משה בסוק (1907־1966)

 <בהכנה>

Moshe Basok

משה בסוק, בנו של שניאור-זלמן-יהודה בסוק, נולד בקובנה, ליטא, בט"ו באב תרס"ז, 26 ביולי 1907.  בקובנה התחיל משה, בגיל רך, ללמוד תורה ב'חדר'.  אך התלאות והמצוקה שבאו על המשפחה עם פרוץ מלחמת העולם הראשונה טילטלו את הילד הרך מתחנה לתחנה: 1914־1916 - הולובצ'ין, בסביבות שקלוב, עיירת הולדתו של האב. כאן טעם משה, מפי בן-הרב, משכיל העיירה, ראשית טעמם של לימודי חול; 1916־1920 - מינסק: לפני הצהרים - ב'חדר' ולימים ב'ישיבה', ואחרי הצהרים - לימודים עבריים וכלליים. מ-1920 ואילך - וילנה, שם המשיך בלימודי גמרא בישיבה, ובלימודים כלליים אצל מורה פרטי.  היה מראשי "החלוץ" בוילנה ולאחר מכן בביאליסטוק ובמרכז "החלוץ" בוארשה. ערך את ההוצאות הספרותיות של "החלוץ" ועתוניו, בשתי הלשונות: יידיש ועברית. ב-1936 עלה ארצה והצטרף למשק גשר בדלהמיה, הוא אשדות יעקב. בסוק היה חבר מערכת הוצאת הספרים של הקיבוץ המאוחד ומעורכי ספריה.  בסוק החל לפרסם את שיריו ב"העולם" (1926) ומאז פירסם שירים, מסות על ספרות ותרגומי שירה לעברית בעתונות העברית בארץ. משה בסוק נפטר בחליו בכ"ט בשבט תשכ"ו, 19 בפברואר 1966 ונטמן בקיבוצו - אשדות יעקב.  בנו הוא המשורר והמתרגם עידו בסוק.
[מקורות: קרסל, גרנות², תדהר, לקסיקון הקשרים לסופרים ישראלים, ויקיפדיה]

ספריו:

 • בשלבים : שירים (ורשה : כאן, תרצ"ד)
 • ברענענדיקע טעג : לידער (ווארשע : החלוץ, תרצ"ו)
 • בהדום מרחקים : שירים (תל אביב : גזית, תש"א)
 • מאחרי הזורע : שירים (עין חרוד : הוצאת הקיבוץ המאוחד, תש"ט 1949)
 • בדרך הארנים (עין חרוד : דפוס הקיבוץ המאוחד, תשי"א) <שירים מתוך: "מבפנים", תש"י, כרך י"ד, חוב' ד'>
 • החוף השקט : שירים (תל אביב : הקיבוץ המאוחד, תשט"ז)
 • שירים חדשים (עין חרוד : דפוס הקיבוץ המאוחד, תשי"ט) <מתוך: "מבפנים" כרך כא, תשי"ט>
 • נחשתים והללויות : שירים (תל-אביב : הקיבוץ המאוחד, תשכ"א)
 • נופי ספרות : מסה, עיון, דיוקן (תל אביב : הקיבוץ המאוחד, תשכ"ה 1964)
  תוכן העניינים
 • יום נאה, חלקו מעונן : שירים (תל-אביב : הקיבוץ המאוחד, תשכ"ו)
 • מבחר שירים (תל אביב : הקיבוץ המאוחד, תשכ"ח) <כולל ציונים ביו-ביבליוגרפיים מאת שלמה אבן-שושן>

עריכה:

 • דאָס בוך פון דער ניי-ארץ-ישראלדיקער פאָעזיע: אנטאָלאָגיע / צונויפגעשטעלט און רעדאגירט - משה באסאָק (ווארשע : החלוץ, 1936)
 • ספר החלוץ : אנתולוגיה (ירושלים : מחלקת העליה של הסוכנות היהודית, תרצ"ט)
 • ספר החלוץ : אנתולוגיה (ירושלים : הסוכנות היהודית - מחלקת העליה, ת"ש) <מהד' מורחבת>
 • החלוץ הצעיר : מאסף (עין חרוד : הקיבוץ המאוחד, 1944) <כינס משה קליגר>
 • ספר המעפילים (ירושלים : הוצאת הספרים של ההסתדרות הציונית, תש"ז)
 • מעפילים בוך / רעדאגירט דורך משה באסאָק (פאריז : אייראָפעאישער ביוראָ פון דער ציוניסטישער וועלט - אָרגאניזאציע אין פאריז, תש"ט) <איבערגעזעצט פון העברעאיש דורך משה קאלכהיים> <געקירצטע אויסגאבע>
 • ספר מלחמות הגיטאות : בין החומות במחנות ביערות (תל אביב : הקיבוץ המאוחד : בית לוחמי הגיטאות ע"ש יצחק קצנלסון, תשי"ד) <בשיתוף יצחק צוקרמן>
 • מנחם שמי : 48 תמונות ומבחר אגרות ורישומים (תל-אביב : הקיבוץ המאוחד, תשי"ח) <מבוא - א. קולב> <מהד' שנייה יצאה לאור בתשכ"ו 1966>
 • סיפורים מן הקיבוץ : אנתולוגיה (תל-אביב : הקיבוץ המאוחד, תשכ"א 1959 [!]) <בשיתוף אריה אבנרי, משה ברסלבסקי, זרבבל גלעד ואלכסנדר סנד>
 • בהיאבקות על הדמות : מבחר מאמרים / משה ברסלבסקי (תל אביב : הקיבוץ המאוחד, תשכ"ז) <הביא לדפוס שלמה אבן-שושן>

