אברהם מאיר הברמן (1901־1980)

<בהכנה>

Abraham Meir Habermann

אברהם מאיר הברמן נולד בעיירה ז'וראבנו (Zhuravno) בגליציה (כיום באוקראינה) בט״ז בטבת תרס״א, 7 בינואר 1901 להוריו אורי-פייבל ושרה בת נחום ברטשפיז. למד בחדר ובישיבה, ואחרי בחינות גמר של בית ספר תיכון למד בשנים 1920־1923 באוניברסיטת וירצבורג ולייפציג (1928) שבגרמניה. מ-1923 היה מורה בצוויקאו שבגרמניה ומ-1925 החל עוסק בביבליוגרפיה ובחקר הפיוט העברי. מ-1928 שימש  כספרן של בית שוקן בצויקאו ובברלין. ב-1928 נשא לאשה את בלהה בת יצחק הברמן. ב-1934 עלה ארצה ונתמנה לעוזר מדעי באוניברסיטה העברית, ואחר כך עבר לעבוד כעוזר מדעי במכון לחקר השירה העברית  וכמנהל ספריות שוקן בירושלים. החל מ-1957 שימש כמרצה לספרות ימי הביניים באוניברסיטת תל-אביב. א״מ הברמן פירסם מכתבי-יד שירים ופיוטים מימי הביניים בליווי הארות והערות, ערך את כתב העת ״מגילת הספר״, ערך וכתב מחקרים על המגילות הגנוזות וכן מאמרים ומחקרים ביבליוגרפיים וביתר ענפי מדעי היהדות שפורסמו ב״הארץ״, ״דבר״, גליונות״, ״מאזנים״, ״תרביץ״, ״סיני״ ועוד. א״מ הברמן נפטר בירושלים בכ״ח בכסלו תשמ״א, 6 בדצמבר 1980.
[מקורות: קרסל, תדהר, לעקסיקאָן פון דער נייער יידישער ליטעראטור, Yiddish Leksikon, לקסיקון אופק לספרות ילדים, ויקיפדיה]

 ספריו:

 • המדפיסים בני שונצינו : תולדותיהם ורשימת הספרים העברים שנדפסו על ידיהם (וינה : David Fraenkel, תרצ״ג 1933)
 • נשים עבריות בתור מדפיסות, מסדרות, מוציאות לאור ותומכות במחברים (ברלין : הוצאת ראובן מס, תרצ״ג 1933)
 • הדפוס העברי בטארנאָפאָל ורשימת הספרים שנדפסו שם (וינה : David Fraenkel, תרצ״ה 1935) <תוצאה מיוחדת מתוך ״עלים לביבליוגרפיה וקורות ישראל״ שנה ב [תרצ״ה] חוברת א>
 • גוילים : מאה ספורי אגדה (תל אביב : צ. לינמן, תש״ב 1942) <בחתימת הימן ירושלמי>
 • מחברת השקר והכזב או יודע ספר (ירושלים : דפוס ״הארץ״, תש״ב 1942) <בחתימת הימן ירושלמי> <מאקאמה. נדפס בחמישים טפסים>
 • מחברת הגאווה והגדולה : או, עד היכן יד עם הארץ מגעת (תל אביב : דפוס ״הפועל הצעיר״, תש״ג 1943) <בחתימת הימן ירושלמי. מקאמה. ״הדפסה מיוחדת מתוך 'גזית' כרך ה חוברת ז-ח״>
 • הגניזה (ירושלים : ״קוהלת״, תש״ד 1944) <על גניזת קהיר>
 • כה לחי : אגדות וספורים לכל ימות השנה (ירושלים : אחיאסף, תש״ה 1945) <ערוכים וכתובים בידי הימן ירושלמי, עם ציורים מאת י. קוברסקי>
 • הפיוט : מהותו והתפתחותו (תל אביב : ״ספרית השעות״, תש״ו 1946)
 • ניצוצות גאולה (ירושלים : המחלקה לעניני הנוער והחלוץ, המדור הדתי, תש״ט 1949) <בחתימת הימן הירושלמי. סיפורי-מעשים יהודיים על הגאולה והעלייה לארץ-ישראל>
 • עדה ועדות : מגילות קדומים ממדבר יהודה / יוצאות לאור מנוקדות ומפורשות ונוספו עליהן מבואות ומפתחות (ירושלים : מחברות לספרות, תשי״ב)
 • שביבי ירושלים : שלושים ושתים אגדות (ירושלים : המדור הדתי במחלקה לענייני הנוער והחלוץ של ההסתדרות הציונית, תשט״ז 1956) <בחתימת הימן הירושלמי>
 • מבחר ספרים במדעי היהדות (ירושלים : המחלקה לחינוך ולתרבות בגולה של ההסתדרות הציונית העולמית, תשי״ח 1958)
 • תולדות הדפוס בצפת (צפת : הוצאת המוזיאון לאמנות הדפוס, תשכ״ב)
 • עתרת רננים : פיוטים ושירים לשבתות ולמועדים מתוך כתבי יד וספרי דפוס יקרי המציאות (ירושלים : הוצאת בן אורי, תשכ״ז 1967)
 • תולדות הפיוט והשירה : ארץ ישראל, בבל, ספרד ושלוחות השירה הספרדית (רמת גן : מסדה, תש״ל 1970)
 • מסכת סופרים וספרות : תולדות סופרים וחוקרים , דברי ביקורת, מאמרים ורשימות (ירושלים : ראובן מס, תשל״ז 1976)
 • המדפיס קורנילייו אדיל קינד ובנו דניאל ורשימת הספרים שנדפסו על ידיהם (ירושלים : ראובן מס, תש״ם 1980)

