לקסיקון הספרות העברית החדשה
בעריכת חבר ספרנים

לשם-שחר, ענבל

 

ספריה:

 

חזרה למפתח
חזרה לעמוד השער

לקסיקון הספרות העברית החדשה
עורך אחראי: יוסף גלרון-גולדשלגר