ניומן, תשל״ז) <״מחברת ראשונה״. יותר לא הופיע>
  תוכן העניינים
 • ארחות ושבילים : מסה, עיון חקר. כרך האישים (תל-אביב : עם עובד, תשל״ח 1977)
  תוכן העניינים
 • ארחות ושבילים : מסה, עיון חקר. כרך הענינים (תל-אביב : עם עובד, תשל״ח 1978)
 • על ש״י עגנון : כרך מסות ומאמרים (תל-אביב : הקיבוץ המאוחד, תשל״ט 1978) <מהדורה חדשה והיא מורחבת>
  תוכן העניינים
 • ארחות ושבילים : מסה, עיון חקר. כרך סופרי יידיש וספרותה (תל-אביב : עם עובד, תשל״ט 1979)
 • יידיש – תוך און אַרום : מחקרים, עסייען, מאמרים (תל אביב : פארלאג 'ישראל בוך', תשמ״ו 1986-תשמ״ט 1989) <שני כרכים>
 • חדשים גם ישנים (תל אביב : עם עובד ביזמת הועד הציבורי להוצאת כתבי דב סדן, תשמ״ז 1987) <שלושה כרכים>
  תוכן העניינים
 • חיים נחמן ביאליק ודרכו בלשונו ולשונותיה (תל אביב : הקיבוץ המאוחד, 1989)
  תוכן העניינים.
 • ש״י עולמות : י״ב מחקרי פולקלור / ערך והוסיף אחרית-דבר – דב נוי (ירושלים : הוצאת ספרים ע״ש י״ל מאגנס, האוניברסיטה העברית, תש״ן 1990)
 • מדרש פסיכואנליטי : פרקים בפסיכולוגיה של י״ח ברנר (ירושלים : הוצאת ספרים ע״ש י״ל מאגנס, האוניברסיטה העברית, תשנ״ו 1996)
  תוכן העניינים
עריכה:
הקדמות ומבואות לספרים:
 • ס. גולדפלוס.  ישראל בשנת 2000 / ס. גולדפלוס ; אקדמה – דב סדן ; תרגם ש' סקולסקי ; העטיפה - זאב רבן (תל אביב : הוצאת ״הספר״, תשי״א). 178, [1] עמודים.
  בעמ' [3]: אקדמה <בחתימת: דב סדן>
 • אייזיק מאיר דיק.  ר' שמעיה מברך המועדות : ודברי סיפור אחרים / אייזיק מאיר דיק ; תרגם והקדים מבוא – דב סדן (ירושלים : ספריית 'דורות' : הוצאת מוסד ביאליק, תשכ״ז 1967)
  בעמ' 7־15: על המחבר וחיבוריו <נחתם: סיון תשכ״ו>. המבוא, בשם: בין לימוד ושעשוע, חזר ונדפס בספרו אבני מפתן, כרך שני, עמ' 9־16.
 • שלמה שפאן.  שירים וסיפורים / שלמה שפאן ; מבוא – דב סדן (תל אביב : הוצאת ספרים קרני, תשכ״ד 1964). 255 עמודים.
  בעמודים 7־22: במבואי כתביו <נחתם: ירושלים, שבט תשכד> המבוא כונס בספרו ארחות ושבילים : מסה, עיון, חקר, כרך האישים (תל אביב : עם עובד, תשל״ח 1977), עמ' 147־161.
 • מאיר בראַודאָ. קוליסן און הינטערקוליסן : זכרונות, באַגעגענישן, געשטאַלטען אין יידישן טעאַטער אין סאָוויעט-רוסלאַנד / מאיר בראודא ; הקדמה – דב סדן (תל אביב : פאַרלאַג ״המנורה״, תשל״ד 1974).  256 עמודים.
  בעמודים 7־15: דב סדן - א שטיק קולטור-יבשה <נחתם: ירושלים, סיון תשל״ג>
 • ליובה אלמי.  שירים ופואמות / ליובה אלמי ; מבוא מאת דב סדן (רחובות : הוצאת ליובה אלמי, 1982). 212 עמודים.
