לקסיקון הספרות העברית החדשה
בעריכת חבר ספרנים

פדרמן, אורי

Uri Federman

עורך דין.

ספריו:


חזרה למפתח
חזרה לעמוד השער
לקסיקון הספרות העברית החדשה
עורך אחראי: יוסף גלרון-גולדשלגר