משה גיל (1911־1967)

Moshe Gil


משה גיל.
    כתבים נבחרים
/ משה גיל ; עריכה, מבוא וביבליאוגראפיה מוערה על-ידי גדליה אלקושי. -- ירושלים : אגודת "שלם" על ידי הוצאת ראובן מס, תש"ל.
406 עמ'.
Moshe Gil: Selected essays, edited with introduction and annotated bibliography by Gedaliah Elkoshi.

תוכן העניינים:

ג. אלקושי / משה גיל 9־26
מספרים ומשוררים
    מיכה יוסף ברדיצ'בסקי המספר 29־35
    סיפורי ש. בן-ציון 36־40
    גנסין ודורנו 41־48
    פרקי גרשון שופמן
        א. אדם בארץ  49־52
        ב. היהודי והאדם בכתביו 52־63
    פרקי י. ד. ברקוביץ
        א.  סיפורי העיירה 64־70
        ב.  
עם המהדורה המחודשת של סיפוריו 71־78
        ג.  
שלום-עליכם ובני דורו באספקלריה של ברקוביץ 78־86
        ד.  
יום האתמול 86־89
    פרקי יהודה בורלא
        א. אמנות-הסיפור שלו 90־93
        ב. ה"נוסח" של בורלא 93־99
        ג.  יהדות המזרח ביצירתו 99־108
    פרקי דויד שמעוני
        א.  בשבילי הביבר 109־112
        ב.  שירת הארץ 112־116
        ג.  מולדת 116־118
        ד.  על דרכו 118־123
        ה.  שירתו הלירית 123־130
    פרקי זלמן שניאור
        א.  פנדרי הגיבור 131־133
        ב.  על הניגודים ביצירתו 133־137
        ג.  לוחות גנוזים 137־141
    פרקי אשר ברש
        א.  כעיר נצורה 142־144
        ב.  נערים 144־146
        ג.  אשר ברש האמן המספר 146־153
    סיפורי דבורה בארון 154־162
    שמעון הלקין המספר 163־169
    על סיפורי יעקב הר-אבן 170־173
    סיפורי יצחק שנהר 174־186
    פרקי אהרן מגד
        א.  הכסיל - גיבור דורנו? 187־192
        ב.  "הבריחה" 192־196
    פרקי חנוך ברטוב
        א.  מ"החשבון והנפש" עד "לב חכמים" 197־200
        ב.  
פצעי בגרות 200־207
    סיפורי אהרן אפלפלד [על סיפורי "עשן"] 208־216
    סיפורי אברהם ב. יהושע [על סיפורי "מות הזקן"] 217־220
מבקרים
    פ. לחובר המבקר וההיסטוריון של הספרות 223־227
    דרכו של שלמה צמח בביקורת 228־235
    יצחק למדן כמבקר ספרותי 236־242
    על הביקורת האידיאית <על ישעיה רבינוביץ> 243־250
    ישראל כהן המבקר 251־261
בחינוך ובהוראה
    על הוראת יצירתו של ח. נ. ביאליק 265־271
    על המשבר במערכות החינוך והתרבות 272־278
לרוח היום
    גלגול של תותח ... 281־282
    תור הסתיו הגיע 283
    על האדישות 284־285
    חג וחול 286־287
    היורה 288
    שנה אחת 289־290
    אתה והוא 291־292
    "בבקשה לעשות הכרה ..." 293־294
    שלדי-מכוניות בשער-הגיא - - - 295־296
    מסע אל החיוך 297־299
משם ומפה
    אני 303־305
    פינסק - חורף 1934 306־308
    הקו מספר 9 309־317
    האוניברסיטה שלי 318־325

ג. אלקושי: ביבליאוגראפיה מוערה של משה גיל 329־406

לראש הדף

 

 

ספרי המחבר

 

על יצירתו

 

קישורים

 

 

לראש הדף