  לאחר עמוד השער: מבוא האַסֻפָה <נחתם: ירושלים, אדר תשמ״ב>
תרגום:
 • ר' שמעיה מברך המועדות : ודברי סיפור אחרים / אייזיק מאיר דיק  (ירושלים : ספריית 'דורות' : הוצאת מוסד ביאליק, תשכ״ז 1967)
 • חצר בפוקורנה / יחיאל הופר (ירושלים : מוסד ביאליק, תשכ״ח 1968)
ספרי יובל: על המחבר ויצירתו:
 • אברמסקי, יעקב דוד. גלויות-אויר מירושלים : דב סדן בן שבעים וחמש. בצרון: רבעון לספרות הגות ומחקר, כרך ס״ח (1977), עמ' 145־146.
 • אונגרפלד, משה. יצירת רבת-האנפין של פרופ' דוב סדן. בצרון: רבעון לספרות הגות ומחקר, כרך ס״ח (1977), עמ' 129־131.
 • אלעד-לנדר, פנחס. דב סדן וסופרי יידיש.  תמורות: ירחון לענייני מדיניות וחברה, מארס 1980, עמ' 56־57. (על ״ארחות ושבילים״ לדב סדן)
 • אפלפד, אהרן.  הקורה והבית.  דבר, משא, כ״א בתשרי תש״ן, 20 באוקטובר 1989, עמ' 20 <דברים שנאמרו לציון יום הולדתו ה-85 של דב סדן ופורסמו ב'משא' בי״ב באדר תשמ״ז>
 • בילצקי, י. ח.  על מגירת יידיש בשולחנו של דב סדן.  דבר, כ״א באדר תשל״ז, 11 במארס 1977, עמ' 17.
 • בכרך, קלמן. על לשונו של דב סדן. בצרון: רבעון לספרות הגות ומחקר, כרך ס״ח (1977), עמ' 205־206.
 • בן-דב, ניצה. סדן, עגנון והביקורת (דברים שנישאו בכנס הבינאוניברסיטאי השביעי בירושלים לחקר הספרות העברית - יום דב סדן 17.4.1990). עתון 77: לספרות ולתרבות, גל' 132/133 (1991), עמ' 28־30.
 • בסוק, משה.  תגים בדב סדן. בספרו: נופי ספרות : מסה, עיון, דיוקן (תל אביב : הקיבוץ המאוחד, תשכ״ה 1964),
 • עמ' 89־93 <שני פרקים: א. כ״ה שנה עגנון (נחתם: תשי״ט); ב. בעל ה'אבנים' (נחתם: תשכ״ג)>
 • בקון, יצחק. קווים לביקורת דב סדן על ביאליק וברנר. מאזנים: ירחון לספרות, כרך מ״ה, גל' 3־4 (אב-אלול תשל״ז, אוגוסט-ספטמבר 1977), עמ' 206־212.
