יאיר ויינשטוק

<בהכנה>

Yair Weinstock

סופר עברי מן המגזר החרדי. כותב ספרי מתח והרפתקאות עבריים בשם בדוי: "מ. ארבל".

ספריו:

 • קשר גורדי (ירושלים : אור זהב, תשנ"ו 1995) <תורגם לאנגלית, איטלקית ויידיש>
 • The Gordian Knot : five generations entangled in mystery : a novel / translated by Sheindel Weinbach ;edited by Miriam Zakon (Brooklyn, N.Y. : Shaar Press, 1997)

 • Il nodo gordiano : la storia di cinque generazioni avvolte dal mistero / traduzione di Angela Rostagno (Milano : Lulav editrice, 2000)

 • א צוואה אויף הונדערט יאר / פארפאסט און צוזאמענגעשטעלט דורך יאיר וויינשטאָק ; באשריבן און באארבעט דורך חיים יוסף מאיר ליבערמאן ; רעדאקטירט דורך ק"י (ברוקלין ניו יאָרק : מקור חיים פאבלישינג, תשס"א)
 • בלתי הפיך (ירושלים : אור זהב, תשנ"ז 1997) <תורגם לאנגלית>
 • Black out : a novel / translated by Miriam Zakon (Brooklyn, N.Y. : Shaar Press, 1998)

 • עין בעין (ירושלים : אור זהב, תשנ"ח 1998) <תורגם לאנגלית>
 • Eye of the storm : a novel / translated by Libby Lazewnik (Brooklyn, N.Y. : Mesorah Publications, 1999)

 • סיכון מחושב (ירושלים : אור זהב, תש"ס 1999) <תורגם ליידיש>
 • א אויסגערעכענטע אקציע : א שפאנענדע דערציילונג ... אין די נישט ווייטע פארגאנגענהייט / פארפאסט דורך יאיר וויינשטאָק ; איבערגעשריבען דורך י"ש (ניו יאָרק : חן, 2002)
 • שם נרדף (ירושלים : אור זהב, תשס"א) <תורגם לאנגלית ויידיש>
 • Time bomb : a novel / translated by Miriam Zakow (Brooklyn : Shaar Press, 2002)

 • א אויסגערעכענטע טראגעדיע : א שפאנענדע דערציילונג ... אין די נישט ווייטע פארגאנגענהייט / פארפאסט און באשריבן דורך יאיר וויינשטאָק (ניו יאָרק : אור ישראל פאבלישינג, 2002)
 • פארכאפט אין טעראָר : א שפאנענדע דערציילונג ... אין די נישט ווייטע פארגאנגענהייט / פארפאסט און באשריבן דורך יאיר וויינשטאָק (מונרו : אור ישראל פאבלישינג, 2004)
 • נאמנות כפולה (ירושלים : אור זהב, תשס"ד 2004)
 • הצתה מאוחרת (ירושלים : אור זהב, תש"ע 2010)
 • סיפור מבית אבא : אוסף סיפורים מקוריים ארוכים וגם קצרים מצדיקי הדורות ומיהודים פשוטים (ירושלים : אור זהב, תש"ע 2010)

ספרים אחרים:

 • מסכת ברכות : אגדות חז"ל מעבדות לנער לפי סדר הש"ס / על-ידי י. וינשטוק (ירושלים : כפיר, תשמ"ו) <תורגם ליידיש ואנגלית>
 • מסכת ברכות : איבערגעארבעטע אגדות - חז"ל פאר יוגנט / דורך י. וויינשטוק ; איבערגעזעצט דורך ר. פרידמן (ירושלים : כפיר, תשמ"ח)
 • מסכת שבת : אגדות חז"ל מעבדות לנער לפי סדר הש"ס / על-ידי יאיר וינשטוק (ירושלים : כפיר, תשמ"ו) <תורגם לאנגלית>
 • Tales from the Gemara : a selection of aggadic material / adapted, expanded, and dramatized for young readers by Y. Weinstock ;translated into English by Shaindel Weinbach (New York : Mesorah Publications, 1988-1990) 3 v.

 • משה עבד ה' : רשפים ונגוהות מדמותו... של... משה מרדכי בידרמן... (בני-ברק : ועד קרן נבנין דחסידי לעלוב-קארלין, תש"ן 1990)
 • גדול המצווה ועושה : קונטרס בעניני בר מצוה : לקט דברים מרבותינו ... מעניני הכניסה לעול המצוות ... / ליקט, כתב וערך יאיר בכמוהר"ר שלמה מנחם וינשטוק (ירושלים, תשנ"ז) <"מזכרת משמחת הבר מצוה של ... אברהם מרדכי וינשטוק ...">
 • ספר הראה לעניו - הרב מנדל : ... מתולדות חייו ופעלו של ... רבי חיים משה מנדל ...  (בני ברק : בית המדרש אמרי יוסף - חיי משה, תשנ"ז)
 • סיפור לשבת ולכל עת : מפי מספרים ואנשי מעשה ...  (ירושלים : אור זהב, תשנ"ח 1998-תשס"ד 2004) (5 כר') <"רובם של הסיפורים הם נדירים... יסודו במדור בשם זה בעיתון החרדי 'כל השבוע'...">
 • Tales for the soul : a famous novelist retells classic stories with passion and spirit / by Yair Weinstock ; translated [from Hebrew] by Miriam Zakon [and Libby Lazewnik](Brooklyn : Mesorah Publications, 1999-2004)

 • סיפור לחג : מיטב סיפורי חג ומועד : סיפורים מן החיים  (ירושלים : חמו"ל, תשס"א) <תורגם לאנגלית>
 • Holiday tales for the soul : a famous novelist retells holiday stories with passion and spirit / translated by Libby Lazewnik (Brooklyn : Mesorah Publications, 2002)

 • איש האלוקים : עטרת תפארת פרשבורג והדר דורו נזר הרבנים אב החכמה הגאון האמתי החריף העצום הבקי בכל תלמוד בבלי וירושלמי, רבי משה סופר זכרונו לברכת עולם  (ירושלים : הוצאת ספרים פלדהיים, תשס"א 2001)

עריכה:

 • ספר שלשלת הזהב : פרקי הוד וסיפורי מופת על חייהם ופעלם של אדמור"י ויעליפאלי שבגליציה והסתעפות משפחתם בארץ הקודש (ירושלים : י"מ ליפשיץ, תשס"ג)

על המחבר ויצירתו:

קישורים:

לראש הדף

 

 

ספרי המחבר

 

על יצירתו

 

קישורים

 

 

לראש הדף