תרגום:

 • מבין חומות וורשה : מיומני חלוצים במחתרת (עין חרוד : הקיבוץ המאוחד, תש"ד) <"היומנים והרשימות כתובים בידי חנה גלברד ... וירחמיאל הלפגוט ... הדברים הוכשרו לדפוס ותורגמו מאידיש בידי משה בסוק">
 • הירש לקרט : פואמה / ה' לויק (תל אביב : הקיבוץ המאוחד, תש"ד)
 • בריחתי מן השבי / פריץ יורדן (עין חרוד : הקיבוץ המאוחד, תש"ה)
 • בין קירות נופלים / טוביה בוז'יקובסקי (תל אביב : הקבוץ המאוחד, תש"י) <מהד' מורחבת יצאה לאור בתשכ"ד>
 • ספרים ואישים : מאמרים, זכרונות, אגרות / מקסים גורקי (תל אביב : הקיבוץ המאוחד, תשי"ג)
 • שלום עליכם : עיונים ביצירותיו / שמואל ניגר ; בצירוף מאמרים מאת בעל מחשבות, מ"י ברדיצ'בסקי, י"ח ברנר, י' פיכמן (תל אביב : ההסתדרות הכללית של העובדים העברים בארץ ישראל - הקיבוץ המאוחד, תש"ך) <"תירגם מאידיש - צבי ארד. מאמרי בעל מחשבות וברדיצ'בסקי תורגמו בידי משה בסוק">
 • משירת יידיש (עין חרוד : דפוס הקיבוץ המאוחד, תשכ"א) <מתוך: "מבפנים", כרך כ"ג, חוב' 1־2. תשכ"א>
 • מבחר שירת יידיש : למן י"ל פרץ עד ימינו (תל אביב : הקיבוץ המאוחד, תשכ"ג) <בליווי מבוא, סקירות-הערכה ותמונות המשוררים>
 • יומן בצד הארי / טוביה בוז'יקובסקי (תל אביב : משרד הביטחון - ההוצאה לאור : ספרית תרמיל, תשל"ז)

על המחבר ויצירתו:

על "בהדום מרחקים" על "מאחורי הזורע"
 • ברגשטין, פניה. "מאחורי הזורע".  בספרה: רשימות (תל אביב : הקיבוץ המאוחד, תשי"ב 1952), עמ' 269־272 <נחתם: 1950>
 • ברוידס, אברהם.  "מאחורי הזורע".  דורות: שבועון לספרות ולענייני חברה, שנה א',  גל' ו  (ד' בחשון תש"י, 27 באוקטובר 1949), עמ' 15.
על "נחושתים והללויות"
 • חנוביץ, גרשון. במעלה השירה. בספרו:  רבדים : מסות על יצירות ספרות (תל-אביב : אל"ף, תשל"ו 1976), עמ' 36־40.
 • רבינוב, יהושע.  "נחושתים והללויות".  דבר, מוסף לספרות ולאמנות, כ"ח בשבט תשכ"ב, 2 בפברואר 1962, עמ' 7.
 • ש. ב-י.  האיש שבשיר.  אמות: דו-ירחון לענייני חברה וספרות, שנה א', חוב' א' (אב-אלול תשכ"ב, אוגוסט-ספטמבר 1962), עמ' 88־91.
על "נופי ספרות"
על "יום נאה, חלקו מעונן"
 • חנוביץ, גרשון. שירה שנפסקה בעיצומה. בספרו:  רבדים : מסות על יצירות ספרות (תל-אביב : אל"ף, תשל"ו 1976), עמ' 41־46.

על "בריחתי מן השבי" לפריץ יורדן
קישורים:


עודכן לאחרונה: 23 באפריל 2017

לראש הדף

 

 

ספרי המחבר

 

על יצירתו

 

קישורים

 

 

לראש הדף