 • ברתיני, ק.א. כוליות ופרטות במשנתו הספרותית <של דב סדן>. הארץ, י״ז באדר תשל״ב, 3 במארס 1972, עמ' 16. <נדפס גם בספרו שדה ראייה : מסות ספרותיות (ירושלים : מוסד ביאליק, תשל״ח 1977), עמ'  200־207>
 • גוברין, נורית. דב סדן הפולמוסן. ידיעות אחרונות, תרבות, ספרות אמנות, כ״ו באדר תשמ״ג, 11 במארס 1983, עמ' 2, 8 <נדפס גם בספרה קריאת הדורות, כרך ב (תשס״ב 2002), עמ' 356־362>
 • גוברין, נורית. שעשועיו הרציניים של דב סדן. ידיעות אחרונות, תרבות, ספרות, אמנות, ט״ז בשבט תשמ״ד, 20 בינואר 1984, עמ' 20 <נדפס גם בספרה קריאת הדורות, כרך ב (תשס״ב 2002), עמ' 369־370>
 • גוברין, נורית. נקודות המשען בביקורת הספרות של דב סדן. דבר, משא, י״ב באדר תשמ״ז, 13 במארס 1987, עמ' 21 <נדפס גם בספרה קריאת הדורות, כרך ב (תשס״ב 2002), עמ' 319־323>
 • גוברין, נורית. היחיד : עם פטירתו של דב סדן. ידיעות אחרונות, כ״א בתשרי תש״ן, 20 באוקטובר 1989, עמ' 20, 25 <נדפס גם בספרה קריאת הדורות, כרך ב (תשס״ב 2002), עמ' 379־380>
 • גוברין, נורית. ״נשים כאנשים״ - דב סדן כפמיניסט. מאזנים, כרך ס״ח, גל' 9-10 (תמוז-אב תשנ״ד, יוני-יולי 1994), עמ' 82־84 <נדפס גם בספרה קריאת הדורות, כרך ב (תשס״ב 2002), עמ' 351־355>
 • גוברין, נורית. דב סדן כעורך. קשר, גל' 21 (מאי 1997), עמ' 126־133. <בין סדן העורך לאלתרמן המשורר> <נדפס גם בספרה קריאת הדורות, כרך ב (תשס״ב 2002), עמ' 324־335>
 • גוברין, נורית. ״על אם הדרך״ - שיר-העם במישנתו של דב סדן. מאזנים, כרך ע״ב, גל' 8 (סיון תשנ״ח, מאי 1998), עמ' 4־6 <נדפס גם בספרה קריאת הדורות, כרך ב (תשס״ב 2002), עמ' 363־368>
 • גוברין, נורית. מאויב לאוהב : בין דב סדן לאורי צבי גרינברג. בתוך: המתכונת והדמות : מחקרים ועיונים בשירת אורי צבי גרינברג / עורך, הלל ויס (רמת-גן : אוניברסיטת בר-אילן, תש״ס 2000), עמ' 493־507 <נדפס גם בספרה קריאת הדורות, כרך ב (תשס״ב 2002), עמ' 336־350>
 • גוברין, נורית. דב סדן - אב הבניין.  ירושלים, מאסף לדברי ספרות, כרך י״ט (חשון תשס״ג, אוקטובר 2002), עמ' 215־220. (מצורף השיר ״למשורר״ מאת דב סדן) <נדפס גם בספרה קריאת הדורות, כרך ג (תשס״ח 2008), עמ' 21־27>
 • גוברין, נורית. דב סדן כעורך המוסף לספרות של ״דבר״.  קשר, גל' 35 (חורף 2007), עמ' 94־98 <דב סדן ערך את המוסף לספרות של ״דבר״ במשך 6 שנים. היו אלה 6 שנים קשות וגדושות מאורעות רבים: החל מעלייתו של היטלר לשלטון בגרמניה, עליית יהודי גרמניה לארץ ישראל, הידלדלות המרכזים היהודים במזרח אירופה, דרך מאורעות תרצ״ו-תרצ״ט ועד ערב פרוץ מלחמת העולם השנייה. כל אותה עת היה צורך לתת ביטוי למאורעות האקטואליים, ובו בזמן לשמור על חיי הספרות והתרבות, ולהמשיך את מהלכם והתפתחותם. המאמר מתאר את עבודתו של דב סדן בשנים אלה> <נדפס גם בספרה קריאת הדורות, כרך ג (תשס״ח 2008), עמ' 404־412>
 • גלרון-גולדשלגר, יוסף. ביבליוגרפיה של כתבי דב סדן וזעיר מעט ממה שנכתב עליו ועל יצירתו בין השנים תשמ״ד-תש״ן. סדן: מחקרים בספרות עברית, כרך א (תשנ״ד 1994), עמ' 265־296.
 • גנוז, יצחק. תרומתו של דב סדן לחקר הפתגם היהודי. האומה, שנה כ״א, חוב' 72 (1983), עמ' 261־264.
