אלישע פורת (1938־2013)

Elisha Porat

אלישע פורת נולד בעין-החורש בכ"ז בסיון תרצ"ח, 25 ביוני 1938. הוריו היו ממייסדי הקיבוץ. אביו, אליהו פורת (1906־1966) היה סופר, מתרגם, עורך ועיתונאי ועבד בהוצאת ספרית פועלים. אלישע גדל ונתחנך בכפר-הולדתו, וחוויות נעוריו במשק ובסביבתו שימשו רקע ואשראה לרבים מסיפוריו. למד יהדות באוניברסיטה העברית בירושלים ועבד בחקלאות ובשאר ענפי משק. "סיפורו של סייר" זיכה אותו בפרס שרה כהן ב-1977. אלישע פורת נפטר בקיבוצו ביום י"ג בניסן תשע"ג, 24 במארס 2013.
[מקורות: גרנות, לקסיקון הקשרים לסופרים ישראלים, ויקיפדיה, ITHL]
[איור: יעקב גוטרמן]

ספריו:

 • ארץ יתומה : סיפורים (תל-אביב : ספרית פועלים, בהשתתפות אירגון סופרי הקיבוץ הארצי, תשל"ג 1973) <עריכה, נתן יונתן>
 • הירח השתגע : ספורים (תל-אביב : יבנה, תשל"ה 1975) <איורים - אריה גלזר>
 • חושניה, המסגד : שירים (תל אביב : ספרית פועלים בשיתוף עם איגוד סופרי הקיבוץ הארצי, תשל"ו 1975)
 • גונב הבננות (תל-אביב : ספרית פועלים, תשל"ו) <איורים - אורי אליעז>
 • צילום אלכסוני : מחזור סיפורים (תל-אביב : ספרית פועלים, תשל"ח 1977)
 • באר המטמונים (תל-אביב : זמורה, ביתן, מודן, תשל"ט 1978) <איורים - אבנר כץ>
 • סיפורו של סייר (תל-אביב : ספרית פועלים, תש"ם 1980) <איורים - אפרים איל>
 • עונג שבת : סיפור (תל אביב : ספרית פועלים, תשמ"ב 1981)
 • ספינה ושלושה צריחים (תל אביב : ספרית פועלים, תשמ"ד 1984) <איורים - אבנר כץ>
 • השגחה פרטית : סיפורים (תל-אביב : ספרית פועלים, תשמ"ה 1985)
 • שיר, זכרון (תל אביב : ספרית פועלים, תשמ"ז 1986) <איורים - איתמר כפרי>
 • המשיח מלה-גרדיה : וסיפורים אחרים (תל-אביב : זמורה, ביתן, תשמ"ט 1988)<תורגם לאנגלית>
 • The Messiah of LaGuardia / translated by Alan Sacks (Oakville, Ont. : Mosaic Press, 1996)
 • מחיקת עוונות : וספורים אחרים (תל-אביב : זמורה-ביתן, תשנ"א 1991)
 • קפיצה משולשת : סיפורים (תל-אביב : ספרית פועלים, תשנ"ה 1995)
 • ילוד תרצ"ח : שירים (תל-אביב : ספרית פועלים, תשנ"ו 1996)
 • ציפור הסבך הכחולה (תל-אביב : גוונים, תשנ"ו 1996)
 • הדינוזאורים של הלשון : שירים (עין החורש : הוצאת ידידי המחבר, תשנ"ט 1999)
 • אפיזודה (תל אביב : הקיבוץ המאוחד, 2001) <עריכה, שולה שלהב> <"סיפור תולדותיו של אריה - ליאופולד פרידמן להולה..."> <תורגם לאנגלית>
 • Episode : a biographical novel / translated from the Hebrew by Alan Sacks (Ein Hahoresh, Israel : Y & H Publishers, 2006)
 • Scar of Pride (USA : SynergEbooks, 2001) <Translated from Hebrew>
 • Payback : stories / translated from the Hebrew by Alan Sacks [and others] (Hershey, PA : Wind River Press, 2002)
 • Growing Old (Livingston, Montana : Word Wrangler Pub., 2002) <Poems translated by several translators>
 • איקונין סדוק : סיפורים (תל אביב : גוונים, תשס"ג 2003)
 • ארכה תקפה : שירים חדשים ואחרים (בני-ברק : הקיבוץ המאוחד, תשס"ה 2005) <הביאה לדפוס לאה שניר>
 • קריאה מאוחרת : עיונים בשירת אבא קובנר ומסות קצרות על סופרים אחרים (תל אביב : גוונים, תשס"ח 2008)
  תוכן העניינים
 • פחיתה : שירים חדשים ומבחר שירי זכרון (תל אביב : הקיבוץ המאוחד, תשע"ב 2012) <עריכה - לאה שניר>

