שמעון זנדבנק (1933)

Shimon Sandbank


שמעון זנדבנק.
שתי בריכות ביער
: קשרים ומקבילות בין השירה העברית והשירה האירופית / שמעון זנדבנק. -- תל אביב : הקיבוץ המאוחד : אוניברסיטת תל-אביב, המכון לחקר הספרות העברית ע"ש בן ציון כ"ץ, תשל"ו 1976.
252 עמ'.
Two pools in the wood : Hebrew poetry and the European tradition / Shimon Sandbank

תוכן העניינים:

מבוא   9
פרק ראשון: שתי בריכות ביער: ביאליק, רילקה 15
פרק שני: "הבחינה הציונית והבחינה השירית": יעקב פיכמן והאימפרסיוניזם הגרמני 46
פרק שלישי: דוד פוגל, גיאורג טראקל - והצבעים 70
פרק רביעי: אריה לודויג שטראוס: "פרק תהילים שב לגבולו" 83
פרק חמישי: "יוחי" ו"אלאסטור": המשורר הבוחר באין [על שמעון הלקין] 103
פרק ששי: לאה גולדברג והסונט הפטרארקי 122
פרק שביעי: ת"ס אליוט והשירה העברית - שני אספקטים 151
פרק שמיני: נוף הנפש: רילקה, אודן, עמיחי 173
הערות   215
מפתח השמות   247
  

 

לראש הדף

 

 

ספרי המחבר

 

על יצירתו

 

קישורים

 

 

לראש הדף