 • גנוז, יצחק. דב סדן: ש״י עולמות - י״ב מחקרי פולקלור. ידע עם: במה לפולקלור יהודי, כרך כ״ה, חוב' 57/58 (1991), עמ' 183־185. (מאמר ביקורת על ספרו של דב סדן ״ש״י עולמות : י״ב מחקרי פולקלור״)
 • גרודזנסקי, שלמה.  במארג.  דבר, מוסף לספרות ולאמנות, י״ב באדר א' תשכ״ב, 16 בפברואר 1962, עמ' 7 <במלאת לו 60 שנה>
 • דלמצקי-פישלר, ברכה.  דב סדן סיפח לספרות את היצירה הנידחת, את הדחוי בסופרים ואת השולית בתופעות : עת לכונן מאגר ממוחשב לכל חיבוריו.  כיוונים חדשים, גל' 27 (חשון-כסלו תשע״ג, נובמבר-דצמבר 2012), עמ' 285־296.
 • הופמן, חיה. כולם היו תלמידיו: דברים אחדים על דב סדן עם פטירתו. עתון 77, גל' 118 (חשון-כסלו תש״ן, נובמבר 1989), עמ' 27.
 • הלפרין, שרה. אוטוביוגרפיה של שפע. מאזנים, כרך נ״ד, גל' 3־4 (שבט-אדר תשמ״ב, פברואר-מארס 1982), עמ' 23־25.
 • הלקין, שמעון. דב סדן המספר. מולד, כרך כב (תשכ״ד), עמ' 60־63.
 • וינפלד, דוד. אמנות הביקורת של דב סדן. מולד, כרך ט (לב), חוב' 42 (252) (חורף 1985/1986), עמ' 136־140.
 • ורסס, שמואל. ספרותנו בעיני דב סדן : במלאת שבעים וחמש לדב סדן. מולד (סדרה חדשה), כרך ז (ל), חוב' 37־38 (247־248) (שלהי תשל״ו 1976), עמ' 395־404 <חזר ונדפס בספרו ביקורת הביקורת : הערכות וגילגוליהן (תל אביב : יחדיו, תשמ״ב 1982), עמ' 232־250>
 • ורסס, שמואל.  וועגן די יידישע כתבים פון דב סדן. די גאָלדענע קייט, נומ. 122 (1987), זז. 5־16.
 • ורסס, שמואל. דב סדן בעולמה של הספרות העברית החדשה. מאזנים: ירחון לספרות, כרך ס״ד, גל' 3-4 (1989), עמ' 18־24.
 • ורסס, שמואל.  סוגיית יידיש במסכת דב סדן.  סדן: מחקרים בספרות עברית, כרך א (תשנ״ד 1994), עמ' 9־33. (נדפס גם בספרו ״מלשון אל לשון״ (תשנ״ו)
 • ורסס, שמואל.  שירת טשרניחובסקי בעיני דב סדן. בתוך: שאול טשרניחובסקי : מחקרים ותעודות / בעריכת בעז ערפלי (ירושלים : מוסד ביאליק, תשנ״ה), עמ' 243־264.
 • זכאי, חיים. לשאלת רציפותה של הספרות העברית החדשה על-פי תפישתם של ב' קורצווייל ודב סדן. בספרו: מבית ומחוץ : מסות (תל-אביב : ישראל-בוך, תשנ״ו 1996), עמ' 20־27.
 • חבר, חנן. המעגל השלישי (דב סדן על צמיחתה של השירה העברית המודרניסטית). סימן קריאה: רבעון מעורב לספרות, חוב' 16-17 (1983), עמ' 574־577.
 • חלמיש, מרדכי.  דב סדן (בערל שטוק) – בן שמונים.  בספרו: יידיש בישראל : על סופרים, משוררים, אמנים (תל אביב : עקד, תש״ן 1990), עמ' 232־235 <נחתם: מארס 1982>
 • טולקס, ירוחם.  דב סדן.  בספרו: בסוד סופרים והוגים (תל אביב : עומר, תשל״ו 1976), עמ' 92־102.
 • טורניאנסקי, חוה. על מסכת יידיש במשנתו של דב סדן. מדעי היהדות, כרך 30 (תש״ן), עמ' 93־96.
