לקסיקון הספרות העברית החדשה
בעריכת חבר ספרנים

פנחסי, דליה

ספריה:


חזרה למפתח
חזרה לעמוד השער
לקסיקון הספרות העברית החדשה
עורך אחראי: יוסף גלרון-גולדשלגר