לקסיקון הספרות העברית החדשה
בעריכת חבר ספרנים

בר-זיק, הגר

תל-אביבית.

ספריה:


חזרה למפתח
חזרה לעמוד השער
לקסיקון הספרות העברית החדשה
עורך אחראי: יוסף גלרון-גולדשלגר