אהרן אפלפלד (1932)

Aharon Appelfeld


עשרים וארבע קריאות בכתבי אהרן אפלפלד / עורכים אבידב ליפסקר ואבי שגיא. -- רמת גן : הוצאת אוניברסיטת בר-אילן ; ירושלים : מכון שלום הרטמן, תשע"א 2011.
    513 עמ'. -- (סדרת אופקי מחקר)
Twenty-four readings in Aharon Appelfeld's literary work / edited by Avidov Lipsker and Avi Sagi

    קובץ המאמרים הזה על יצירתו של אהרן אפלפלד ייחודי. כל אחד מן המאמרים הוא עיון ביצירה נבחרת אחת בלבד. בכך הספר מעורר קשב לקולה המיוחד של יצירה מסוימת של אפלפלד. כל כותב וההקשבה שלו: לעתים – האזנה של חוקר הספרות, ולעתים – של חוקרים מתחומים אחרים, שיצירת אפלפלד אתגרה אותם והם נענו לה בדרכם שלהם. המבט האחר ביצירת אפלפלד הוא שפותח אופקי מחקר חדשים גם לחוקרי הספרות, ומן הטעם הזה בחרו העורכים להביאו בסדרה "אופקי מחקר" הרואה אור בהוצאת אוניברסיטת בר־אילן.
    הקובץ נולד בסמינר הרב־שנתי "עקבות העבר בהווה" הנערך במכון שלום הרטמן בירושלים. במסגרתו יוחדה שנה תמימה לקריאה ביצירתו של אפלפלד, שבעינינו היא טקסט רציף של הליכה לאחור אל העבר באמצעות העקבות שהטביע עבר זה בהווה. הקובץ הניתן כאן מממש את השאיפה של משתתפי הסמינר לטפל בשאלה זו לא רק מצדה הספרותי-פואטי אלא גם, ואולי בעיקר, מצדדיה ההיסטוריים, הפילוסופיים והחברתיים.

תוכן העניינים:

אבידב ליפסקר ואבי שגיא:  בפתח הספר: מסע בפרוזדור קרח אל שורשי הזהות  (עמ' 7־13)

שער ראשון: מן האני הביוגרפי אל העצמי
צבי צמרת: "יש לי בתים רבים שדות ונחלים במחוז ילדותי, אך כדי להגיע אליהם נחוץ לי נמל בית" : אפלפלד בין צ'רנוביץ לירושלים  (עמ' 17־29)
דוד אוחנה:  סיפור חיים לאפלפלד - זיכרון אהרן, העד האחרון  (עמ' 31־49)
דרור בורשטיין: "אני לא יכול לעשות מזה שום דבר" : אהרן אפלפלד פוגש את אביו  (עמ' 51־55)
יקיר אנגלנדר: מכישלון לשכול - מסע הגוף ב מכוות האור (עמ' 57־84)
דורית למברגר: בין הכתונת והפסים ל סיפור חיים : "כינון עצמי" באמצעות פעולות-דיבור (עמ' 85־115)
רוני מירון:  תופעת העצמי ב העור והכותונת לאהרן אפלפלד (עמ' 117־149)

שער שני: במסע היהודי הנצחי
רחל אלבק-גדרון: הלקסיקון והמבול : אהרן אפלפלד ושיח הניצולים של התיבה הראשונה <על  מסע אל החורף>  (עמ' 153־161)
חיה שחם: "אלה מסעי בני ישראל" : המסע ופשרו ב ליש מאת אהרן אפלפלד (עמ' 163־186)
יואב אשכנזי:  המרה של תמונה מיתית : אהרן אפלפלד - ליש; פרנץ קפקא - "בלילה"  (עמ' 187־206)
שרגא בר און:  הכיסופים החולים לפשר : בעקבות "שלושה" של אהרן אפלפלד  (עמ' 207־233)

שער שלישי: בין זהות יהודית וניכור
אבי שגיא:  פולין ארץ ירוקה - מניכור לזהות  (עמ' 237־260)
אבידב ליפסקר:  שנאת היהודים - ממיתוס להיסטוריה ולמטפיזיקה : קריאה בסיפור "מצוד" ובנובלה קאטרינה  (עמ' 261־284)
צחי וייס:  קאטרינה של אפלפלד ו"תסביך העקדה" (עמ' 285־300)
נעמי סוקולוב:  עולם ומלואו : זהות יהודית ב קאטרינה מאת אהרן אפלפלד  (עמ' 301־314)
אורי ש' כהן:  יהודי, בן אדם, חיה : העולם על פי צילי קראוס (עמ' 315־335)
יצחק בן מרדכי:  היהודים כבני מלכים : קריאה בנובלה  והזעם עוד לא נדם  (עמ' 337־355)
הלל ויס: בן המלך והעני - בין אפלפלד לעגנון :  והזעם עוד לא נדם  ו אורח נטה ללון  (עמ' 357־380)

שער רביעי: פואטיקה, לשון וסגנון
יגאל שוורץ: מטיף בלי דוכן, מאמין בלי כנסייה : בעקבות הרומן  פריחה פראית לאהרן אפלפלד (עמ' 383־403)
משה גולצ'ין: שפת הזעם של אהרן אפלפלד : קריאה בספר  בעת ובעונה אחת   (עמ' 405־431)
לילך נתנאל:  כיסוי הלשון הגלויה : על קובץ הסיפורים  עשן  לאפלפלד (עמ' 433־448)
שי רודין:  "אני זקוקה לשמש מלאה" : שני עשורים להופעתה של הנובלה החתרנית  רצפת אש  לאהרן אפלפלד (עמ' 449־466)
איריס מילנר:  בעקבות "השפה שבה מדברים עם אלוהים" : פוליטיקה של מרחב ונדודים בסיפור "בשמש הדרומית" (עמ' 467־488)
גבריאל מוקד:  האני, הרגשות והעלילה בסיפורי  עשן  (עמ' 489־497)
יאיר אלדן:  "עמנו בכל גלגולנו" : עיון ב"הגלגול" לאפלפלד (עמ' 499־513)

 

 

 

לראש הדף

 

 

ספרי המחבר

 

על יצירתו

 

קישורים

 

 

לראש הדף