אליהוא קידר (1908־1992)

Elihu Kedar

אליהוא קידר, שמו הבדוי של פרופסור ישעיה תשבי (סאנדור שוורץ). יליד הכפר סאניסלו, טרנסילבניה (31 באוגוסט 1908). עלה ארצה ב־1933. למד ולימד פילוסופיה עברית, קבלה, מקרא ופילוסופיה כללית באוניברסיטה העברית בירושלים. בתשל"ג הוענק לו פרס ביאליק בתחום חכמת ישראל. נפטר בי' באדר ב' תשנ"ב, 15 במארס 1992, בירושלים.

Pseudonym of Professor Isaiah Tishby (Sandor Schwartz). Born Sanislo Hungary (August 31, 1908). Immigrated to Palestine in 1933. Studied and taught Jewish Philosophy, Cabbala, Bible and Philosophy at the Hebrew University in Jerusalem. Died in Jerusalem, March 15, 1992.

ספריו:
 • שביבי עלטה : שירים (תל־אביב : ספרית פועלים, תשמ"ג 1983)
ספרי ישעיה תשבי:

 • פירוש האגדות לרבי עזריאל : מראשוני המקובלים בגירונה : יוצא על פי כתב היד הנמצא בספריה הלאומית בירושלם עם חילופי-נוסחאות והערות ומבוא / מאת ישעיה תשבי (ירושלים : מקיצי נרדמים, תש"ה)
 • משנת הזוהר : גופי מאמרי הזוהר מסודרים לפי העניינים ומתורגמים עברית בידי פ' לחובר וישעיה תשבי, בצירוף ביאורים, מבואות וחילופי נוסחאות מאת ישעיה תשבי (ירושלים : מוסד ביאליק, תש"ט-תשכ"א)
 • תורת הרע והקליפה בקבלת האר"י (ירושלים : מפעל השכפול, תשכ"ג)
 • נתיבי אמונה ומינות : מסות ומחקרים בספרות הקבלה והשבתאות (תל אביב : הוצאת אגודת הסופרים בישראל ליד הוצאת מסדה,  1964)
 • תורת החסידות וספרותה (ירושלים : אקדמון, תשכ"ו 1965) <תדפיס מתוך האנציקלופדיה העברית> <בשיתוף יוסף דן>
 • מבחר ספרות המוסר : פרקים נבחרים בצירוף ציונים, ביאורים ומבואות (ירושלים ותל-אביב : מ. ניומן, תשל"א 1970) <בשיתוף יוסף דן>
 • משיחיות בדור גירושי ספרד ופורטוגאל (ירושלים : מרכז זלמן שזר, תשמ"ה 1985)
עריכה:
 • משנת הזוהר : גופי מאמרי הזוהר, מסודרים לפי העניינים ומתורגמים עברית בידי פ' לחובר וישעיה תשבי ; בצירוף ביאורים, מבואות וחילופי נובחאות מאת ישעיה תשבי (ירושלים : מוסד ביאליק, תש"ט-תשכ"א, 1949-1961) <2 כרכים>

על המחבר ויצירתו:

 • ורסס, שמואל.  עולמו של חוקר ומשורר - דברים בערב זיכרון לפרופ' ישעיהו תשבי ז"ל. מחקרי ירושלים בספרות עברית, כרך י"ד (תשנ"ג 1993), עמ' 393־401. 
 • פרס ביאליק.  הנימוקים של ועדת השופטים לפרס ביאליק סוג חכמת ישראל. מאזנים, כרך ל"ו, גל' 1 (טבת תשל"ג, דצמבר 1972), עמ' 74־77 <חתומים: ישראל אפרת, הלל ברזל, אליעזר שביד)
על "שביבי עלטה"
 • עינת, עמלה. גוון מיסטי יחודי. עתון 77, שנה ט', גל' 62 (ניסן תשמ"ה, מארס 1985), עמ' 44.

על "מבחר ספרות המוסר"
קישורים:


עודכן לאחרונה: 23 בנובמבר 2018

לראש הדף

 

 

ספרי המחבר

 

על יצירתו

 

קישורים

 

 

לראש הדף