שמעון זנדבנק (1933)

Shimon Sandbank


שמעון זנדבנק.
    השיר הנכון
  / שמעון זנדבנק. -- תל אביב : ספרית פועלים, הוצאת הקיבוץ הארצי השומר הצעיר, תשמ"ב 1982.
    144 עמ'.
    The True Poem / Shimon Sandbank

    קובץ מאמרים על משוררים עבריים – הלקין, אבות ישורון, אלתרמן, לאה גולדברג, גלבע, עמיחי, זך, פגיס ועוד – שעיקרן הנסיון לעמוד על קולו המיוחד של כל אחד מהם על רקע התמורות בשירה העברית בדור האחרון.

תוכן העניינים:

 • מבוא (עמ' 7־15)
 • גבהים משוקעים <על שירת שמעון הלקין> (עמ' 16־21)
 • הפונקציה הפיוטית של העילגות <על שירת אבות ישורון>  (עמ' 22־27)
 • אלתרמן והביקורת <על הקובץ  נתן אלתרמן : מבחר מאמרי ביקורת על שירתו, בעריכת אורה באומגרטן> (עמ' 28־36)
 • המטאפורה כמעשה-ליסטים (עמ' 37־42)
 • שני המשכים (עמ' 43־52)
 • מה צלול העולם במישחק החדש (עמ' 53־58)
 • לאה גולדברג כמתרגמת שירה (עמ' 59־64)
 • "שום דבר נפלא לא היה אתי היום" (עמ' 65־69)
 • לאחר שהייתי הר, לאחר שהייתי ים <על שירת אמיר גלבע> (עמ' 70־75)
 • העצב הנפוץ הזה (עמ' 76־80)
 • עמיחי: המישחק והשפע <על שירת יהודה עמיחי> (עמ' 81־91)
 • לשאלת השיר הקל (עמ' 92־97)
 • לבדו בזרם הכבד (עמ' 98־103)
 • אל ארץ אחרת (עמ' 104־107)
 • על שיריו החדשים של דן פגיס (עמ' 108־112)
 • קו וקמט (עמ' 113־118)
 • השיר הנכון <על שירתו של נתן זך> (עמ' 119־128)
 • הסכנה שבעובדות (עמ' 129־131)
 • שני חלונ/מות (עמ' 132־138)
 • על תרגום שירה עברית (עמ' 139־143)
 • הערות (עמ' 144)

לראש הדף

 

 

ספרי המחבר

 

על יצירתו

 

קישורים

 

 

לראש הדף