יצחק ליבוש פרץ (1852־1915)

Isaac Leib Peretz


ניחם רוס.
    מרגלית טמונה בחול : י"ל פרץ ומעשיות חסידים / ניחם רוס. -- ירושלים : הוצאת ספרים ע"ש י"ל מאגנס, האוניברסיטה העברית, תשע"ג 2013.
278 עמ'.
    A Pearl hidden in the sand : I. L. Peretz and Hasidic tales / Nicham Ross

    מהי התגלית המפתיעה שנודעה ל'מתנגד' לגלגן בשעה שהסתתר מתחת למיטתו של הרבי החסידי בליל אמירת הסליחות? כיצד הגיב ר' נחמן מברסלב למצבה החשוך והמאובן של היהדות הלמדנית? מדוע ברח הרבי מביאלא מן הישיבה של הגאון מבריסק? על כל אלה ועוד מספר הסופר היידי והעברי המפורסם י"ל פרץ שנודע במעשיות החסידים שלו, שאותן עיבד והגיש לקהל קוראים מודרני.
    הספר מתמקד בשלוש יצירות קצרות של י"ל פרץ הבנויות במתכונת של סיפורי חסידים: 'אם לא למעלה מזה', 'בין שני הרים' ו'העופות והגוילים'. לצד הטקסט של כל אחת מן היצירות, בעברית וביידיש, מובאים כמה מקורות חסידיים המקבילים לעלילה ולצדם דיון נרחב במשמעותה של כל אחת משלוש היצירות. המחבר מנתח את האופן בו 'משוחח' פרץ עם מקורותיו החסידיים, וזאת בעזרת השוואה ספרותית ורעיונית בין המעשייה המקורית לבין עיבודה האמנותי, המיועד לקהל קוראים חדש. בתוך כך מתבארת שיטתו הספרותית של פרץ במאמציו להחדיר למעשיות החדשות-ישנות הללו אידאולוגיה מודרנית ורעיונות החורגים מעולמה של החסידות.

תוכן העניינים:

 • תודות (עמ' ט)
   
 • 1. החסידות ועולמה ביצירותיו החסידיות של י"ל פרץ
      מבוא (עמ' 1־4)
      התפתחות כתיבתו החסידית של פרץ (עמ' 4־11)
      האם יצירותיו של פרץ הן כתיבה נאו-חסידית? (עמ' 12־16)
   
 • 2. אם לא למעלה מזה
      י"ל פרץ / אם לא למעלה מזה (עמ' 17־20)
      י"ל פרץ /אויב נישט נאָך העכער (א חסידישע דערציילונג) (עמ' 21־25)
      מקבילה: ר' מנחם מנדל בודק / ספר מעשה צדיקים (עמ' 26)
      בין המקור ועיבודו (עמ' 27־28)
      א. חריגות של פרץ מן המקור (עמ' 29־43)
      ב. המסר האקטואלי והאידאולוגי של פרץ (עמ' 43־52)
      ג. מקבילות תלמודיות וחסידיות (עמ' 53־66)
      ד. תיקון חצות כטקס סמלי (עמ' 66־83)
   
 • 3. בין שני הרים
      י"ל פרץ / בין שני הרים (עמ' 84־93)
      י"ל פרץ / צווישן צוויי בערג (עמ' 94־107)
      מקבילה א: ר' משה חיים אפרים מסדילקוב / ספר דגל מחנה אפרים (עמ' 108)
      מקבילה ב: הרב מביאלא נוסע אל חצר הרבי לבקר את בנו החולה (עמ' 108)
      מקבילה ג: הרב יוסף דב סולובייצ'יק / איש ההלכה (עמ' 109־111)
      הרבי מביאלא בורח מן הישיבה: 'בין שני הרים' ותדמיתה המודרניסטית של החסידות (עמ' 112־113)
      א . רקע ראלי וזיכרון ספרותי  (עמ' 113־118)
      ב. מסאטירה משכילית לרומנטיקה נאו-חסידית  (עמ' 118־119)
      ג. החסידות: מוקד להשראה אקטואלית (עמ' 120־121)
      ד. סטראוטיפים ספרותיים על אודות החסידות (עמ' 122־133)
      ה. תפקידה המודרני של חסידות רומנטית (עמ' 133־134)
      ו. תחייתה של הנשמה היהודית בהקשר מודרני (עמ' 135־143)
      ז. הרב סולובייצ'יק ותדמיתו של הלמדן הישיבתי (עמ' 143־155)
   
 • 4. העופות והגווילים
      י"ל פרץ / העופות והגווילים (עמ' 156־166)
      י"ל פרץ / ר' נחמנקעס מעשיות: דאָס בלאָנדזשען אין מידבר (עמ' 167־180)
      מקבילה: ספר חיי מוהר"ן (עמ' 181־183)
      פרפרזה ספרותית ל'חיי מוהר"ן' (עמ' 184־246)
      א. חיקוי מודרני למעשיות ברסלב: בין יוסף פרל לי"ל פרץ  (עמ' 184־189)
      ב. שחזור ההערצה החסידית לר' נחמן ולמעשיותיו (עמ' 189־198)
      ג. תעייה במדבר ומבוכת אמונה (עמ' 199־210)
      ד. השוואה עם הנוסח היידי של המעשייה (עמ' 211־216)
      ה. חלומו המוזר של ר' נחמן מברסלב (עמ' 216־221)
      ו. משל ופתרונו (עמ' 222־233)
      ז. שביל האמצע (עמ' 233־238)
      ח. פרשנות פוליטית (עמ' 238־246)
   
 • סוף דבר (עמ' 247־250)
   
 • רשימת המקורות וקיצוריהם (עמ' 251־266)
   
 • מפתח (עמ' 267־278)

לראש הדף

 

 

ספרי המחבר

 

על יצירתו

 

קישורים

 

 

לראש הדף