ירוחם פישל לחובר (1883־1947)

Yeruḥam Fishel Lachower


פישל לחובר.
    שירה ומחשבה
: מסות ומאמרים / פ. לחובר -- תל אביב : דביר, תשי"ג 1953.
    259 עמ'.
 

ספר זה - מעזבונו של המחבר - הוא כינוס מסותיו ומאמריו על השירה העברית מביאליק ועד שוהם, ועל הוגי הדור מברדיצ'בסקי ועד דיזנדרוק. על רקע התקופה מתאר פ. לחובר את בני דורו אנשי השירה וההגות בספרותנו. הספר, שהלכה ואגדה כרוכים בו יחדיו, בנוי חטיבות-חטיבות והוא מעין המשך והשלמה לספרו הגדול של המחבר 'תולדות הספרות העברית החדשה'.

תוכן העניינים:

לראש הדף

 

 

ספרי המחבר

 

על יצירתו

 

קישורים

 

 

לראש הדף