ישראל לוין (1924)

Israel Levin


ספר ישראל לוין : קובץ מחקרים בספרות העברית לדורותיה  / [ערכו ראובן צור וטובה רוזן ; עורכת משנה - חנה דויד]. -- תל אביב : מכון כץ לחקר הספרות העברית, בית הספר למדעי היהדות ע"ש ח. רוזנברג, הפקולטה למדעי הרוח, אוניברסיטת תל-אביב, תשנ"ה 1994־1995.
2 כר' .
Israel Levin Jubilee volume : studies in Hebrew Literature

תוכן העניינים:

כרך ראשון:

 • פתח דבר  (עמ' 7־8)
 • רחל מינסקי:  ישראל לוין וחקר שירת ספרד (עמ' 9־19)
 • יונה דודכתבי פרופ' ישראל לוין : ביבליוגראפיה (עמ' 21־25)
 • שולמית אליצור:  "והימים מצווים מאלוה" : גורל עיוור ואמונה דתית בשירה העברית בספרד (עמ' 27־43)
 • רוס בראן:  תבניות של גלות בקינות עבריות וערביות בספרד (עמ' 45־61)
 • יונה דוד:  פטרוס אלפונסי: 'דיסציפלינה קלריקאליס' (עמ' 63־68)
 • אביבה דורון:  ערים בשירה העברית בספרד  (עמ' 69־78)
 • יהודית דישון:  משוררי ספרד: המחברת השלישית בספר תחכמוני (עמ' 79־94)
 • מתי הוס:  אלגוריה ובדיון - סוגיות בקביעת מאפייניו של המודוס האלגורי בסיפורת המחורזת העברית בספרד (עמ' 95־126)
 • אפרים חזן:  החזרה המעגלית בשירת רבי שמואל הנגיד (עמ' 127־134)
 • יוסף יהלום:  תפקידו של סיפור המסגרת בעיבודים עבריים של מקאמות  (עמ' 135־154)
 • מאשה יצחקי:  "וישן הוא?!" - עיון בקינותיו של שמואל הנגיד על אחיו (עמ' 155־176)
 • אהרן מירסקי:  החרוז של מלה אחת (עמ' 177־184)
 • אנחל סאנז באדיליוס:  שירי האזור הליטורגיים של יהודה הלוי (עמ' 185־194)
 • יוסף סדן:  פיוטיותו של מקרא: נוצרים, יהודים ומוסלמים בימי-הביניים : עמדות אבן סנאן במסופוטמיה ו"מקבילות" יהודיות בספרד (עמ' 195־239)
 • עזרא פליישר:  ר' יהודה הלוי - בירורים בקורות חייו ויצירתו (עמ' 241־276)
 • מאיה פרוכטמן:  המפרש כעורך לשוני של פיוטים בימי הביניים : עיון בפירוש של פיוט ב'ספר ערוגת הבושם' לרבי אברהם בן עזריאל (עמ' 277־287)
 • ראובן צור ויהושבע בנטוב:  האירגון בריתמי והסטרופי בשירה העברית בימי-הביניים (גישה קוגניטיבית) (עמ' 289־314)
 • טובה רוזן:  המהלך הסטרופי בשירת יהודה הלוי - פואטיקה אלטרנאטיבית? (עמ' 315־328)
 • יהודה רצהבי:  שירה ערבית בפי יהודים באנדלוסיה (עמ' 329־350)

כרך שני:

 • מיכל אורון:  מיסטיקה ומאגיה בלונדון במאה הי"ח - שמואל פאלק הבעל שם מלונדון (עמ' 7־20)
 • נורית גוברין:  "ילקוט הרֵעִים" - מציאות של המשך ומיתוס של התחלה (עמ' 21־52)
 • מנוחה גלבוע:  עיון בשירו של דוד פרישמן "מפיסטופל" (עמ' 53־64)
 • חנה דויד:  עת הזמיר לחיים באר: על התקבלות הרומאן ומבחר אינטרפרטאציות (עמ' 65־103)
 • אבנר הולצמן:  הביוגראפיה שלא נכתבה: החי על המת - מפתח ליצירתו של אהרן מגד (עמ' 105־121)
 • דן לאור:  כתבי עגנון: מפת דרכים (עמ' 123־142)
 • חנה נוה:  פוליטיקה של השתקה: משמעותו של העיוורון בסיפורו של יעקב שטיינברג "העוורת" (עמ' 143־168)
 • בעז ערפלי:  "לא חשכה גמורה אבל בודאי לא אור" : י. ח. ברנר ונתן זך: גלגולים של צמתים סגנוניים-תמאטיים מפרוזה לשירה (עמ' 169־204)
 • בן-עמי פיינגולד:  על ספרד בספרות העברית החדשה (עמ' 205־226)
 • צילה רטנר אברמוביץ:  בין המספר לבין שירו - לסוגיית הקורלאציה שבין שירה לבין סיפורת (עמ' 227־246)
 • זיוה שמיר: - "ספיח"  שורשיו וספיחיו : על תהליך הבשלתו הממושך של הסיפור "ספיח" מאת ח"נ ביאליק ועל ייחוריה המאוחרים של היצירה המוגמרת (עמ' 247־270)

עודכן לאחרונה: 8 במאי 2019

לראש הדף

 

 

ספרי המחבר

 

על יצירתו

 

קישורים

 

 

לראש הדף