 • יובל, רבקה. [ביקורת]. באוניברסיטה: כתב עת של האוניברסיטה העברית בירושלים, חוב' 6 (1991), עמ' 41. (מאמר ביקורת על ספרו של דב סדן ״ש״י עולמות : י״ב מחקרי פולקלור״)
 • יסיף, עלי. דב סדן כחוקר הפולקלור היהודי. מדעי היהדות, כרך 30 (תש״ן), עמ' 97־100.
 • יפה, אברהם ב. קולמוסאותיו של דב סדן. על המשמר, 4 במארס 1977, עמ' 7.
 • כהן, ישראל. על דב סדן : סדן המבקר. מאזנים, כרך כ״ה (תשכ״ז), עמ' 190־200.
 • לאור, דן. דב סדן - המאבק על הזיכרון היהודי.  הארץ, תרבות וספרות, כ״ג בניסן תשס״ב, 5 באפריל 2002, עמ' ה 1 <חזר ונדפס בספרו המאבק על הזיכרון : מסות על ספרות, חברה ותרבות (תל אביב : עם עובד, תשס״ט 2009), עמ' 327־333 ובתוך קתרסיס, גל' 20 (2013), עמ' 161־169>
 • לאור, יצחק. המאמץ הגדול של השירה החילונית הוא להחזיר ללשון את ממד הקדושה שלה : הערה ראשונה על חילון הלשון העברית.  הארץ, תרבות וספרות, י' בכסלו תשס״ג, 15 בנובמבר 2002, עמ' ה 3; י״ז בכסלו תשס״ג, 22 בנובמבר 2002, עמ' ה 4.
 • ליפשיץ, אריה. איש חכם ונבון. בצרון: רבעון לספרות הגות ומחקר, כרך ס״ח (1977), עמ' 128־129.
 • ליפשיץ, אריה. תלמיד ורבו; על שילוב דורות בספרות. מאזנים: ירחון לספרות, כרך נ״א (1980), עמ' 137־138. (על דב סדן ותלמידו דן מירון)
 • לנדס, ישראל.  דב סדן - המשביר לכל העם. הדואר, שנה 66, גל' י״ז (י״ב באדר תשמ״ז, 13 במארס 1987), עמ' 6־8.
 • מיכלי, בנימין יצחק. מימואריסט-אמן. על המשמר, י״ז באדר תשל״ב, 3 במארס 1972, עמ' 7.
 • מירון, דן. דב סדן: בדרך אל הכוליות. מולד, כרך ט (לב), חוב' 42 (252) (חורף 1985/1986), עמ' 129־135 <מתוך דברים שנאמרו במסיבה למלאת שמונים לדב סדן בבית נשיא המדינה> (נדפס גם בספרו ״אם לא תהיה ירושלים״ (1987)).
 • מירון, דן.  בין היקף למרכז: על מפעלו של דב סדן. מדעי היהדות, כרך 30 (תש״ן), עמ' 83־91. (נדפס גם ב'הדואר', שנה 69, גל' ל״ז (ל' בתשרי תשנ״א, 19 באוקטובר 1990), עמ' 14־18; גל' ל״ח (ז' בחשון תשנ״א, 26 באוקטובר 1990), עמ' 13־15).
 • מירון, דן. צי איז טאקע פאראן איין מאָדערנע כלל-ישראל-ליטעראטור? די צוקונפט, באנד 99, נומ. 1 (1995), זז. 23־33. (נוסח עברי נדפס בספרו ״אם לא תהיה ירושלים״ (1987) ונוסח באנגלית בספרו: The image of the Shtetl (בעיקר על תרומתו של דב סדן לביקורת הספרות היהודית במאה העשרים).
 • מנדה-לוי, עודד.  לכתוב את קורא הדורות : שירים לדב סדן. סדן: מחקרים בספרות עברית, כרך ד' (תש״ס 2000), עמ' 409־426.
 • סדן, עזרא. אבי: דברים שאמרתי או רציתי לומר לכבודו של אבא במלאות מאה שנה להולדתו. קשת החדשה: רבעון לספרות עיון וביקורת, חוב' 6 (חורף 2004), עמ' 78־83.