עריכה:

 • עוללות : דברי מליצה, הלצה, נוטריקון ועוד, אשר אסף וקבץ מספרים ומפי אנשים (ליפסיה, תרפ״ו 1926) <דפוס-אבן של כתב-יד המחבר>
 • מכתמים על היין (ירושלים : דפוס ״הארץ״, תרצ״ט-תש״ב, 1939־1942) <ארבעה חוברות>
 • ברן יחד : ילקוט שירי תפלה עתיקים גם חדשים (ירושלים : מוסד הרב קוק, תש״ה 1945)
 • עפעפי צבי : מאה שירי חשק של משוררים עבריים אשר בספרד ובארצות המזרח (ירושלים : ספרי תרשיש, תש״ג 1943) <נדפס במהדורה מצומצמת של ק״ן טפסים>
 • ענבי חן : מאה שירי יין למשוררי ספרד וארצות המזרח (תל אביב : מחברות לספרות, תש״ג 1943) <״נדפס ... בשלש מאות טפסים״>
 • סתומים וחתומים : מאה חידות חסר אחת מאת משוררי ימי הביניים והימים שלאחריהם (תל אביב : מחברות לספרות, תש״ה 1945)
 • מִשְׁלֵי שֻׁעָלִים / לְרַבִּי בֶּרֶכְיָה הַנַּקְדָּן (ירושלים ותל-אביב : הוצאת שוקן, תש״ו)
 • ספר גזירות אשכנז וצרפת : דברי זכרונות מבני הדורות שבתקופת מסעי הצלב ומבחר פיוטיהם, יוצאים לאור על פי כתבי יד ודפוסים יקרים (ירושלים : ספרי תרשיש, תש״ו 1945) <עם מבוא מאת יצחק בער>
 • מסיפורי הקראים (מרחביה : ספרית פועלים, הוצאת הקיבוץ הארצי השומר הצעיר, תש״ז 1947)
 • שירי היחוד והכבוד : יוצאים לאור על פי כתבי יד וספרי דפוס עתיקים (ירושלים : מוסד הרב קוק, תש״ח 1948)
 • בן המלך והנזיר / אברהם בן חסדאי (תל אביב : מחברות לספרות, בסיוע מוסר הרב קוק, תשי״א 1950)
 • מגילות מדבר יהודה : יוצאות לאור מנוקדות בצירוף מבוא כללי, הקדמה לכל מגילה, השלמות, פרושים, הערות וקונקורדנציה (תל אביב : מחברות לספרות, תשי״ט 1959)
 • מבחר השירה העברית / ערוך ומתוקן על-ידי חיים בראדי בהשתתפות מאיר וינר (ירושלים : הוצאת ראובן מס, 1963־1965) <חלק ראשון – מהדורה מקוצרת, מתוקנת ומבוארת על-ידי א. מ. הברמן; חלק שני – אסף והסביר א. מ. הברמן>

