צבי לוז (1930) 

Zvi Luz 


צבי לוז.
משוואות שיר
: מסות על שירה ופרשנות השוואתית, תקופת התחיה  / צבי לוז. -- תל אביב  : עקד, תשמ"א 1981. 
132  עמ'.

תוכן העניינים:

דברי הקדמה 5
השפעות (בין ביאליק לבני דורו) 7
מקבילות (עיון משווה בשירים ליעקב שטיינברג ולאברהם בן-יצחק) 19
דיוקנאות מ"שירתנו הצעירה" (יעקב שטיינברג וזלמן שניאור) 31
אילנות ולילות (עיון משווה בשירים ליעקב פיכמן ןליעקב כהן) 44
האדם ועץ השדה (עיון בשירי אילנות ליעקב שטיינברג ולדוד שמעוני) 53
אחדות ובעייתיות תחת השמש (עיון תימאטי בכליל הסוניטות "לשמש" לטשרניחובסקי) 64
סיפור ופואימה לטשרניחובסקי (בין הסיפור "ברפש" לפואימה "ברוך ממגנצה") 89
לילות ובודדים (עיון משווה בשירים לאברהם בן-יצחק) 103
אילן עתיק, שחוח (עיון משווה בשירים לדוד פוגל) 112
גילגולי שבתון (עיון בנוסחי שיר של יעקב לרנר) 121

 

 

 

לראש הדף

 

 

ספרי המחבר

 

על יצירתו

 

קישורים

 

 

לראש הדף