 • סוצקעווער, אברהם.  דער חכם פון חכמת-יידיש.  די גאָלדענע קייט, נומ. 107 (1982), זז. 5־10.
 • פנואלי, ש״י.  דב סדן והלשון העברית.  דבר, ל' בניסן תשי״ב, 25 באפריל 1952, עמ' 3.
 • פרוש, איריס.  על בדחנים ושירה : בין אתנוגרפיה להיסטוריוגרפיה של הספרות.  בתוך: עתות של שינוי : ספרותיות יהודיות בתקופה המודרנית : קובץ מאמרים לכבודו של דן מירון / עורכים, גידי נבו, מיכל ארבל, מיכאל גלוזמן (שדה בוקר : מכון בן-גוריון לחקר ישראל והציונות, אוניברסיטת בן-גוריון בנגב, תשס״ח 2008), עמ' 75־115 <דיון, בין היתר במחקרו של דב סדן>
 • צימרמן, עקיבא. ״שערי זמרה״ ביצירתו של דב סדן. זהות: כתב-עת ליצירה יהודית, חוב'  א' (1981), עמ' 207־209.
 • צימרמן, עקיבא. ביני לבין דב סדן. מהות: כתב-עת ליצירה יהודית, כרך ב' (ז') (חורף תשנ״א 1990), עמ' 160־164 (כולל מבחר מכתבים של פרופ' דב סדן ז״ל לעקיבא צימרמן)
 • קבקוב, יעקב. על דב סדן (ליובלו ה-75). שנתון הספר היהודי = Jewish Book Annual, כרך 35 (1977/1978), עמ' 74־77.
 • קלדרון, נסים. על חקר ביאליק של דב סדן.  עכשיו, חוב' 64 (1995־1996), עמ' 89־113 <נדפס לראשונה ב'עכשיו' בשנת 1974>
 • קרמר, שלום.  דב סדן כמבקר ספרותי.  על המשמר, דף לספרות ולאמנות, כ״ו באדר א' תשכ״ב, 2 במארס 1962, עמ' 5, 6; ג' באדר ב' תשכ״ב, 9 במארס 1962, עמ' 5.
 • קרסל, ג.  לדב סדן - איגרת [בהגיעו לשבעים]. משא (מצורף ל'דבר'), גל' 13 (י״ז באדר תשל״ב, 3 במארס 1972), עמ' 1, 6, 7
 • <המשך> <סוף>
 • קרסל, ג. קרן השפע אשר לסדן.  דבר, משא, כ״א בשבט תש״ם, 8 בפברואר 1980, עמ' 18 <עם קבלת פרס ביאליק ותואר דוקטור-כבוד מאוניברסיטת בר-אילן. נדפס גם ב'הדואר', שנה 59, גל' י״ג (כ״א בשבט תש״ם, 8 בפברואר 1980), עמ' 203־204>
 • קרסל, ג. בעל האיגרות (דב סדן לגבורות). מאזנים, כרך נ״ד, גל' 3-4 (שבט-אדר תשמ״ב, פברואר-מארס 1982), עמ' 20־22.
 • רוטנשטרייך, נתן. המידות שבשפע. דבר, י״ב באב תש״ו, 9 באוגוסט 1946, עמ' 4. (על דב שטוק <סדן> במלאת עשרים וחמש שנים לעבודתו הספרותית)
 • רוטנשטרייך, נתן.  לדב סדן - בן החמשים : אגרת.  דבר, כ״ד באדר תשי״ב, 21 במארס 1952, עמ' 3.
 • רוטנשטרייך, נתן.  על דב סדן.  דבר, מוסף לספרות ולאמנות, י״ב באדר א' תשכ״ב, 16 בפברואר 1962, עמ' 7 <במלאת לו 60 שנה>
 • רות, א.  הנמר וידידו המנמנם.  מעריב, ספרא וסייפא, ט' בתמוס תשי״א, 13 ביולי 1951, עמ' 4.