על המחבר ויצירתו:

ספרים:
 • שי להימן : מחקרים בספרות העברית של ימי הביניים, מוגשים לא״מ הברמן (הימן הירושלמי) במלאות לו שבעים וחמש שנה / התקין וערך צבי מלאכי בהשתתפות יונה דוד (ירושלים : ראובן מס ; אוניברסיטת תל אביב : המכון לחקר הספרות ע״ש ב״צ כץ, תשל״ז 1977)
  על הספר:
 • יד להימן : קובץ מאמרים לזכר א״מ הברמן / בעריכת צבי מלאכי (לוד : מכון הברמן למחקרי ספרות, שדמ״ת [תשמ״ד] 1983)
  על הספר:
  • קרסל, ג. ספרי זכרון לשני חכמים.  דבר, משא, י״א בניסן תשמ״ד, 13 באפריל 1984, עמ' 18 <על ספרי הזכרון לשמעון ראבידוביץ (״הגות ומעשה״) וא״מ הברמן (״יד להימן״).  נדפס גם ב'הדואר', שנה 63, גל' כ״ב (י״א בניסן תשמ״ד, 13 באפריל 1984), עמ' 361־362>
מאמרים:
 • קבקוב, יעקב.  אברהם מאיר הברמן ז״ל : לרגל מלאות שלושים לפטירתו.  הדואר, שנה 60, גל' י' (י״א בשבט תשמ״א, 16 בינואר 1981), עמ' 151־152.
 • קבקוב, יעקב. א. מ. הברמן - החוקר והאדם : ליום השנה לפטירתו. הדואר, שנה 61, גל' ז' (כ״ב בכסלו תשמ״ב, 18 בדצמבר 1981), עמ' 101־102.
 • קרסל, גצל.  האורות הגנוזים של א״מ הברמן (עם פטירתו).  הארץ, י״ב בטבת תשמ״א, 19 בדצמבר 1980, עמ' 18.
על ״עדה ועדות״
 • זליגמן, יצחק אריה.  עדה ועדות.  הארץ, כ' בניסן תשי״ב, 15 באפריל 1952, עמ' 3. 
על ״תולדות הפיוט והשירה״ על ״מסכת סופרים וסופרים״
 • בירנבוים, פלטיאל. מסכת סופרים וספרות לד״ר הברמן. הדואר, שנה 56, גל' ל״א (א' בתמוז תשל״ז, 17 ביוני 1977), עמ' 514־515.
על ״המדפיס קורנילייו אדיל קינד ובנו דניאל ורשימת הספרים שנדפסו על ידיהם״
 • קרסל, גצל.  א״מ הברמן - חוקרם של מדפיסים.  הצופה, י״ב בטבת תשמ״א, 19 בדצמבר 1980, עמ' 4 <חזר ונדפס ב'הדואר', שנה 60, גל' י' (י״א בשבט תשמ״א, 16 בינואר 1981), עמ' 156>

על ״בן המלך והנזיר״ לאברהם בן חסדאי
על ״מגילות מדבר יהודה״
קישורים:


עודכן לאחרונה: 27 בספטמבר 2018

לראש הדף

 

 

ספרי המחבר

 

על יצירתו

 

קישורים

 

 

לראש הדף