על המחבר ויצירתו:

על "ארץ יתומה"
 • עובדיהו, מרדכי. סיפורי-בכורה לבן קיבוץ. גזית, כרך ל', גל' ה-ח (353־356) (אב תשל"ג-חשון תשל"ד, אוגוסט-נובמבר 1973), עמ' 81.
על "צילום אלכסוני" על "באר המטמונים"
 • ברגסון, גרשון. [ביקורת]. ספרות ילדים ונוער, כרך ה', גל' ג'־ד' (1979), עמ' 101.
 • גר, צפרירה. [ביקורת]. ספרות ילדים ונוער, כרך ה', גל' ג'־ד' (1979), עמ' 102.
על "עונג שבת" על "ספינה ושלושה צריחים"
 • הלפרין, שרה. הקרב על המים. ספרות ילדים ונוער, שנה אחת-עשרה, חוברת ד' (מ״ד) (סיון תשמ״ה, יוני 1985), עמ'  58־59.
 • הלפרין, שרה. הקרב על המים. על המשמר, כ"ז באלול תשמ"ה, 13 בספטמבר 1985, עמ' 18.
על "השגחה פרטית"
 • אורן, יוסף. צעד אחרי המציאות. ידיעות אחרונות, המוסף לשבת, כ' אלול תשמ"ה, 6 בספטמבר 1985, עמ' 22.
 • לוויט, ענת. סיפורים שותתי דם הלב. מעריב, ח' בטבת תשמ"ו, 20 בדצמבר 1985, עמ' 28.
 • סלע, אורי. ממכבש הדפוס. ידיעות אחרונות, 19 ביולי 1985, עמ' 23.
 • ציפר, בני. שבוע של ספרים. הארץ, 28 ביוני 1985, עמ' 19.
 • קדמי, אילנה. על האדם ועל ההשגחה. דבר, כ"ח בשבט תשמ"ו, 7 בפברואר 1986, עמ' 21־22. <דנה גם בספרו "עונג שבת">
 • רצבי, שלום. כתיבה והארה. עתון 77, גל' 68 (אלול תשמ"ה, ספטמבר 1985), עמ' 11־12.
על "שיר, זכרון"
 • כפרי, יהודית. גם קינה היא מחאה. מעריב, י"ד בשבט תשמ"ז, 13 בפברואר 1987, עמ' 26.
 • ציפר, בני. שבוע של ספרים: שירה. הארץ, 16 בינואר 1987, עמ' ב 7.
 • קדמי, יחיאל. נצח, מוות. על המשמר, ז' בשבט תשמ"ז, 6 בפברואר 1987, עמ' 16.
 • שתל, שמואל. סימביוזה של חוויות (על "שיר, זכרון" מאת אלישע פורת). עתון 77, גל' 93 (חשון תשמ"ח, אוקטובר 1987), עמ’ 7.
על " המשיח מלה־גרדיה וספורים אחרים"
 • אחי־נעמי, אמנון. אף לא חצי תאוותנו. על המשמר, י"ב באדר א' תשמ"ט, 17 בפברואר 1989, עמ' 16.
 • הלפרין, שרה. חולמים ושיברם. דבר, כ"ה בתמוז תשמ"ט, 28 ביולי 1989, עמ' 19, 20.
 • זמרן, אביה. הזעקה. קיבוץ, מוסף ל'דבר', גל' 33 (15 באוגוסט 1990), עמ' 13.
 • סרנה, יגאל. כוח וחיוניות. ידיעות אחרונות, המוסף לשבת, כ"ח בשבט תשמ"ט, 3 בפברואר 1989, עמ' 21.
 • עינת, עמלה. צעקתו של המשיח המטורף. מעריב, ספרות, כ"ח באייר תשמ"ט, 2 ביוני 1989, עמ' 7.