 • שביד, אליעזר. הגותו של דב סדן. מולד (סדרה חדשה), כרך ז (ל), חוב' 37־38 (247־248) (שלהי תשל״ו 1976), עמ' 405־407.
 • שווייצער, שלמה. דב סדן – געשטאלט און אויפטו. די גאָלדענע קייט, נומ. 92 (1977), זז. 89־94.
 • שיינטוך, יחיאל. שַמַש האור (על סוגיית יידיש במסכת דב סדן). שנתון הספר היהודי = Jewish Book Annual, כרך 50 (1992־1993), עמ' 175־184.
 • שיינטוך, יחיאל.  מײַן לערער דבֿ סדן - אַ לערער פֿון לערער.  אויפן שוועל, 2019
 • שלו תורן, פועה. שיחות השבת של  דב סדן. הדואר, שנה 70, גל' ג' (כ״ח בחשון תשנ״א, 16 בנובמבר 1990), עמ' 17־18.
 • שלו תורן, פועה. מתוך ״סיפורים קטנים על אנשים גדולים״ - סיפורים קטנים על דב סדן. ירושלים: רבעון לספרות, כרך י״ט (תשס״ג 2003), עמ' 212־213.
 • שמיר, זיוה. דב סדן חושף אבני ח״ן. לשון ועברית, חוב' 7 (1991), עמ' 71־75.
 • שנהר, עליזה. תרומתו של דב סדן לחקר הפולקלור. על המשמר, 16 בספטמבר 1977, עמ' 6־7.
 • שניידער, ו. צו דער כאראקטעריסטיק פון דוב סדן דעם פאָרשער און ליטעראטור קריטיקער. אונזער אייגן וואָרט, נומ. 52 (1976), זז. 35־39.
 • שפיגלבלאט, אלכסנדר. דער ווירטואָז פון שיַיכותן. די גאָלדענע קייט, נומ. 107 (1982), זז. 15־18.
 • שקד, גרשון.  אל השיתין.  משא (מצורף ל'למרחב'), שנה 12, גל' 8 (י״ט באדר א' תשכ״ב, 23 בפברואר 1962), עמ' א <על דב סדן במלאת לו ששים שנה>
 • שקד, גרשון. בין לשון לחברה.  משא (מצורף ל'דבר'), גל' 13 (י״ז באדר תשל״ב, 3 במארס 1972), עמ' 1, 5 <סוף>
 • שקד, גרשון [ג. ש.]  איגרת ברכה לדב סדן בן ה-75.  דבר, כ״א באדר תשל״ז, 11 במארס 1977, עמ' 16 <דברים בערב לכבוד פרופ' דב סדן בירושלים, ה' באדר תשל״ז, 23 בפברואר 1977>
 • שקד, גרשון. מן הגלוי אל הסמוי (דברי מבוא לפרקים בפסיכולוגיה של ברנר מאת דב סדן). מאזנים: ירחון לספרות, כרך ס״ט, גל' 4 (1995), עמ' 7־13.
על ״ממחוז הילדות״
על ״על ספרותנו – מסת מבוא״
 • פרוש, איריס. ספרות לאומית וגבולות הפלורליזם ב'מסת מבוא' לדב סדן.  בתוך: רגע של הולדת : מחקרים בספרות עברית ובספרות יידיש לכבוד דן מירון / עורך חנן חבר (ירושלים : מוסד ביאליק, תשס״ז 2007), עמ' 590־606.
על ״ממעגל הנעורים״
 • תורן, חיים. ״שנות חיים״, ספר ראשון: ״ממעגל הנעורים״ - פרקי וידוי וזכרון לדוב שטוק.  מצודה, ספר ה-ו (תש״ח 1948), עמ' 613־614.
