ירוחם פישל לחובר (1883־1947)

Yeruḥam Fishel Lachower


פישל לחובר.
    ראשונים ואחרונים : מסות ומאמרים / מאת פ. לחובר. -- תל אביב : הוצאת דביר, תרצ"ד-תרצ"ה, 1934־1935.
    2 כרכים.
 

תוכן העניינים:

לראש הדף

 

 

ספרי המחבר

 

על יצירתו

 

קישורים

 

 

לראש הדף