 • שניר, לאה. אלישע פורת: "לשון הסיפור היא מדיום חמקמק" : שיחה על ספרו "המשיח מלה־גרדיה" עתון 77, גל' 118 (חשון-כסלו תש"ן, נובמבר 1989), עמ' 17.
על "מחיקת עוונות"
 • יהל, צבי. דחף משיחי. על המשמר, ד' בסיון תשנ"א, 17 במאי 1991, עמ' 19.
 • כפרי, יהודית. דחף משיחי ־ מושג פתוח. עתון 77, גל' 138־139 (אב-אלול תשנ"א, יולי-אוגוסט 1991), עמ' 12.
 • צור, יגאל. מתחזים ומשיחים. ידיעות אחרונות, המוסף לשבת, י"א בסיון תשנ"א, 24 במאי 1991, עמ' 23.
על "קפיצה משולשת"
 • מירן, ראובן. כרוניקה של מחלה. הארץ, מוסף ספרים, גל' 103 (ט"ו באדר א' תשנ"ה, 15 בפברואר 1995), עמ' 6, 14.
על "ציפור הסבך הכחולה"
 • ישראל, יעל. בטי בלו בקיבוץ. עתון 77, גל' 195 (ניסן תשנ"ו, אפריל 1996), עמ' 10.
על "הדינוזאורים של הלשון : שירים"
 • אטינגר, אסתר. "משורר הוא הליך מתמשך של צער הקיום". הארץ, מוסף ספרים, גל' 328 (כ"ה בסיוון תשנ"ט, 9 ביוני 1999), עמ' 26.
 • וייכרט, רפי. לרסן סוסי שירה פראיים. מעריב, מוסף שבת ־ ספרות וספרים, ל' בניסן תשנ"ט, 16 באפריל 1999, עמ' 29.
 • לויתן, עמוס. ידידי המשורר והשירה. עתון 77, גל' 230 (1999), עמ' 36־37.
 • קורן, יהודה. לא מוכן להתבזות. ידיעות אחרונות, המוסף לשבת – תרבות, ספרות, אמנות, כ"ג בניסן תשנ"ט, 9 באפריל 1999, עמ' 26.
על "אפיזודה"
 • אלמוג, רות. ימי הוגבונדים. הארץ, תרבות וספרות, י' באדר תשס"ב, 22 בפברואר 2002, עמ' ב 15.
 • מלצר, יורם. הבית האמיתי – השפה. מעריב, מוסף שבת ־ ספרות וספרים, י"ז באדר תשס"ב, 1 במארס 2002, עמ' 26.
על " איקונין סדוק : סיפורים"
 • אלמוג, רות. השירה מנצחת את המלחמות : שבוע של ספרים. הארץ, תרבות וספרות, י"ח בתמוז תשס"ג, 18 ביולי 2003, עמ' ה 3.
 • אמויאל, ז'יל. עדיין מתהלכים הלומי קרב. עתון 77, גל' 282 (2003), עמ' 10־11.
 • בן־דוד, יערה. מול המראה הסדוקה. הארץ, מוסף ספרים, גל' 572 (י"ט בשבט תשס"ד, 11 בפברואר 2004), עמ' 6, 13.
על "ארכה תקפה"
 • לויתן, עמוס. פריז/עין החורש. עתון 77, גל' 306 (כסלו תשס"ו, דצמבר 2005), עמ' 39־40.
על "קריאה מאוחרת"
על "פחיתה"
 • גלעד, יובל. המקום בו שירה טובה פורחת. עתון 77, גל' 361 (סיון-תמוז תשע"ב, יוני-יולי 2012), עמ' 7.
קישורים:


עודכן לאחרונה: 14 באפריל 2020

לראש הדף

 

 

ספרי המחבר

 

על יצירתו

 

קישורים

 

 

לראש הדף