על ״הנמר וידידו המנמנם״
על ״קערת צמוקים״
על ״על ש״י עגנון״
על ״בין דין לחשבון״
 • ברתיני, ק.א.  דב סדן המבקר.  בספרו שדה ראייה : מסות ספרותיות (ירושלים : מוסד ביאליק, תשל״ח 1977), עמ'  208־214 <נחתם: 1963>
 • גור, ישראל. ערוגות הבושם של דב סדן. האומה, שנה ב, חוב' 6 (תשכ״ד), עמ' 312־318 (מאמר ביקורת על ״בין דין לחשבון״)
 • מגד, מתי.  על החשבון והדין.  אמות, שנה ב', חוב' ב' (ח') (תשרי-חשון תשכ״ד, אוקטובר-נובמבר 1963), עמ' 90־94
 • שביד, אליעזר. רציפות ושבירתה בספרותנו החדשה; ״בין דין לחשבון״ מאת דב סדן. מולד, כרך כ״ב (תשכ״ד), עמ' 53־59. (מאמר ביקורת)
 • שרביט, א.  בין דין לחשבון : על דב סדן וספרו החדש.  מעריב, ספרא וסייפא, י״ט באב תשכ״ג, 9 באוגוסט 1963, עמ' 14.
על ״אבני גבול״
על "אלופי ומיודעי: אישים במעגל תנועת העבודה"
על ״אבני מפתן״
 • בילצקי, י. ח.  דב סדן על ספרות יידיש.  על המשמר, דף לספרות ולאמנות, כ״ט באלול תשל״ב, 8 בספטמבר 1972, עמ' 14 <על ״אבני מפתן״, כרך ג'>
 • ברתיני, ק.א.  דב סדן ו'אבני מפתן' שלו.  בספרו שדה ראייה : מסות ספרותיות (ירושלים : מוסד ביאליק, תשל״ח 1977), עמ'  215־233 <נחתם: 1972>
 • גרודזנסקי, שלמה.  דב סדן על סופרי יידיש.  דבר, מוסף לספרות ולאמנות, י״ט בחשון תשכ״ג, 16 בנובמבר 1962, עמ' 7,  8 <המשך> <על כרך ראשון של 'אבני מפתן'>
על ״פולמוס ושווה-פולמוס״
על ״ארחות ושבילים. כרך האישים״
 • כהן, ישראל. ארחותיו של דב סדן ושביליו.  ידיעות אחרונות, ג' באדר א' תשל״ח, 10 בפברואר 1978, עמ'  <הרצאה שהושמעה במסיבה בבית-הנשיא. חזר ונדפס בספרו פסקי טעם : מסות על ספרות וסופרים (תל אביב : עקד, תשמ״ב 1982), עמ' 126־136>
על ״חיים נחמן ביאליק ודרכו בלשונו ולשונותיה״
 • ברונובסקי, יורם. האיש שלא היתה לו שכחה. הארץ, י״ד בשבט תש״ן, 9 בפברואר 1990, עמ' ב 8 <חזר ונדפס בספרו ביקורת תהיֶה : רשימות על שירה, פרוזה ומסה בספרות העברית / ערך והוסיף אחרית דבר – דוד וינפלד (ירושלים : כרמל, תשס״ו 2006), עמ' 273־277>
 • ורסס, שמואל. סדן מפענח צפונותיו של ביאליק. ידיעות אחרונות, המוסף לשבת, ז' בתשרי תש״ן, 6 באוקטובר 1989, עמ' 24, 28.
 • רצבי, שלום. דב סדן: דרכו בלשונו. מאזנים, כרך ס״ד, גל' 5 (1990), עמ' 61־62.
 • שמיר, זיוה. מסכת ביאליק במשנת סדן. מעריב, ספרות, כ״א בתשרי תש״ן, 20 באוקטובר 1989, עמ' 5.
 • שנפלד, רות. סדן על ביאליק. דבר, י״ט בחשון תש״ן, 17 בנובמבר 1989, עמ' 19.
על ״הנזיר והגדייה״ לדער נסתר בתרגום דב סדן
על ״חצר בפוקורנה״ ליחיאל הופר
קישורים:


עודכן לאחרונה: 14 בדצמבר 2019

לראש הדף

 

 

ספרי המחבר

 

על יצירתו

 

קישורים

 

 

לראש הדף